Быстрый заказ книги

Информатика

На странице:
Сортировать по:
Майстер-клас Інформатика 6 кл (у) Нов. прог.
Майстер-клас Інформатика 6 кл (у) Нов. прог.
Информатика. Курс по выбору. Основы компьютерной ГРАФИКИ (РУС)+ДИСК Акцион. цена
Информатика. Основы компьютерной графики. Серия Курс по выбору Издание представляет собой пособие с многоуровневым построением учебного материала, предназначенное для овладения учащимися старшей школы основами растровой и векторной графики. В издании рассмотрены особенности работы в растровых редакторах  и , в векторном редакторе, представлен обзор графических редакторов и специальных программ. После каждого занятия предложены вопросы для самоконтроля и практические задания для контроля знаний. К пособию бесплатно прилагается СД-диск с материалами для практических заданий:  цветными иллюстрациями для пошагового выполнения заданий, графическим материалом для коллажей и рисунков. Предназначено для учащихся общеобразовательных учебных заведений и учителей информатики.
Інформатика 9 кл. Підручник загальноосв. навч. закладів з навч. рос. мовою
Особенности учебника:- Актуализация знаний в начале каждого раздела - Примеры практического применения полученных знаний- Вопросы для самопроверки по каждой теме - Пошаговые описания практических работ - Энциклопедические страницыИнтернет-поддержка поз
Мій конспект. Інформатика. 8 клас. ИНМ006
Мій конспект. Інформатика. 8 клас. ИНМ006
ЕК Інформатика 5-6 кл (у)
ЕК Інформатика 5-6 кл (у)
Информатика. Основы алгоритмизации и программирования (РУС) СИНЯЯ
Информатика. Основы алгоритмизации и программирования. Тетрадь Пропонований посібник відповідає вимогам чинної програми курсу інформатики базового навчального рівня і покликаний допомогти учням при вивченні курсу інформатики за темою «Основи алгоритмізації і програмування». Видання містить основні теоретичні відомості про алгоритмізацію і програмування мовою Паскаль, базові алгоритми й програми, навчальні задачі та приклади їх розв’язування. Посібник складається з основної частини (зошит-конспект) та двох додатків (зошит для практичних і самостійних робіт і методичні рекомендації для вчителя). Зошит-конспект містить завдання для опрацювання теоретичного матеріалу, приклади розв’язування задач і складання програм мовою Паскаль, практичні завдання для самостійного опрацювання,  …
КТП Інформатика 8 кл. (Укр) НОВА ПРОГРАМА
Запропонований календарно-тематичний план розроблено відповідно до навчальної програми з інформатики для 8 класу з урахуванням провідних ідей особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів у навчанні.У посібнику наведено предметні та ключові компетентності, що сформуються, протягом кожного уроку
Інформатика 6 кл (у) Робочий зошит
НОВА ПРОГРАМА - 2014 РОКУ !!! Усі зошити та підручники входять до переліку Міністерства освіт і науки України шкільних підручників, рекомендованих до навчання та мають відповідні грифи Рекомендовано та Схвалено МОНУ.
ЕК Информатика. 5-6 кл (р)
ЕК Информатика. 5-6 кл (р)
Информатика. ТЕКСТОВыЫЙ редактор Microsoft Word (рус)
Информатика. Текстовый редактор Microsoft Word Предлагаемое пособие составлено согласно требованиям действующей программы курса информатики и будет полезно учащимся при изучении темы Текстовый редактор. Издание состоит из основной части (тетрадь-конспект) и двух приложений (тетради для практических и самостоятельных работ, методических рекомендаций для учителя).  
Інформатика 9 кл Підручник загальноосв. навч. закладів Бондаренко
Особливостi пiдручника:- Актуалiзацiя знань на початку кожного роздiлу. Приклади практичного застосування набутих знань - Система вправ для закрiплення навичок роботи за комп’ютером- Питання для самоперевiрки за кожною темою Покроковi описи практичних
Усі уроки інформатики. 6 клас.ИНУ1 ИНУ001
НОВА ПРОГРАМА !!! Усі зошити та підручники входять до переліку Міністерства освіт і науки України шкільних підручників, рекомендованих до навчання та мають відповідні грифи Рекомендовано та Схвалено МОНУ.
Информатика, Курс за вибором. Основи комп ютерної графіки. Зошит для практичних робіт (Укр)
Информатика: Курс за вибором. Основи комп ютерної графіки. Зошит для практичних робіт (Укр)
Информатика. Электронные таблицы EXCEL (РУС)
Электронные таблицы Microsoft Excel являются наиболее часто используемым приложением интегрованного пакета MS Office для решения разнообразных задач, так или иначе связанных с вычислениями и расчетами. Данное пособие отвечает требованиям действующей программы по курсу информатики базового учебного уровня и призвано помочь учащимся при изучении курса информатики по теме «Электронные таблицы».Пособие состоит из основной части (тетради-конспекта) и двух приложений (тетради для практических и самостоятельных работ и методических рекомендаций для учителя). Тетрадь-конспект содержит задания для работы над теоретическим материалом, примеры решения задач с пошаговым выполнением, практические задания для самостоятельной работы, вопросы для самоконтроля. Тетрадь для практических и само …
Информатика. 8-11 кл. Олімпіади з інформатики. Ідеї, завдання та коди розв’язків
Збірник містить завдання XVII Хмельницької Відкритої інтернет-олімпіади з програмування з ідеями розв’язків та кодами програм мовами програмування Pascal, C++, Python.У підготовці завдань брали участь: учителі інформатики С. Вапнічний, Д. Кедрун, І. Зозуля, В. Зубик, О. Куліковський, В. Мельник, О. Пилипчук, О. Савіцький, О. Савіцька, І. Стукалова, студенти В. Глембоцький, А. Лаврентій, Д. Сорока.Призначено для вчителів інформатики, студентів фізико-математичних факультетів та учнів, які готуються до олімпіад з інформатики (програмування), а також поглиблено вивчають інформатику.
Универсальный комплект 5 кл. Информатика (РУС) НОВАЯ ПРОГРАММА
Универсальный комплект 5 кл. Информатика (РУС) НОВАЯ ПРОГРАММА
Информатика, Курс по выбору. РТ Основы визуального программирования. Тетрадь для практ. работ(РУС)
Информатика: Курс по выбору. РТ Основы визуального программирования. Тетрадь для практ. работ(РУС)
Информатика, Курс за вибором. Основи візуального програмування (укр) (35)
Информатика: Курс за вибором. Основи візуального програмування Пропонований навчальний посібник є складовою частиною навчально-методичного комплекту з основ візуального програмування, до складу якого також входять зошит для практичних робіт і методичні рекомендації для вчителів. Метою посібника є навчання основ сучасного програмування. Видання орієнтоване на старшокласників, які роблять перші кроки у візуальному програмуванні мовою Delphi.
Інформатика 6 кл (за підр.Морзе, О. В. Барної, В. П. Вембер, О. Г. Кузмінськ ИНМ001
Інформатика 6 кл (за підр.Морзе, О. В. Барної, В. П. Вембер, О. Г. Кузмінськ ИНМ001
Мій конспект.Інформатика.5 кл.(за підру. Н.В.Морзе, О.В.Барної,В.П.Вембер, О.Г.Кузьмівської)ИН36
Видання Мій конспект — це нова серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителю під час підготовки до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку кожен учитель може створити власний конспект уроку.