Быстрый заказ книги

Иностранные языки

На странице:
Сортировать по:
PONS Fachwortebuch Marktwirtschaft
Rund 7000 deutsche Stichworter mit uber 10000 Ubersetzungen und ca. 6800 Wendungen,Das moderne und handliche Nachschlagewerk von hochsfer Aktualitat,Begriffe aus Betriebs- und Volkswirtschaft, EDV und Recht,Besondere Berucksichtigung der Bereiche Management, Marketing, Bank-, Borsen- und Finanzwesen, Aubenhandel, Rechnungs und Steuerwesen,Wichtige Informationen zu Genus, Aspekt und Betonung,Kurze enzyklopadische Erlauterungen,Erstellt von einem erfahrenen Tetsm deutsch- und russischsprachiger Wirtschaftsfachleute, Ubersetzer und Sprachwissenschaftler,
66,90грн.
КЗКЗ Англійська мова 11 кл. (Укр) Рівень стандарту НОВА 11-річ. шк.
Комплексний зошит для контролю знань містить тематичні та семестрові контрольні, а також поточні перевірочні роботи з англійської мови для учнів 11 класів. Завдання побудовані на зразок зовнішнього незалежного оцінювання, що допоможе школярам призвичаюватися працювати з тестовими технологіями. Видання також містить безкоштовний кольоровий додаток — підсумкову контрольну роботу в формі гри. Наприкінці книги подано тексти та діалоги для аудіювання. Для учнів загальноосвітніх шкіл і вчителів англійської мови.
18,00грн.
Hallo, Freunde! ЗОШИТ з німец. мови 10(6) Укр.Профільний рівень зеленая
  Робочий зошит призначений для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну за програмою профільного рівня (шостий рік навчання), затвердженою Міністерством освіти і науки України. Містить завдання різних типів та форм для вдосконалення основних мовних і мовленнєвих вмінь, насамперед навичок писемного мовлення й аудіювання.
35,00грн.
Английский для детей. (цветные иллюстр.)
Нoвoe издaниe пoпулярнeйшeгo учeбникa В. Скультэ стaнeт нeзaмeнимым пoсoбиeм для мaлышeй и взрoслыx, жeлaющиx дoстaтoчнo быстрo и кaчeствeннo oсвoить живoй aнглийский язык. Прeдлaгaeмaя мeтoдикa пoзвoляeт вeсти oбучeниe кaк сaмoстoятeльнo, тaк и с прeпoдaвaтeлeм, учeбный мaтeриaл прeпoднoсится в увлeкaтeльнoй фoрмe, ширoкo испoльзoвaны oригинaльныe тeксты клaссикoв aнглийскoй литeрaтуры.
385,00грн.
English World - новый, прекрасно иллюстрированный десятиуровневый курс современного английского языка, написанный авторами популярного УМК Way Ahead. English World сочетает лучшие традиции преподавания английского языка с инновационными методиками обучения английскому языку как иностранному. Для учащихся начальной школы.
239,00грн.
Английский клуб. Волшебный горшок каши
Книга знакомит читателя с творчеством известного английского писателя Льюиса Кэрролла. Его бессмертная сказка «Алиса в Зазеркалье» является продолжением «Приключений Алисы в Стране Чудес». Девочка Алиса, попав по ту сторону зеркала, оказывается в сказочной стране, где ее ждет много интересных, забавных, а порой и опасных встреч. Текст книги адаптирован, снабжен постраничным комментарием, упражнениями и англо-русским словарем. Пособие может быть использовано как на уроках английского языка, так и в качестве увлекательного чтения.
47,50грн.
Сool listening Beginner level Аудіювання з англійскої мови(помаранчева)
Серія «Cool Listening» складається з чотирьох книжок різних рівнів складності, в яких представлені ігрові завдання та вправи, спрямовані на вдосконалення навичок аудіювання. Навчальні посібники відповідають навчальному плану, а їх тематика і сфери спілкування — чинним програмам з іноземних мов. Цей посібник призначений для учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл (другий-третій рік навчання).
16,90грн.
Англійська мова. Тексти для вдумливого читання. Заховані слова 5 кл
Пропоновані тексти для вдумливого читання містять лексичний матеріал широкого тематичного спектру, складені відповідно до вікових особливостей школярів і відповідають чинній програмі МОН України з англійської мови. Вони сприятимуть активізації лексичних та граматичних знань, навичок логічного мислення школярів.
27,90грн.
АНГЛ. мова. ЗОШИТ з лексичними вправами 8 кл. Easy Vocabulary (Укр)
Зошит містить лексичний матеріал за темами, передбаченими чинною програмою з іноземних мов, затвердженою Міністерством освіти і науки України, та різноманітні цікаві завдання для відпрацювання вивченого. Призначений для більш детального опрацювання учнями матеріалу як на уроках, так і вдома.Для учнів 8-го класу загальноосвітніх шкіл і вчителів англійської мови.
25,00грн.
Hallo, Freunde! Німецька мова П-К 8(4) Укр. НОВА
Книга для вчителя є частиною навчально-методичного комплекту з німецької мови для 8 класу «H@llo, Freunde!» і зорієнтована на підручник та робочий зошит. Містить методичні рекомендації щодо використання матеріалу НМК та перебігу кожного етапу уроку при викладанні німецької мови як другої іноземної у загальноосвітніх навчальних закладах. Тут подано також ключі до вправ підручника та робочого зошита, тексти для аудіювання. Додаткові дидактичні матеріали розміщено на сайті видавництва. Для вчителів середніх загальноосвітніх навчальних закладів, методистів, студентів факультетів іноземних мов.
75,00грн.
Английский Клуб. Много шума из ничего
Комедия великого английского драматурга Уильяма Шекспира Много шума из ничего - это удивительная сказка, в которой, как в жизни, соединились драматические коллизии и смешные ситуации, любовь и ненависть, обман и верность, чванливость и благородство, где царят запоминающиеся яркие персонажи и звучат остроты и каламбуры. Для облегчения понимания текста дается лексико-грамматический комментарий, перевод трудных слов и упражнения на понимание и развитие устной речи. Книга рассчитана на учащихся школ, гимназий, лицеев, а также на широкий круг лиц, изучающих английский язык самостоятельно. Книга на английском языке.
63,90грн.
Самовчитель іспанської мови. Практичний курс + CD
Для початківців і тих, хто удосконалює знання з іспанської мови Для самостійного навчання і занять з викладачем Сучасна розмовна мова у повсякденному житті Детальне пояснення граматики, велика кількість вправ з ключами для самоконтроля Наявність малюнків, таблиць Два аудіо-CD для постановки правильної вимови і сприйняття іспанської мови на слух
215,00грн.
Wir 1. NEW Lehrbuch + CD
Учебник по немецкому языку Wir 1 уровень A1
269,00грн.
Click On is a five-level course consisting of five modules each for learners of English from complete beginner to intermediate level. In full colour, the course combines active English language learning with a variety of lively topics presented in themed units. Its well-organised syllabus promotes the gradual development of all four language skills needed by learners to communicate effectively in English. The cross-cultural approach of the course stimulates learners interest, focusing on topics carefully chosen to motivate. The Student?s Book and the Workbook for each level are designed to be covered in approximately 80 to 100 hours of classroom work. Key Features * five modules of two units each, per level (Click On Starter has got three modules) * realistic, stimulating di …
295,00грн.
Новый учебник английского Fly High2, 2010 года от Pearson Longman. Он удобен для учителей и в полной мере учитывает потребности младших школьников. На его страницах детей ждут веселые истории о животных, песни, увлекательные игры. Все это делает занятия языком необычайно захватывающими и пробуждает интерес к активному общению на английском языке.
325,00грн.
АНГЛ.мова. Enjoy English. Smart dictionary ЗОШИТ для запису слів 1 р.н. дракон
«Smart Dictionary» — додатковий посібник для молодших школярів. Він подає лексичний матеріал відповідно до програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством освіти і науки України, містить тренувальні вправи, після яких подано окремі сторінки для вписування нових слів разом із транскрипцією та перекладом. Увесь матеріал розподіляється за тематичним принципом. У кінці видання наведено розділи з англійської фонетики і граматики, які допоможуть учнямсформувати навички читання та письма.Різноманітні ігрові завдання за авторською методикою полегшують процес опрацювання школярами навчального матеріалу та підвищують мотивацію до вивчення іноземної мови як в школі, так і вдома.Ілюстративний матеріал, що супроводжує кожну тему, спрямований також на задоволення потреби дітей молодшо …
20,00грн.
ЗЗ, Німец. мова до підр.Hallo,Freunde! 7(3) (Укр) НОВА ПРОГРАМА
НОВА ПРОГРАМА - 2015 РОКУ !!! Усі зошити та підручники входять до переліку Міністерства освіт і науки України шкільних підручників, рекомендованих до навчання та мають відповідні грифи Рекомендовано та Схвалено МОНУ.
25,00грн.
ЗЗ, Німец. мова до підр.Hallo,Freunde! 8(4) НОВА ПРОГРАМА
Тестовий зошит, укладений до підручника німецької мови для 8-го класу «H@llo, Freunde!», містить різнорівневі завдання для оцінювання умінь і навичок учнів з німецької мови. Крім підсумкових тестів, до зошита включено семестрове тестування з чотирьох видів мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, письма й мовлення) та з граматики й лексики. Для учнів 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну, і вчителів німецької мови.
25,00грн.
Усі розмовні теми з француз. мови (середній рівень)
Усі розмовні теми з французької мови. Середній рівень.
46,50грн.
170 англійських пісень 1-11 кл
Збірка Let s Sing And Play вміщує 170 пісень англійською мовою, які охоплюють тематику середньої школи. Посібник призначений для учнів 1-11 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, вчителів, студентів педагогічних закладів.
48,50грн.