Быстрый заказ книги

Зарубежная литература и русский язык

На странице:
Сортировать по:
КЗКЗ Рус. язык 11 кл.(РУС) для РУС.шк. Уровень стандарта НОВАЯ 11-л.шк.
Русский язык. 11 класс. Уровень стандарта: Комплексная тетрадь для контроля знаний (для школ с русским языком обучения) Комплексная тетрадь для контроля знаний содержит задания для всех видов контрольных работ: тесты для оценивания языковых знаний и умений по темам, задания к текстам для аудирования, тексты для чтения молча и вопросы к ним, тексты для устных изложений всех видов. Предназначено для учащихся 11 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения.
18,00грн.
Хрестоматия, Литература 9 (Рус) твёрдая
Литература. 9 класс. Хрестоматия В хрестоматии собраны тексты, разбросанные по разным, не всегда доступным изданиям, даны общие обзоры основных этапов литературного процесса. Отвечая всем требованиям программы для 9 класса, издание удачно сочетает в себе качества традиционной хрестоматии и учебного пособия. Предназначена для учащихся 9 классов общеобразовательных школ, гимназий и лицеев с русским языком обучения.
64,50грн.
Хрестоматія ВЕРШИНИ. Світова література 6 кл +Щоденник читача (укр)
Хрестоматія містить твори, вивчення яких у 6 класі перед бачене чинною програмою «Світова література. 5—9 кліки» (керівник авторського колективу — О. М. Ніколенко), і структурована за розділами «Міфи народів світу», «Мудрість байки», «Пригоди і фантастика», «Людські стосунки», «Поетичне бачення світу», «Образ майбутнього в літературі», «Сучасна література». Твори, запропоновані у хрестоматії, мають методичний супровід: подаються короткі відомості про авторів, завданий і запитання, які скеровують увагу читача на важливі епізоди, особливості представлених художніх текстів. До хрестоматії додається «Щоденник читача». Цей посібник містить цікаві завдання, які допоможуть навчитися читати вдумливо, давати зважені оцінки прочитаному.
59,90грн.
Русский язык 5-11 кл. Сборник диктантов Даценко
Сборник содержит более 300 художественных, научно-популярных и публицистических текстов для различных видов диктантов. Он составлен на основе типовой школьной программы по русскому языку.Учебный материал систематизирован по классам и грамматическим темам, в комментариях после текстов указано количество слов, приведены контрольные орфограммы и пунктограммы.
59,90грн.
КТП Зарубіжна література 9 кл. (Укр) НОВА ПРОГРАМА
У посібнику окреслені напрямки формування предметних та ключових компетентностей. Кожен учитель має змогу творчо підійти до реалізації програми, ураховуючи інтереси та рівень підготовки учнів, умови навчання тощо.Призначений для вчителів історії загальноосвітніх навчальних закладів.
17,50грн.
Зарубіжна література П-К 9 кл. (Укр) Розробки уроків. Сучасний майстер-клас НОВА ПРОГРАМА
Видання відповідає чинній програмі з урахуванням останніх змін. Посібник містить розробки лекційно-практичних (комбінованих) уроків, уроків позакласного читання, розвитку мовлення, контролю рівня сформованості компетенцій. Ці уроки повністю охоплюють вивчення як обов’язкових програмових творів зарубіжної літератури, так і творів для позакласного читання.Плани-конспекти, вміщені в посібнику, дають учителеві змогу використовувати на заняттях з літератури надзвичайно різноманітні форми роботи. Усі уроки розроблені таким чином, щоб не лише дати учням передбачений програмою обсяг інформації, а й сформувати необхідні предметні та ключові компетентності.До книги пропонується безкоштовний електронний додаток, що містить календарно-тематичний план, презентації, плани-конспекти нестанд …
42,90грн.
Усі зарубіжні письменники та їхні твори 11 клас (Укр.)
УСІ зарубіжні письменники та їхні твори. 11 кл. Пропонований посібник надасть можливість узагальнити, систематизувати і самостійно перевірити знання із зарубіжної літератури, підготуватися до підсумкових атестацій чи вступу до вищого навчального закладу. Авторський колектив прагнув подати особливості історичної доби, в умовах якої працював той чи інший митець, цілісно висвітлити життєві й творчі шляхи письменників, глибоко проаналізувати літературні твори. Поряд із теоретичним матеріалом у посібнику вміщено відгуки літературознавців, запитання та завдання для самоконтролю. Книга повністю відповідає чинній програмі з зарубіжної літератури 11-річної школи.
27,50грн.
Мій конспект.Світова література. 5 клас (за підручн. О.М.Ніколенко, Т.М.Конєвої, О. В. Орлової)ЗЛ102
Посібник надає орієнтовний календарно-тематичний план, розробки усіх передбачених програмою уроків світової літератури для 5-го класу, складених за підручником О. М. Ніколенко, Т. М. Конєвої, О. В. Орлової та ін.).Задля зручності використання розробки уроків розміщені на відривних аркушах. Місце для нотатків на полях допоможе вчителю творчо використовувати посібник, взявши його за основу.Для вчителів світової літератури.
25,00грн.
РУСС. ЯЗЫК 8(4) кл. Тетрадь по развитию речи к учеб. Баландиной, Крюченковой (РУС) НОВАЯ ПРОГРАММА
РУСС. ЯЗЫК 8(4) кл. Тетрадь по развитию речи к учеб. Баландиной, Крюченковой (РУС) НОВАЯ ПРОГРАММА
15,00грн.
Тестовый контроль знаний Русский язык и литература 5 класс (рус) Литера
Пособие состоит их двух частей: первая содержит задания по русскому языку, вторая – по литературе. Материал имеет обучающий характер. Предусмотрены задания разных уровней сложности: аналитические, конструктивные и творческие. Выполнение заданий по литературе ориентировано на развитие у учащихся способности лаконично, четко и последовательно излагать свои мысли, потребности в самостоятельной работе над речью. Образцы контрольных работ разработаны в соответствии с Критериями оценивания знаний и умений учащихся.
30,00грн.
Все уроки русского языка 6 кл 2 семестр.Начало изуч с 5 кл. Для учрежд. с укр.яз.обучеч.РУ2
НОВА ПРОГРАМА - 2014 РОКУ !!! Усі зошити та підручники входять до переліку Міністерства освіт і науки України шкільних підручників, рекомендованих до навчання та мають відповідні грифи Рекомендовано та Схвалено МОНУ.
40,00грн.
Мій конспект. Світова література 6 кл (за підр.Ніколенко) СЛМ006
Посібник надає орієнтовне календарно-тематичне планування, розробки усіх передбачених програмою уроків, складених за підручником «Світова література. 6 клас» авторів О. М. Ніколенко, Т. М. Конєвої, О. В.Орлової  та ін. (видавництво «Грамота», 2014). Задля зручності використання розробки уроків розміщені на відривних аркушах. Місце для нотаток на полях допоможе вчителю творчо використовувати посібник, взявши його за основу.Для вчителів світової літератури.
50,00грн.
КТП Зарубіжна література 6 кл. (Укр) НОВА ПРОГРАМА
КТП Зарубіжна література 6 кл. (Укр) НОВА ПРОГРАМА
17,50грн.
КЗКЗ Світова література 10 кл. (Укр) Академічний рівень
Світова література. 10 клас (академічний рівень). Комплексний зошит для контролю знань Комплексний зошит містить завдання для тематичних контрольних робіт зі світової літератури, складені відповідно до чинної програми «Світова література. 10-11 класи. Академічний рівень» та Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. У зошиті до кожної теми подано три варіанти завдань різних рівнів складності: початкового, середнього, достатнього, високого. У другій частині зошита - тестові завдання для проведення поточних перевірочних робіт. Видання призначене для учнів 10 класу загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання.
18,00грн.
Хрестоматія. Світова література 10 кл (укр)
Хрестоматія містить усі тексти художніх творів, передбачених програмою для 10 класу (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень).Велико обсягові твори подаються скорочено, вилучені епізоди стисло переказуються, а для розміщення у хрестоматії обираються найвиразніші уривки, завдяки чому зберігається цілісне уявлення про сюжети творів. Невеликі за обсягом твори вміщено до хрестоматії в повному обсязі.
62,50грн.
Универс. комплект 6 кл. Русский язык для РУС.шк. (РУС) НОВАЯ ПРОГРАММА
Универсальный комплект содержит задания для всех видов контроля: тесты для оценивания языковых знаний и умений по темам, задания к текстам для аудирования, тексты для чтения молча и вопросы к ним, тексты для списывания, диктантов и изложений, материал для составления диалога, задания для текущих проверочных работ по всем темам.
20,00грн.
УСІ уроки. Усі уроки зарубіжної літератури. 8 кл. II семестр. СЛУ009
Посібник складено згідно з новою програмою Міносвіти. Орієнтовні календарне планування та плани-конспекти уроків для викладання зарубіжної літератури у 8-х класах шкіл з українською мовою навчання (I семестр) розроблені з урахуванням новітніх педметодик і містять увесь матеріал, що є необхідним для проведення уроку зарубіжної літератури на найвищому рівні. Творчий учитель може використовувати запропоновані автором форми й методи роботи повністю або частково, зважаючи на рівень навчальних досягнень учнів конкретного класу.Компакт-диск містить усі тексти художніх творів із курсу зарубіжної літератури за програмою для 8-го класу. Для вчителів зарубіжної літератури загальноосвітніх навчальних закладів і студентів відповідного фаху педагогічних вишів.
50,00грн.
КТП Литература. Интегрированный курс (рус и заруб.) 9 кл (РУС) Нов. прогр.
В пособии уделено особое внимание формируемым на каждом уроке компетентностям - как предметным, касающимся изучения литературного процесса и работы с художественными текстами, так и ключевым, имеющим множество сфер применения в течение всей жизни человека.
17,50грн.
Нові педагогічні технології, МЕТОД ПРОЕКТІВ на уроках світової (зарубіжної) літератури (Укр.)
Метод проектів на уроках зарубіжної літератури. Серія Нові педагогічні технології Пропонований посібник містить матеріал з теорії та історії методу проектів, а також практичні розробки шкільних проектів у межах програми Міністерства освіти і науки України із зарубіжної літератури.  
12,50грн.
ШБ,Куприн Александр
Пособие по изучению творчества А. Куприна.
7,50грн.