Быстрый заказ книги

Иностранные языки

На странице:
Сортировать по:
Німец. мова. Метод посіб до зошита. Einfache Grammatik 6 кл.
Посібник містить ключі до завдань зошита з граматики, основні граматичні правила, деякі прийоми введення й відпрацювання нового та вже вивченого матеріалу, а також граматичні ігри. Посібник складає навчально-методичний комплект разом із зошитом з граматики. Для зручності користування видання повністю відтворює матеріал, поданий у зошитах, а також містить ключі до вправ і вказівки щодо відпрацювання матеріалу.Для вчителів німецької мови.
Німецька мова .Deutsch lernen ist Super. Аудіодиск до підручника 10(10) кл. (Укр)
НІМЕЦЬКА МОВА. 10 КЛАС (десятий рік навчання). «DEUTSCH LERNEN IST SUPER!»
Немецкий супертренажер. Настоящиее время 1 без CD
Немецкий супертренажер. Настоящее время 1 призван помочь детям научиться правильно спрягать в настоящем времени (Prasens) правильные (слабые) глаголы, а также несколько наиболее распространенных неправильных (сильных) глаголов. В книге также даны правила построения утверждений с прямым и обратным порядком слов, вопросов и отрицаний.Весь материал книги разбит на 16 уроков, каждый из которых посвящен определенному типу спряжения немецких глаголов. Последующие уроки содержат упражнения на повторение материала предыдущих уроков. Многократное повторение помогает учащимся лучше усвоить окончания немецких глаголов и правила построения предложений - утверждений, отрицаний, и вопросов.Тренажер предлагает разнотипные упражнения по грамматике немецкого языка. Это позволяет постепенно из …
Smart Junior 2 SB Ukrainian Edition + ABC book
Основний компонент НМК. Додатковий українознавчий матеріал. Друк повноколірний.
Польський супертренажер. Доконаний і недоконаний вид дієслів без CD
Цей тренажер допомогає навчитися правильно вживати у теперішньому часі дієслова, що мають особливий тип дієвідмінювання, часто з чергуванням голосних або приголосних у корені.У книжці також тренується формування за допомогою префіксів дієслів доконаного виду. Розуміння такого словотворення дасть змогу учням без проблем уживати простий майбутній час.Тренажер призначений для дітей і дорослих середнього ріня навчання. У ньому надається велика кількість різнотипних вправ, що дозволяє поступово позбутися проблем, з якими стикаються учні при вживанні складних дієслів на письмі та в мовленні.
Німецька мова. 9 кл. Зошит з лексичними вправами (Einfaches Vokabellernenn) (УН)
Зошит містить лексичний матеріал за темами, передбаченими чинними освітніми програмами з іноземних мов, затвердженими Міністерством освіти і науки України, та різноманітні й цікаві завдання для відпрацювання вивченого. Призначений для більш детального опрацювання учнями матеріалу як на уроках, так і вдома.Для учнів закладів загальної середньої освіти і вчителів німецької мови.
Все местоимения английского языка
В спрaвoчникe прeдстaвлeны oснoвныe рaзряды сoврeмeнныx aнглийскиx мeстoимeний, a тaкжe дaны рeкoмeндaции пo иx упoтрeблeнию в рaзныx рeчeвыx ситуaцияx. Дoступнoсть излoжeния и бoльшoe кoличeствo примeрoв с русским пeрeвoдoм спoсoбствуют успeшнoму усвoeнию мaтeриaлa, a кoмпaктнaя фoрмa дeлaeт дaнный спрaвoчник удoбным в испoльзoвaнии.
Фонетика АНГЛІЙСЬКОЇ мови
Кишеньковий довідник з фонетики англійської мови є зручним у використанні й надзвичайно корисним. У ньому викладено основні фонетичні особливості англійської мови, а саме: характеристики англійських голосних і приголосних звуків, основні правила читання голосних і приголосних звуків та буквосполучень, розміщення наголосу в словах, а також інтонаційні особливості англійського мовлення.Посібник призначений для широкого кола читачів, а насамперед для тих, хто вивчає англійську мову самостійно.
Живые фразы и диалоги англ. языка. Уровень 1 с CD
Живые фразы и диалоги англ. языка. Уровень 1 с CD
Английский супертренажер. Слова с аудирование. Программа 2 кл. без CD
Английский супертренажер для изучения английских слов по школьной программе 2 класса по уникальной авторской методике.Помимо отдельных слов в тренажер также включены все необходимые грамматические конструкции, которые должны освоить дети во 2-ом классе.
Нім. мова. Книга для ЧИТАННЯ 10(10) кл. Deutsch lernen ist super! НОВА ПРОГРАМА
Книга для читання є складовою навчально-методичного комплекту «Deutsch lernen ist super!». Вона містить тексти, супроводжувані вправами і спрямовані на розвиток в учнів умінь читати й розуміти автентичні тексти різних жанрів і різного ступеня складності. Тексти і завдання складені таким чином, щоб активізувати пізнавально-когнітивні процеси, посилити мотивацію школярів до вивчення іноземної мови.Для учнів 10 класів закладів загальної середньої освіти, які вивчають німецьку мову як першу іноземну, і вчителів німецької мови.
ЗЗ, Англ. мова 6 кл. (Укр) до підр. Карп юк НОВА ПРОГРАМА
Зошит для контролю рівня знань, укладений до підручника О. Д. Карп’юк «Англійська мова. 6 клас», відповідає чинній програмі з іноземних мов для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням останніх змін. Він містить підсумкові та семестрові
Немецкий за 34 урока, самоучитель
Изучение немецкого языка - нелегкий труд, так как немецкая грамматика очень сложна. Досконально выучить этот язык, безусловно, сложнее, чем тот же английский или французский. Тем не менее это возможно.Предлагаемый самоучитель позволит вам разобраться в основных законах немецкой грамматики. Вы научитесь строить простые фразы, необходимые в повседневной жизни, связно и грамматически правильно выражать свои мысли на немецком. Это, конечно, далеко от того, чтобы знать язык в совершенстве. Но, пройдя этот уровень, вы уже научитесь читать, а также правильно писать и говорить по-немецки.
Таблиці та схеми Французська граматика в таблицях і схемах
Посібник вміщує дані з граматики, правопису та синтаксису французької мови. Розглянуто основні особливості фонетики, побудова речень тощо. Усі правила проілюстровані зрозумілими прикладами і коментарями. Зручна структура дозволить легко знайти потрібну інформацію.
Німецька грамота. Повний довідник для початківців без CD
Перед вами унікальний довідник з німецької мови, який містить весь матеріал відповідно до шкільної програми для перших років навчання. Книжка допомагає систематизувати знання і дає відповіді на будь-які запитання, що виникають у дітей і дорослих на початкових етапах вивчення німецької мови.У довіднику в простій і доступній формі викладаються усі правила читання і граматики, які передбачені шкільною програмою, пояснюється вимова німецьких звуків, надається уся необхідна лексика, а також наводяться приклади розповідей за шкільними темами. Тематичний словник також містить багато корисних виразів, які навчають природного спілкування німецькою мовою.Видання буде корисне також і дорослим, які почали вивчати німецьку.
Стисло про німецькомовні країни (Нім.) НОВАЯ (голубая)
Посібник спрямований на розвиток розмовної німецької мови на матеріалах про німецькомовні країни з використанням нових методичних підходів до вивчення іноземної мови. Для учнів старших класів загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл. Може бути використаний абітурієнтами під час підготовки до вступних іспитів до вищих навчальних закладів, а також всіма, хто вивчає німецьку мову.
English, часи дієслова (Початковий курс)
«Катерина» — шедевр української літератури. Тарас Шевченко розповідає історію відчайдушної любові жінки та неминучої ганьби.Поему Шевченка проілюстрував Микола Толмачов. Він народився 1993 року в Києві. Микола навчався в Національній вищій школі образотворчих мистецтв (ENSBA) в Парижі та брав участь у декількох виставках з галереєю Da-End.
Німецький супертренажер. Теперішній час 2 без CD
Якщо ви вже засвоїли основні правила відмінювання слабких (правильних) дієслів, а також дієслів sein і haben, то саме час починати займатися за цим тренажером. Адже він навчає відмінювати сильні (неправильні) дієслова, без яких неможливо обійтися у повсякденному спілкуванні. У книжці також повторюються правила побудови стверджень із прямим і зворотним порядком слів, запитань і заперечень.тренажер може використовуватися як дітьми, так і дорослими.
Hallo, Freunde! ПІДРУЧНИК з німец. мови 11(7) Укр. Рівень стандарту.НОВА ПРОГРАМА. Сотникова, Гоголе
Підручник відповідає чинній навчальній програмі з іноземних мов і призначений для вивчення німецької мови як другої іноземної в 11 класі закладів загальної середньої освіти. Досвідчені авторки втілили в ньому найкращі новітні тенденції викладання іноземних мов, адаптовані під реалії сучасної української школи.Підручник має метапредметний характер і передбачає розвиток на уроках німецької мови не тільки предметних, а й ключових компетентностей, необхідних для досягнення успіху в сучасному світі. Більшість завдань носить комунікативний характер і формує в учнів здатність і готовність спілкуватися німецькою мовою в життєвих ситуаціях. Наявні проектні роботи, завдання ігрового характеру, посилання на інтерактивні вправи тощо. Окремі уроки й підручник у цілому побудовані за принци …
Розмовник 7 мов. Корисні фрази (укр, англ, франц, араб, сомалійська, форсі, бенгалі)
Розмовник складено спільно з біженцями, що вивчають українську мову на курсах, організованих благодійним фондом «Рокада» (Київ) за підтримки Агентства ООН у справах біженців.Загальновживана лексика згрупована за тематичними розділами: корисні фрази, медична допомога, у місті та транспорті, у магазині.Переклад фраз подано шістьма мовами: англійською, французькою, арабською, сомалійською, фарсі (перською) та бенгалі.Розмовник стане в пригоді не лише біженцям. Його можуть використовувати туристи, працівники-іноземці, всі, хто вивчає українську та бажає спілкуватись з українцями.