Быстрый заказ книги
Книжный каталог
 
 

Информатика

Вид: Список / Витрина
На странице:
Сортировать по:
УСІ уроки. Усі уроки інфор …
Пропоновані конспекти уроків розроблено до програми «Інформатика. 7 клас. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів» для учнів 7 класів, що рекомендована до використання в навчально-виховному процесі. Конспекти уроків з інформатики в 7 класі розроблені відповідно до вікових особливостей учнів. Розробки уроків містять завдання для розвитку логічного мислення, практич …
45,00грн.
Информатика. Электронные т …
Электронные таблицы Microsoft Excel являются наиболее часто используемым приложением интегрованного пакета MS Office для решения разнообразных задач, так или иначе связанных с вычислениями и расчетами. Данное пособие отвечает требованиям действующей программы по курсу информатики базового учебного уровня и призвано помочь учащимся при изучении курса информатики по теме «Электронные т …
15,00грн.
Усі уроки інформатики.10 к …
Докладні розробки уроків до вивчення інформатики в 10 класі за програмою загальноосвітньої школи.Цікаві методичні рекомендації, різноманітні прийоми роботи із завданнями, велика кількість вправ, широкий вибір форм перевірки знань, використаних ігрових моментів на уроці, грамотне урахування вікових особливостей — усе це вигідно відрізняє посібник від традиційних планів-конспектів урок …
20,00грн.
ЕК Информатика 9 кл. (РУС)
Информатика. 9 клас. Серия Экспресс-контроль Пособие содержит 24 тестовые работы в двух вариантах. Все работы содержат шесть заданий, каждое из которых оценивается 2 баллами. Содержание заданий позволяет использовать пособие в комплекте с любым действующим учебником по информатике. Удобная структура пособия и наличие перфорации обеспечивают оперативность проведения текущего контроля  …
10,00грн.
Мій конспект. Інформатика. …
Видання «Мій конспект» — це нова серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителю під час підготовки до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку кожен учитель може створити власний конспект уроку.
40,00грн.
Информатика, Курс за вибо …
Информатика: Курс за вибором. Основи візуального програмування Пропонований навчальний посібник є складовою частиною навчально-методичного комплекту з основ візуального програмування, до складу якого також входять зошит для практичних робіт і методичні рекомендації для вчителів. Метою посібника є навчання основ сучасного програмування. Видання орієнтоване на старшокласників, які робл …
35,00грн.
Электронный журнал учителя. MS Excel КУ4
Пособие содержит основную информацию по работе в MS Excel 2007. Электронный журнал, созданный при помощи Excel, позволяет значительно упростить и автоматизировать учет успеваемости учащихся, вычисления средних баллов за семестр или учебный год, любые другие вычисления и расчеты, а самое главное — дает простую возможность визуализации данных в виде широкого спектра диаграмм и графиков …
15,00грн.
ЕК Інформатика 10 кл (у) Р …
Інформатика. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Експрес-контроль Посібник складений відповідно до нових програм з інформатики для 10 класу (рівень стандарту, академічний рівень) і призначений для поточного контролю навчальних досягнень учнів. Видання містить 28 тестових робіт у двох варіантах. Кожна робота містить 6 завдань, правильне виконання яких оцінюється по 2 бали. …
10,00грн.
Інформатика 6 кл (у) Зошит …
Зошит для контролю знань з інформатики. 6 клас
20,90грн.
Інформатика. БАЗИ ДАНИХ. С …
 Інформатика. Бази даних. Системи управління базами даних. Microsoft Access. Зошит Пропонований посібник відповідає вимогам чинної програми курсу інформатики базового навчального рівня і покликаний допомогти учням при вивченні курсу інформатики за темою «Бази даних. Системи управління базами даних. Microsoft Access». Видання містить основні теоретичні відомості про бази даних, систем …
15,00грн.
ИНФОРМАТИКА. 9 кл. Разрабо …
Информатика. 9 класс: Разработки уроков В пособии предлагаются разработки уроков по информатике, материалы для конспекта ученика, методические рекомендации относительно выбора содержания учебного материала, методов и форм его представления. Для текущего и тематического оценивания знаний разработаны тестовые задания, диктанты, самостоятельные и контрольные работы. Для контроля умений  …
29,90грн.
ЕК Інформатика 9 кл. (Укр)
Інформатика. 9 клас. Серія Експрес-контроль Посібник містить 24 тестові роботи у двох варіантах. Робота містить шість завдань, кожне з яких оцінюється 2 балами. Зміст завдань дозволяє використовувати посібник під час роботи за будь-яким чинним підручником з інформатики. Зручна структура посібника, наявність перфорації та можливість виконати завдання короткий термін забезпечують опера …
10,00грн.
ИНФОРМАТИКА Вивчаємо Java …
Навчальний посібник містить основні теоретичні відомості про мову програмування Java і складається з двох частин: «Синтаксис мови» (частина 1) та «Класи, об’єкти, методи» (частина 2). До частини 2 вміщено основні відомості щодо класів, об’єктів і методів мови програмування Java. Описано еволюцію мов програмування, обґрунтовано причини появи об’єктно-орієнтованих мов, наведено детальн …
25,00грн.
Інформатика. ЕЛЕКТРОННІ ТА …
Електронні таблиці Microsoft Excel є найбільш часто використовуваним додатком інтегрованого пакету MS Office для розв’язання різноманітних завдань, так або інакше пов’язаних з обчисленнями і розрахунками. Пропонований посібник відповідає вимогам чинної програми курсу інформатики базового навчального рівня та покликаний допомогти учням при вивченні курсу інформатики за темою «Електрон …
15,00грн.
Мій конспект.Інформатика.9 клас ИН18
Видання «Мій конспект» — це нова серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителю під час підготовки до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку кожен учитель може створити власний конспект уроку.
20,00грн.
Експресс-контроль Информат …
Информатика. 10 класс (уровень стандарта, академический уровень). Экспресс-контроль Пособие составлено согласно новым программам по информатике для 10 класса (уровень стандарта, академический уровень) и предназначено для текущего контроля учебных достижений учащихся. Издание содержит 28 тестовых работ в двух вариантах. Каждая работа содержит 6 заданий, правильное выполнение которых о …
10,00грн.
Інформатика. ТЕКСТОВИЙ ред …
Інформатика. Текстовий редактор Microsoft Word. Зошит  Пропонований посібник відповідає вимогам чинної програми курсу інформатики базового навчального рівня і покликаний допомогти учням в ході вивчення курсу інформатики за темою «Текстовий редактор». Видання містить навчальний матеріал про системи опрацювання текстів, основні функції текстового редактора та правила роботи з ним, а та …
15,00грн.
Електронний конструктор ур …
навчально-методичний посібник35 конспектів усіх уроків до курсу «Інформатика.7 клас» у форматі .doc (Microsoft Word)33 медіапрезентації до усіх уроків у форматі .ppt (Microsoft PowerPoint)«Електронний конструктор уроку —3.0»:зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них,можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презента …
99,00грн.
ИНФОРМАТИКА. 9 кл. Розробк …
Інформатика. 9 клас. Розробки уроків. У посібнику пропонуються розробки уроків, матеріали для конспекту учня, методичні рекомендації щодо вибору змісту навчального матеріалу, методів та форм його подання. Для поточного й тематичного контролю наведено тестові завдання, диктанти, самостійні та контрольні роботи. Для контролю вмінь і навичок подано 12 практичних робіт, передбачених чинн …
29,90грн.
Інформатика.ОСНОВИ алгорит …
Інформатика. Основи алгоритмізації і програмування. Зошит Пропонований посібник відповідає вимогам чинної програми курсу інформатики базового навчального рівня і покликаний допомогти учням при вивченні курсу інформатики за темою «Основи алгоритмізації і програмування». Видання містить основні теоретичні відомості про алгоритмізацію і програмування мовою Паскаль, базові алгоритми й пр …
15,00грн.

3400073216