Быстрый заказ книги

Математика

На странице:
Сортировать по:
Навч.-моніторинг.комплект Алгебра 8 кл. І сем.(Навч. зошит, ЗЗ, моніт.навч.досягн.)+СК (Укр)
Навчальний-моніторинговий комплект з алгебри складається з Навчального зошита, вкладки Заліковий зошит та інтернет-додатка, відповідає новій програмі з алгебри для 8 класу загальнооствітніх навчальних закладів і містить матеріал 1 семестру. У Навчальному зошиті матеріал розподілено за уроками. У кожному уроці виділено рубрики: Теоретичний матеріал, Розв язуємо в класі, Розв язуємо вдома. Рубрика Теоретичний матеріал містить стислий виклад теоретичних матеріалів, які повинні засвоїти учні під час вивчення певної теми. У рубриках Розв язуємо в класі і Розв язуємо вдома подано практичні завдання і виділено місце для їх розв язання.Видання можна використовувати в комплекті з будь-яким підручником алгебри для 8 класу.
Алгебра 10 кл (у) Підручник проф. рівень Мерзляк (нов)
Алгебра 10 кл (у) Підручник проф. рівень Мерзляк (нов)
Мій конспект. Географія 11 кл. ПГМ013
Методичний посібник містить конспекти усіх уроків курсу географії 11 класу за новою Програмою (2017 р., рівень стандарту).Конспект кожного заняття розміщено на окремому аркуші. Представлені методично грамотно оформлена мета й тип уроку, стислий зміст основних етапів, перелік мінімально необхідного обладнання, базових понять та ін. Форми роботи та завдання, запропоновані автором, враховують компетентнісний підхід.Передбачено місце для записів учителя, що дає можливість зробити заняття по справжньому авторськими, пристосованими до власних особливостей навчального процесу.Для вчителів географії.
КТП Алгебра і поч. аналізу та геометрія 11 кл. (Укр) Рівень стандарту
Запропонований календарно-тематичний план розроблено відповідно до чинної програми «Навчальна програма з математики (алгебра і початки аналізу та геометрія) для учнів 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту» з урахуванням провідних ідей особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів у навчанні.У посібнику окреслені напрями формування предметних і ключових компетентностей на кожному уроці. Кожен учитель має змогу творчо підійти до реалізації програми, ураховуючи інтереси та рівень підготовки учнів, умови навчання тощо.Призначено для вчителів математики закладів загальної середньої освіти.
СП Геометрiя у визнач.,формулах i табл. 7-11 кл. (Укр) Рятівник НОВИЙ
СП Геометрiя у визнач.,формулах i табл. 7-11 кл. (Укр) Рятівник НОВИЙ
Контроль учеб. достижений. Геометрия 9 кл. (РУС) НОВАЯ ПРОГРАММА
Тетрадь соответствует требованиям обновленной программы по математике для 9 класса общеобразовательных учебных заведений и предназначена для текущего и тематического контроля учебных достижений учащихся по геометрии.В пособии представлены два вида провер
Мерзляк. Геометрія 9кл (у) Сам та контр. роб. для кл. з поглиб. вивч.
Мерзляк. Геометрія 9 кл (у) Сам та контр. роб. для кл. з поглибленим вивченням
Алгебра 8 кл (у) ЗБІРНИК ЗАДАЧ ТА КР Мерзляк
Посібник є дидактичним матеріалом з алгебри для 8 класу загальноосвітніх шкіл. Він містить понад 600 завдань. Першу частину Тренувальні вправи розділено на два однотипних варіанти по 175 завдань у кожному.
КНД Алгебра 7 кл (Укр) Нов. прогр
КНД Алгебра 7 кл (Укр) Нов. прогр
Алгебра-Геометрия 7 кл (р) Сам контр раб (Ершова)
Алгебра. Геометрия.Самостоятельные и контрольные работы 7класс. А. П. Ершова, В. В. Голобородько.Гимназия
Мій конспект. Математика 6 кл. І семестр. ПММ041
Видання «Мій конспект» — це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створити власний конспект уроку.Пропонований посібник призначений для вчителів загальноосвітніх закладів, які викладають математику в 6 класі за оновленою програмою (2017 рік).
Міні-підручник. Планіметрія
Основні відомості, правила і формули подані в таблицях. Завдяки зручному формату посібників ними дуже легко користуватися та завжди тримати під рукою.
Мій конспект. Математика 1 кл. Ч. 2 (за підр. Скворцової, Онопрієнко) ПШМ211
Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування та розробки уроків математики у 1-му класі Нової української школи, складені відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової освіти (2018) за Типовою освітньою програмою авторського колективу під керівництвом О. Я. Савченко.Розподіл годин і тематика уроків відповідають змісту підручника С. О. Скворцової, О. В. Онопрієнко (Математика : підруч. для 1 кл. закл. загал. серед. освіти.— Х. : Вид-во «Ранок», 2018).Конспекти уроків, різноманітних за формою проведення, побудовано з урахуванням основних положень Концепції «Нова українська школа», на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів, з використанням елементів інтеграції, інноваційних та здоров’язбережувальних технологій, інтерактивних методів та прийом …
КОНСТРУКТОР уроку з CК Алгебра 8 кл. (Укр) Нов.прогр.
Посібник містить шаблони планів-конспектів усіх уроків з алгебри для 8 класу, які складені відповідно до нової програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів. До посібника додається скретч-картка, що надає доступ до електронного додатка. Складовими електронного додатка є календарно-тематичний план, матеріали до всіх уроків, роздавальні матеріали для учнів, шаблони планів-конспектів уроків, ділові папери для аналізу навчально-виховної діяльності. Складові електронного додатка містяться в окремих файлах, які можна відредагувати та роздрукувати.Посібник призначено для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів.
Алгебра 7 кл (р) Учебник Мерзляк (тв)
Учебник Мерзляк для 7 класса для общеобразовательных учебных заведений. Текст учебника разделен на на четыре параграфа, каждый из которых состоит из пунктов. В пунктах изложен теоретический материал и поданы примеры решения задач. К каждому пункту подобраны задачи для самостоятельного решения.
КОНСТРУКТОР уроку з CК Математика 6 кл. (Укр)
КОНСТРУКТОР уроку з CК Математика 6 кл. (Укр)
Алгебра 8 кл (у) Вправи. Самост. тематичні контр. роботи. Завд. для експрес-контр.5-те вид.
У посібнику, алгебра 7 клас, тематичні контрольні роботи, завдання для експрес-контролю, запропонована повна добірка матеріалів з алгебри 8-го класу відповідно до шкільної програми: вправи, рівневі самостійні роботи, тематичні контрольні роботи та завдання для експрес-контролю знань.
КТП Геометрія 9 кл. (Укр) НОВА ПРОГРАМА
КТП Геометрія 9 кл. (Укр) НОВА ПРОГРАМА
СП Геометрия в опред., табл. и схемах 7-11 кл. (РУС) НОВЫЙ
СП Геометрия в опред., табл. и схемах 7-11 кл. (РУС) НОВЫЙ
Найкращий довідник в таблицях Алгебра 7-9 кл (за оновл. прогр.ю)
Посібник укладено відповідно до чинної оновленої програми загальноосвітньої школи. Зручна структура посібника (у вигляді таблиць і схем) навчить учнів працювати зі схемами й таблицями, аналізувати, робити висновки, самостійно закріплювати й поглиблювати здобуті знання. Шпаргалки, що розташовані на звороті обкладинки, допоможуть швидко знайти відповіді на питання, що цікавлять.