Быстрый заказ книги

Математика

На странице:
Сортировать по:
Тестовий контроль результатів навчання. Алгебра і початки аналізу 11 кл Профільний Рівень
Алгебра і початки аналізу. 11 клас. Профільний рівень. Тестовий контроль результатів навчання.Гальперіна А.Р.
Алгебра 10 кл (у) ЗБІРНИК ЗАДАЧ І К Р профільній рівень, Мерзляк
алгебра 11 клас збірник задач і контрольних робіт профільний рівень
Мій конспект. Математика 6 кл. ІІ семестр. ПММ042
Видання «Мій конспект» — це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку, кожен учительможе створити власний конспект уроку.Пропонований посібник призначений для вчителів загальноосвітніх закладів, які викладають математику в 6 класі за оновленою програмою для учнів 5–9 класів загальноосвітніх закладів(червень, 2017 р.).
СП Геометрія у визн.табл.і схем. 7-11 кл. Рятівник 2.0 (Укр)
Посібник містить основні положення шкільного курсу геометрії. Наочна форма викладення матеріалу у вигляді таблиць допоможе узагальнити та систематизувати знання з геометрії, дозволить скоротити час на повторення вивченого напередодні контрольної роботи, державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, а також удосконалити навички самостійної роботи з довідковою літературою.Посібник має електронний додаток, розміщений на сайті interactive.ranok.com.ua. Скориставшись QR-кодами, розташованими на сторінках посібника, можна завантажити добірки основних формул за темами та ознайомитись з відео, що ілюструє навчальний матеріал (пов’язані з відео QR-коди наведені в блакитних рамках).Призначено для учнів 7–11 класів закладів загальної середньої освіти та абітурієнтів.
Тестовий контроль результатів навчання. Математика 5 кл
Посібник містить самостійні та контрольні роботи з математики для 5 класу, подані в тестовій формі. 1 варіант самостійних робіт, 2 варіанти контрольних робіт.Посібник призначено для учнів 5 класу закладів загальної середньої освіти і вчителів математики.
Контроль навч. досягнень. Математика 10 кл. Частина 1. Алгебра і початки аналізу. Рівень стандарту (
Зошит відповідає вимогам нової навчальної програми з математики (рівень стандарту) для учнів 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для поточного й підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів з алгебри і початків аналізу.У посібнику запропоновані два види перевірочних робіт — самостійні та контрольні роботи, які наведені у двох рівноцінних варіантах і призначені для оцінювання рівня засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою або частиною теми.Окрім самостійних робіт, поданих у класичній формі, до кожної теми запропоновано одну самостійну роботу, а наприкінці посібника — одну контрольну роботу, що містять завдання, виконання яких дозволяє оцінити ступінь сформованості в учнів ключових і предметних компетентностей. Такі завдання (завд …
Математика 11кл (у) Підручник рів. станд. Бевз (нов)
Математика 11кл (у) Підручник рів. станд. Бевз (нов)
КТП Математика. Алгебра і поч. аналізу та геометрія 10 кл. (Укр) Рівень стандарту
Запропонований календарно-тематичний план розроблено відповідно до чинної програми «Навчальна програма з математики (алгебра і початки аналізу та геометрія) для учнів 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту» з урахуванням прові
Мій конспект. Геометрія 9 кл. ПММ030
Мій конспект. Геометрія. 9 клас.
СП Алгебра і поч. аналізу у визн.табл.і схем. 7-11 кл. Рятівник 2.0 (Укр)
Посібник охоплює основні положення шкільного курсу алгебри і початків аналізу. Видання містить означення, формули, приклади розв’язання типових завдань. Наочна форма викладення матеріалу (у вигляді таблиць і схем) допоможе узагальнити й систематизувати знання з алгебри і початків аналізу, дозволить скоротити час на повторення вивченого напередодні контрольної роботи, державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, а також удосконалити навички самостійної роботи з довідковою літературою.Посібник має електронний додаток, розміщений на сайті interactive.ranok.com.ua. Скориставшись QR-кодами, розташованими на сторінках посібника, можна завантажити схеми розв’язання рівнянь і нерівностей, добірки основних формул за темами та ознайомитись з відео, що ілюструє н …
Контроль рез. навч. Математика 10 кл. Рівень стандарту (Укр) Нов. прогр.
Посібник складений відповідно до чинної програми з математики (рівень стандарту) для учнів 10 класів і призначений для організації поточного й підсумкового контролю навчальних досягнень учнів.Видання складається з двох частин: «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія». В обох частинах за кожною темою, що вивчається, запропоновано перевірочні роботи двох видів — самостійні та контрольні. Усі роботи наведені у двох варіантах і подані у форматі, який дозволяє учням підготуватися до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.Посібник призначений для використання в процесі вивчення курсу математики за підручником Є. П. Неліна, однак зміст завдань дозволяє застосовувати його також при роботі за будь-яким чинним підручником з математики для 10 класу (рівень стандарту).
Тестовий контроль результатів навчання. Геометрія 11 кл Профільний Рівень
Посібник складений відповідно до чинної програми і являє собою збірник самостійних і контрольних робіт з геометрії для 11 класу (профільний рівень).Усі роботи, що увійшли до збірника, крім підсумкової контрольної роботи, містять тестові завдання у двох варіантах.Видання призначене для учнів 11 класу ЗЗСО і вчителів математики.
Мій конспект. Математика 1 кл. Ч. 2 (за підр. Скворцової, Онопрієнко) ПШМ211
Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування та розробки уроків математики у 1-му класі Нової української школи, складені відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової освіти (2018) за Типовою освітньою програмою авторського колективу під керівництвом О. Я. Савченко.Розподіл годин і тематика уроків відповідають змісту підручника С. О. Скворцової, О. В. Онопрієнко (Математика : підруч. для 1 кл. закл. загал. серед. освіти.— Х. : Вид-во «Ранок», 2018).Конспекти уроків, різноманітних за формою проведення, побудовано з урахуванням основних положень Концепції «Нова українська школа», на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів, з використанням елементів інтеграції, інноваційних та здоров’язбережувальних технологій, інтерактивних методів та прийом …
Мій конспект. Алгебра та початки аналізу 10 кл. Профільний рівень. IІ семестр. ПММ038
Видання «Мій конспект» — це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створити власний конспект уроку.Пропонований посібник призначений для вчителів загальноосвітніх закладів, які викладають алгебру та початки аналізу в 10 класі (профільний рівень) за оновленою навчальною програмою для учнів 10–11 класів (2017 рік).
Математика 10 кл (р) СБОРНИК ЗАДАЧ, ТЕСТОВ и К Р , уровень стандарта Мерзляк
Мерзляк 10 класс Математика Сборник задач, тестов и контрольных работ Уровень стандарта
Мій конспект. Математика 6 кл. І семестр. ПММ041
Видання «Мій конспект» — це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створити власний конспект уроку.Пропонований посібник призначений для вчителів загальноосвітніх закладів, які викладають математику в 6 класі за оновленою програмою (2017 рік).
МАТЕМ, 11 кл. Розробки уроків до підр. Неліна Є.П., Долгової О.Є. (Укр)
Посібник містить розробки уроків з математики для 11 класу, створені з урахуванням особливостей підручника «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» авторів Є. П. Неліна, О. Є. Долгової.Посібник має інтернет-підтримку, матеріали якої розміщено на сайті interactive.ranok.com.ua (календарно-тематичний план, розробки уроків контролю навчальних досягнень учнів, презентації до уроків узагальнення та систематизації знань і вмінь, роздавальні та додаткові матеріали до уроків).Призначено для вчителів математики закладів загальної середньої освіти та студентів педагогічних вишів.
Мій конспект. Географія 11 кл. ПГМ013
Методичний посібник містить конспекти усіх уроків курсу географії 11 класу за новою Програмою (2017 р., рівень стандарту).Конспект кожного заняття розміщено на окремому аркуші. Представлені методично грамотно оформлена мета й тип уроку, стислий зміст основних етапів, перелік мінімально необхідного обладнання, базових понять та ін. Форми роботи та завдання, запропоновані автором, враховують компетентнісний підхід.Передбачено місце для записів учителя, що дає можливість зробити заняття по справжньому авторськими, пристосованими до власних особливостей навчального процесу.Для вчителів географії.
Контроль учеб. достижений. Математика 10 кл. Часть 2. Геометрия. Уровень стандарта (РУС)
Тетрадь соответствует требованиям новой учебной программы по математике (уровень стандарта) для учащихся 10–11 классов общеобразовательных учебных заведений и предназначена для текущего и итогового оценивания учебных достижений учащихся по геометрии.В пособии представлены два вида проверочных работ — самостоятельные и контрольные работы, которые приведены в двух равноценных вариантах. Содержание работ позволяет оценить уровень усвоения учащимися учебного материала каждой темы или ее части.Кроме классических самостоятельных работ, в пособии предложены работы компетентностного характера — одна по каждой теме. Выполнение заданий этих работ позволяет оценить степень сформированности у учащихся ключевых и предметных компетентностей. В каждой контрольной работе также предложено одн …
МАТЕМ, 11 кл. П-К Алгебра і поч. аналізу. Рівень стандарту (Укр) Розробки уроків. Майстер-клас 2.0
Посібник відповідає чинній навчальній програмі з математики (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) для учнів 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і може бути використаний при роботі за будь-яким чинним підручником з математики для 11 класу (рівень стандарту). Посібник містить детальні конспекти уроків, у яких запропоновано теоретичний матеріал, доповнений опорними конспектами у вигляді схем, таблиць, графіків, а також матеріали для фронтального опитування, математичні диктанти, тестові завдання, самостійні роботи, завдання ЗНО за темою уроку тощо. До більшості завдань надано відповіді. У виданні наведено тексти контрольних робіт, складених у двох варіантах, та запропоновано систему їх оцінювання. Також посібник містить додаткові матеріали, при …