Быстрый заказ книги

Математика

На странице:
Сортировать по:
Алгебра 8 кл (р) СБОРНИК ЗАДАЧ И КР Мерзляк
Алгебра Сборник задач 8 класс Мерзляк
СП Геометрия в опред., табл. и схемах 7-11 кл. (РУС) НОВЫЙ
СП Геометрия в опред., табл. и схемах 7-11 кл. (РУС) НОВЫЙ
Алгебра 7 кл (р) Учебник Мерзляк (тв)
Учебник Мерзляк для 7 класса для общеобразовательных учебных заведений. Текст учебника разделен на на четыре параграфа, каждый из которых состоит из пунктов. В пунктах изложен теоретический материал и поданы примеры решения задач. К каждому пункту подобраны задачи для самостоятельного решения.
Математика 7-9 кл. Довідник для підготовки до ДПА
Математика. 7-9 кл. Довідник для підготовки до ДПА. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. Гімназія
Мій конспект. Геометрія. 11 клас. Рівень стандарту. ПММ050
Видання «Мій конспект» — це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створити власний конспект уроку.Пропонований посібник призначений для вчителів загальноосвітніх закладів, які викладають геометрію в 11 класі (рівень стандарту) за оновленою навчальною програмою для учнів 10–11 класів (2017 рік).
Алгебра 8 кл (у) ЗБІРНИК ЗАДАЧ ТА КР Мерзляк
Посібник є дидактичним матеріалом з алгебри для 8 класу загальноосвітніх шкіл. Він містить понад 600 завдань. Першу частину Тренувальні вправи розділено на два однотипних варіанти по 175 завдань у кожному.
КНД Алгебра 7 кл (Рус) Нов. прогр.
КНД Алгебра 7 кл (Рус) Нов. прогр.
Геометрія Контроль результатів навч. 9 кл. (Укр) Нов. прогр.
Збірник робіт для контролю результатів навчання з геометрії для 9 класу призначений для поточного і підсумкового оцінювання та коригування динаміки навчальних досягнень учнів у процесі вивчення курсу геометрії 9 класу за підручником «Геометрія» авторів А. П. Єршової, В. В. Голобородька, О. Ф. Крижановського і С. В. Єршова.Збірник складається з трьох частин: частина І містить самостійні роботи (на готових кресленнях, теоретична та письмова), частина ІІ — контрольні роботи,частина III — завдання в тестовій формі. Матеріал поділено на 6 навчальних блоків, які відповідають основним етапам вивчення курсу геометрії 9 класу.На сайті interactive.ranok.com.ua наведено електронний додаток, який містить другий варіант тестів і відповіді до тестів.Призначено для учнів 9 класів загальноос …
Мій конспект. Алгебра 9 кл. ПММ029
Видання «Мій конспект» - це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителю в підготовці до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створити власний конспект уроку. Пропоноване посібник призначений для вчителів, які викладають алгебру в 9 класі за оновленою програмою, розглянутої на Колегії МОН 7 червня 2017.
Алгебра 9 кл (р) СБОРНИК ЗАДАЧ И КР Мерзляк
Учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений.
Контроль учеб. достижений. Геометрия 8 кл. (РУС) Нов.прогр.
Тетрадь соответствует требованиям новой программы по математике для 8 класса общеобразовательных учебных заведений и предназначена для текущего и тематического контроля учебных достижений учащихся по геометрии. В пособии представлены два вида проверочных работ: самостоятельные и контрольные работы. Все работы приведены в двух равноценных вариантах и предназначены для проверки уровня усвоения учащимися учебного материала по каждой теме или части темы.
Геометрія 8 кл. П-К (Укр) Розробки уроків до підр. Єршової А.П. та ін.+ СК Нов. прогр.
Посібник укладено відповідно до нової програми з математики для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видання є складовою навчально-методичного комплекту «Геометрія-8» і містить розробки уроків, створені з урахуванням змісту підручника «Геометрія» (автори А. П. Єршова, В. В. Голобородько, О. Ф. Крижановський, С. В. Єршов). До посібника додається скетч-картка, яка надає доступ до електронного додатка, розміщеного на сайті interactive.ranok.com.ua Додаток містить календарно-тематичний план, матеріали до нестандартних уроків та уроків узагальнення й систематизації знань (розробки уроків, роздавальні матеріали, презентації), розв’язання і відповіді до контрольних робіт, роздавальні матеріали до уроків на повторення.Призначено для вчителів математики загальноосвітніх навча …
Фінансова грамотність 9 кл (у) Робочий зошит. Економіка і фінанси
Робочий зошит укладено відповідно до навчальної програми курсу за вибором “Економіка і фінанси” для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, схваленої для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1 12-Г-332).Навчальне видання містить практичні матеріали для проведення уроків, практичних робіт, навчальних ігор, виконання проектних завдань, ситуаційних вправ тощо. Це дозволить учням не тільки запам’ятати вивчений матеріал, а й стати активними учасниками навчання, сформувати навички, потрібні для забезпечення власного економічного добробуту і добробуту своєї родини.Робочий зошит допоможе учневі та вчителю в налагодженні ефективної взаємодії на всіх етапах навчально-виховного процесу.
Тестовий контроль результатів навчання. Алгебра, Геометрія 9кл
Посібник являє собою збірник самостійних і контрольних робіт з алгебри та геометрії для 9 класу. Збірник складений відповідно до оновленої програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для поточного й тематичного контролю навчальних досягнень учнів. Усі роботи, що ввійшли до посібника, містять тестові завдання у двох варіантах. У межах кожної роботи завдання диференційовані за чотирма рівнями навчальних досягнень учнів (початковий, середній, достатній і високий). Контрольні роботи подані у форматі, який дозволяє учням підготуватися до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Видання призначене для учнів 9 класу закладів загальної середньої освіти і вчителів математики.
Тестовий контроль результатів навч. Алгебра і поч. аналізу 10 кл Профільний Рівень (У
Посібник являє собою збірник самостійних і контрольних робіт з алгебри і початків аналізу для 10 класу (профільний рівень).Видання призначене для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти і вчителів математики.
Геометрія 8 кл (у) ЗБІРНИК ЗАДАЧ ТА КР Мерзляк
Посібник є дидактичним матеріалом з геометрії для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить понад 1000 задач. Першу частину Тренувальні вправи поділено на три однотипних варіанти по 337 задач у кожному. Друга частина містить контрольні роботи (два варіанта) для оцінювання навчальних досягнень учнів за дванадцятибальною шкалою відповідно до чинної державної програми з математики. Для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та учнів 8 класів.
Довідник у таблицях. Геометрія 7–11 кл
У новій серії книжок відомості з відповідних шкільних дисциплін подані в доступній, стислій і наочній формі — у вигляді зручних таблиць. Теми, передбачені чинною програмою, містять правила й визначення, що супроводжуються зрозумілими прикладами.Довідники дозволять учням 7–11 класів швидко та якісно підготуватися до самостійних і контрольних робіт, ДПА та ЗНО.
Математика 5 кл (р) Учебник Мерзляк (нов)
Математика 5 кл (р) Учебник (нов) Мерзляк
Мій конспект. Геометрія. 11 клас. Профільний рівень. І семестр. ПММ027
Видання «Мій конспект» — це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створити власний конспект уроку.Пропонований посібник призначений для вчителів загальноосвітніх закладів, які викладають геометрію в 11 класі (профільний рівень) за навчальною програмою для учнів 10–11 класів (наказ МОН від 23.10.2017 № 1407).
МАТЕМ, Повний курс. Енциклопедія тестових завдань. 1 ч. Різнорівневі завдання (Укр)
Математика. Енциклопедія тестових завдань. Повний курс математики в тестах Посібник являє собою збірник тестових завдань з математики і включає всі основні типи тестових завдань, які використовуються під час тестування якості знань. Матеріал посібника структуровано за типами тестових завдань і за тематичними блоками — змістовими лініями сучасного шкільного курсу математики (5–11 класи). До всіх письмових завдань подано відповіді. Посібник призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів і тих, хто хоче систематизувати й повторити матеріал шкільного курсу математики, вчителів математики.