Быстрый заказ книги

Иностранные языки

На странице:
Сортировать по:
АНГЛ. МОВА. Граматичний практикум ІІ рівень (УКР)
Граматичний практикум містить вправи різних ступенів складності, таблиці, які допоможуть зрозуміти та сформулювати правила англійської граматики, та тести з ключами для перевірки та самоконтролю. Посібник складений відповідно до шкільної програми з урахуванням вікових особливостей учнів. Він сприятиме більш повному опрацюванню граматичного матеріалу учнями в школі та вдома.
Одразу говори англійською + CD
Усе необхідне для подорожі за 90 хвилин Новий прискорений курс з аудюдиском Просто слухайте, повторюйте та читайте. За 90 хвилин курсу вчимося розуміти та говорити англійською: 35 діалогів у найтиповіших життєвих ситуаціях: у магазині, в готелі, у лікаря та багато іншого на диску та в розмовнику. Для всіх, хто їде за кордон на відпочинок чи у справах. Хто знає мову, краще розуміє країну та п людей.
Живі правила читання англійської мови. Рівень 1 з CD
Ви тримаєте в руках одну з найкращих на сьогоднішній день книжку для навчання читання англійською мовою, у якій просто й доступно пояснюються численні англійські правила читання. Щоб навчання було більш захоплюючим, автори розрідили правила кумедними скоромовками й віршиками, які не тільки повеселять дитину, але й допоможуть їй відпрацювати правильну вимову англійських звуків. Книжка наповнена різноманітними захоплюючими завданнями, покликаними навчити дитину правильно читати й розрізняти на слух не властиві українській мові звуки.Ми сподіваємося, що з книжками цієї серії в дітей ніколи не виникне страху перед іноземною мовою і пробудиться величезний інтерес до її вивчення.Книжку оздоблено CD, озвученим носієм англійської мови.Видання також стане у пригоді дорослим, які тільк …
Английский Клуб. Легенды о короле Артуре
Нeбoльшиe пo oбъeму лeгeнды o кoрoлe Aртурe мoжнo испoльзoвaть для чтeния и oбсуждeния в рaмкax oднoгo aкaдeмичeскoгo чaсa нa урoкax в шкoлe и для сaмoстoятeльнoгo чтeния дoмa. Тeксты рaсскaзoв aдaптирoвaны в учeбныx цeляx дo урoвня Pre-lntermediate и сoпрoвoждaются кoммeнтaриeм, a тaкжe зaдaниями для oтрaбoтки и зaкрeплeния нaвыкoв влaдeния грaммaтичeским и лeксичeским мaтeриaлoм. Книгa aдрeсoвaнa учaщимся срeдниx и стaршиx клaссoв шкoл, лицeeв и гимнaзий. Дaнный сбoрник мoжeт стaть нeзaмeнимым пoмoщникoм прeпoдaвaтeля при пoдгoтoвкe экзaмeнaциoннoгo мaтeриaлa пo чтeнию. Урoвeнь aдaптaции пoзвoляeт испoльзoвaть книгу для сaмoстoятeльнoгo чтeния студeнтaм нeязыкoвыx вузoв и взрoслым читaтeлям, изучaющим или изучaвшим aнглийский язык, кoтoрым нeoбxoдимa тaкoгo рoдa прaктикa.
В издание входят 134 карточки со словом на одной стороне листа и картинкой с другой. Для изучающих английский язык.
Нім. мова. 3 кл. Робочий зошит до підр. Сотникової С.І.,Гоголєвої Г.В. Deutsch lernen ist super!
Зошит, укладений до підручника С. І. Сотникової, Г. В. Гоголєвої «Німецька мова. 3 клас. Deutsch lernen ist super!», містить різноманітні й цікаві завдання і призначений для більш детального опрацювання учнями матеріалу підручника на уроках і вдома. Головною метою видання є формування навичок письма й аудіювання. Різноманітність і насиченість посібника уможливлює варіювання видів роботи на уроці й реалізацію індивідуального підходу до кожного учня. Для учнів 3-х класів загальноосвітніх шкіл і вчителів німецької мови.
Жива граматика англійської мови. Рівень 3 без CD
Виявляється, вивчення англійської граматики може бути захоплюючим і зовсім нескладним! Автори книжки «Жива граматика англійської мови» довели це, зумівши просто, доступно і, головне, цікаво подати як елементарні, так і більш складні граматичні конструкції англійської мови. Книжка наповнена різноманітними завданнями, які допоможуть дитині відчути англійську мову й навчать говорити нею просто і природно.Ми сподіваємося, що з книжками цієї серії в дітей ніколи не виникне страху перед іноземною мовою і прокинеться величезний інтерес до її вивчення.Видання також стане у пригоді дорослим, які хочуть покращити знання англійської граматики.Рекомендується як для самостійного навчання, так і для занять у групі.Видання є результатом багаторічної плідної роботи авторів з дітьми й доросли …
Говори по-русски правильно (рус)
В справочнике содержатся сведения по всем разделам современного русского литературного языка: введение, фонетика и орфоэпия, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, орфография, морфология, синтаксис, пунктуация.Данный в книге материал нельзя рассматривать как узко программный: автор постарался построить теоретический материал так, чтобы и повторить школьный курс, и подготовиться к экзамену по русскому языку, и узнать больше о том, что как будто уже хорошо знакомо.
Англійська мова 8 кл (у) Робочий зошит (нов) Карпюк
Англійська мова 8 клас Карпюк робочий зошит (Нова програма 2016)
Живые неправильные глаголы англ. языка. Уровень 1 CD
С этой книгой запоминание неправильных глаголов английского языка превращается в увлекательное занятие! Веселые стишки, смешные рисунки и разнообразные задания делают обучение интересным для детей. Книга будет полезной не только для детей, но и для начинающих взрослых, ведь им тоже нелегко запомнить неправильные глаголы английского языка.Неправильные глаголы подаются по типу образования формы прошедшего времени, такой подход значительно облегчает запоминание.
Английский клуб. Вiдомi iсторiї про тварин (англ.-укр)
У пропонованих оповіданнях Слід оленя, Лобо та Червоношийка канадського письменника Ернеста Сетона-Томпсона розкриваються як позитивні, так і негативні риси людей і тварин: азарт від мисливства, захоплення розумом та інтуїцією звірів, людяність тв
Цікава німецька.НМ29
Цікава німецька.НМ29
Англ.мова роб. зошит. 8 кл. до підр. Несвіт (Укр) ОНОВЛЕНА ПРОГРАМА
Робочий зошит, укладений до підручника А. М. Несвіт «Англійська мова. 8 клас», відповідає чинній програмі з іноземних мов для 8 класу закладів загальної середньої освіти з урахуванням останніх змін. Різноманітні завдання ґрунтуються на комунікативному підході й призначені для більш детального опрацювання учнями навчального матеріалу на уроках і вдома. Виконання інтерактивних вправ, посилання на які пропонуються в зошиті, сприятиме підвищенню інтересу школярів до вивчення англійської мови. У мовному портфоліо для самоконтролю навчальних досягнень втілені новітні світові тенденції мовної освіти.Для учнів закладів загальної середньої освіти, учителів англійської мови.
Англійська мова 10 кл (у) Робочий зошит (Карпюк)
Робочий зошит до підручника Англійська мова для 10-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту 9-й рік навчання.
СПР. Англ. язык. Грамматический справочник 5-11кл. (РУС)
Справочник содержит подробную информацию про все части английского языка - как самостоятельные, так и служебные. В книге представлены лексико-тематический справочник, в котором, в частности, рассмотрены сложные случаи употребления слов, близких по звучанию, написанию и лексическому значению. В издании помещен список некоторых соответствий британского и американского вариантов английского языка. Тренировочные упражнения с иллюстративным материалом, приведенные в конце разделов, позволяют слушателям проверить свои знания. В конце книги помещены ключи к тренировочных упражнений, по которым учащиеся смогут проверить правильность выполнения заданий.
Стисло про Німеччину (Нім.) НОВАЯ (оранжев.)
Посібник з країнознавства — це чудова нагода вдосконалити свою розмовну німецьку, розширити кругозір. Побудований на матеріалі про Німеччину. Все, від змісту запропонованих тем до ретельно підібраних ілюстрацій, відповідає вимогам міжнародних стандартів для подібної навчальної літератури. Посібник призначений для учнів старших класів загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл. Видання зацікавить абітурієнтів під час підготовки до вступних іспитів.  
Click On is a five-level course consisting of five modules each for learners of English from complete beginner to intermediate level. In full colour, the course combines active English language learning with a variety of lively topics presented in themed units. Its well-organised syllabus promotes the gradual development of all four language skills needed by learners to communicate effectively in English. The cross-cultural approach of the course stimulates learners interest, focusing on topics carefully chosen to motivate. The Student?s Book and the Workbook for each level are designed to be covered in approximately 80 to 100 hours of classroom work. Key Features * five modules of two units each, per level (Click On Starter has got three modules) * realistic, stimulating di …
Английский за 30 дней + CD
Этот занимательный курс английского языка не требует предварительных знаний. По нему можно заниматься всем желающим в любом возрасте дома или на курсах. Он идеален также для тех, кто хочет освежить свои знания по английскому языку. На основе реальных ситуаций повседневной жизни и интересных мест их действий вы изучите в 30 уроках английский язык, на котором говорят в Лондоне и Манчестере, и научитесь понимать любого англичанина. Темы охватывают путешествия в поезде, самолете, автомобиле, экскурсии по городу, жизнь в семье, поход на работу в будние дни, поход по магазинам, на рынок за покупками, а также легкий флирт. Уроки включают диалоги, переводы, грамматические объяснения, большое количество упражнений и словарь. Информация по страноведению помогает лучше понимать страну л …
Family & Friends NEW 4 Classbook and Multi ROM Pack
Family and Friends is a seven-level primary course which offers you an exceptionally strong skills training programme covering language, phonics, and civic education.
АНГЛ. мова. ЗОШИТ з грамат. Easy Grammar 5 кл. (Укр) НОВА ПРОГРАМА
АНГЛ. мова. ЗОШИТ з грамат. Easy Grammar 5 кл. (Укр) НОВА ПРОГРАМА