Быстрый заказ книги

Физика. Астрономия

На странице:
Сортировать по:
ФІЗИКА Повний курс шкільної фізики в тестах. Енциклопедія тестових завдань. (Укр)
ФІЗИКА Повний курс шкільної фізики в тестах. Енциклопедія тестових завдань. (Укр)
Фізика. Найновіший універсальний довідник школяра і студента
Ця книжка є найновішим довідником для вивчення шкільного курсу фізики у повному обсязі. Завдання довід¬ника — об’єд¬нати в одному джерелі всю інформацію, необхідну для підготовки до уроків, контрольних і лабораторних робіт, іспитів. У виданні наводяться визначення фізичних понять, фізичні закони, роз’яснюється їхня суть. Як практичний додаток до теоретичного матеріалу наводяться приклади розв’язання базових задач.Видання адресоване учням 7–11 класів, абітурієнтам, студентам.
ФІЗИКА. Зошит для лабораторних робіт 8 кл Оновл. прогр.
ФІЗИКА. Зошит для лабораторних робіт 8 кл Оновл. прогр.
ФИЗИКА Полный курс школьной физики в тестах. Энциклопедия тестовых заданий. (РУС)
ФИЗИКА Полный курс школьной физики в тестах. Энциклопедия тестовых заданий. (РУС)
Мій конспект.Фізика. 11 клас. Рівень стандарту ПФ29
Мій конспект.Фізика. 11 клас. Рівень стандарту ПФ29
Популярно про складне, Світ теорії відносності (Укр)
Що таке теорія відносності, про яку знають всі, але пояснити ніхто не може? Чи можна кожній людині доступно розповісти про основи сучасної науки? У виданні розповідається про історією створення та елементарні основи теорії відносності, а також про останні досягнень релятивістської фізики.
Контроль учеб. достижений. Физика 7 кл. (РУС) Нов. прогр.
Тетрадь соответствует требованиям действующей программы по физике для 7 класса общеобразовательных учебных заведений и предназначена для проведения текущего и тематического контроля учебных достижений учащихся. Пособие состоит из двух частей: текущий контроль знаний и контрольные работы. В первой части пособия предлагается несколько видов проверочных работ: самостоятельная работа — отслеживается уровень усвоения полученных знаний, умений решать качественные и расчетные задачи на два логических шага, контроль теоретических знаний — проверяется уровень усвоения теоретического материала, практический тренинг — контролируются умение применять полученные знания в ходе решения задач разного типа, овладение навыками читать и анализировать материал, представленный графически, выполня …
УСІ уроки. Усі уроки Фізики. 10 клас. Рівень стандарту. I семестр. ПФУ006
Посібник призначений для вчителя фізики, який працює у 10 класі відповідно до нової програми (Фізика. 10 клас. 2017 рік, авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М.) за рівнем стандарту. У посібнику вчитель зможе знайти всі матеріали, необхідні для підготовки й проведення повноцінних уроків фізики: детальні плани уроків, методичні рекомендації, завдання тестів, самостійних і контрольних робіт, опис демонстраційного і фронтального експериментів, інструкції щодо виконання лабораторних робіт. Під час розробки поурочних планів автор особливу увагу приділив впровадженню компетентнісного підходу.
Довідник у таблицях. Фізика. 7–11 кл
Виникла потреба систематизувати й поглибити знання з біології, фізики, української та англійської мов? На допомогу прийдуть довідники в таблицях від видавництва «УЛА»!У новій серії книжок відомості з відповідних шкільних дисциплін подані в доступній, стислій і наочній формі — у вигляді зручних таблиць. Теми, передбачені чинною програмою, містять правила й визначення, що супроводжуються зрозумілими прикладами.Довідники дозволять учням 7–11 класів швидко та якісно підготуватися до самостійних і контрольних робіт, ДПА та ЗНО.
Довідник. ФІЗИКА для абітурієнтів та школярів (укр)
Довідник. ФІЗИКА для абітурієнтів та школярів (укр)
Фізика 7 кл (у) Підручник Сиротюк
Підручник Фізика 7 клас Сиротюк 2015
Фізика. Збірник задач 8 кл. (Укр) Нов. прогр.
Посібник складений відповідно до чинної програми з фізики для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і містить задачі, диференційовані за трьома рівнями складності. Збірник побудований максимально зручно для вчителя та учня. Наведено приклади розв’язування задач, подано відповіді, вказівки, розв’язання до задач, уміщено тести для самоперевірки та відповіді до них. Наявність однотипних задач дозволяє оптимально добирати задачі для домашньої роботи учнів та самостійних робіт. Задачі для допитливих допоможуть учням перевірити глибину отриманих знань і підготуватися до олімпіад з фізики. Збірник містить додаток, що складається з довідкових таблиць і математичного довідника. Призначено для учнів 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів фізики.
ФІЗИКА.11 кл зошит для лабораторних робіт і фізичного практикуму. Академічний рівень (укр)
ФІЗИКА.11 кл зошит для лабораторних робіт і фізичного практикуму. Академічний рівень (укр)
Тест-контроль Фізика 8 кл (у)
Тест-контроль Фізика 8 кл (у)
Популярно о сложном, Мир кибернетики. Кибернетические этюды об искусственном разуме (РУС)
Могут ли машины мыслить? А если могут, то как они будут относиться к своему создателю — человеку и что в итоге ждет человечество — Судный день или Утопия? И как определить, что перед тобой — «безмозглый» механизм или искусственное мыслящее существо? В чем разница между автоматом и роботом, андроидом и трансформером, киборгом и сигомом? Эти и многие другие вопросы обсуждаются на страницах настоящей книги, посвященной истории, современным достижениям и фантастическому будущему удивительной науки — кибернетики. Изложение материала построено в виде занимательных рассказов, позволяющих понять, над чем «колдуют» современные лабораторные боги — нейрокибернетики, программисты, системотехники, наделяя автоматические устройства зачатками «разума», и каковы перспективы создания «искусст …
Фізика. 8 кл. Зошит для контролю навчальних досягнень Нов.прогр.
Зошит відповідає вимогам нової програми з фізики для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів та призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з фізики.Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи.У першій частині посібника запропоновано декілька видів перевірочних робіт: самостійні роботи — відстежуються рівень засвоєння отриманих теоретичних знань, уміння розв’язувати якісні й розрахункові задачі на два логічні кроки, контроль, теоретичних знань — перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу, практичні тренінги — контролюються вміння застосовувати отримані знання під час розв’язування задач різного типу, володіння навичками читати й аналізувати матеріал, поданий графічно, виконувати пояснювальні р …
УСІ уроки. Усі уроки фізики. 9 клас. I семестр. ПФУ004
Посібник призначений для вчителя фізики, який працює у 9 класі відповідно до нової програми (Програма з фізики. 7–9 класи. 2012 рік, зі змінами 2015 та 2017 років). У цьому посібнику вчитель зможе знайти всі матеріали, необхідні для підготовки й проведенн
КЗКЗ Фізика 11 кл. (Укр) Академічний рівень. Профільний рівень
Фізика 11 кл. Академічний рівень. Профільний рівень Зошит відповідає вимогам чинних програм із фізики для 11 класу (академічний, профільний рівні) і призначений для поточного й тематичного контролю навчальних досягнень учнів. Роботи й завдання, позначені символом *, призначені для тих, хто вивчає фізику на профільному рівні.
СПР. Физика. Справочник с примерами реш.задач (РУС) ...
СПР. Физика. Справочник с примерами реш.задач (РУС) ...
Мій конспект. Фізика. 11 кл. Рівень стандарту. ПФМ005
Видання «Мій конспект» — серія посібників, які мають на меті надати допомогу вчителеві під час підготовки до уроку. Конспекти всіх уроків курсу фізики для 11 класу (рівень стандарту) розташовані на окремих аркушах і містять методично грамотно оформлену «шапку уроку» (мета, тип уроку, обладнання тощо), стислий опис кожного етапу, завдання для актуалізації та закріплення тощо. Також передбачено місце для власних записів учителя, що зробить план-конспект посправжньому авторським і водночас заощадить час для планування й оформлення.Посібник адаптовано до оновленої програми 2016 р.Для вчителів фізики.