Быстрый заказ книги

История

На странице:
Сортировать по:
Контроль навч. досягнень. Історія України. 11 кл. Рівень стандарту (Укр) НОВА ПРОГРАМА
Посібник містить завдання для поточного та тематичного оцінювання результатів навчання учнів 11 класів із курсу «Історія України». Видання також надає можливість онлайн-тестування.Видання призначене для учнів закладів загальної середньої освіти та вчителів історії.
ИСТОРИЯ УКРАИНЫ Компетент. орієнт. завдання 8 кл. Посібник для вчителя (Укр)
Посібник містить методичні рекомендації для вчителя щодо роботи із зошитом «Історія України. 8 клас. Компетентнісно орієнтовані завдання» (видавництво «Ранок»). У посібнику наведені відповіді на поставлені запитання, надані методичні рекомендації щодо роботи із кожним конкретним завданням, запропоновано певний теоретичний матеріал до кожної компетентності, а також поради щодо ускладнення або спрощення завдань.Посібник призначений для вчительок та вчителів історії.
Мій конспект. Всесвітня історія 9 кл. ІПМ024
Видання «Мій конспект» — серія посібників, які ставлять на меті допомогти вчителеві під час підготовки до уроку. Пропонований посібник розроблено у повній відповідності з оновленою програмою до курсу «Всесвітня історія» для 9 класу (рівень стандарту). Конспекти всіх уроків курсу «Всесвітня історія» подано на окремих аркушах. У виданні передбачено завдання, спрямовані на формування історичних компетентностей учнів, а також розробки практичних занять та уроків узагальнення та тематичного оцінювання. Для записів учителя передбачено місце.Для вчителів історії.
Мій конспект. Історія України 9 кл. До оновл. прогр. 2017р. ІПМ023
Посібник «Мій конспект. Історія України. 9 клас» був розроблений авторами відповідно до програми з історії України 2017 р. Видання містить календарне планування й розробки уроків.Посібник адресовано вчителям, методистам і студентам педагогічних вишів.
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ ІСТОР.УКР. 6 кл. Роб. зошит до підр. Гісема О.В.
Робочий зошит містить завдання з курсу історії, спрямовані на формування знань, умінь і навичок учнів 6 класу закладів загальної середньої освіти. Посібник відповідає чинній навчальній програмі, затвердженій Міністерством освіти і науки України.Видання т
Контроль навч. досягнень. Всесвітня історія 11 кл. Рівень стандарту (Укр) НОВА ПРОГРАМА
Посібник містить завдання для поточного та тематичного оцінювання результатів навчання учнів 11 класів із курсу «Всесвітня історія». Видання також надає можливість онлайн-тестування.Видання призначене для учнів закладів загальної середньої освіти та вчителів історії.
Тестовий контроль результатів навчання. Історія_Історія України. Всесвітня Історія 7 кл ОП
Зошит тестового контролю знань для 7 класу відповідає чинній програмі з історії за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Зошит призначено для перевірки засвоєння навчального матеріалу кожного уроку та оцінювання навчальних досягнень учнів. Учні виконують завдання безпосередньо в зошиті. За наявності часу відповіді можна переносити на окремі аркуші або бланки. Це дасть змогу вчителеві інтенсифікувати процес перевірки та оцінювання. Зошит містить по 2 варіанти завдань для проведення тематичних контрольних робіт (тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів), обов язковість яких передбачена навчальною програмою.
Мій конспект. Всесвітня історія 11 кл. Рівень стандарту. ІПМ036
Видання «Мій конспект» — серія посібників, які ставлять на меті допомогти вчителеві під час підготовки до уроку. Пропонований посібник цілком узгоджено з новою програмою (2017 р.) до курсу «Всесвітня істоія» для 11 класу. Конспекти всіх уроків курсу подано на окремих аркушах. У виданні передбачено завдання, спрямовані на формування предметних компетентностей учнів, а також розробки практичних занять та уроків узагальнення й тематичного оцінювання. Для записів учителя передбачено місце.Для вчителів історії.
ИСТОРИЯ Вступ до історії 5 кл. Роб. зошит до підр. Гісема О.В. (Укр)
Посібник відповідає чинній навчальній програмі з історії для 5 класу закладів загальної середньої освіти. Робочий зошит містить різнорівневі завдання, спрямовані на формування знань, умінь, навичок та компетентностей учнів 5 класів.Видання також надає можливість онлайн-тестування, у тому числі за системою QR-кодів.Призначено для учнів 5 класів закладів загальної середньої освіти і вчителів історії.
Контроль навч. досягнень. Всесвітня історія 10 кл. (Укр) НОВА ПРОГРАМА
Посібник містить завдання для поточного та підсумкового оцінювання результатів навчання учнів учениць 10 класів закладів загальної середньої освіти зі всесвітньої історії. Видання також надає можливість онлайн-тестування.Призначено для учнів учениць закладів загальної середньої освіти та вчителів історії.
СП Всесвітня історія 10-11 кл. Рятівник_2.0 (у)
Пропонований навчальний посібник є довідником із курсу всесвітньої історії для 10—11 класів. Він охоплює події початку XX ст. — початку XXІ ст. Матеріал подано у вигляді схем і таблиць, що полегшує його сприйняття, узагальнення та систематизацію, а також дозволяє скоротити час на повторення у ході підготовки до тематичного контролю та зовнішнього незалежного оцінювання.Посібник має інтерактивну складову у вигляді QR-кодів, які містять посилання на електронні додатки.Призначений для учнів закладів загальної середньої освіти, а також абітурієнтів.
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ Компетент. орієнт. завдання 8 кл. Зошит (Укр)
Посібник створено відповідно до чинної навчальної програми зі всесвітньої історії для 8 класу закладів загальної середньої освіти. Зошит містить різні типи завдань для формування в учнів і учениць предметних, міжпредметних та ключових компетентностей на уроках всесвітньої історії.Завдання можна виконувати індивідуально або в групах, їх можна застосовувати для роботи як на уроці, так і вдома.На сторінках зошита розташовані QR-коди, за якими можна виконати тестові завдання за темами в режимі онлайн.Посібник призначений для учнів і учениць 8 класу закладів загальної середньої освіти, а також вчительок та вчителів історії.
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ ІСТОР. УКР 6 кл. Компетент. орієнт. завдання (Укр)
Посібник створено відповідно до чинної навчальної програми з історії для 6 класу закладів загальної середньої освіти. Зошит містить різні типи завдань для формування в учнів і учениць предметних, міжпредметних та ключових компетентностей на уроках історії
СП Всесв. історія у визн.табл.і схем. 8-9 кл. Рятівник 2.0 (Укр)
У посібнику у стислій і наочній формі представлений обов’язковий мінімум шкільного курсу зі всесвітньої історії для 8—9 класів. Виклад теоретичного матеріалу дозволить учням найбільш ефективно повторити інформацію, систематизувати й узагальнити знання. У довіднику реалізовано компетентнісний підхід до навчання, що є необхідною умовою сучасного навчального процесу.Видання буде корисним також при виконанні індивідуальних і домашніх завдань, а також під час підготовки до самостійних і контрольних робіт.Посібник має інтерактивну складову у вигляді QR-кодів, які містять посилання на електронні додатки.Призначений для учнів та учениць закладів загальної середньої освіти, а також абітурієнтів і вчителів.
СП Історія України 10-11 кл. Рятівник 2.0 (у)
Пропонований навчальний посібник є довідником із курсу історії України для 10—11 класів. Він охоплює події початку XX ст. — початку XXІ ст. Матеріал подано у вигляді схем і таблиць, що полегшує його сприйняття, узагальнення та систематизацію, а також дозволяє скоротити час на повторення у ході підготовки до тематичного контролю та зовнішнього незалежного оцінювання.Посібник має інтерактивну складову у вигляді QR-кодів, які містять посилання на електронні додатки.Призначений для учнів закладів загальної середньої освіти, а також абітурієнтів.
Контроль навч. досягнень. Всесвітня історія. Історія України 6 кл. (Укр) НОВА ПРОГРАМА
Посібник містить завдання для поточного, тематичного та річного оцінювання результатів навчання учнів 6 класу закладів загальної середньої освіти з курсу історії. Кожна робота представленау двох варіантах (річне оцінювання — у трьох).Видання також надає можливість онлайн-тестування.Призначено для учнів 6 класів закладів загальної середньої освіти та вчителів історії.
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ ІСТОР.УКР. 6 кл. Компетент. орієнт. завдання. Посібник для вчителя (Укр)
Посібник містить методичні рекомендації для вчителя щодо роботи із зошитом «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). 6 клас. Компетентнісно орієнтовані завдання» (видавництво «Ранок»). У посібнику представлені відповіді на поставлені запи- тання, надані методичні рекомендації щодо роботи із кожним конкретним запитанням, на- ведений певний теоретичний матеріал до кожної компетентності, а також поради щодо ускладнення або спрощення завдань. Посібник призначений для вчительок та вчителів історії.
ИСТОРИЯ УКРАИНЫ Компетент. орієнт. завдання 9 кл. Посібник для вчителя (Укр)
Посібник містить методичні рекомендації для вчителя щодо роботи із зошитом «Історія України. 9 клас. Компетентнісно орієнтовані завдання» (видавництво «Ранок»). У посібнику наведені відповіді на поставлені запитання, надані методичні рекомендації щодо роботи із кожним конкретним завданням, запропоновано певний теоретичний матеріал до кожної компетентності, а також поради щодо ускладнення або спрощення завдань.Посібник призначений для вчительок та вчителів історії.
Всесвітня Історія 10 кл (у) Підручник Щупак (рів. станд.)
Вступ до історії, 5 кл. Підручник Власов В. С.
Харківщинознавство 8-9 кл. Навч. посібн.
Навчальний курс Харківщинознавство. Ми часто вживаємо словосполучення рідний край, наш край. Ці поняття означають ту територію, землю, де народилася та живе людина. Для кожного жителя нашої країни - це Україна, для кожного харківянина - Харків і Харківщина.Ці поняття також означають ще і рідне місто, село, селище, район, навіть квартал та вулицю, де мешкає, навчається чи працює. Ось чому тим, хто живе на Харківщині, цікава історія та сучасність нашого рідного краю, бо це наша мала батьківщина.