Быстрый заказ книги

Математика

На странице:
Сортировать по:
Математика 5-12 кл. Тести
Тестові завдання посібника розроблено відповідно до чинних нормативних документів: навчальної програми з математики для 5—12 класів загальноосвітніх навчальних закладів, програми вступних випробувань до вищих навчальних закладів України та програмових вимог зовнішнього незалежного оцінювання з математики.Посібник буде корисним учням різних типів шкіл і класів у їх самоосвіті і самоконтролі, абітурієнтам на етапі підготовки до вступних випробувань з математики, вчителям для індивідуалізованої і диференційованої роботи з учнями, організації і проведення тематичних атестацій тощо, а також репетиторам, студентам фізико-математичних факультетів.
Алгебра 8 кл (у) ЗБІРНИК ЗАДАЧ ТА КР Мерзляк
Посібник є дидактичним матеріалом з алгебри для 8 класу загальноосвітніх шкіл. Він містить понад 600 завдань. Першу частину Тренувальні вправи розділено на два однотипних варіанти по 175 завдань у кожному.
Профильная школа, Алгебра10 кл. Сб. заданий для контроля знаний. Профильний уровень (РУС)
Профильная школа: Алгебра10 кл. Сб. заданий для контроля знаний. Профильний уровень (РУС)
АЛГЕБРА П-К 8 кл. (Укр) Розробки уроків. Сучасний майстер-клас+СК Нов. прогр.
Посібник укладено відповідно до нової програми з алгебри для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видання містить детальні розробки уроків, у яких вміщено детальний опис кожного етапу уроку, запропоновано доцільні форми і методи роботи з класом, реалізовано особистісно орієнтований підхід. Всі самостійні і контрольні роботи подано у двох варіантах і супроводжено розв’язаннями або відповідями. До видання додається скетч-картка, яка надає доступ до безкоштовного* електронного додатка, розміщеного на сайті interactive.ranok.com.ua. Додаток містить календарно-тематичний план, матеріали до нестандартних уроків та уроків узагальнення й систематизації знань: розробки уроків, роздавальні матеріали, презентації. На сайті також розміщено тестові завдання до уроків на повторенн …
Мій конспект. Геометрія. Академічний рівень. 11 кл ПММ026
Видання «Мій конспект» — це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві під час підготовки до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку кожен учитель може створити власний конспект уроку.
Мій конспект.Математика. 5 клас. 2семестр (за підручником О. Істер).ПМ71
Мій конспект.Математика. 5 клас. 2семестр (за підручником О. Істер).ПМ71
АЛГЕБРА 8 кл. Практикум до підр. Прокопенко Н.С. (Укр) Нов.прогр.
Практикум складений відповідно до чинної програми з математики для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і є частиною навчально-методичного комплекту «Алгебра. 8 клас» авторів Н. С. Проопенко, Ю. О. Захарійченка, Н. Л. Кінащук.Практикум являє собою збірник завдань для роботи учнів на різних етапах уроку та вдома. Практикум містить опорні конспекти, усні вправи, приклади розв’язування завдань, тренувальні вправи, різнорівневі завдання на закріплення, задачі практичного змісту, завдання підвищеної складності, логічні задачі. На сайті interactive.ranok.com.ua розміщено відповіді до завдань практикуму та інші електронні матеріали на підтримку навчально-методичного комплекту. Призначено для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, учителів математики.
Геометрія 10 кл (у) Підручник академ. рівень Білянина
Пропонуємо підручник «Геометрія. 10 клас» академічного рівня, який містить навчально-практичний матеріал вивчення навколишнього світу, адже геометрія як наука – один із специфічних засобів його відображення.Цей підручник є початком вивчення стереометрії – науки, яка вивчає фігури та їхні властивості в просторі. Він складається із 7 модулів, структура яких є такою: назва модуля, його короткий зміст і характеристика цілей вивчення, виклад теоретичного матеріалу зі зразками розв’язання, вправи, складені відповідно до чотирьох рівнів складності, задачі прикладного змісту, історичний матеріал у рубриці «З літопису геометрії», запитання для самоконтролю, тест для самоконтролю.
Математика 6 кл (у) Сучасний майстер-клас + Диск Нов. прогр.
Посібник укладено відповідно до нової програми з математики для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видання містить детальні плани-конспекти уроків з математики, у яких запропоновано різноманітні форми і методи роботи з класом, реалізовано особистісно орієнтований підхід, передбачено поступове збільшення рівня складності вправ для осмислення й закріплення вивченого матеріалу, вміщено завдання для колективної й індивідуальної роботи. Всі самостійні і контрольні роботи подано у двох варіантах і супроводжено розв’язаннями або відповідями. Видання має електронний безкоштовний додаток (CD-диск), який містить календарно-тематичний план, презентації до уроків узагальнення і систематизації, розробки нестандартних уроків, тексти контрольних робіт тощо. Призначено для вчителі …
ЛОГИКА+ Матем. калейдоскоп 5 кл. часть 1 (факульт. курс) Рабочая тетрадь (РУС)
ЛОГИКА+ Матем. калейдоскоп 5 кл. часть 1 (факульт. курс) Рабочая тетрадь (РУС)
Геометрия КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 8 кл. (РУС) Нов. прогр.
Сборник работ для контроля результатов обучения по геометрии для 8 класса составлен в соответствии с новой программой по математике. Пособие предназначено для текущего и итогового оценивания и коррекции динамики учебных достижений учащихся в процессе изучения курса геометрии 8 класса по учебнику А. П. Ершовой, В. В. Голобородько, А. Ф. Крижановского и С. В. Ершова «Геометрия». Сборник может быть использован также при работе с любым действующим учебником по геометрии для 8 класса общеобразовательных учебных заведений. Сборник состоит из трех частей: часть I содержит самостоятельные работы (на готовых чертежах, теоретическая и письменная), часть II — контрольные работы, часть III — задания в тестовой форме. Материал разделен на 9 учебных блоков, соответствующих основным этапам  …
Тестовий контроль знань. Алгебра, Геометрія 9 кл Оновл. прогр.
Тестовий контроль знань. Алгебра, Геометрія 9 кл Оновл. прогр.
КЗКЗ Геометрия 11 кл.(РУС) Академический уровень НОВА 11-р.шк.
Пособие составлено в соответствии с действующей программой по геометрии для 11 класса общеобразовательных учебных заведений (академический уровень) и предназначено для текущего и итогового контроля учебных достижений учащихся. Пособие состоит из двух частей: текущий контроль знаний и контрольные работы. В первой части по каждой изучаемой теме предложено несколько видов проверочных работ: карточка контроля теоретических знаний (КТЗ) (проверяется уровень усвоения теоретического материала), графический тренинг (ГТ) (контролируется владение графическими умениями), самостоятельная работа (СР) (отслеживается уровень усвоения части изучаемой темы). Каждая работа представлена в двух вариантах. Вторая часть содержит контрольные работы, которые помогут проверить уровень усвоения учащим …
Геометрія 9 кл Підручник навч. закладів Єршова Голобородько В.
Особливостi пiдручника- багаторiвнева побудова навчального матерiалу- авторська система усних, графiчних та письмових вправ- тематичне узагальнення i систематизацiя матерiалу- доступнiсть викладення, зручнiсть користування- наявнiсть тем навчальних проектiвlнтернет-пiдтримка дозволить:- здiйснити iнтерактивне онлайн-тестування за кожною темою- переглянути вiдеоуроки за темами курсу- ознайомитися з темами повiдомлень i рефератiв та джерелами iнформацiї для їх пiдготовки загальноосвiтня i допрофiльна пiдготовка- багаторiвнева побудова навчального матерiалу- авторська система усних, графiчних та письмових вправ- тематичне узагальнення i систематизацiя матерiалу- доступнiсть викладення, зручнiсть користування- наявнiсть тем навчальних проектiв
Довідник. МАТЕМАТИКА для абітурієнтів та школярів (укр)
Довідник. МАТЕМАТИКА для абітурієнтів та школярів (укр)
Алгебра 7 кл (у) Розробки уроків (СМК)+CD
Алгебра 7 кл (у) Розробки уроків (СМК)+CD
Контроль учеб. достижений. Алгебра 9 кл. (РУС) НОВАЯ ПРОГРАММА
Тетрадь соответствует требованиям обновленной программы по математике для 9 класса общеобразовательных учебных заведений и предназначена для текущего и тематического контроля учебных достижений учащихся по алгебре.В пособии представлены два вида провероч
Алгебра-Геометрия 7 кл. (р) Сам контр раб (Ершова)
Алгебра. Геометрия.Самостоятельные и контрольные работы 7класс. А. П. Ершова, В. В. Голобородько.Гимназия
Мій конспект. Геометрія. 9 кл. ПММ030
Видання Мій конспект — це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створити власний конспект уроку.
Алгебра 9 кл (р) СБОРНИК ЗАДАЧ И КР Мерзляк
Учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений.