Быстрый заказ книги

Зарубежная литература и русский язык

На странице:
Сортировать по:
Хрестоматія. Світова література 10 кл (укр)
Хрестоматія містить усі тексти художніх творів, передбачених програмою для 10 класу (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень).Велико обсягові твори подаються скорочено, вилучені епізоди стисло переказуються, а для розміщення у хрестоматії обираються найвиразніші уривки, завдяки чому зберігається цілісне уявлення про сюжети творів. Невеликі за обсягом твори вміщено до хрестоматії в повному обсязі.
Пушкин Александр Сергеевич. Избранное (РУС)
Пушкин Александр Сергеевич. Избранное (РУС)
КНД Русский язык 7 кл (Укр) д РУС. шк. Нов. прогр.
КНД Русский язык 7 кл (Укр) д РУС. шк. Нов. прогр.
КТП Зарубіжна література 8 кл. (Укр) НОВА ПРОГРАМА
КТП Зарубіжна література 8 кл. (Укр) НОВА ПРОГРАМА
Контроль учеб. достижений. Литература 8 кл. Интегрированный курс (РУС) Нов. пргр.
Пособие представляет собой сборник заданий для контроля учебных достижений учащихся восьмого класса по предмету «Интегрированный курс “Литература (русская и зарубежная)”». В сборник включены материалы для текущего и итогового конт роля.Задания дифференцированы по уровню сложности. Время выполнения каждой работы текущего контроля — 10—15 минут, контрольной работы — 35—40 минут.Оценивание учебных достижений учащегося производится в зависимости от количества правильно выполненных заданий в соответствии с утвержденными «Критериями оценивания учебных достижений учащихся».Пособие предназначено для учеников 8 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения.
Грамотей-репититор, Русский язык 7-8 кл. (РУС) + ДИСК
Грамотей-репититор: Русский язык 7-8 кл. + ДИСК В пособии систематизирован изучаемый в 7-м классе программный материал. Каждая тема сопровождается доступно изложенными правилами, интересными упражнениями, занимательными рубриками. Тетради серии «Грамотей-репетитор» помогут ребёнку повторить и закрепить изученные правила, провести работу над ошибками, развить внимательность и орфографическую зоркость, т. е. овладеть грамотным письмом. Тетрадь предназначена учащимся 7-х классов для самостоятельного овладения навыками грамотного письма, учащимся 8-х классов — для повторения изученного материала, учителям — для дополнительных занятий с учениками, родителям — в помощь, если они хотят повысить успеваемость своих детей.
Дайджест. Русская и зарубеж.лит.10-11 (12 летн. шк) НОВЫЙ
Дайджест. Русская и зарубеж.лит.10-11 (12 летн. шк) НОВЫЙ
Мій конспект. Зарубіжна література. 8 кл(В. В. Паращич, Г. Є. Фефілова)УЧЧ031
Посібник серії «Мій конспект» створений з метою надання допомоги вчителеві під час підготовки та проведення уроків. Автори пропонують базову основу конспектів уроків зарубіжної літератури на відривних аркушах та орієнтовний календарно-тематичний план за новою програмою Міносвіти.Узявши за основу це видання, учитель може створити власний конспект уроку.Для вчителів зарубіжної літератури загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів коледжів, студентів.
Посібник учителя.Зарубіжна література. 2-4 класи (за програмою А. І. Мовчун).НШВ20
Посібник учителя.Зарубіжна література. 2-4 класи (за програмою А. І. Мовчун).НШВ20
Тестовый контроль знаний Русский язык и литература 7 кл
Самостоятельные и конрольные работы, содержащиеся в пособии предназначены для проверки уровня овладения учащимися учебным материалом по русскому языку и литературе в течении года и могут использоваться при подготовке к итоговой контрольной работе.
Хрестоматія ВЕРШИНИ. Світова література 5 кл +Щоденник читача (укр) Литера
Хрестоматія містить твори, вивчення яких у 5 класі передбачене чинною програмою «Світова література. 5-9 класи» (керівник авторського колективу — О. М. Ніколенко), і структурована за розділами: «Казки народів світу», «Природа і людина», «Світ дитинства», «Сила творчої уяви», «Сучасна література: у колі добрих героїв». Твори, запропоновані у хрестоматії, мають методичний супровід: подаються короткі відомості про авторів, завдання і запитання, які скеровують увагу читача на важливі епізоди, особливості представлених художніх текстів. До хрестоматії додається «Щоденник читача». Цей посібник містить цікаві завдання, які допоможуть навчитися читати вдумливо, давати зважені оцінки прочитаному.
Мой конспект.Литература. 5 кл (по уч. Е. А. Исаевой, Ж. В.Клименко).ЗЛ94
Пособие содержит ориентировочное календарно-тематическое планирование и разработки уроков литературы русской и зарубежной в 5-м классе, созданные в соответствии с требованиями новой учебной программы по учебнику Е. А. Исаевой, Ж. В. Клименко.Для удобства учителя все разработки расположены на отрывных листах. Место для записей на полях позволяет творчески использовать данное пособие, взяв его зо основу.Для учителей русской и мировой литературы.
Мозаїка світової літератури. Книга для читання в ДНЗ і родинному колі
Хрестоматія підготовлена на замовлення практиків до серії видань навчальної і художньої літератури “Бібліотека дошкільника” (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20. 11. 2012 р. № 1298 “Про започаткування серії видань «Бібліотека дошкільника»”). “Мозаїка світової літератури” є логічним продовженням збірки “Українська мозаїка” та призначена для читання і розповідання дітям дошкільного (від 3 до 7 років) віку.Вона містить зразки усної народної творчості різних народів, твори найвідоміших письменників багатьох країн світу, коротку біографічну інформацію про них. Пропоновані матеріали відповідають вимогам чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей раннього і дошкільного віку.Видання адресоване батькам і педагогам дошкільних, загальноосвітніх, п …
Русский язык 6 кл (р) Тетрадь для контрольных работ
Тетрадь разработана в соответствии с методическими рекомендации по проведению контроля знаний в 6 классе. Она содержит контрольные работы по темам, разработанным в учебнике тех же авторов, которые состоят из тестовых заданий закрытой и открытой формы. Также подаются материалы для проверки уровня сформированности языковых и речевых, орфографических и пунктуационных навыков. Все тестовые задания представлены в 2-х вариантах.
Хрестоматія. Світова література 11 кл (укр)
Наша ХРЕСТОМАТІЯ містить: усі передбачені програмою тексти художніх творів, найцікавіші подробиці біографій митців, висловлювання письменників про самих себе й оцінки їхньої творчості літературною критикою. Забезпечує знання: фактів життя письменника, необхідних для кращого розуміння його творчості, творчого шляху і найвиразніших особливостей художнього стилю письменника, теоретико - літературних понять, передбачених програмою.
Усі уроки світової літератури. 5 кл. 2 семестр.ЗЛ101
Посібник складено згідно з оновленою програмою Міністерства освіти і науки України для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, розробленою на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова КМУ від 23.11.2011 р. № 1392) із врахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова КМУ від 20.04.2011 р. № 462).
КНД Русский язык 7 кл (у) д УКР. шк. Нов. прогр.
КНД Русский язык 7 кл (у) д УКР. шк. Нов. прогр.
РУСС. ЯЗЫК 9(9) кл. Тетрадь по развитию речи к учеб. Баландиной (РУС) Нов. прогр.
Тетрадь поможет сформировать красивую и правильную речь, излагать свою мысль логически последовательно и грамматически правильно, сокращать и конспектировать текст, выделяя главную и второстепенную информацию, приобрести навык стилистического анализа текста, узнать о разнообразии художественных средств. К каждой теме предложено 12 заданий. Два из них направлены на практическое усвоение теоретических сведений, остальные созданы на лексико-синтаксическом материале учебника.
Міні-підручник. Морфология. Именные части речи
Основные сведения, правила и формулы поданы в таблицах. Благодаря удобному формату пособий, ими очень легко пользоваться и всегда иметь под рукой.
Грамотей-репититор, Русский язык 8-9 кл. (РУС) + ДИСК
Грамотей-репититор: Русский язык 8-9 кл. + ДИСК В пособии систематизирован изучаемый в 8-м классе программный материал. Каждая тема сопровождается доступно изложенными правилами, интересными упражнениями, занимательными рубриками. Тетради серии «Грамотей-репетитор» помогут ребёнку повторить и закрепить изученные правила, провести работу над ошибками, развить внимательность и орфографическую зоркость, т. е. овладеть грамотным письмом. Тетрадь предназначена учащимся 8-х классов для самостоятельного овладения навыками грамотного письма, учащимся 9-х классов — для повторения изученного материала, учителям — для дополнительных занятий с учениками, родителям — в помощь, если они хотят повысить успеваемость своих детей.