Быстрый заказ книги

Иностранные языки

На странице:
Сортировать по:
English Усі англійські фрази та діалоги
Даний посібник призначений для учнів, студентів, пересічних користувачів, учителів, які бажають розвивати мовленнєву, соціокультурну і стратегічну компетенції своїх вихованців.Книга складається з трьох розділів, які містять: фрази та діалоги для повсякденного вжитку, завдання для самоперевірки, прислів’я та приказки англійської мови.
59,90грн.
КЗКЗ Англійська мова 10 кл. (Укр) Рівень стандарту
мова: укр. формат: 205х260 упаковка: 30 кількість сторінок: 64  
18,00грн.
Іспанська мова 11кл. Підручник Редько
Видання є продовженням серії підручників Hola, рекомендованої для навчання іспанської мови учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст підручника побудовано на засадах комунікативного методу відповідно до вимог програми, вікових особливостей та інтересів учнів, їхнього життєвого досвіду, психофізіологічних можливостей для опанування пропонованого матеріалу. Оптимально сформована система вправ і завдань, раціонально організований мовний, мовленнєвий та ілюстративний матеріал, ефективні засоби орієнтування дозволяють учням успішно оволодіти іспаномовним спілкуванням в усній та писемній формі як на уроках, так і в самостійній позаурочній діяльності. У виданні вміщено автентичні тексти із завданнями для домашнього читання.
140,00грн.
Английский Клуб. Легенды о короле Артуре
Нeбoльшиe пo oбъeму лeгeнды o кoрoлe Aртурe мoжнo испoльзoвaть для чтeния и oбсуждeния в рaмкax oднoгo aкaдeмичeскoгo чaсa нa урoкax в шкoлe и для сaмoстoятeльнoгo чтeния дoмa. Тeксты рaсскaзoв aдaптирoвaны в учeбныx цeляx дo урoвня Pre-lntermediate и сoпрoвoждaются кoммeнтaриeм, a тaкжe зaдaниями для oтрaбoтки и зaкрeплeния нaвыкoв влaдeния грaммaтичeским и лeксичeским мaтeриaлoм. Книгa aдрeсoвaнa учaщимся срeдниx и стaршиx клaссoв шкoл, лицeeв и гимнaзий. Дaнный сбoрник мoжeт стaть нeзaмeнимым пoмoщникoм прeпoдaвaтeля при пoдгoтoвкe экзaмeнaциoннoгo мaтeриaлa пo чтeнию. Урoвeнь aдaптaции пoзвoляeт испoльзoвaть книгу для сaмoстoятeльнoгo чтeния студeнтaм нeязыкoвыx вузoв и взрoслым читaтeлям, изучaющим или изучaвшим aнглийский язык, кoтoрым нeoбxoдимa тaкoгo рoдa прaктикa.
65,90грн.
УМК для детей, изучающих английский язык в основной школе. Направлен на постепенное формирование и развитие всех 4-х видов речевой деятельности. Серия состоит из 5 книг – Enterprise 1,2,3,plus,4. Рабочая тетрадь УМК Enterprise содержит множество заданий на чтение, письмо, говорение, грамматику, на отработку новой лексики. А книга для учителя – пошаговые рекомендации по ведению увлекательного занятие на базе данного пособия, включая ключи ко всем заданиям в учебнике и рабочей тетради. Компоненты: Student’s
275,00грн.
Challenges NEW 1 SB
Коммуникативный курс с современными и очень интересными текстами, статьями и разнообразными упражнениями, ориентированными на формирование языковых продуктивных навыков.Ученики достигают быстрого прогресса за счёт логически и чётко структурированного материала.Секции Sentence Builder, Word Builder и разнообразные Extra Activities, а также Help Boxes обеспечивают лёгкое изучение и употребление грамматического и лексического материала. Каждый раздел имеет необходимый компонент для определения пробелов в обучение, а также мониторинга приобретённых знаний в виде разнообразных тестов.
420,00грн.
УСІ уроки. Усі уроки німецької мови у 8 кл (як друга іноземна). Нов.прогр. НМУ003
Методичний посібник пропонує конспекти уроків для 8-го класу відповідно до нової програми. Видання містить авторські розробки уроків, різноманітнізавдання для роботи в групах та парах, індивідуальні завдання, контрольні роботи в кінці вивчення теми, тексти для домашнього читання, семестрові контрольні роботи. У плані кожного уроку подано тексти для читання та аудіювання — на вибір учителя.У пригоді вчителям стане також календарне планування курсу.Для викладачів, методистів і студентів педагогічних навчальних закладів.
50,00грн.
АНГЛ. мова. ЗОШИТ з лексичними вправами 6 кл. Easy Vocabulary (Укр)
Зошит (автор Захарова Г.В.) містить лексичний матеріал за темами, передбаченими програмою з іноземних мов, затвердженою Міністерством освіти і науки України, та різноманітні й цікаві завдання для відпрацювання вивченого. Призначений для більш детального опрацювання учнями матеріалу як на уроках, так і вдома.Для учнів 6-х класів загальноосвітніх шкіл і вчителів англійської мови.
27,50грн.
Английский супертренажер. Согласование времен
Этот супертренажер поможет школьникам разобраться в несвойственном русскому языку явлении английской грамматики - согласовании времен. Тренажер содержит:40 упражнений на тренировку всех случаев согласования времен,краткие объяснения всех случаев согласования времен в английском языке,3 теста, таблица неправильных глаголов,игры на отработку согласования времен,ответы на все задания и тесты.
32,50грн.
Живые неправильные глаголы англ. языка. Уровень 1 CD
С этой книгой запоминание неправильных глаголов английского языка превращается в увлекательное занятие! Веселые стишки, смешные рисунки и разнообразные задания делают обучение интересным для детей. Книга будет полезной не только для детей, но и для начинающих взрослых, ведь им тоже нелегко запомнить неправильные глаголы английского языка.Неправильные глаголы подаются по типу образования формы прошедшего времени, такой подход значительно облегчает запоминание.
95,00грн.
Английский клуб. Ярмарок марнославства (англ.-укр)
Ця книга містить адаптований текст популярного роману Ярмарок марнославства (1847) відомого класика англійської літератури Вільяма Мейкпіса Теккерея (1811-1863).Цей твір ще називають романом без героя, адже головним героєм постає англійське суспільс
64,90грн.
Английский клуб. Дочь болотного царя
Книга представляет собой адаптацию сказки знаменитого датского писателя Ханса Кристиана Андерсена (1805—1875) «Дочь болотного царя» на английском языке. Это одна из лучших сказок великого писателя, хотя и не столь широко известная в нашей стране. В ней рассказывается удивительная история дочери египетской принцессы и скандинавского болотного царя. Преодолеть зло и колдовские чары героиня сможет только благодаря любви близких и помощи верных друзей. После каждой главы дается комментарий и перевод трудных слов и выражений, а также упражнения, направленные на проверку понимания текста, отработку лексики и грамматических конструкций, развитие навыков устной речи. Новые слова включены в словарь, который помещён в конце книги. Пособие предназначено учащимся 5—6 классов средних школ …
84,90грн.
Самовчитель англійської мови. Практичний курс + 4CD***К-КТ (укр)
• Систематичне і ґрунтовне вивчення англійської мови• Детальне і доступне пояснення граматики• Характерні для повсякденного життя діалоги та тексти• Усі пояснення і вказівки українською мовою• Рубіжний тестовий контроль знань• Дозволяє досягти рівня В1 європейського мовного сертифікату• У кінці підручника переклад усіх діалогів, ключі до вправ, тестів та аудіокурсу, а також таблиця дієслів, пояснення граматичних термінів, правопис слів, транскрипція і словник• 4 аудїо-СО з діалогами та аудіорозмовним курсом
315,00грн.
Одразу говори іспанською + CD
Усе необхідне для подорожі за 90 хвилин Новий прискорений курс з аудіодиском Просто слухайте, повторюйте та читайте. За 90 хвилин курсу вчимося розуміти та говорити іспанською: 35 діалогів у найтиповіших життєвих ситуаціях: у магазині, в готелі, у лікаря та багато іншого на диску та в розмовнику. Для всіх, хто їде за кордон на відпочинок чи у справах. Хто знає мову, краще розуміє країну та її людей.
79,90грн.
Click On is a five-level course consisting of five modules each for learners of English from complete beginner to intermediate level. In full colour, the course combines active English language learning with a variety of lively topics presented in themed units. Its well-organised syllabus promotes the gradual development of all four language skills needed by learners to communicate effectively in English. The cross-cultural approach of the course stimulates learners interest, focusing on topics carefully chosen to motivate. The Student?s Book and the Workbook for each level are designed to be covered in approximately 80 to 100 hours of classroom work. Key Features * five modules of two units each, per level (Click On Starter has got three modules) * realistic, stimulating di …
305,00грн.
Посібник містить матеріал для засвоєння граматичних явищ англійської мови, а також систему вправ для опрацювання найуживаніших граматичних структур у мовленні. Перше видання вийшло у 1991 році. Для учнів, вчителів, студентів та всіх, хто самостійно вивчає англійську мову.
67,50грн.
Нім. мова. 3 кл. Робочий зошит до підр. Сотникової С.І.,Гоголєвої Г.В. Deutsch lernen ist super!
Зошит, укладений до підручника С. І. Сотникової, Г. В. Гоголєвої «Німецька мова. 3 клас. Deutsch lernen ist super!», містить різноманітні й цікаві завдання і призначений для більш детального опрацювання учнями матеріалу підручника на уроках і вдома. Головною метою видання є формування навичок письма й аудіювання. Різноманітність і насиченість посібника уможливлює варіювання видів роботи на уроці й реалізацію індивідуального підходу до кожного учня. Для учнів 3-х класів загальноосвітніх шкіл і вчителів німецької мови.
60,00грн.
Усі уроки німецької мови 7 кл (як друга іноземна) НМУ002
Методичний посібник пропонує конспекти уроків для 7-го класу відповідно до нової програми. Видання містить авторські розробки різних типів уроків, проектної роботи, різноманітні завдання для роботи в групах та парах, індивідуальні завдання, схеми, таблиці, семестрові контрольні роботи. У посібнику можна знайти цікаві ігри, прислів я, приказки, загадки, скоромовки.У нагоді вчителям стане також календарне планування курсу.Для викладачів, методистів і студентів педагогічних навчальних закладів
50,00грн.
Нім. мова. Метод.матеріали для вчителя. CD 6 кл. Einfache(s)...
Диск містить: - методичні матеріали для вчителя до зошита з граматики (рекомендації щодо методів подання граматичних тем на уроках, ключі до вправ зошита, граматичні ігри до кожної теми, дидактичні матеріали для роздрукування й використання під час проведення ігор, презентації окремих граматичних тем, підсумкові вправи й ігри),- методичні матеріали для вчителя до зошита з аудіювання (скрипти й аудіозаписи текстів для аудіювання, ключі до вправ зошита, додатки з дидактичним матеріалом для роздрукування й використання на уроках),- методичні матеріали для вчителя до зошита з лексичними вправами (ключі до вправ зошита, лексичні ігри до кожної теми, додатки з дидактичним матеріалом для роздрукування й використання на уроках). Автори Гоголєва Г.В., Бєлозьорова О.М., Корінь С.М.
60,00грн.
Английский супертренажер. Past Simple
Английский супертренажер Past Simple поможет ребенку научиться правильно употреблять одно из самых употребимых времен английского языка - Past Simple (простое прошедшее время). Тренажер разработан в соответствии со школьной программой и предназначен для детей 3-6 классов. Издание также может быть использовано взрослыми на начальном этапе изучения английского языка.
32,50грн.