Быстрый заказ книги
Пн-Пт: 10.00-17.00
(095) 856 74 61
(068) 340 49 30
(093) 286 22 57
Книголенд, книжный интернет-магазин
Язык
укр / рус

Корзина

0 шт. - 0,00грн.
Личный кабинет

Математика

На странице:
Сортировать по:
Алгебра 9 кл (р) СБОРНИК ЗАДАЧ И К\Р Мерзляк
Учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений.
Математика. Часть 2. Геометрия. 10 класс. Уровень стандарта. Тетрадь для оценивания результатов обучения
Тетрадь соответствует требованиям новой учебной программы по математике (уровень стандарта) для учащихся 10–11 классов общеобразовательных учебных заведений и предназначена для текущего и итогового оценивания учебных достижений учащихся по геометрии.В пособии представлены два вида проверочных работ — самостоятельные и контрольные работы, которые приведены в двух равноценных вариантах. Содержание работ позволяет оценить уровень усвоения учащимися учебного материала каждой темы или ее части.Кроме классических самостоятельных работ, в пособии предложены работы компетентностного характера — одна по каждой теме. Выполнение заданий этих работ позволяет оценить степень сформированности у учащихся ключевых и предметных компетентностей. В каждой контрольной работе также предложено одн …
Геометрія. 9 клас, Контроль результатів навчання
Збірник робіт для контролю результатів навчання з геометрії для 9 класу призначений для поточного і підсумкового оцінювання та коригування динаміки навчальних досягнень учнів у процесі вивчення курсу геометрії 9 класу за підручником «Геометрія» авторів А. П. Єршової, В. В. Голобородька, О. Ф. Крижановського і С. В. Єршова.Збірник складається з трьох частин, частина І містить самостійні роботи (на готових кресленнях, теоретична та письмова), частина ІІ — контрольні роботи,частина III — завдання в тестовій формі. Матеріал поділено на 6 навчальних блоків, які відповідають основним етапам вивчення курсу геометрії 9 класу.На сайті interactive.ranok.com.ua наведено електронний додаток, який містить другий варіант тестів і відповіді до тестів.Призначено для учнів 9 класів загальноос …
Геометрія. 11 клас. Профільний рівень. І семестр
Видання «Мій конспект» - це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві під час підготовки до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку кожен учитель може створити власний конспект уроку.
Геометрія. Підручник для 9 кл. ЗНЗ. ГОСЗАКАЗ
Особливостi пiдручника- багаторiвнева побудова навчального матерiалу- авторська система усних, графiчних та письмових вправ- тематичне узагальнення i систематизацiя матерiалу- доступнiсть викладення, зручнiсть користування- наявнiсть тем навчальних проектiвlнтернет-пiдтримка дозволить,- здiйснити iнтерактивне онлайн-тестування за кожною темою- переглянути вiдеоуроки за темами курсу- ознайомитися з темами повiдомлень i рефератiв та джерелами iнформацiї для їх пiдготовки загальноосвiтня i допрофiльна пiдготовка- багаторiвнева побудова навчального матерiалу- авторська система усних, графiчних та письмових вправ- тематичне узагальнення i систематизацiя матерiалу- доступнiсть викладення, зручнiсть користування- наявнiсть тем навчальних проектiв
Геометрия 7 кл (р) СБОРНИК ЗАДАЧ И К\Р Мерзляк
Збірник завдань для 7 класу. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист від 13.03.2010 р. № 1 11-1758)
Математика. 10 клас. Стандарт. Зошит для оцінюв. результатів навчання, У 2 ч. Ч. 2. Геометрія
Зошит відповідає вимогам нової навчальної програми з математики (рівень стандарту) для учнів 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для поточного й підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів з геометрії.У посібнику запропоновані два види перевірочних робіт — самостійні та контрольні роботи, які наведені у двох рівноцінних варіантах і призначені для оцінювання рівня засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою або частиною теми.Окрім самостійних робіт, поданих у класичній формі, до кожної теми запропоновано одну самостійну роботу, що містить завдання, виконання яких дозволяє оцінити ступінь сформованості в учнів ключових і предметних компетентностей. Такі завдання (завдання № 10) наявні також у кожній контрольній роботі.
Видання «Мій конспект» - це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві під час підготовки до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку кожен учитель може створити власний конспект уроку.
Математика. 5 кл. Універсальний комплект, Контроль навч. досягнень
Універсальний комплект 5 кл. Математика (Укр) НОВА ПРОГРАМА
Алгебра. 8 клас. Контроль результатів навчання (до підруч. Прокопенко та ін.)
Посібник відповідає вимогам чинної програми з математики для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для організації регулярної діагностики, оцінювання та контролю навчальних досягнень учнів з кожної теми на основних етапах її засвоєння. У посібнику запропоновано два види перевірочних робіт, самостійні та контрольні роботи, наведені у двох рівноцінних варіантах і призначені для перевірки рівня засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою або частиною теми. Наприкінці посібника наведено завдання для проведення бліц-опитування, подані у двох варіантах.
Тестовий контроль результатів навчання. Математика_Алгебра, Геометрія 9кл
Посібник являє собою збірник самостійних і контрольних робіт з алгебри та геометрії для 9 класу. Збірник складений відповідно до оновленої програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для поточного й тематичного контролю навчальних досягнень учнів. Усі роботи, що ввійшли до посібника, містять тестові завдання у двох варіантах. У межах кожної роботи завдання диференційовані за чотирма рівнями навчальних досягнень учнів (початковий, середній, достатній і високий). Контрольні роботи подані у форматі, який дозволяє учням підготуватися до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Видання призначене для учнів 9 класу закладів загальної середньої освіти і вчителів математики.
Математика. 11 кл. Стандарт. Зошит для оцінювання рез-тів навч., У 2 ч. Ч. 1. Алгебра і поч. аналізу
Зошит відповідає вимогам чинної навчальної програми з математики (рівень стандарту) для учнів 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для поточного й підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів з геометрії.У посібнику запро
Математический калейдоскоп. 101 логическая задача
ЛОГИКА+ Матем. калейдоскоп. 101 логическая задача (РУС)
Хімія. 9 клас. Зошит для навчальних досягнень учнів
Пропонований посібник призначений для перевірки знань учнів 9 класу з хімії. Він укладений відповідно до чинної програми з урахуванням останніх змін. Посібник містить різні форми контролю, залікові роботи з певної теми, а також тестові й самостійні роботи та бліцконтролі для поточної перевірки знань. Підготуватися до контрольних робіт можна в онлайн-режимі на сайті interactive.ranok.com.ua, де розміщено тренувальні завдання. Видання призначене для учнів 9 класів загальноосвітніх шкіл.
Тестовий контроль результатів навчання. Математика 11 кл Рівень Стандарт (Алгебра та Геометрія)
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія). 11 клас. Рівень стандарту. Тестовий контроль результатів навчання.Гальперіна А.Р.
Алгебра. 9 кл. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статист.
Практикум складений відповідно до чинної програми з математики для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і є частиною навчально-методичного комплекту «Алгебра. 9 клас» авторів Н. С. Прокопенко, Ю. О. Захарійченка, Н. Л. Кінащук.Практикум являє собою збірник завдань для роботи учнів на різних етапах уроку та вдома. Посібник містить опорні конспекти, усні вправи, приклади розв’язування завдань, тренувальні вправи, різнорівневі завдання на закріплення, задачі практичного змісту, завдання підвищеної складності, логічні задачі.На сайті interactive.ranok.com.ua розміщено відповіді до завдань практикуму та інші електронні матеріали на підтримку навчально-методичного комплекту.Призначено для учнів 9 класу закладів загальної середньої освіти, учителів математики.
Решения к сборнику Алгебра 7 кл (р) Мерзляк
Данное издание не является учебным пособием, а является справочным материалом для заботливых родителей, которые контролируют правильность выполнения домашних заданий и проводят дополнительные занятия с ребенком по сборнику задач и заданий для тематического оценивания по алгебре для 7 класса (А.Г. Мерзляк и др.)
Математика. Часть 1. Алгебра и начала анализа. 10 класс. Уровень стандарта. Тетрадь для оценивания результатов обучения
Тетрадь соответствует требованиям новой учебной программы по математике (уровень стандарта) для учащихся 10–11 классов общеобразовательных учебных заведений и предназначена для текущего и итогового оценивания учебных достижений учащихся по алгебре и началам анализа.В пособии представлены два вида проверочных работ — самостоятельные и контрольные работы, которые приведены в двух равноценных вариантах. Содержание работ позволяет оценить уровень усвоения учащимися учебного материала каждой темы или ее части.Кроме классических, в пособии предложены работы компетентностного характера — одна самостоятельная по каждой теме и одна контрольная в конце пособия.Выполнение заданий этих работ позволяет оценить степень сформированности у учащихся ключевых и предметных компетентностей. В ка …
Видання «Мій конспект» - це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві під час підготовки до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку кожен учитель може створити власний конспект уроку.
Математика на 12 балів. Алгебра 9 кл. Трен. вправи. Сам. та контр. роботи
Математика на 12 балів. Алгебра 9 кл. Тренувальні вправи. Сам. та контр. роботи (Укр)