Быстрый заказ книги

Химия

На странице:
Сортировать по:
Профильная школа, Химия 10 кл. Сб. заданий для контроля знаний. Профильний уровень (РУС)
Пособие составлено согласно программе по химии для 12-летней общеобразовательной школы. Оно содержит около 800 заданий для проверки знаний учащихся, разделенных на четыре дидактических уровня сложности. Может использоваться для текущего и итогового контроля знаний. Пособие предназначено для учащихся 10 класса общеобразовательных учебных заведений, занимающихся по программе профильного уровня, учителей химии. Пособие сосотавлено в соответствии с программой по химии. Оно содержит около 800 заданий для проверки знаний учащихся, разделенных на четыре дидактических уровня сложности. Может использоваться для текущего и итогового контроля знаний. Пособие предназначено для учащихся 10 классов общеобразовательных учебных заедений, которые занимаются по программе профильного уровня.  
Марковання хімічних речовин та хімічної продукції. Навчальний посібник
У навчальному посібнику представлено сучасні підходи до позначення небезпеки та марковання хімічних речовин і хімічної продукції згідно з Узгодженою на глобальному рівні системою класифікації та марковання хімічної продукції (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals – GHS) та відповідно до ДСТУ ГОСТ 31340:2009 “Попереджувальне марковання хімічної продукції. Загальні вимоги”.Для вчителів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів.
Найкращий довідник в таблицях Хімія 7-9 кл
Посібник укладено відповідно до чинної оновленої програми загальноосвітньої школи. Зручна структура посібника (у вигляді таблиць і схем) навчить учнів працювати зі схемами й таблицями, аналізувати, робити висновки, самостійно закріплювати й поглиблювати здобуті знання. Шпаргалки, що розташовані на звороті обкладинки, допоможуть швидко знайти відповіді на питання, що цікавлять.
Хімія 7 кл зошит для практичних і лабораторних дослідів ОНОВЛЕНА ПРОГРАМА
Хімія 7 кл зошит для практичних і лабораторних дослідів ОНОВЛЕНА ПРОГРАМА
Довідник. ХІМІЯ (2-ге Вид) для абітурієнтів та учнів знз
У посібнику-довіднику викладено теоретичні основи загальної, неорганічної та органічної хімії в обсязі, необхідному для складання зовнішнього незалежного оцінювання. Кожен розділ посібника супроводжується тестовими завданнями, задачами, вправами для самоконтролю. Узагальнено зразки розв’язків розрахункових задач відповідно до шкільного курсу хімії, а також підвищеного рівня складності.Видання адресоване учням, абітурієнтам, учителям, студентам і всім тим, хто хоче поповнити свої знання з хімії.
Хімія 7 кл (у) Зошит для лабораторних робіт
Хімія 7 кл (у) Зошит для лабораторних робіт
Профільна школа, Хімія 10 кл.Зб.завдань для контролю знань. Профільний рівень (Укр)12-річна
Хімія. 10 клас. Збірник завдань для контролю знань (профільний рівень). Профільна школа Збірник завдань для контролю знань  містить різні за формою та призначенням завдання для контролю знань учнів. Усі завдання розподілені за темами, а в кожній темі за чотирма дидактичними рівнями складності. Збірник може використовуватися як для роботи на уроці, так і для виконання домашніх завдань, підготовки до контрольних робіт, олімпіад. Посібник укладено за програмою профільного рівня, але його можна використовувати і при роботі за програмами рівня стандарту та академічного рівня.
Хімія 7-11 кл (у) Тести
В основі навчального посібника — розуміння тестових завдань як важливого засобу організування і самоорганізування учнів у навчальному процесі, а також контролю їхніх знань. Системна робота над ним сприятиме актуалізації логічного мислення, впорядкуванню почерпнутої з різних джерел інформації, діагностуванню і самодіагностуванню навчальних досягнень. Матеріал сформовано відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання з хімії, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 77 від 03.02.2016 р.Адресований учням загальноосвітніх навчальних закладів. Прислужиться вчителям і всім зацікавленим перевірити свої знання з хімії.
Розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді
Розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді
Химия.Тетр. 8 кл. для л п.раб. (РУС) (Григорович, Черевань)+прил. ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММ
Тетрадь отвечает действующей программе по химии для 8 класса общеобразовательных учебных заведений с учетом последних изменений. Пособие содержит разработки лабораторных опытов и практических работ, предусмотренных программой. В тетради приведен классичес
Химия 7 кл (р) Тетрадь для лабораторных работ
Химия 7 кл (р) Тетрадь для лабораторных работ
Контроль учеб. достижений. Химия 9 кл. (РУС) Нов. прогр.
Предлагаемое пособие предназначено для проверки знаний учащихся 9 класса по химии. Оно составлено в соответствии с действующей программой Министерства образования и науки Украины. Пособие содержит различные формы контроля: зачетные тематические работы, а
Безпечний хімічний експеримент. Методичний посібник
Посібник містить основні правила безпеки проведення демонстраційного експерименту, лабораторних та практичних робіт з неорганічної та органічної хімії в загальноосвітній середній школі, правила надання першої допомоги при нещасних випадках, а також перелік предметів, що мають бути у лабораторній аптечці для надання першої допомоги. Для вчителів, лаборантів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
Хімічні елементи в організмі людини ПХ47
Хімічні елементи в організмі людини ПХ47
Контроль навч. досягнень. Хімія 8 кл. (Укр) Нов. прогр.
Зошит призначений для перевірки знань восьмикласників з хімії. Він укладений відповідно до чинної програми Міністерства освіти і науки України. Посібник містить різні форми контролю: залікові роботи з певної теми, тестові й самостійні роби та роботи для бліцконтролю знань.. Підготуватися до контрольних робіт можна в онлайн-режимі на сайті interactive.ranok.com.ua, де розміщені тренувальні завдання. Видання призначене для учнів 8 класів загальноосвітніх шкіл.
Мій конспект. Хімія. 9 кл. До підр. Гранкіна Т.М. УЧЧ036
Мій конспект. Хімія. 9 кл. До підр. Гранкіна Т.М. УЧЧ036
Олімпіади з хімії. Задачі районних олімпіад (у)
Посібник містить задачі, які було запропоновано на районних олімпіадах з хімії у 2008–2012 роках у м. Одеса, а також сорок задач для самостійного розв язування. Додатково до складу посібника увійшли задачі за темами «Розчини», «Електроліз», «Реакції за участі газоподібних речовин». Рекомендовано вчителям хімії та учням, які цікавляться хімією.
УСЕ для атестаціїї, Учителя ХІМІЇ (Укр)
Усе для атестаціїї учителя хімії Видання містить вимоги до проведення фахової атестації, правила оформлення шкільної документації, зразки планів-конспектів уроків
Кабінет Хімії – творча лабораторія вчителя та учня, Методичний посібник
До методичного посібника ввійшли матеріали щодо створення та організації діяльності сучасного профільного кабінету хімії.Пропонований посібник містить також зразки документів, що регламентують діяльність кабінетів хімії загальноосвітніх навчальних закладів під час організації навчально-виховного процесу на уроках хімії та у позакласній роботі.Для вчителів хімії, студентів педагогічних навчальних закладів.
Назви хімічних елементів ПХ44
Назви хімічних елементів ПХ44