Быстрый заказ книги

Иностранные языки

На странице:
Сортировать по:
Английский клуб. Приключения Тома Сойера
Дaннaя книгa прeдстaвляeт сoбoй aдaптaцию oднoгo из лучшиx рoмaнoв знaмeнитoгo aмeрикaнскoгo писaтeля Мaркa Твeнa Приключeния Тoмa Сoйeрa. Этo увлeкaтeльный рaсскaз o вeсeлoм и сooбрaзитeльнoм мaльчишкe из прoвинциaльнoгo aмeрикaнскoгo гoрoдкa и eгo друзьяx, с кoтoрыми прoисxoдят удивитeльныe приключeния. Тeкст пoсoбия aдaптирoвaн в учeбныx цeляx дo урoвня Pre-Intermediate. Пoслe кaждoй глaвы дaeтся кoммeнтaрий и пeрeвoд трудныx слoв и вырaжeний, a тaкжe упрaжнeния, нaпрaвлeнныe нa прoвeрку пoнимaния тeкстa, oтрaбoтку лeксики и грaммaтичeскиx прaвил, рaзвитиe устнoй рeчи. Нoвыe слoвa включeны в слoвaрь, кoтoрый пoмeшeн в кoнцe книги. Пoсoбиe прeднaзнaчeнo учaщимся 7 клaссoв шкoл, гимнaзий, лицeeв, a тaкжe ширoкoму кругу лиц, изучaющим aнглийский язык.
Новый учебник английского Fly High2, 2010 года от Pearson Longman. Он удобен для учителей и в полной мере учитывает потребности младших школьников. На его страницах детей ждут веселые истории о животных, песни, увлекательные игры. Все это делает занятия языком необычайно захватывающими и пробуждает интерес к активному общению на английском языке.
ЗЗ, Англ. мова 6 кл. (Укр) до підр. Карп юк НОВИЙ
Зошит для контролю рівня знань містить тематичні та семестрові контрольні, а також поточні перевірочні роботи з англійської мови для учнів 6-х класів. До зошита включено завдання, побудовані на зразок зовнішнього незалежного оцінювання, що допоможе школярам навчатися працювати з тестами. На кольоровому вкладиші подано семестрові контрольні роботи з аудіювання. Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів англійської мови.
СП Англійська мова у таблицях і схемах 5-11 кл. (у) Рятівник
СП Англійська мова у таблицях і схемах 5-11 кл. (у) Рятівник
Говори по-русски правильно (рус)
В справочнике содержатся сведения по всем разделам современного русского литературного языка: введение, фонетика и орфоэпия, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, орфография, морфология, синтаксис, пунктуация.Данный в книге материал нельзя рассматривать как узко программный: автор постарался построить теоретический материал так, чтобы и повторить школьный курс, и подготовиться к экзамену по русскому языку, и узнать больше о том, что как будто уже хорошо знакомо.
Английский супертренажер. Неправильные глаголы
Этот супертренажер поможет ребенку научиться правильно употреблять неправильные глаголы английского языка в Past Simple. 64 упражнения разного уровня сложности,3 теста, таблица неправильных глаголов,ответы на все задания и тесты.
Wir 1. NEW Arbeitsbuch
Рабочая тетрадь по немецкому языку Wir 1 уровень A1
ЗЗ, Англ. мова 7 кл. (Укр) до підр. Карп юк Нов. прогр.
ЗЗ: Англ. мова 7 кл. (Укр) до підр. Карп юк Нов. прогр.
Англ.мова роб. зошит. 9 кл. до підр. Несвіт (Укр) ОНОВЛЕНА ПРОГРАМА
Робочий зошит, укладений до підручника А. М. Несвіт «Англійська мова. 9 клас», відповідає чинній програмі з іноземних мов для 9 класу закладів агальної середньої освіти з урахуванням останніх змін. Різноманітні завдання ґрунтуються на комунікативному підході й призначені для більш детального працювання учнями навчального матеріалу на уроках і вдома. Виконання інтерактивних вправ, посилання на які пропонуються в зошиті, сприятиме підвищенню інтересу школярів до вивчення англійської мови. У мовному портфоліо для самоконтролю навчальних досягнень втілені новітні світові тенденції мовної освіти.
У королівстві англійської граматики без CD
Захоплююча англійська для дітей 6-10 років, які щойно почали вивчати цю мову. Прості дитячі пояснення елементарної англійської граматики стануть до вподоби дитині, а казкові сюжетні завдання захоплять навіть тих дітей, яких ніколи не привертало вивчення іноземних мов. Крім суто граматичних завдань у книзі також даються завдання на поповнення словникового запасу й розвиток мовлення.
Английский за рулем (4 аудио-CD+пособие)
Идеальный аудиокурс для самостоятельного изучения английского языка.За рулем автомобиля, на работе, в поездке или дома вы сможете быстро и эффективно углубить или возобновить свои знания.Шесть уроков с увлекательными диалогами, лексический интенсив и разноплановые упражнения
Самовчитель італійської мови. Практичний курс + 4CD***К-КТ (укр)
• Систематичне і ґрунтовне вивчення італійської мови• Детальне і доступне пояснення граматики• Характерні для повсякденного життя діалоги та тексти• Усі пояснення і вказівки українською мовою• Рубіжний тестовий контроль знань• Дозволяє досягти рівня В1 європейського мовного сертифікату• У кінці підручника переклад усіх діалогів, ключі до вправ, тестів та аудіокурсу, а також таблиця дієслів, пояснення граматичних термінів, правопис слів, транскрипція і словник• 4 аудіо-СО з діалогами та аудіорозмовним курсом
Живая грамматика англ. языка. Уровень 2 без CD
Серия Живые книги:Простые объясненияНаглядные примерыУвлекательные заданияКлючи для самопроверки
Книга для читання англійською мовою 5 кл. (Нов. прогр.)
Книга для читання англійською мовою 5 кл. (Нов. прогр.)
Click On is a five-level course consisting of five modules each for learners of English from complete beginner to intermediate level. In full colour, the course combines active English language learning with a variety of lively topics presented in themed units. Its well-organised syllabus promotes the gradual development of all four language skills needed by learners to communicate effectively in English. The cross-cultural approach of the course stimulates learners interest, focusing on topics carefully chosen to motivate. The Student?s Book and the Workbook for each level are designed to be covered in approximately 80 to 100 hours of classroom work. Key Features * five modules of two units each, per level (Click On Starter has got three modules) * realistic, stimulating di …
Английский за 20 мин каждый день CD*** К-КТ (рус)
Самоучитель для начинающих, составленный по новому принципу систематического усвоения небольших порций знаний. Быстро и эффективно учит основным принципам английского языка и помогает добротно закрепить приобретенные умения.
Prime Time 1 SB
Prime Time – это четырехуровневая серия для старших подростков и взрослых для уровней от elementary до upper-intermediate. Серия представляет собой комбинацию активного изучения английского языка с разнообразием живых разговорных тем, представленных в тематических модулях.Ключевые особенности:интегрированное развитие всех четырех языковых навыков (чтение, письмо, аудирование, говорение)реалистичные, мотивирующие диалоги для повседневных ситуацийпрезентация и проработка лексикиразнообразие заданий для чтения и аудированияясная подача и проработка грамматических структурзадания развивающие критическое мышление так же как и навыки поиска информации в интернетесекции для развития навыков письма, содержащие образцыреалистичные задания для групповой и парной работысекции на развит …
Нім. мова. Метод.матеріали для вчителя. CD 5 кл. Einfache(s)...
Диск містить: - методичні матеріали для вчителя до зошита з граматики (рекомендації щодо методів подання граматичних тем на уроках, ключі до вправ зошита, граматичні ігри до кожної теми, дидактичні матеріали для роздрукування й використання під час проведення ігор, презентації окремих граматичних тем, підсумкові вправи й ігри),- методичні матеріали для вчителя до зошита з аудіювання (скрипти й аудіозаписи текстів для аудіювання, ключі до вправ зошита, додатки з дидактичним матеріалом для роздрукування й використання на уроках),- методичні матеріали для вчителя до зошита з лексичними вправами (ключі до вправ зошита, лексичні ігри до кожної теми, додатки з дидактичним матеріалом для роздрукування й використання на уроках).
АНГЛ. мова. ЗОШИТ з грамат. Easy Grammar 7 кл. (Укр) НОВА ПРОГРАМА
Зошит з граматики містить різноманітні цікаві завдання і призначений для більш детального опрацювання учнями навчального матеріалу на уроках і вдома. Для учнів 7 класів загальноосвітніх шкіл і вчителів англійської мови.
ЗЗ, Англ. мова 8 кл. (Укр) до підр. Карп юк Нов прогр
Зошит для контролю рівня знань містить тести за кожною з тем підручника, семестрові й експрес-тести з англійської мови для учнів 8-х класів. До зошита включено завдання, побудовані на зразок зовнішнього незалежного оцінювання, що допоможе школярам навчатися працювати з тестами. Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів англійської мови.