Быстрый заказ книги

Иностранные языки

На странице:
Сортировать по:
Click On is a five-level course consisting of five modules each for learners of English from complete beginner to intermediate level. In full colour, the course combines active English language learning with a variety of lively topics presented in themed units. Its well-organised syllabus promotes the gradual development of all four language skills needed by learners to communicate effectively in English. The cross-cultural approach of the course stimulates learners interest, focusing on topics carefully chosen to motivate. The Student?s Book and the Workbook for each level are designed to be covered in approximately 80 to 100 hours of classroom work. Key Features * five modules of two units each, per level (Click On Starter has got three modules) * realistic, stimulating di …
Універсальний комплект 6 кл. Німецька мова (Укр) НОВА ПРОГРАМА
НОВА ПРОГРАМА - 2014 РОКУ !!! Усі зошити та підручники входять до переліку Міністерства освіт і науки України шкільних підручників, рекомендованих до навчання та мають відповідні грифи Рекомендовано та Схвалено МОНУ.
Prime Time 4 WB
Prime Time – это четырехуровневая серия для старших подростков и взрослых для уровней от elementary до upper-intermediate. Серия представляет собой комбинацию активного изучения английского языка с разнообразием живых разговорных тем, представленных в тематических модулях.Ключевые особенности:интегрированное развитие всех четырех языковых навыков (чтение, письмо, аудирование, говорение)реалистичные, мотивирующие диалоги для повседневных ситуацийпрезентация и проработка лексикиразнообразие заданий для чтения и аудированияясная подача и проработка грамматических структурзадания развивающие критическое мышление так же как и навыки поиска информации в интернетесекции для развития навыков письма, содержащие образцыреалистичные задания для групповой и парной работысекции на развит …
АНГЛ. язык. Грамматический практикум ІІ уровень мягк. (РУС)
АНГЛ. язык. Грамматический практикум ІІ уровень мягк. (РУС)
Английский клуб. Мандри Гулівера (англ-укр)
«Мандри Лемюеля Гуллівера» — відомий фантастичний роман ірландсько-англійського письменника-сатирика Джонатана Свіфта (1667-1745), у якому автор яскраво й дотепно висміяв людські та суспільні вади.У першій частині книги читач сміється над безглуздою зарозумілістю ліліпутів, у другій, у країні велетнів, з’ясовується, що наша цивілізація заслуговує такого ж осміяння, у третій — висміюється зарозумілість людської гордині, а в четвертій Гул лівер потрапляє в країну розумних і доброчесних коней — гуігнгнмів, де живуть і люди-дикуни, і мерзенні єгу — втілення споконвічної людської природи, не облагородженої духовністю. Свіфт не вдається до моралізаторських повчань, надаючи читачеві можливість зробити власні висновки — вибрати між єгу та їх моральним антиподом, химерно втіленим у кі …
Усі розмовні теми з француз. мови (середній рівень)
Усі розмовні теми з французької мови. Середній рівень.
5 кроків до успіху. Англійська мова. Правила
Даний посібник допоможе маленькому учню опанувати низку важливих правил англійської граматики, набути певних орфографічних навичок. Посібник містить відомості про частини мови та найпростіші конструкції.
КТП Німецька мова 9(5) кл. (Укр) НОВА ПРОГРАМА
До кожного уроку подаються предметні і ключові компетентності, що формуються, а також інтегровані змістові лінії.Видання оформлене таким чином, щоб учителеві було зручно з ним працювати: у вигляді таблиці, де можна поставити дати за своїм розкладом.Для вчителів німецької мови.
Числівники англійської мови
Числівники англійської мови
Английский клуб. Рассказы Конан Дойл А.
Сборник включает 9 адаптированных рассказов знаменитого английского писателя Артура Конан Дойла - автора детективных произведений. Текст каждого рассказа снабжен постраничным комментарием, а также упражнениями, направленными на проверку понимания текста, отработку лексики и грамматических конструкций, развитие навыков устной речи.Книга предназначена для учащихся 10 классов средних школ, лицеев, гимназий, студентов I-II курсов неязыковых вузов, а также широкого круга лиц, изучающих английский язык самостоятельно.
Самовчитель французької мови. Практичний курс + CD
Систематизований інтенсивний курс сучасної французької мови Для початківців і тих, хто удосконалює знання з французької мови Для самостійного навчання і занять з викладачем Сучасна розмовна мова у повсякденному житті Детальне пояснення граматики, велика кількість вправ з ключами для самоконтроля Два аудіо-CD для постановки правильної вимови і сприйняття французької мови на слух Наявність малюнків, таблиць
Стисло про німецькомовні країни (Нім.) НОВАЯ (голубая)
Посібник спрямований на розвиток розмовної німецької мови на матеріалах про німецькомовні країни з використанням нових методичних підходів до вивчення іноземної мови. Для учнів старших класів загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл. Може бути використаний абітурієнтами під час підготовки до вступних іспитів до вищих навчальних закладів, а також всіма, хто вивчає німецьку мову.
First Friends 2 AB
Курс aнглийскoгo языкa с интeрeсными урoкaми, цифрoвыми рeсурсaми и пoлeзными дoпoлнитeльными мaтeриaлaми нa кaждoм урoвнe! Ключeвыe xaрaктeристики: Зaбaвныe, привлeкaющиe внимaниe мaлышeй гeрoи прeдстaвляют языкoвoй мaтeриaл в мoтивирующeм кoнтeкстe. Кaждый рaздeл чeткo структурирoвaн, oднa стрaницa рaссчитaнa нa oдин урoк, всe кoмпoнeнты oргaничнo связaны друг с другoм. Кaждый рaздeл сoдeржит стрaницы, пoсвящeнныe рaбoтe с прoизнoшeниeм. Рeбятa знaкoмятся сo звукaми чeрeз лeгкo зaпoминaющиeся пeсeнки. Прeдусмoтрeны рeгулярныe рaздeлы для пoвтoрeния, пoзвoляющиe учaщимся пeрсoнaлизирoвaть язык. В рeсурсный пaкeт для кaждoгo урoвня вxoдят рaбoчaя тeтрaдь, тeтрaдь для рaбoты с числaми, рeсурсный пaкeт для учитeля с пoстeрaми к истoриям из учeбникa, пoстeрoм с aлфaвитoм и флeшк …
Книга поможет каждому, кто желает изучить немецкий язык быстро, качественно, испытать «погружение в языковую среду». Но далеко не всем удается, чтобы выучить язык той или иной страны, пожить в «языковой среде». Предлагаемый вашему вниманию учебник подготовлен и написан в самой Германии, здесь даже правила, примеры и описания заданий по каждому уроку даны на немецком языке, что не позволяет ученику расслабляться, предельно мобилизует его внимание, заостряет его на понимании самого языкового материала, а не поисках перевода. Книги этой серии – это специально разработанные пособия, позволяющие в наиболее короткие сроки и с наибольшей эффективностью освоить немецкий язык, они будут хорошим подспорьем и преподавателю.
Нім. мова. Флеш-картки 5(5) кл. до будь-якого підручника (Укр)
Флеш-картки можуть використовуватися з будь-яким підручником німецької мови, призначеним для 1-го року вивчення німецької мови. Вони являють собою додатковий дидактичний матеріал, розрахований на відпрацювання літер німецького алфавіту та лексики за темами чинної програми. За допомогою флеш-карток можна організовувати різні види групової та індивідуальної роботи в класі, цікаві ігри, використовувати їх як наочний та роздавальний матеріал тощо. Комплект флеш-карток містить: • літери німецького алфавіту з ілюстраціями, • числівники від 1 до 10, • кросворди, ребуси, анаграми, • цікаві завдання й ігри на закріплення лексики. За допомогою флеш-карток учні зможуть із задоволенням: • вивчити літери німецького алфавіту, • закріпити лексичні одиниці, вивчені на уроках, • пограти в цік …
Англ.мова роб. зошит 7 кл. до підр. Карп юк (Укр) 2016
Робочий зошит, укладений до підручника О. Д. Карп’юк «Англійська мова. 7 клас», відповідає чинній програмі з іноземних мов. Різноманітні завдання, призначені для більш детального опрацювання учнями навчального матеріалу на уроках і вдома, складені з урахуванням комунікативного підходу. Новітні світові тенденції вивчення іноземних мов втілені у мовному портфоліо (розміщене на сайті), яке дозволить учням самостійно здійснити контроль своїх навчальних досягнень, оцінити свою успішність і виявити прогалини у знаннях. У зошиті пропонуються також посилання на інтерактивні завдання, розміщені на сайті видавництва*. Їх виконання сприятиме підсиленню інтересу учнів до вивчення іноземної мови. Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів англійської мови.
АНГЛ.мова 6 кл П-К до Несвіт (Укр)
АНГЛ.мова 6 кл П-К до Несвіт (Укр)
Англ.мова роб. зошит 7 кл. до підр. Несвіт (Укр) НОВИЙ
Робочий зошит (автор Ходаковська О. О.), укладений до підручника А. М. Несвіт «Англійська мова. 7 клас», відповідає чинній програмі з іноземних мов. Різноманітні завдання, призначені для більш детального опрацювання учнями навчального матеріалу на уроках і вдома, складені з урахуванням комунікативного підходу. Новітні світові тенденції вивчення іноземних мов втілені у мовному портфоліо (розміщене на сайті), яке дозволить учням самостійно здійснити контроль своїх навчальних досягнень, оцінити свою успішність і виявити прогалини у знаннях. У зошиті пропонуються також посилання на інтерактивні завдання, розміщені на сайті видавництва. Їх виконання сприятиме підсиленню інтересу учнів до вивчення іноземної мови.Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів англійської мови.
Живая грамматика нем. языка. Уровень 1 без CD
Серия Живые книги:Простые объясненияНаглядные примерыУвлекательные заданияКлючи для самопроверки
ЗЗ, Німец. мова до підр.Deutsch lernen ist super! 9(9) (Укр)
Тестовий зошит, укладений до підручника німецької мови для 9 класу «Dеutsch lernen ist super!», містить різнорівневі завдання для оцінювання навчальних досягнень учнів з німецької мови. Крім підсумкових тестів до зошита включено семестрове тестування з комунікативних видів мовленнєвої діяльності.Для учнів 9 класів загальноосвітніх шкіл і вчителів німецької мови.