Быстрый заказ книги

История

На странице:
Сортировать по:
ИСТОРИЯ Вступ до історії 5 кл. Роб. зошит до підр. Гісема О.В. (Укр)
Посібник відповідає чинній навчальній програмі з історії для 5 класу закладів загальної середньої освіти. Робочий зошит містить різнорівневі завдання, спрямовані на формування знань, умінь, навичок та компетентностей учнів 5 класів.Видання також надає можливість онлайн-тестування, у тому числі за системою QR-кодів.Призначено для учнів 5 класів закладів загальної середньої освіти і вчителів історії.
Усі уроки Інтегрований курс. Всесвітня історія. Історія України. 6 кл.ІПУ1
НОВА ПРОГРАМА - 2014 РОКУ !!! Усі зошити та підручники входять до переліку Міністерства освіт і науки України шкільних підручників, рекомендованих до навчання та мають відповідні грифи Рекомендовано та Схвалено МОНУ.
КТП Історія України 9 кл. (Укр) НОВА ПРОГРАМА
Запропонований календарно-тематичний план розроблено відповідно до навчальної програми з історії України для 9 класу з урахуванням провідних ідей особистісно орієнтованого і компетентнісного підходу у навчанні.
КНД Всесвітня історія 7 кл (Укр) Нов. прогр.
КНД Всесвітня історія 7 кл (Укр) Нов. прогр.
Тестовий контроль знань. Історія України. Всесвітня історія 7 кл Оновл.прогр,
Зошит тестового контролю знань для 7 класу відповідає чинній програмі з історії за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Зошит призначено для перевірки засвоєння навчального матеріалу кожного уроку та оцінювання навчальних досягнень учнів. Учні виконують завдання безпосередньо в зошиті. За наявності часу відповіді можна переносити на окремі аркуші або бланки. Це дасть змогу вчителеві інтенсифікувати процес перевірки та оцінювання. Зошит містить по 2 варіанти завдань для проведення тематичних контрольних робіт (тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів), обов язковість яких передбачена навчальною програмою.
Усе, що потрібно знати про ІСТОРІЮ НАУК (Укр)
Усе, що потрібно знати про історію наук. Історія науки — це історія стосунків людини з природою, і триває вона стільки ж, скільки існує рід людський. Із глибокої давнини люди шукали, накопичували, високо цінували та прагнули зберегти знання. У цій книзі розповідається про багатотисячолітню історію розвитку людської думки від винайдення примітивних знарядь праці до створення тисяч машин і механізмів, підкорення інформаційного та космічного простору. Ви дізнаєтеся, як наукова думка та наполегливість видатних учених перетворили людину на справжнього господаря планети.
Контроль навч. досягнень. Всесвітня історія 8 кл. (Укр) Нов. прогр.
Видання укладене відповідно навчальної програми із всесвітньої історії, яка набуває чинності в 2016 2017 навчальному році. При цьому були враховані сучасні методичні підходи щодо здійснення контролю навчальних досягнень учнів з історії. У виданні запропоновано п’ять тематичних контрольних робіт, представлених у трьох варіантах. Кожен варіант містить вісім завдань, що відповідають чотирьом рівням навчальних досягнень учнів і розміщені в порядку зростання їхньої складності.У виданні також запропоновано три варіанти завдань для проведення уроку підсумкового узагальнення знань — річної контрольної роботи.
СП Всесвітня історія 10-11 кл. Рятівник_2.0 (у)
Пропонований навчальний посібник є довідником із курсу всесвітньої історії для 10—11 класів. Він охоплює події початку XX ст. — початку XXІ ст. Матеріал подано у вигляді схем і таблиць, що полегшує його сприйняття, узагальнення та систематизацію, а також дозволяє скоротити час на повторення у ході підготовки до тематичного контролю та зовнішнього незалежного оцінювання.Посібник має інтерактивну складову у вигляді QR-кодів, які містять посилання на електронні додатки.Призначений для учнів закладів загальної середньої освіти, а також абітурієнтів.
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ ІСТОР. УКР 6 кл. Компетент. орієнт. завдання (Укр)
Посібник створено відповідно до чинної навчальної програми з історії для 6 класу закладів загальної середньої освіти. Зошит містить різні типи завдань для формування в учнів і учениць предметних, міжпредметних та ключових компетентностей на уроках історії
КОНСТРУКТОР уроку з CD Всесвітня історія. Історія України 6 кл. (Укр) НОВА ПРОГРАМА
Пропонований посібник містить шаблони планів-конспектів уроків із курсу «Всесвітня історія. Історія України» для шостого класу, складені згідно з вимогами нової навчальної програми. До посібника додається електронний диск, що містить додаткові матеріали до уроків, календарно-тематичний план, роздавальний матеріал для учнів, такі самі шаблони уроків, як і в друкованому посібнику, та ділові папери. Кожний із цих компонентів можна опрацювати в текстовому редакторі Microsoft Word та роздрукувати. Призначений для вчителів історії та студентів вищих навчальних закладів.
СП Всесв. історія у визн.табл.і схем. 8-9 кл. (Укр) НОВА ПРОГРАМА
Пропонований навчальний посібник є довідником із курсу всесвітньої історії для 8—9 класів. Матеріал подано у вигляді схем і таблиць, що полегшує його сприйняття, узагальнення та систематизацію, а також дозволяє скоротити час на повторення напередодні тема
Все, что нужно знать о ИСТОРИИ НАУК (РУС)
Все, что нужно знать об истории наук. Иллюстрированная энциклопедия школьника История науки — это история отношений человека с природой, и длится она столько же, сколько существует род человеческий. С глубокой древности люди искали, накапливали, высоко ценили и стремились сохранить знания. В этой книге рассказано о многотисячелетней истории развития человеческой мысли, от изобретения примитивных орудий труда, до создания тысяч машин и механизмов, покорения информационного и космического пространств. Вы узнаете, как научная мысль и настойчивость великих ученых превратили человека в настоящего хозяина планеты.
Всесвітня історія 7 кл (у) Сучасний майстер-клас
Всесвітня історія 7 кл (у) Сучасний майстер-клас
КТП Всесвітня історія 10 кл. (Укр) рівень стандарту
Запропонований календарно-тематичний план розроблено відповідно до навчальної програми зі всесвітньої історії для 10 класу з урахуванням провідних ідей особистісно орієнтованого і компетентісного підходів у навчанні. У посібнику окреслені напрямки формування предметних та ключових компетентостей. Кожен учитель має змогу творчо підійти до реалізації програми, враховуючи інтереси та рівень підготовки учнів, умови навчання тощо. Призначений для вчителів історії закладів загальної середньої освіти.
Харківщинознавство 8-9 кл. Навч. посібн.
Навчальний курс Харківщинознавство. Ми часто вживаємо словосполучення рідний край, наш край. Ці поняття означають ту територію, землю, де народилася та живе людина. Для кожного жителя нашої країни - це Україна, для кожного харківянина - Харків і Харківщина.Ці поняття також означають ще і рідне місто, село, селище, район, навіть квартал та вулицю, де мешкає, навчається чи працює. Ось чому тим, хто живе на Харківщині, цікава історія та сучасність нашого рідного краю, бо це наша мала батьківщина.
Історія України 8 кл. Робочий зошит до підр. Гісема, Мартинюка (Укр) Нов.прогр.
Зошит містить завдання для поточного, тематичного, семестрового та річного контролю знань із курсу історії України.Видання призначене для учнів 8-х класів загальноосвітніх шкіл та вчителів.
СП Історія України 10-11 кл. Рятівник 2.0 (у)
Пропонований навчальний посібник є довідником із курсу історії України для 10—11 класів. Він охоплює події початку XX ст. — початку XXІ ст. Матеріал подано у вигляді схем і таблиць, що полегшує його сприйняття, узагальнення та систематизацію, а також дозволяє скоротити час на повторення у ході підготовки до тематичного контролю та зовнішнього незалежного оцінювання.Посібник має інтерактивну складову у вигляді QR-кодів, які містять посилання на електронні додатки.Призначений для учнів закладів загальної середньої освіти, а також абітурієнтів.
Усі уроки Історія України 7 кл (у) ІПУ004
Посібник розроблено у повній відповідності до Програми з історії України для 7 класу (2014). Особливу увагу автори приділили розвивальній діяльності та формуванню ключових та предметних компетентностей на рівні, що відповідає основним віковим можливостям семикласників. Видання містить значну кількість документальних і візуальних джерел, матеріали для уроків узагальнення та тематичного оцінювання, не передбачених у підручниках. Видання пропонується вчителям, методистам і студентам вищих педагогічних навчальних закладів.
Найкращий довідник в таблицях Історія України 5-9 кл
Посібник укладено відповідно до чинної оновленої програми загальноосвітньої школи. Зручна структура посібника (у вигляді таблиць і схем) навчить учнів працювати зі схемами й таблицями, аналізувати, робити висновки, самостійно закріплювати й поглиблювати здобуті знання. Шпаргалки, що розташовані на звороті обкладинки, допоможуть швидко знайти відповіді на питання, що цікавлять.
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ Комплексний довідник (Укр) тв. коричнев.
Всесвітня історія: Довідник Довідник розроблено й підготовлено авторами, які мають великий практичний досвід роботи. Довідник може використовуватися як для самостійної роботи учнів, абітуриентів та студентів, так і для занять з викладачем. Довідник вирізняється оригінальною, чітко вираженою структурою. Довідник містить матеріал основних розділів шкільного курсу всесвітньої історії.