Быстрый заказ книги

Математика

На странице:
Сортировать по:
Математика 5-12 кл. Тести
Тестові завдання посібника розроблено відповідно до чинних нормативних документів: навчальної програми з математики для 5—12 класів загальноосвітніх навчальних закладів, програми вступних випробувань до вищих навчальних закладів України та програмових вимог зовнішнього незалежного оцінювання з математики.Посібник буде корисним учням різних типів шкіл і класів у їх самоосвіті і самоконтролі, абітурієнтам на етапі підготовки до вступних випробувань з математики, вчителям для індивідуалізованої і диференційованої роботи з учнями, організації і проведення тематичних атестацій тощо, а також репетиторам, студентам фізико-математичних факультетів.
Геометрія ЗБ. САМ. І КОНТР. РОБІТ 11 кл. (Укр) Академічний рівень
Збірник складений відповідно до чинної програми з математики і призначений для оцінювання та корекції навчальних досягнень учнів.Самостійні та контрольні роботи складають 4 навчальні блоки, які відповідають основним розділам курсу геометрії 11 класу. До кожного блоку самостійних робіт входять три роботи: на готових кресленнях, теоретична та письмова. Контрольні роботи подані в традиційному вигляді (завдання відкритої форми) та у вигляді тестів. Системи завдань, подані в посібнику, можуть бути запропоновані учням з різними рівнями навчальних можливостей. Збірник призначений для учнів 11 класу, учителів математики.
СП Алгебра в опред,табл.и схем. 7-11 кл. (р) Спасатель
СП Алгебра в опред,табл.и схем. 7-11 кл. (р) Спасатель
УСІ уроки. Усі уроки геометрії. 7 кл. ПМУ005
Докладні розробки УСІХ уроків для відповідних класів. Багатий додатковий матеріал, методичні рекомендації для вчителя, різноманітність завдань і вправ відрізняють ці посібники від традиційних планів-конспектів. УСІ — бренд, визнаний учителями, що має сталий попит.
Мій конспект. Алгебра. 8 кл ПММ031
Видання «Мій конспект» — це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві під час підготовки до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку кожен учитель може створити власний конспект уроку.
АЛГЕБРА 8 кл. Практикум до підр. Прокопенко Н.С. (Укр) Нов.прогр.
Практикум складений відповідно до чинної програми з математики для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і є частиною навчально-методичного комплекту «Алгебра. 8 клас» авторів Н. С. Проопенко, Ю. О. Захарійченка, Н. Л. Кінащук.Практикум являє собою збірник завдань для роботи учнів на різних етапах уроку та вдома. Практикум містить опорні конспекти, усні вправи, приклади розв’язування завдань, тренувальні вправи, різнорівневі завдання на закріплення, задачі практичного змісту, завдання підвищеної складності, логічні задачі. На сайті interactive.ranok.com.ua розміщено відповіді до завдань практикуму та інші електронні матеріали на підтримку навчально-методичного комплекту. Призначено для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, учителів математики.
Геометрія 10 кл (у) Підручник академ. рівень Білянина
Пропонуємо підручник «Геометрія. 10 клас» академічного рівня, який містить навчально-практичний матеріал вивчення навколишнього світу, адже геометрія як наука – один із специфічних засобів його відображення.Цей підручник є початком вивчення стереометрії – науки, яка вивчає фігури та їхні властивості в просторі. Він складається із 7 модулів, структура яких є такою: назва модуля, його короткий зміст і характеристика цілей вивчення, виклад теоретичного матеріалу зі зразками розв’язання, вправи, складені відповідно до чотирьох рівнів складності, задачі прикладного змісту, історичний матеріал у рубриці «З літопису геометрії», запитання для самоконтролю, тест для самоконтролю.
КОНСТРУКТОР уроку з CD Математика 6 кл. (Укр)
Посібник містить шаблони планів-конспектів усіх уроків з математики для 6 класу, які складені відповідно до нової програми з математики для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. До посібника додається електронний диск, на якому розміщено календарно-тематичний план, матеріали до всіх уроків, роздавальні матеріали для учнів, шаблони планів-конспектів уроків, ділові папери для аналізу навчально-виховної діяльності. Кожний із цих компонентів можна відредагувати в текстовому редакторі та роздрукувати. Посібник призначено для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів.
ЛОГИКА+ Матем. калейдоскоп. 101 логическая задача (РУС)
ЛОГИКА+ Матем. калейдоскоп. 101 логическая задача (РУС)
Геометрія КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 8 кл. (Укр) Нов. прогр.
Збірник робіт для контролю результатів навчання з геометрії для 8 класу складений відповідно до нової програми з математики. Посібник призначений для поточного і підсумкового оцінювання і коригування динаміки навчальних досягнень учнів у процесі вивчення курсу геометрії 8 класу за підручником А. П. Єршової, В. В. Голобородька, О. Ф. Крижановського і С. В. Єршова «Геометрія». Збірник може бути використаний також при роботі за будь-яким чинним підручником з геометрії для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.Збірник складається з трьох частин: частина І містить самостійні роботи (на готових кресленнях, теоретична та письмова), частина ІІ — контрольні роботи, частина III — завдання в тестовій формі. Матеріал поділено на 9 навчальних блоків, які відповідають основним етапа …
Найкращий довідник в таблицях Математика 5-6 кл
Посібник укладено відповідно до чинної оновленої програми загальноосвітньої школи. Зручна структура посібника (у вигляді таблиць і схем) навчить учнів працювати зі схемами й таблицями, аналізувати, робити висновки, самостійно закріплювати й поглиблювати здобуті знання.Шпаргалки, що розташовані на звороті обкладинки, допоможуть швидко знайти відповіді на питання, що цікавлять.
КЗКЗ Геометрия 11 кл.(РУС) Академический уровень НОВА 11-р.шк.
Пособие составлено в соответствии с действующей программой по геометрии для 11 класса общеобразовательных учебных заведений (академический уровень) и предназначено для текущего и итогового контроля учебных достижений учащихся. Пособие состоит из двух частей: текущий контроль знаний и контрольные работы. В первой части по каждой изучаемой теме предложено несколько видов проверочных работ: карточка контроля теоретических знаний (КТЗ) (проверяется уровень усвоения теоретического материала), графический тренинг (ГТ) (контролируется владение графическими умениями), самостоятельная работа (СР) (отслеживается уровень усвоения части изучаемой темы). Каждая работа представлена в двух вариантах. Вторая часть содержит контрольные работы, которые помогут проверить уровень усвоения учащим …
Геометрія 9 кл Підручник навч. закладів Єршова Голобородько В.
Особливостi пiдручника- багаторiвнева побудова навчального матерiалу- авторська система усних, графiчних та письмових вправ- тематичне узагальнення i систематизацiя матерiалу- доступнiсть викладення, зручнiсть користування- наявнiсть тем навчальних проектiвlнтернет-пiдтримка дозволить:- здiйснити iнтерактивне онлайн-тестування за кожною темою- переглянути вiдеоуроки за темами курсу- ознайомитися з темами повiдомлень i рефератiв та джерелами iнформацiї для їх пiдготовки загальноосвiтня i допрофiльна пiдготовка- багаторiвнева побудова навчального матерiалу- авторська система усних, графiчних та письмових вправ- тематичне узагальнення i систематизацiя матерiалу- доступнiсть викладення, зручнiсть користування- наявнiсть тем навчальних проектiв
ГЕОМЕТРИЯ УЧЕБНИК 11 кл (Рус) Академ. уровень. Профильный уровень
ГЕОМЕТРИЯ УЧЕБНИК 11 кл (Рус) Академ. уровень. Профильный уровень
Усі уроки алгебри 7 кл (у) ПМУ004
Докладні розробки УСІХ уроків для відповідних класів. Багатий додатковий матеріал, методичні рекомендації для вчителя, різноманітність завдань і вправ відрізняють ці посібники від традиційних планів-конспектів. УСІ — бренд, визнаний учителями, що має сталий попит.
Алгебра 9 кл (у) ЗБІРНИК ЗАДАЧ ТА КР (Нов.)
Алгебра 9 клас Мерзляк - Збірник задач 2017
Фінансова грамотність 6 кл (у) Робочий зошит. Фінансово-грамотний споживач
Робочий зошит укладено відповідно до навчальної програми курсу за вибором “Фінансово-грамотний споживач” для учнів 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1 12-Г-329).Видання містить практичні матеріали для проведення 16 уроків. Передбачено проведення практичних робіт, навчальних ігор, виконання проектних завдань, ситуаційних вправ тощо. Це дозволить учням не лише запам’ятати вивчений матеріал, а й стати активними учасниками навчання, сформувати навички, необхідні для забезпечення власного економічного добробуту і добробуту своєї родини.Робочий зошит має допомогти учню та вчителю в налагодженні ефективної взаємодії на всіх етапах навчально-виховного процесу.
Мій конспект. Геометрія. 9 кл. ПММ030
Видання Мій конспект — це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створити власний конспект уроку.
Алгебра 9 кл (р) СБОРНИК ЗАДАЧ И КР Мерзляк
Учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений.
МАТЕМ, Повний курс. Енциклопедія тестових завдань. 1 ч. Різнорівневі завдання (Укр)
Математика. Енциклопедія тестових завдань. Повний курс математики в тестах Посібник являє собою збірник тестових завдань з математики і включає всі основні типи тестових завдань, які використовуються під час тестування якості знань. Матеріал посібника структуровано за типами тестових завдань і за тематичними блоками — змістовими лініями сучасного шкільного курсу математики (5–11 класи). До всіх письмових завдань подано відповіді. Посібник призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів і тих, хто хоче систематизувати й повторити матеріал шкільного курсу математики, вчителів математики.