Быстрый заказ книги
Пн-Пт: 10.00-17.00
(095) 856 74 61
(068) 340 49 30
(093) 286 22 57
Книголенд, книжный интернет-магазин
Язык
укр / рус

Корзина

0 шт. - 0,00грн.
Личный кабинет

Зарубежная литература и русский язык

На странице:
Сортировать по:
Интегрированный курс Литература. 9 класс. КТП (Календарно-тематический план с учетом компетентностно
В пособии уделено особое внимание формируемым на каждом уроке компетентностям - как предметным, касающимся изучения литературного процесса и работы с художественными текстами, так и ключевым, имеющим множество сфер применения в течение всей жизни человека.
Русский язык (4-й год обучения). 8 класс. Учебник для ОУЗ c укр. языком обучения
Баландина Надежда Францевна — доктор филологических наук, профессор Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко, автор программы «Русский язык. 5–9 классы» для школ с украинским язком обучения, автор учебников русского языка. Крюченкова Елена Юрьевна — кандидат педагогических наук, доцент кафедры психолого-педагогического и общественно-гумани тарного образования Одесского областного института усовершенствования учителей.Учебник отличают,• Темы учебных текстов — о том, что интересует современных восьмиклассников, отношения в семье, школьные будни и праздники, увлекательные путешествия, достижения в спорте, освоение современных средств коммуникации и т. д.• Методический аппарат учебника ориентирован на творческое усвоение учебной темы.• Схемы и  …
Разработки уроков к учебнику Русский язык (8-й год обучения)
Русский язык. 8(8) класс. Разработки уроков (к уч.Баландиной, для УКР.шк.)
Русский язык. 11 класс. КП с учетом компетентностного потенциала предмета
Предлагаемый календарно-тематический план разработан в соответствии с действующей программой по русскому языку для 11 класса заведений общего среднего образования.
Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. I семестр. Нова програма (без CD.посилання на завантаження)
Посібник надає орієнтовне календарно-тематичне планування, розробки всіх передбачених програмою уроків зарубіжної літератури для 9-го класу (І семестр). Представлені у посібнику конспекти уроків містять у собі інноваційні, інтерактивні методи навчання, реалізовано компетентнісний підхід. Повна відповідність новій програмі. Для вчителів зарубіжної літератури.
Зарубіжна література. 10-й клас. Рівень стандарту
Видання містить календарно-тематичне планування та плани-конспекти всіх уроків зарубіжної літератури в 10-му класі за новою Програмою Міністерства освіти й науки України на 2018 19 навчальний рік для рівня стандарту. У розробках уроків ураховано вимоги Нової української школи, застосовано компетентнісний підхід, інноваційні й інтерактивні методи навчання, уміщено варіативну складову уроків позакласного читання. Для вчителів зарубіжної літератури та студентів педагогічних вишів відповідного фаху.
Зарубіжна література (рівень стандарту). 10 клас. Розробки уроків. Сучасний майстер-клас.
Посібник містить розробки лекційно-практичних (комбінованих) уроків, уроків позакласного читання, розвитку мовлення, контролю сформованих компетенцій. Ці уроки повністю охоплюють вивчення як обов’язкових програмових творів зарубіжної літератури, так і творів для позакласного читання.
Хрестоматія ВЕРШИНИ. Зарубіжна література 7 кл +Щоденник читача ОНОВЛЕНА ПРОГРАМА
Хрестоматія ВЕРШИНИ. Зарубіжна література 7 кл +Щоденник читача ОНОВЛЕНА ПРОГРАМА
Зарубіжна література 7 кл. Зошит для контролю навчальних досягнень учнів (ЗКНДУ)
Посібник містить матеріал для різних видів ­конт­ролю навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури. Матеріали для поточного і підсумкового контролю подаються у двох рівнозначних варіантах.
Русский язык. 7 класс. Тетрадь для контрольных работ и работ по развитию связной речи
Пособие представляет собой рабочую тетрадь с заданиями для учащихся, работающх по книге М. В. Коноваловой «Русский язык , учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. заведений с украинским языком обуч. Третий год изучения М. В. Коновалова. – Х. , Изд. группа ?Основа?, 2015», которое вместе с учебником и разработками планов-конспектов уроков для учителя является частью учебно-методического комплекта.
Русский язык. 10 класс (укр школы). Тетрадь для оценивания результатов обучения
Тетрадь содержит задания для всех видов контроля, тесты для оценивания языковых знаний и умений по темам, вопросы к текстам для аудирования, тексты для чтения молча и вопросы к ним, материал для составления диалога задания для самостоятельных работ по вс
Зарубіжна література. 9 клас. Хрестоматія. НОВА ПРОГРАМА (серія Джерела)
Хрестоматія відповідає чинним програмам зі світової літератури. Оглядові статті допоможуть уявити загальну картину мистецького життя певної епохи.
ОКО-ЗОРН. Зар. літ. 10 клас
Зошит відповідає чинній програмі з зарубіжної літератури для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Посібник містить матеріал для оцінювання навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури. Автори пропонують різні форми робіт, які допомагають здобувачам освіти формувати предметні та ключові компетентності. На сайті interactive.ranok.com.ua розміщений електронний додаток, у якому запропоновані інтерактивні тренувальні завдання. Видання призначене для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти.
Русский язык (10-й год обучения). 10 кл. Учебник (для шк. с укр. яз. обуч.)
Підручник допоможе вчителю методично правильно побудувати уроки, а учням — набути необхідних знань, сформувати уміння й навички за допомогою цікавих текстів, не перевантажуючись. Електронний додаток до підручника презентує тестові завдання, які можна виконувати он-лайн і здійснювати самоперевірку, готуючись до контрольної роботи.
ский язык 11 кл.
Грамотей. Русский язык. 11 класс. Тетрадь для успешного овладения орфографическими и пунктуационными навыками. Учебное пособие «Грамотей. Русский язык. 11 класс. Тетрадь для успешного овладения орфографическими и пунктуационными навыками» предназначено для систематизации орфографических и пунктуационных правил с целью совершенствования грамотности учащихся. В начале каждого раздела приводятся основные правила. Для их закрепления служат разнообразные тренировочные упражнения. Тесты, завершающие раздел, позволяют повторить пройденный материал. Пособие предназначено для использования на уроках русского языка и для индивидуальной работы учащихся.
ЗКНДУ Литература (русская и зарубежная). 9 класс, тетрадь для контроля учебных достижения учащихся
Пособие представляет собой сборник заданий для контроля учебных достижений учащихся девятого класса по предмету «Интегрированный курс “Литература” (русская и и зарубежная)».Задания дифференцированы по уровню сложности. Оценивание учебных достижений учаще
ОКО-ЗОРН Зар. літ. 5 кл.
Зошит відповідає чинній програмі з зарубіжної літератури для 5 класу закладів загальної середньої освіти. Посібник містить матеріал для оцінювання навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури. Автори пропонують різні форми робіт, які допомагають здобувачам освіти формувати предметні та ключові компетентності. На сайті interactive.ranok.com.ua розміщений електронний додаток, у якому запропоновані інтерактивні тренувальні завдання. Видання призначене для учнів 5 класу закладів загальної середньої освіти.
Русский язык (6-й год обучения). 10 кл. Учебник (для шк. с обуч. на укр. языке)
Підручник допоможе вчителю методично правильно побудувати уроки, а учням — набути необхідних знань, сформувати уміння й навички за допомогою цікавих текстів, не перевантажуючись. Електронний додаток до підручника презентує тестові завдання, які можна виконувати он-лайн і здійснювати самоперевірку, готуючись до контрольної роботи.
Зарубіжна література. 9 клас. ЗКНДУ
Посібник містить матеріал для різних видів ­конт­ролю навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури. Матеріали для поточного і підсумкового контролю подаються у двох рівнозначних варіантах. Завдання диференційовані за рівнями складності. Час виконання кожної роботи ­поточного контро­лю — 10–15 хвилин (залежно від рівня підготовки учнів, мети, яку ставить перед собою вчитель), контрольної роботи — 40 хвилин.
Русский язык (5-й год обучения). Учебник для 9 кл. ОУЗ с укр. яз. обучения. ГОСЗАКАЗ
Особенности учебника,- Авторская система взаимосвязи языковой и речевой линий- Подача теоретического материала и практических заданий в виде небольших блоков- Наглядные условные обозначения и цветовое решениеНаличие электронного приложенияИнтернет-поддержка позволит, осуществить онлайн-тестирование по каждой теме ознакомиться с дополнительными материалами к урокам