Быстрый заказ книги

Зарубежная литература и русский язык

На странице:
Сортировать по:
КЗКЗ Зар. література 9 кл. (світова літ-ра) (Укр)
Зарубіжна література. 9 клас. Комплексний зошит для контролю знань Комплексний зошит містить завдання для тематичних контрольних робіт із зарубіжної літератури, складені відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти». У зошиті до кожної теми подано три варіанти завдань різних рівнів складності: початкового, середнього, достатнього, високого. У другій частині зошита - тестові завдання для проведення поточних перевірочних робіт.  
18,00грн.
Хрест.-довідник, Світова лiт-ра 10 кл. Академ. рівень.+ Проф. рівень
Світова література. Хрестоматія. 10 клас (академічний, профільний рівень). Серія «Джерела» Хрестоматія відповідає чинній програмі із світової літератури. Оглядові статті допоможуть уявити загальну картину мистецького життя певної епохи. Розповіді про письменників, їхні життєві та творчі шляхи, естетичні пошуки покликані підготувати учнів до сприйняття художніх творів. Питання, завдання зосереджують увагу на ключових фрагментах твору, окремих образах, деталях, особливостях стилю письменника, допомагають усвідомити значущість художнього явища. Посібник призначений для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
70,00грн.
Світова літ-ра. Розробки уроків 6 кл (у) +Скрейтч карта Нов. прогр.
НОВА ПРОГРАМА - 2014 РОКУ !!! Усі зошити та підручники входять до переліку Міністерства освіт і науки України шкільних підручників, рекомендованих до навчання та мають відповідні грифи Рекомендовано та Схвалено МОНУ.
42,50грн.
УСІ уроки. Усі уроки додаткового читання із зарубіжної літ-ри. 5–8 кл. СЛУ007
«Усі уроки додаткового читання із зарубіжної літератури. 5–8 класи» — методичний посібник, що містить розробки уроків за багатьма художніми творами, які вказані у переліку додаткового читання (додаток 1 нової програми: Зарубіжна література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (2012 р. зі змінами 2015 р.) (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти)). Посібник призначений для вчителів, що викладають зарубіжну літературу, та студентів філологічних напрямів ВНЗ.
45,00грн.
ЛИТЕРАТУРА 10 кл П-К Уровень стандарта
Издание содержит разработки уроков для 10 класса по программе «Ли¬тература (русская и зарубежная) (интегрированный курс) 10–11 классы (уровень стандарта)». Система уроков отображает разработанную и успешно апробированную автором систему развития читательских способностей школьников, их литературно-творческих наклонностей. Предназначено для учителей литературы школ с русским языком обучения.
29,90грн.
КЗКЗ Литература 10 кл.(РУС) Академический уровень
Комплексная тетрадь для контроля знаний содержит задания для тематических контрольных работ по литературе, составленные в соответствии с программой «Литература. Русская и зарубежная (интегрированный курс). 10–12 классы. Академический уровень» для 12-летней школы с русским языком обучения и «Критериями оценивания учебных до­стижений учеников в системе общего среднего образования». Каждая тема представлена в трех вариантах заданий разных уровней сложности: на­чального, среднего, достаточного, высокого. Во второй части тетради — тестовые задания для проведения текущих проверочных работ по теме, охватывающей произведения одного писателя. Издание предназначено для учащихся 10 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения.
18,00грн.
Універсальний комплект 5 кл. Світова література (у)
Посібник містить матеріал для різних видів контролю знань учнів зі світвої літератури. Завдання диференційовані за рівнями складності. Час виконання кожної роботи поточного контролю - 10-15 хвилин, контрольної роботи - 40 хвилин.
20,00грн.
РУСС. ЯЗЫК 8(8) кл. Тетрадь по развитию речи к учеб. Баландиной Н.Ф. (РУС) НОВАЯ ПРОГРАММА
РУСС. ЯЗЫК 8(8) кл. Тетрадь по развитию речи к учеб. Баландиной Н.Ф. (РУС) НОВАЯ ПРОГРАММА
15,00грн.
РУСС. ЯЗЫК10 кл П-К для РУС.шк. мастер - класс.Уровень стандарта
Русский язык. 10 класс. Уровень стандарта. Мастер-класс: Планы-конспекты уроков (для рус. школ Издание содержит разработки уроков для 10-го класса по программе «Російська мова. 10-12 класи. Рівень стандарту» для 12-летней школы с русским языком обучения. Автор предлагает календарное планирование и планы-конспекты 35 уроков. Планы-конспекты позволяют учителю провести все уроки в учебном году, предусмотренные действующей программой независимо от того, по какому учебнику нужно работать. Вкладыш является календарным планом, готовым для утверждения у администрации школы: учитель только расставляет даты проведения уроков.  
29,90грн.
ОРФОГРАФИЯ Русская
Пособие содержит тренировочные упражнения, контрольные задания, диктанты, правила, ключи по русской орфографии.
24,50грн.
Зарубіжна література 7 кл. Зошит для контролю навч. досягнень учнів
НОВА ПРОГРАМА - 2015 РОКУ !!! Усі зошити та підручники входять до переліку Міністерства освіт і науки України шкільних підручників, рекомендованих до навчання та мають відповідні грифи Рекомендовано та Схвалено МОНУ.
14,00грн.
Мій конспект. Русский язык 9 кл Для общеоб-х уч. зав. с укр. яз. обуч. (нач. изуч. с 5-го кл.)
Посібник містить календарно-тематичне планування та розробки 70 уроків російської мови для 9-го класу шкіл з українською мовою начання (початок вивчення з 5-го класу), складені за новою Програмою Міносвіти України. Реалізовано основні види компетентностей: лінгвістичну, мовну, комунікативну й культурологічну.Для вчителів російської мови загальноосвітніх навчальних закладів, студентів відповідного фаху педвишів.
60,00грн.
КЗКЗ Литература 10 кл.(РУС) Уровень стандарта. Академ. уровень. НОВАЯ 11-л.шк.
Литература 10 кл. Уровень стандарта. Академический уровень. Комплексная тетрадь для контроля знаний Сборник контрольных и текущих проверочных работ соответствует действующей программе для общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения «Література (російська та світова) Інтегрований курс. 10—11 класи. Рівень стандарту, академічний рівень». Пособие содержит свод контрольных заданий в трех вариантах по шести темам и текущих проверочных работ.
18,00грн.
Хрест.-довідник, Світова літ-ра 11 кл. Рівень стандарту. Академ. рівень. Проф. рівень
Хрестоматія-довідник: Світова літ-ра 11 кл. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень Хрестоматія відповідає чинним програмам із світової літератури. Оглядові статті допоможуть уявити картину мистецького життя певної епохи. Розповіді про письменників, їхні життєві та творчі шляхи, естетичні пошуки покликані підготувати учнів до сприйняття художніх творів. Питання, завдання зосереджують увагу на ключових фрагментах твору, окремих образах, деталях особливостях стилю письменника, допомагають усвідомити значущість художнього явища. Посібник призначений для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
70,00грн.
Универс. комплект 6 кл. Русский язык для укр.шк. (РУС) НОВАЯ ПРОГРАММА
НОВА ПРОГРАМА - 2014 РОКУ !!! Усі зошити та підручники входять до переліку Міністерства освіт і науки України шкільних підручників, рекомендованих до навчання та мають відповідні грифи Рекомендовано та Схвалено МОНУ.
20,00грн.
РУСС. ЯЗЫК 8(4) кл. П-К для УКР.шк. Разработки уроков к уч.Баландиной (РУС)+ СК НОВАЯ ПРОГРАММА
Пособие содержит планы-конспекты всех уроков по русскому языку к учебнику Н. Ф. Баландиной, Е. Ю. Крюченковой для учащихся 8 класса школ с украинским языком обучения, составленные согласно требованиям действующей программы. К пособию прилагается скретч-карта для загрузки бесплатного электронного приложения (календарно-тематический план, материалы для учителя). Каждый из этих компонентов можно обработать в текстовом редакторе Microsoft World и распечатать. Предназначается для учителей русского языка и студентов филологического факультета.
29,90грн.
Литература П-К 10 кл. (РУС) НОВЫЙ МК Уровень стандарта. Академический уровень
Сборник планов-конспектов содержит разработки лекционных, лекционно-практических, практических и контрольных уроков, охватывающих как обязательные программные произведения, так и несколько произведений для внеклассного чтения. Планы-конспекты позволяют педагогу использовать разные формы подачи информации на уроках литературы. Уроки разработаны с таким учетом, чтобы не только подготовить учащихся в соответствии с требованиями программы, но и расширить их культурный кругозор.
29,90грн.
КЗКЗ Рус. язык 10 кл.(РУС) для Укр.шк.
Русский язык. 10 класс (для укр. школ). Комплексная тетрадь для контроля знаний Комплект состоит из Комплексной тетради для контроля знаний и Пособия для учителя. Комплексная тетрадь содержит задания для оценивания языковых, речевых и коммуникативных знаний, умений и навыков учащихся 10 класса по русскому языку в школах с украинским языком обучения. Пособие для учителя (бесплатное приложение к тетради) содержит материал для проведения всех видов контрольных работ: тексты для аудирования и чтения молча с вопросами к ним, тексты для диктантов и изложений, темы устных и письменных сочинений.
18,00грн.
ГРАМОТЕЙ, Русский язык 5 кл. для РУС. шк. НОВЫЙ
Учебное пособие предназаначено для формирования и совершенствования орфографических и пунктуационных навыков пятиклассников. Структура тетради - это свод правил и упражнений на отработку навыков правописания.
18,50грн.
Русский язык 7 кл (р) Учебник для укр шк. Давидюк
«Російська мова. 7 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою(Автори: Л. В. Давидюк, В. І. Стативка)
119,00грн.