Быстрый заказ книги

Иностранные языки

На странице:
Сортировать по:
Нім. мова. СD до підруч. з німец. мови 4(4) Укр. Deutsch lernen ist super!
На аудіодиску подано записи фонетичних вправ та вправ для розвитку навичок аудіювання. У записі брали участь носії німецької мови, тож матеріал носить автентичний характер. Виконуючи вправи підручника й робочого зошита одночасно з прослуховуванням відповідних записів на диску, учні вдосконалять свої навички аудіювання та правильної вимови.
Топ 1000 слов. Французский
Карманный учебник Французский язык - топ 1000 слов это:•1000 слов с предложениями-примерами из повседневной жизни.•Клапан обложки предназначеный для прикрытия слов.•Книга с транскрипцией, переводом и дополнительными подсказками по французскому языку.•Книга с рекомендациями, как лучше выучить слова на французском языке.
Headway NEW 4rd Ed Upper-int WB +key
Headway NEW 4rd Ed Upper-int WB +key
Das Deutschmobil 1. Ardeitsbuch
Рабочая тетрадь к учебнику Das neue Deutschmobil. Он ориентирован на детей, начинающих изучать язык. Первый раздел посвящён чтению и письму. Соответствует уровню А1 международной классификации. Много аудио-упражнений. Затрагивает основные разговорные темы. Inhaltsverzeichnis. L1- Ich h?re und lese! L2 - Hallo, das bin ich! L3 - Das mache ich gern. L4 - Das ist meine Familie. L5 - Daher kome ich. L6 - Da wohne ich. L7 - Meine Schulsachen. L8 - Meine Woche. L9 - Mein Jahr. L10 - Mein Zeitmobil. L11 - Meine Lieblingstiere. L12 - Mitmachzirkus. L13 - Essen und Trinken. L14 - Ich mache eine Reise. + поурочный словарь с переводом на украинский язык.
Нім. мова. ЗОШИТ з граматики 6 кл. Einfache Grammatik НОВИЙ
Зошит містить різноманітні й цікаві завдання, призначений для більш детального опрацювання учнями граматичного матеріалу на уроках і вдома. Відповідає чинній програмі з іноземних мов. Для учнів 6 класів загальноосвітніх шкіл і вчителів німецької мови.
СП Английский язык в опред,табл.и схем. 7-11 кл. (р) Спасатель
СП Английский язык в опред,табл.и схем. 7-11 кл. (р) Спасатель
Нім. мова. ЗОШИТ з аудіювання 6 кл. Einfaches Horverstehen
Зошит містить різноманітні вправи, спрямовані на формування й удосконалення навичок аудіювання - одного з основних видів мовленнєвої діяльності. Завдання носять випереджаючий характер, що є методично виправданим, оскільки відповідає реальному процесу оволодіння мовою. Весь матеріал посібника розподілений за трьома рівнями (А, В, С), які передбачають етап підготовки до аудіювання, власне аудіювання й етап перевірки розуміння змісту тексту. Весь матеріал дібрано з урахуванням вікових особливостей учнів, що сприятиме підвищенню зацікавленості школярів у вивченні німецької мови як засобу спілкування з однолітками. Для учнів 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів німецької мови.
АНГЛ. мова. ЗОШИТ з грамат. Easy Grammar 9 кл. (Укр) НОВА ПРОГРАМА
Зошит з граматики містить різноманітні цікаві завдання і призначений для більш детального опрацювання учнями навчального матеріалу на уроках і вдома. Відповідає чинній програмі з іноземних мов, затвердженій Міністерством освіти і науки України.Зошит є частиною серії зошитів з граматики для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Без проблем! ПОЛЬСЬКА Середній рівень В1
Друга книжка з серії «Польська без проблем!» містить лексичний і граматичний матеріал, що відповідає середньому рівню володіння польською мовою (B1).Видання складається з кількох тематичних розділів, ключів до вправ і словника. У кожному розділі є тексти
Gateway B1 WB
Рабочая тетрадь Gateway B1 Workbook содержит дополнительные упражнения для учащихся для закрепления полученных знаний и оценивания своей успеваемости.     В рабочей тетради Gateway B1 Workbook:Словарь и дополнительные задания развивают и укрепляют яз
НУШ Математика Розробки уроків 1 кл. 2 частина (У 2-х частинах) до підр. Скворцової С.О., Онопрієнк
Зміст посібника відповідає вимогам Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко, та враховує особливості структури підручника з математики для 1 класу авторів С. О. Скворцової, О. В. Онопрієнко. Видання є складовою навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас», який створено на базі підручника.Видання містить деталізовані проекти уроків IІ семестру. У розробках реалізовано особистісно зорієнтований, діяльнісний і компетентнісний підходи до навчання першокласників, розкрито методику формування нових знань і способів дії, окреслено доцільні форми організації виконання завдань.Призначено для вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти, методистів, студентів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів.
Жива граматика французської мови. Рівень 1 без CD
Виявляється, вивчення французької граматики може бути захоплюючим і зовсім нескладним! Автори книжки «Жива граматика французької мови» довели це, зумівши просто, доступно і, головне, цікаво подати елементарні граматичні конструкції французької мови. Книжк
Граматика англ. мови. Ключі до вправ 7-е вид.
Сборник упражнений по грамматике английского языка Ю.Б.Голицынского - книга, по которой учатся все российские (и не только российские) школьники. Благодаря методической продуманности и полноте она широко используется в учебном процессе как в школах с базовым уровнем изучения английского языка, так и в школах с углубленным изучением английского языка. Кроме того, этот сборник оказался незаменимым пособием для широкого круга людей, самостоятельно изучающих или повторяющих язык.В помощь тем, кто занимается самостоятельно, предлагается полный сборник ключей, т.е. выполненных упражнений. Теперь читатели смогут проверить, правильно ли они усвоили грамматические правила, и внести необходимые коррективы в процесс изучения языка.
2000 найкорисніших англійських слів і виразів
Книга містить понад 2000 найбільш корисних і часто вживаних слів та виразів, які дозволять Вам вдало та правильно висловлювати свої думки англійською мовою. Наведений матеріал систематизовано та поділено на теми.
Round Up NEW 5
Внимaниe! Книгa нa aнглийскoм языкe! New Round Up - сeрия пoсoбий пo грaммaтикe для шкoльникoв сeми урoвнeй слoжнoсти (oт нaчaльнoгo дo высoкoгo урoвня -beginner-upper intermediate), гдe систeмнoe изучeниe грaммaтики прeдстaвлeнo в увлeкaтeльнoй фoрмe. В пoсoбии New Round Up 5 вы нaйдeтe: • крaсoчныe рaмки и тaблицы, чeткo прeдстaвляющиe грaммaтичeскиe прaвилa • вeликoлeпнo иллюстрирoвaнныe упрaжнeния, дeлaющиe изучeниe грaммaтики увлeкaтeльным зaнятиeм • зaдaния пo aудирoвaнию • зaдaния пo пeрeвoду с русскoгo языкa нa aнглийский • рaздeл English in Use (фрaзoвыe глaгoлы, слoвooбрaзoвaниe, пeрeфрaз и идиoмы) • рaздeл Exam Zones для пoдгoтoвки к EГЭ • CD-ROM с дoпoлнитeльными зaдaниями и зaдaниями для пoдгoтoвки к EГЭ • В Книгe для учитeля пoмeщeны ключи к упрaжнeниям и дo …
Учебно-методический комплект Fabuli разработан специально для детей 6 - 8 лет, приступающих к изучению немецкого языка в начальной школе. Он рассчитан на 65 - 68 уроков.УМК Fabuli состоит из учебника с аудиодиском, рабочей тетради с приложением, и методического пособия для учителя. Пособие содержит методические указания к отдельным разделам УМК, записи слов и текстов на диске, ключи к заданиям в учебнике и рабочей тетради, а также тексты песен с нотами.Fabuli состоит из отдельных модулей, которые соответствуют буквам и буквосочетаниям немецкого языка. Ключевая буква или буквосочетание определяют набор вводимых слов в каждом отдельном модуле.Во второй части УМК представлен курс чтения, представляющий собой набор тематических текстов. Его целью является закрепление полученных н …
Англійська мова 7 кл (у) Збірник тестів до підр. Карпюк
Збірник тестів з Англійської мови для учнів 7 класу за Новою програмою до підручника Англійська мова 7 клас Нова програма Авт: Карп юк О. Вид-во: Лібра Терра призначений для контролю навчальних досягнень учнів з англійської мови у 7 класах загальноосвітніх навчальних закладів.
ЗЗ, Англ. мова 5 кл. (Укр) до підр. Карп юк НОВИЙ
ЗЗ: Англ. мова 5 кл. (Укр) до підр. Карп юк НОВИЙ
ЗЗ, Німец. мова до підр.Deutsch lernen ist super! 8(8) (Укр)
Тестовий зошит, укладений до підручника німецької мови для 8 класу «Deutsch lernen ist super!», містить різнорівневі завдання для оцінювання умінь і навичок учнів з німецької мови. Крім підсумкових тестів до зошита включено семестрове тестування з чотирьох видів мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, письма й мовлення). Для учнів 8 класів загальноосвітніх шкіл і вчителів німецької мови.
КТП Німецька мова 9(9) кл. (Укр) НОВА ПРОГРАМА
Календарно-тематичний план, укладений до підручника німецької мови для 9-го класу «Deutsch lernen ist super!», передбачає використання відповідного навчально-методичного комплекту й відповідає чинній програмі з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженій Міністерством освіти і науки України. Посібник ґрунтується на особистісно зорієнтованому і компетентнісному підходах у навчанні. До кожного уроку подаються предметні і ключові компетентності, що формуються, а також інтегровані змістові лінії.Видання оформлене таким чином, щоб учителеві було зручно з ним працювати: у вигляді таблиці, де можна поставити дати за своїм розкладом.Для вчителів німецької мови.