Быстрый заказ книги

Математика

На странице:
Сортировать по:
Мій конспект.Алгебра і початки аналізу.11 клас. Рівень стандарту ПМ67
Видання Мій конспект — це нова серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителю під час підготовки до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку кожен учитель може створити власний конспект уроку.
25,00грн.
Геометрія 8 кл (у) ЗБІРНИК ЗАДАЧ ТА КР Мерзляк
Посібник є дидактичним матеріалом з геометрії для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить понад 1000 задач. Першу частину Тренувальні вправи поділено на три однотипних варіанти по 337 задач у кожному. Друга частина містить контрольні роботи (два варіанта) для оцінювання навчальних досягнень учнів за дванадцятибальною шкалою відповідно до чинної державної програми з математики. Для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та учнів 8 класів.
44,90грн.
КЗКЗ Алгебра 10 кл.(РУС) Академический уровень
Алгебра и начала анализа. 10 класс. Академический уровень: Комплексная тетрадь для контроля знаний Тетрадь соответствует требованиям действующей программы по математике для 10 класса общеобразовательных учебных заведений (академический уровень) и предназначена для текущего и тематического контроля учебных достижений учащихся. Пособие состоит из двух частей: текущий контроль знаний и контрольные работы. Содержание пособия позволяет использовать издание в комплекте с любым учебником, предназначенным для организации обучения на академическом уровне.  
18,00грн.
Справочник по математике для школьников
Книга представляет собой справочник по математике, предназначенный для подготовки школьников и абитуриентов в объеме школьной программы. Первая часть пособия содержит более 700 формул из всех разделов школьного курса математики и более 300 примеров, иллюстрирующих их применение. Вторая часть содержит 300 графиков функций, их преобразований и изображения неявно заданных зависимостей. Издание предназначено для учащихся школ, лицеев, гимназий и других средних учебных заведений, а также учителей и преподавателей.
39,50грн.
Алгебра 8кл (у) САМОСТ КОНТР РОБ. з поглибл. вивченням Мерзляк
Посібник є складовою навчально-методичного комплекту до підручника «Алгебра. 8 клас» для класів з поглибленим вивченням математики (автори А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір). Перша частина містить самостійні роботи (чотири варіанти), що відповідають поданим у підручнику темам. Друга частина містить завдання для контрольних робіт (два варіанти).
44,90грн.
КЗКЗ Геометрія 10 кл.(Укр) Рівень стандарту
Геометрія. 10 клас. Рівень стандарту: Комплексний зошит для контролю знань Посібник складений відповідно до нової програми з геометрії для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) і призначений для поточного та тематичного контролю навчальних досягнень учнів. Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи. Зміст посібника дозволяє використовувати видання в комплекті з будь-яким підручником, призначеним для організації навчання на рівні стандарту.
18,00грн.
Математика 6 кл (у) ЗБІРНИК ЗАДАЧ ТА КР Мерзляк
Збірник завдань для 6 класу. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ від 28.04.2006 р. № 341).
44,90грн.
ГЕОМЕТРИЯ 10 кл (р) Ершова УЧЕБНИК Уровень станд и академ
Учебник содержит обязательный объем учебного материала, необходимые теоретические сведения, большое количество задач, которые облегчают работу учителей и учащихся. В конце каждой главы дается итоговый обзор в виде удобных таблиц. Для закрепления теоретического материала предложен ряд практических заданий — от простых к более сложным. Учебник предназначен для учащихся 10 классов, учителей математики и методистов. Учебник содержит обязательный объем учебного материала, необходимые теоретические сведения и понятия, большое количество задач, которые облегчат работу учителей и учащихся. в конце каждого раздела подводятся итоги, представленные в виде удобных таблиц. Для закрепления теоретического материала предложен ряд практических заданий - от простых к более сложным. Учебник пре …
100,00грн.
Мій конспект.Алгебра та початки аналізу.10 клас.Рівень стандарту ПМ52
Видання Мій конспект — це нова серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителю під час підготовки до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку кожен учитель може створити власний конспект уроку.
30,00грн.
Усі уроки алгебри 7 кл (у) ПМУ004
Докладні розробки УСІХ уроків для відповідних класів. Багатий додатковий матеріал, методичні рекомендації для вчителя, різноманітність завдань і вправ відрізняють ці посібники від традиційних планів-конспектів. УСІ — бренд, визнаний учителями, що має сталий попит.
50,00грн.
КЗКЗ Алгебра 10 кл.(РУС) Уровень стандарта
Алгебра и начала анализа. 10 клас. Уровень стандарта. Комплексная тетрадь для контроля знаний Пособие составлено в соответствии с требованиями новой программы по математике для 10 класса общеобразовательных учебных заведений (уровень стандарта) и предназначено для текущего и тематического контроля учебных достижений учащихся. Пособие состоит из двух частей: текущий контроль знаний и контрольные работы. Содержание пособия позволяет использовать издание в комплекте с любым учебником для обучения на уровне стандарта.
18,00грн.
Алгебра 8 кл (у) ЗБІРНИК ЗАДАЧ ТА КР Мерзляк
Посібник є дидактичним матеріалом з алгебри для 8 класу загальноосвітніх шкіл. Він містить понад 600 завдань. Першу частину Тренувальні вправи розділено на два однотипних варіанти по 175 завдань у кожному.
44,90грн.
Тестовий контроль знань. Алгебра, Геометрія 8 кл Нов. прогр.
Посібник являє собою збірник самостійних і контрольних робіт з алгебри і геометрії для 8 класу. Збірник складений відповідно до нової програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для поточного й тематичного контролю навчальних досягнень учнів. Усі роботи, що ввійшли до посібника, містять тестові завдання у двох варіантах. У межах кожної роботи завдання диференційовані за чотирма рівнями навчальних досягнень учнів (початковий, середній, достатній і високий). Контрольні роботи подані у форматі, який дозволяє учням підготуватися до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.
30,00грн.
КЗКЗ Геометрія 11 кл.(Укр) Академічний рівень НОВА 11-р.шк.
Посібник складений відповідно до чинної програми з геометрії для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень) і призначений для поточного і підсумкового контролю навчальних досягнень учнів. Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи. У першій частині за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (КТЗ) (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу), графічний тренінг (ГТ) (контролюється володіння графічними вміннями), самостійна робота (СР) (відстежується рівень засвоєння частини теми, що вивчається). Кожну роботу подано у двох варіантах. Друга частина містить контрольні роботи, які допоможуть перевірити рівень засвоєння учнями навчального ма …
18,00грн.
Математика 6 кл (у) Сучасний майстер-клас + Диск Нов. прогр.
Посібник укладено відповідно до нової програми з математики для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видання містить детальні плани-конспекти уроків з математики, у яких запропоновано різноманітні форми і методи роботи з класом, реалізовано особистісно орієнтований підхід, передбачено поступове збільшення рівня складності вправ для осмислення й закріплення вивченого матеріалу, вміщено завдання для колективної й індивідуальної роботи. Всі самостійні і контрольні роботи подано у двох варіантах і супроводжено розв’язаннями або відповідями. Видання має електронний безкоштовний додаток (CD-диск), який містить календарно-тематичний план, презентації до уроків узагальнення і систематизації, розробки нестандартних уроків, тексти контрольних робіт тощо. Призначено для вчителі …
42,50грн.
ГЕОМЕТРИЯ 10 кл СБ. САМ. И КОНТР. РАБОТ (Рус). Уровень стандарта. Академ. уровень
Геометрия. 10 класс. Академический уровень: Сборник самостоятельных и контрольных работ Самостоятельные и контрольные работы, представленные в пособии, объединены в 4 учебных блока, которые соответствуют основным разделам курса геометрии 10 класса. В каждый блок входят три самостоятельные работы: на готовых чертежах, теоретическая и письменная.
20,00грн.
Профільна школа, Геометрія 10 кл Розробки уроків. Профільний рівень (Укр)
Геометрія. 10 клас. Профільный рівень: Розробки уроків. Серія Профільна школа Посібник складено відповідно до нової програми з геометрії для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень) і побудовано з використанням форм і методів навчання, що відповідають специфіці курсу та віковим особливостям учнів. Видання містить плани-конспекти до 105 уроків, у яких зазначено його основні структурні елементи й мету, вміщено методичні рекомендації до кожної теми. Запропонований комплекс диференційованих усних і письмових завдань спрямовано на формуванні й удосконаленні вмінь учнів застосовувати отримані знання для розв язання планіметричних і стереометричних задач та оволодіння математичними методами, зокрема математичним моделюванням. Призначено для вчителів математи …
39,50грн.
Мій конспект. Алгебра 7 кл (у)
Видання Мій конспект — це нова серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителю під час підготовки до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку кожен учитель може створити власний конспект уроку.
45,00грн.
КЗКЗ Алгебра 11 кл. (РУС) Уровень стандарта
Алгебра 11 кл. Комплексная тетрадь для контроля знаний. Уровень стандарта Пособие составлено согласно действующей программе по алгебре и началам анализа для 11 класса общеобразовательных учебных заведений (уровень стандарта) и предназначено для текущего и итогового контроля учебных достижений учащихся. Пособие состоит из двух частей: текущий контроль знаний и контрольные работы. В первой части предложено 15 самостоятельных работ, с помощью которых отслеживается уровень усвоения части изучаемой темы. Каждая работа представлена в двух вариантах. Вторая часть содержит 7 контрольных работ, которые помогут проверить уровень усвоения учащимися учебного материала по каждой теме. Все работы приведены в четырех вариантах. В конце пособие приведен тест по основным темам курса старшей ш …
18,00грн.
Геометрія ЗБ. САМ. І КОНТР. РОБІТ 11 кл. (Укр) Академічний рівень
Збірник складений відповідно до чинної програми з математики і призначений для оцінювання та корекції навчальних досягнень учнів.Самостійні та контрольні роботи складають 4 навчальні блоки, які відповідають основним розділам курсу геометрії 11 класу. До кожного блоку самостійних робіт входять три роботи: на готових кресленнях, теоретична та письмова. Контрольні роботи подані в традиційному вигляді (завдання відкритої форми) та у вигляді тестів. Системи завдань, подані в посібнику, можуть бути запропоновані учням з різними рівнями навчальних можливостей. Збірник призначений для учнів 11 класу, учителів математики.
18,00грн.

Акционное предложение