Быстрый заказ книги

Информатика

На странице:
Сортировать по:
Информатика. БАЗИ ДАНИХ. Модуль для учнів 10-11 кл. Рівень стандарту (Укр)
Зміст посібника відповідає вимогам навчальної програми вибірковообов’язкового курсу з інформатики для учнів 10 (11) класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) і призначений для вивчення вибіркового модуля «Бази даних».Пропонований посібник складається із семи розділів і містить основні теоретичні відомості про бази даних, опис структури та порядок роботи в середовищі Access, алгоритми і приклади створення різних об’єктів за допомогою СУБД Access, завдання для самостійного виконання, практичні роботи.Призначено для учнів 10–11 класів закладів загальної середньої освіти та вчителів інформатики.
ИНФОРМАТИКА 10 кл. Зошит для практ. робіт. Профільний рівень (Укр)
Зміст посібника відповідає новій навчальній програмі з інформатики (профільний рівень) для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів і містить практичні роботи з покроковим описом виконання.Видання є складовою навчально-методичного комплекту, який створено на базі підручника з інформатики для 10 класу авторів В. Д. Руденка, В. О. Потієнко, Н. В. Речич.Матеріали на підтримку практичних робіт розміщено на сайті interactive.ranok.com.ua.Призначено для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти та вчителів інформатики.
Информатика. Основи алгоритмізації та програмування мовою Python 10-11 кл. (Укр)
Зміст посібника відповідає вимогам навчальної програми з інформатики для учнів 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень).Посібник складається з чотирьох частин і містить основні відомості про алгоритмізацію і програмування мовою Python та опис основ структурного програмування. Велику увагу приділено основам об’єктно-орієнтованого програмування: на прикладах розглянуто методику створення класів і об’єктів та основи застосування наслідування й поліморфізму. Крім того, описано методику розроблення графічного інтерфейсу користувача.У виданні наведено численні приклади, запитання для самоперевірки знань, запропоновано завдання для самостійного виконання, диференційовані за рівнем складності, та практичні роботи з покроковим описом виконання.Призначено д …
Інформатика 7 кл (у) Робочий зошит до підр. Ривкінд
Інформатика 7 кл (у) Робочий зошит до підр. Ривкінд
КТП Інформатика 6 кл. Рівень стандарту (Укр) НОВА ПРОГРАМА
Запропонований календарно-тематичний план розроблено відповідно до навчальної програми з інформатики для 6 класу з урахуванням провідних ідей особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів у навчанні.У посібнику окреслено напрямки формування предметних та ключових компетентностей. Кожен учитель має змогу творчо підійти до реалізації програми, ураховуючи інтереси та рівень підготовки учнів, умови навчання тощо.Призначений для вчителів інформатики закладів загальної середньої освіти.
Информатика. Курс по выбору. Основы компьютерной ГРАФИКИ (РУС)+ДИСК Акцион. цена
Информатика. Основы компьютерной графики. Серия Курс по выбору Издание представляет собой пособие с многоуровневым построением учебного материала, предназначенное для овладения учащимися старшей школы основами растровой и векторной графики. В издании рассмотрены особенности работы в растровых редакторах  и , в векторном редакторе, представлен обзор графических редакторов и специальных программ. После каждого занятия предложены вопросы для самоконтроля и практические задания для контроля знаний. К пособию бесплатно прилагается СД-диск с материалами для практических заданий:  цветными иллюстрациями для пошагового выполнения заданий, графическим материалом для коллажей и рисунков. Предназначено для учащихся общеобразовательных учебных заведений и учителей информатики.
Мій конспект. Інформатика. 10–11 кл. Рівень стандарту. ИНМ012
Матеріали посібника узгоджені з чинною програмою 2018 року й адаптовані до підручників інформатики, які мають гриф МОНУ.Посібник містить плани-конспекти 35 уроків базового курсу для 10–11 кла су та 70 уроків курсів за вибором, які охоплюють найбільш затребувані в щоденному житті сучасної людини теми. Щоб навчити ефективніше застосовувати інформаційні технології, у посібнику пропоновано практичні роботи та проектні завдання на основі компетентнісного підходу.
Информатика. ТЕКСТОВыЫЙ редактор Microsoft Word (рус)
Информатика. Текстовый редактор Microsoft Word Предлагаемое пособие составлено согласно требованиям действующей программы курса информатики и будет полезно учащимся при изучении темы Текстовый редактор. Издание состоит из основной части (тетрадь-конспект) и двух приложений (тетради для практических и самостоятельных работ, методических рекомендаций для учителя).  
ИНФОРМАТИКА 6 кл. Роб. зошит до підр. Бондаренко О.О. та ін. (Укр)
Посібники, створено відповідно, до вимог чинної навчальної програми з інформатики: для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів та з урахуванням особливостей побудови підручника авторів О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецького, О. П. Пилипчука, Є. А. Щестопалова. Посібники містять вправи для самостійного виконання, та практичні роботи з покроковим описом виконання.Призначено для учнів 6 класів, закладів загальної середньої освіти та вчителів інформатики.
Інформатика 5 кл (у) Робочий зошит до підр. Ривкінда (НОВИЙ)
Інформатика 5 кл (у) Робочий зошит до підр. Ривкінда (НОВИЙ)
Інформатика 8 кл (у) Робочий зошит до підр. Ривкінд
Інформатика 8 кл (у) Робочий зошит до підр. Ривкінд
ИНФОРМАТИКА 8 кл. Розробки уроків до підр. Бондаренко О.О. та ін. (Укр)
У посібнику запропоновано розробки, уроків з Інформатики для 8 класу закладів загальної середньої освіти з урахуванням особливостей побудови підручника авторів О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецького, О. П. Пилипчука, Є. А. Шестопалова. Посібник складається з конспектів уроків, які містять опис основних, структурних елементів уроку, методичні коментарі щодо роботи зі змістом підручника, форм і методів роботи з класом. У конспектах наведено вправи та відповіді до них, практичні роботи з покроковим описом виконання. Видання є складовою навчально-методичного комплекту «Інформатика. 8 клас». Матеріал комплекту спрямований на формування необхідних ключових комлетентностей учнів шляхом організації практичної діяльності на кожному уроці. На сторінках посібника наведено поля, де учител …
ИНФОРМАТИКА 11 кл. Зошит для практ. робіт. Профільний рівень (Укр)
Зміст посібника відповідає чинній навчальній програмі з інформатики (профільний рівень) для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів і містить практичні роботи з покроковим описом виконання. Видання є складовою навчальнометодичного комплекту, який створено на базі підручника з інформатики для 11 класу авторів В. Д. Руденка, Н. В. Речич, В. О. Потієнко.Матеріали на підтримку практичних робіт розміщено на сайті interactive.ranok.com.ua.Призначено для учнів 11 класу закладів загальної середньої освіти та вчителів інформатики.
Мій конспект. Інформатика. 6 клас. ИНМ009
Посібник містить конспекти всіх уроків курсу інформатики 6 класу, практичні роботи та компетентнісні завдання. Конспект кожного заняття містить методично грамотно оформлені навчальну мету уроку, перелік необхідного обладнання, а також очікувані результати, основні поняття уроку та наскрізні змістові лінії. Передбачено місце для записів учителя, що зробить розробку уроку по-справжньому авторською.Складено згідно з Програмою 2017 року «Інформатика для учнів 5–9 класів, які вивчали інформатику у 2–4 класах».Для вчителів інформатики.
ИНФОРМАТИКА 5 кл. Роб. зошит до підр. Ривкінда Й. Я. та ін. (Укр)
Посібник складено відповідно до чинної навчальної програми та з урахуванням концепції підручника «Інформатика» для 5 класу закладів загальної середньої освіти авторського колективу у складі: Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько.Посібник містить вправи на засвоєння термінів. фактів, правил, принципів, застосування та поглиблення отриманих знань у стандартних та нестандартних ситуаціях. Зміст матеріалу зорієнтовано на формування в учнів предметних і ключових компетентностей, розвиток алгоритмічного та критичного мислення, творчих здібностей.До посібника пропонується електронний додаток, який розміщено на сайті interactive.ranok.com.ua.Призначено для учнів 5 класу закладів загальної середньої освіти та учителів інформатики.За допомогою зошита п’ятикласни …
Информатика, Курс за вибором. РЗ Основи візуального програмування. Зошит практ. роб (Укр)
Информатика: Курс за вибором. РЗ Основи візуального програмування. Зошит практ. роб (Укр)
ИНФОРМАТИКА 10(11) кл. Роб. зошит до підр. Бондаренко О.О. та ін. (Укр) Рівень стандарту
10 клас Інформатика. 10(11) клас. Робочий зошит. Рівень стандарт. До підручника Бондаренко О.О., Ластовецького В.В., Пилипчука О.П., Шестопалова Є.А.
ИНФОРМАТИКА 10 (11) кл. Зошит для практ. робіт. Рівень стандарту (Укр)
Зміст посібника відповідає новій навчальній програмі з інформатики (рівень стандарту) для 10 (11) класу загальноосвітніх навчальних закладів і містить практичні роботи з покроковим описом виконання.Видання є складовою навчально-методичного комплекту, який створено на базі підручника з інформатики для 10 (11) класу авторів В. Д. Руденка, В. О. Потієнко, Н. В. Речич. Призначено для учнів 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти та вчителів інформатики.