Быстрый заказ книги

Химия

На странице:
Сортировать по:
Мій конспект. Хімія 7 кл (у) ПХМ001
НОВА ПРОГРАМА - 2015 РОКУ !!! Усі зошити та підручники входять до переліку Міністерства освіт і науки України шкільних підручників, рекомендованих до навчання та мають відповідні грифи Рекомендовано та Схвалено МОНУ.
30,00грн.
ПК майстер-клас, ХІМІЯ розр.уроків 9кл (Укр)
Хімія. 9 клас. Майстер-клас: Розробки уроків + кал.план Посібник містить методичні рекомендації щодо структури уроків, форм, засобів і методів навчання, орієнтовне календарно-тематичне планування й розробки уроків хімії для 9 класу та має за мету зорієнтувати вчителів хімії у виборі педагогічних технологій для реалізації компетентнісного підходу до навчання хімії. Представлені розробки уроків укладені відповідно до нової програми з хімії для 12-річної школи та підручника з хімії для учнів 9 класу. Посібник містить зразки самостійних, перевірних робіт, завдання для тематичного оцінювання, описи лабораторних і демонстраційних дослідів, практичні роботи, додаткові матеріали до уроків. Посібник призначений учителям хімії загальноосвітніх навчальних закладів та студентам хімічних  …
29,90грн.
Безпечний хімічний експеримент. Методичний посібник
Посібник містить основні правила безпеки проведення демонстраційного експерименту, лабораторних та практичних робіт з неорганічної та органічної хімії в загальноосвітній середній школі, правила надання першої допомоги при нещасних випадках, а також перелік предметів, що мають бути у лабораторній аптечці для надання першої допомоги. Для вчителів, лаборантів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
27,90грн.
Химия 10 кл (р) Тетрадь для л/п.раб. Уровень стандарта
Пособие содержит лабораторные опыты и практические работы, предусмотренные программой по химии cтандартного уровня для 10 классов. Пособие содержит таблицу растворимости кислот, оснований и солей в воде и Периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева с современной номенклатурой. Предназначено для учащихся 10 классов общеобразовательных учебных заведений.
16,00грн.
КЗКЗ Химия 10 кл.(РУС) Уровень стандарта.Академ.уровень.
Химия. 10 класс.Уровень стандарта, академический уровень. Комплексная тетрадь для контроля знаний Пособие предназначено для проверки уровня знаний по химии учящихся 10 класса с использованием различных форм письменных работ. Оно составлено в соответствии с программой по химии 10 класса (уровень стандарт и академический уровень) 12-летней общеобразовательной школы. Пособие содержит разные формы контроля: зачетные работи по определенной теме, а также проверочные работи для текущего контроля: тестовые работи, блицконтроль, самостоятельные работи. Пособие содержит Периодическую систему элементов Д. И. Менделеева и таблицу растворимости кислот, оснований и солей в воде. Во вкладыше, который вынимается из основной тетради, помещены вопросы и задания, которые можно использовать для  …
18,00грн.
ХІМІЯ.10 кл зошит для лабораторних і практичних робіт (укр)
Посібник містить лабораторні досліди і практичні роботи, передбачені програмою з хімії рівня стандарту та академічного рівня для 10 класів 12-річної школи. Зошит призначений для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
15,90грн.
Усі уроки хімії 7 кл (у) ПХУ001
Посібник складено згідно з чинною програмою Міністерства освіти і науки України. Орієнтовні календарне планування та конспекти оригінальних 48 уроків, перевірочні роботи, різноманітні експерименти, багатий дидактичний матеріал – все це допоможе учителю зробити сучасний ефективний урок. Для вчителів хімії загальноосвітніх навчальних закладів.
50,00грн.
Профильная школа, Химия 10 кл. Сб. заданий для контроля знаний. Профильний уровень (РУС)
Пособие составлено согласно программе по химии для 12-летней общеобразовательной школы. Оно содержит около 800 заданий для проверки знаний учащихся, разделенных на четыре дидактических уровня сложности. Может использоваться для текущего и итогового контроля знаний. Пособие предназначено для учащихся 10 класса общеобразовательных учебных заведений, занимающихся по программе профильного уровня, учителей химии. Пособие сосотавлено в соответствии с программой по химии. Оно содержит около 800 заданий для проверки знаний учащихся, разделенных на четыре дидактических уровня сложности. Может использоваться для текущего и итогового контроля знаний. Пособие предназначено для учащихся 10 классов общеобразовательных учебных заедений, которые занимаются по программе профильного уровня.  
20,00грн.
Кабінет Хімії – творча лабораторія вчителя та учня, Методичний посібник
До методичного посібника ввійшли матеріали щодо створення та організації діяльності сучасного профільного кабінету хімії.Пропонований посібник містить також зразки документів, що регламентують діяльність кабінетів хімії загальноосвітніх навчальних закладів під час організації навчально-виховного процесу на уроках хімії та у позакласній роботі.Для вчителів хімії, студентів педагогічних навчальних закладів.
38,90грн.
ХІМІЯ. Зошит для лабораторних і практичних робіт 8 кл (укр)
Рекомендовано для використання у навчально-виховному процесі згідно з програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України. У зошиті наведений класичний варіант проведення лабораторних дослідів і практичних робіт. Чітко структурований хід роботи. Подані правила техніки безпеки. Він допоможе учням опанувати основи хімії, навчитися застосовувати свої знання на практиці, набувати навичок дослідницької роботи.
15,90грн.
КЗКЗ Химия 11 кл. (РУС) Академический уровень. НОВА 11-р.шк.
Пособие составлено в соответствии с программой по химии 11 класса академического уровня 11-летней общеобразовательной школы. Определенные проверочные работы можно использовать в классах, изучающих химию на стандартном уровне. Пособие содержит разные формы контроля: зачетные работы по определенной теме, а также проверочные работы для текущего контроля, составленные преимущественно в тестовой форме. Предназначено для учащихся 11 классов общеобразовательных учебных заведений.
18,00грн.
Експресс-контроль ХІМІЯ 10 кл. (Укр)
Експрес-контроль з хімії. 10 клас Даний посібник містить перевірочні роботи з хімії, які можна використовувати на уроках у 10 класі для поточного експрес-контролю знань учнів. Роботи, що пропонуються, можна викорис­товувати на кожному уроці. Вони розраховані на виконання протягом 5-10 хвилин на початку уроку, що є наступним після вивчення певної теми, або наприкінці уроку на етапі узагальнення знань. Роботи відповідають програмі з хімії рівня стандарту та академічного рівня для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженій Міністерством освіти і науки України.
12,00грн.
Олімпіади з хімії. Задачі районних олімпіад (у)
Посібник містить задачі, які було запропоновано на районних олімпіадах з хімії у 2008–2012 роках у м. Одеса, а також сорок задач для самостійного розв язування. Додатково до складу посібника увійшли задачі за темами «Розчини», «Електроліз», «Реакції за участі газоподібних речовин». Рекомендовано вчителям хімії та учням, які цікавляться хімією.
50,00грн.
Профільна школа, Хімія 10 кл.Зб.завдань для контролю знань. Профільний рівень (Укр)12-річна
Хімія. 10 клас. Збірник завдань для контролю знань (профільний рівень). Профільна школа Збірник завдань для контролю знань  містить різні за формою та призначенням завдання для контролю знань учнів. Усі завдання розподілені за темами, а в кожній темі за чотирма дидактичними рівнями складності. Збірник може використовуватися як для роботи на уроці, так і для виконання домашніх завдань, підготовки до контрольних робіт, олімпіад. Посібник укладено за програмою профільного рівня, але його можна використовувати і при роботі за програмами рівня стандарту та академічного рівня.
20,00грн.
Номенклатура органічних сполук. Навчальний посібник
У навчальному посібнику представлено рекомендації IUPAC з номенклатури і термінології щодо назв, термінів і понять органічної хімії, узагальнено правила складання назв органічних сполук відповідно до міжнародних стандартів.Посібник призначений для вчителів, учнів, загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів та студентів.
26,50грн.
Хімія 8-11 кл. (у) Тести
Тестові завдання розроблено відповідно до Програми з хімії, затвердженої Міністерством освіти і науки України (2004 р.), методичних рекомендацій (2004—2005 рр.) та вимог до абітурієнтів вищих навчальних закладів. Посібник охоплює теоретичний і практичний матеріал основних розділів курсу хімії і містить різні за функціональним призначенням завдання. Використання їх сприятиме актуалізації і систематизації знань, розвитку інтелектуального потенціалу на різних етапах підготовки до перевірки навчальних досягнень учнів.Для учителів, учнів середніх загальноосвітніх закладів, абітурієнтів.
52,50грн.
КЗКЗ Хімія 7 кл.(Укр) 12-річ
Хімія. 7 клас. Комплексний зошит для контролю знань. Зошит містить завдання для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Хімія» для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Складовою зошита є додаток з завданнями для поточного оцінювання. Видання призначено для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
16,00грн.
КЗКЗ Химия 11 кл. (РУС) Профильний уровень НОВАЯ 11-л.шк.
Химия. 11 класс: Комплексная тетрадь для контроля знаний по химии (профильный уровень) Пособие составлено в соответствии с программой по химии для 11 класса профильного уровня. Пособие содержит разные формы контроля: контрольные работы по темам, а также проверочные работы для текущего контроля, составленные преимущественно в тестовой форме. Предназначено для учащихся 11 классов, занимающихся по программе профильного уровня.
18,00грн.
Хімія. Зошит. 8 кл. для л п.роб. (Григорович, Черевань) + додат. Нов. прогр.
Посібник містить лабораторні досліди і практичні роботи, передбачені чинною програмою з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів. У зошиті наведено класичний варіант проведення робіт. Електронний додаток до зошита містить навчальні відеофрагменти з дослідами. У додатку вміщено розробки домашніх експериментів та матеріали, що стануть у пригоді під час підготовки до практичних робіт. Призначений для учнів 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
16,00грн.
Словники за предметами Хімія.тлумачення.правопис.переклад рос. мов
Пропоноване видання орієнтоване на учнів та вчителів. У словнику зібрані найпоширеніші терміни, вживані в галузі хімії й передбачені для вивчення шкільною програмоюПерша частина словника містить російські відповідники українських термінів і тлумачення хімічних понять.Друга частина видання становить собою перекладний словник з російської мови українською.Сподіваємось, що видання стане незамінним помічником у процесі вивчення шкільного курсу хімії, а також буде корисним для всіх, хто цікавиться хімією.
33,90грн.

Акционное предложение