Быстрый заказ книги

Физика. Астрономия

На странице:
Сортировать по:
КЗКЗ Физика 10 кл.(Рус) Академический уровень
Физика. 10 класс. Академический уровень: Комплексная тетрадь для контроля знаний Тетрадь соответствует требованиям действующей программы по физике для 10 класса и предназначена для текущего и тематического контроля учебных достижений учащихся по физике. В части 1 пособия по каждой изучаемой теме предлагается несколько видов проверочных работ: карточки контроля теоретических знаний (проверяется уровень усвоения теоретического материала), самостоятельные работы (проверяются уровень усвоения полученных знаний, умение решать качественные и расчетные задачи на один-два логических шага), практический тренинг (контролируется умение применять полученные знания при решении задач разного типа), графический тренинг (проверяются навыки чтения и анализа графического материала). Каждая раб …
Фізкультура ПК 11 кл НОВИЙ майстер-клас (дівчата)
Фізкультура 11 кл розробки уроків (дівчата) Навчальний посібник складено на основі програми «Основи здоров’я і фізична культура». 1—11 класи (2001 р.). Структура змісту запропонованих матеріалів передбачає передмову і два розділи, в яких розкриваються зміст державної програми, орієнтовне планування (календарні плани і плани-конспекти уроків). Посібник підготовлено для вчителів фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів різних типів.
Астрономія 11 кл. Конспекти уроків. Інтерактивний урок (Укр) Рівень стандарту. Акад. рівень + ДИСК
Астрономія 11 кл. Конспекти уроків. Інтерактивний урок (Укр) Рівень стандарту. Акад. рівень + ДИСК
Физика. 7 кл (р) Сборник задач Нов. прогр.
Физика. 7 кл (р) Сборник задач Нов. прогр.
УСІ уроки. Усі уроки Фізики. 10 клас. Рівень стандарту. I семестр. ПФУ006
Посібник призначений для вчителя фізики, який працює у 10 класі відповідно до нової програми (Фізика. 10 клас. 2017 рік, авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М.) за рівнем стандарту. У посібнику вчитель зможе знайти всі матеріали, необхідні для підготовки й проведення повноцінних уроків фізики: детальні плани уроків, методичні рекомендації, завдання тестів, самостійних і контрольних робіт, опис демонстраційного і фронтального експериментів, інструкції щодо виконання лабораторних робіт. Під час розробки поурочних планів автор особливу увагу приділив впровадженню компетентнісного підходу.
ФИЗИКА УЧЕБНИК 10 кл. (по прог. Локтева В.М.) для рус.шк. (РУС) Уровень стандарта. Барьяхтар В.Г. и др.
ФИЗИКА П-К 10 кл (РУС) мастер-класс. Уровень стандарта
Физика. 10 класс. Уровень стандарта. Мастер-класс: Разработки уроков Пособие составлено согласно действующей программе по физики для 10 класса общеобразовательных учебных заведений и предназначено для организации обучения на уровне стандарта. Издание представляет собой детальные конспекты уроков, которые содержат план изучения нового материала, план-схему урока с ориентировочным распределением времени по этапам урока, комплекс упражнений и задач для закрепления и контроля усвоения учебного материала, описание демонстраций и экспериментов. К пособию бесплатно прилагается календарно-тематический план.
Посібник складений відповідно до чинної програми з фізики загальноосвітніх навчальних закладів і орієнтований на підручник «Фізика. 9 клас» авторів Ф. Я. Божинової, М. М. Кірюхіна, О. О. Кірюхіної, рекомендований Міністерством освіти і науки України. Видання являє собою детальні розробки уроків, що містять стислий конспект викладення матеріалу, описи демонстрацій та експериментів, матеріали для перевірки й закріплення вивченого матеріалу. У посібнику подано різноманітні форми роботи з класом з використанням інтерактивних методів, що дозволить учителеві активізувати пізнавальну діяльність учнів і підвищити інтерес до теми, що вивчається.  
УСІ уроки. Усі уроки фізики. 8 кл. ПФУ003
Пропонований навчальний посібник відповідає новій програмі з фізики для 8 класу.Книга містить , поурочні розробки, методичні рекомендації, тематичне оцінювання з усіх тем. Посібник буде корисний як учителям. так і учням, а також студентам педагогічних вишів.
Астрономія Роб. зошит 11 кл. Рівень стандарту (Укр) Пришляк М.П. НОВА ПРОГРАМА
Посібник укладено відповідно до чинної програми з астрономії (рівень стандарту).Містить різнорівневі завдання з кожної теми, у тому числі компетентнісно орієнтовані. - В електронному додатку, що розміщений на сайті interactive.ranok.com.ua, подано скрайб
ФІЗИКА П-К 10 кл (Укр.) Рівень стандарту. Майстер-клас НОВА 11-річна шк.
Фізика. 10 клас. Майстер-клас: розробки уроків (рівень стандарту) Посібник складений відповідно до чинної програми з фізики 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для організації навчання на рівні стандарту. Видання являє детальні конспекти уроків, які містять план вивчення нового матеріалу, зведену план-схему уроку з орієнтовними розподілом часу за етапами уроку та методами і формами роботи з класом, комплекс вправ і задач для закріплення і контролю засвоєння навчального матеріалу, описи демонстрацій та експериментів.
В книзі в доступній формі розповідається про основні питання загальної астрономії, астрофізики, космогонії та космології. Описується історія відкриття розширення Всесвіту, галактик, їхніх асоціацій та надструктури «вселенських стільників». Обговорюються загадки і парадокси галактичної еволюції, а також виникнення Метагалактики за сценарієм Великого вибуху. Висвітлюються сучасні астрофізичні методи дослідження таємничих космічних об’єктів та загадкових явищ Світобудови. Розглядаються найбільш цікаві гіпотези про будову Космосу з урахуванням останніх наукових даних. Книга розрахована на учнів старших класів і вчителів, а також на широке коло читачів, які цікавляться історією астрономії та її сучасними досягненнями.
Тетрадь составлена согласно действующей программе по физике для 10 класса общеобразовательных учебных заведений (уровень стандарта).Предназначено для учащихся 10 класса общеобразовательных учебных заведений и учителей физики.
Физика. 7 кл.Тетрадь для лаб.и пр.работ Нов. прогр.
Физика. 7 кл.Тетрадь для лаб.и пр.работ Нов. прогр.
ФІЗИКА. Зошит для лабораторних робіт 7 кл ОНОВЛЕНА ПРОГРАМА
КЗКЗ Физика 10 кл.(Рус) Уровень стандарта НОВАЯ 11-л.шк.
Физика. 10 класс. Уровень стандарта: Комплексная тетрадь для контроля знаний Тетрадь соответствует требованиям действующей программы по физике для 10 класса и предназначена для текущего и тематического контроля учебных достижений учащихся. В части 1 пособия по каждой изучаемой теме предлагается несколько видов проверочных работ: карточки контроля теоретических знаний (проверяется уровень усвоения теоретического материала), самостоятельные работы (проверяются уровень усвоения полученных знаний, умение решать качественные и расчетные задачи на один-два логических шага), практический тренинг (контролируется умение применять полученные знания при решении задач разного типа), графический тренинг (проверяются навыки чтения и анализа графического материала). Каждая работа предложена …
КЗКЗ Физика 9 кл.(Рус) 12-лет к учеб. Божинова
Физика. 9 класс: Комплексная тетрадь для контроля знаний (к учебнику Божиновой) Тетрадь предназначена для текущего и тематического контроля учебных достижений учащихся по физике. Тетрадь является частью учебно-методического комплекта «Физика-9». Задания составлены в соответствии с новой программой и учебником «Физика. 9 класс», рекомендованным Министерством образования и науки Украины (авторы Ф. Я. Божинова, Н. М. Кирюхин, Е. А. Кирюхина). Пособие состоит из двух частей: текущий контроль и контрольные работы. Продуманная структура учебного материала, дифференциация заданий по уровню сложности, наличие перфорации обеспечивают оперативность при использовании пособия. К тетради бесплатно прилагается «Сборник вопросов для устного опроса», который поможет быстро провести опрос уча …
Занимательные науки, ФИЗИКА от 6 и старше (РУС)
Занимательные науки: ФИЗИКА от 6 и старше (РУС)