Быстрый заказ книги

Физика. Астрономия

На странице:
Сортировать по:
КЗКЗ Физика 10 кл.(Рус) Уровень стандарта НОВАЯ 11-л.шк.
Физика. 10 класс. Уровень стандарта: Комплексная тетрадь для контроля знаний Тетрадь соответствует требованиям действующей программы по физике для 10 класса и предназначена для текущего и тематического контроля учебных достижений учащихся. В части 1 пособия по каждой изучаемой теме предлагается несколько видов проверочных работ: карточки контроля теоретических знаний (проверяется уровень усвоения теоретического материала), самостоятельные работы (проверяются уровень усвоения полученных знаний, умение решать качественные и расчетные задачи на один-два логических шага), практический тренинг (контролируется умение применять полученные знания при решении задач разного типа), графический тренинг (проверяются навыки чтения и анализа графического материала). Каждая работа предложена …
18,00грн.
Чи можуть машини мислити? А якщо можуть, то як вони будуть ставитися до свого творця — людини? І що врешті чекає на людство — Судний день чи Утопія? І як визначити, що перед тобою — «нерозумний» механізм чи штучна істота, здатна мислити? У чому різниця між автоматом і роботом, андроїдом і трансформером, кіборгом і сигомом? Про ці та багато інших питань ідеться на сторінках цієї книжки, присвяченої історії, сучасним досягненням і фантастичному майбутньому дивовижної науки — кібернетики. Виклад матеріалу побудовано у вигляді цікавих розповідей, які дозволяють зрозуміти, над чим «чаклують» сучасні лабораторні боги — нейрокібернетики, програмісти, системотехніки, наділяючи автоматичні пристрої зачатками «розуму», і якими є перспективи створення «штучного інтелекту». Книга признач …
49,90грн.
Мій конспект. Фізика. 10 кл Рівень стандарту. ПФМ004
Посібник «Фізика. 10 клас. Рівень стандарту» (серія «Мій конспект») складено відповідно оновленої програми 2016 року. Видання «Мій конспект» — серія посібників, які мають на меті надати допомогу вчителеві під час підготовки до уроку. Конспекти всіх уроків курсу фізики для 10 класу (рівень стандарту) розташовані на окремих аркушах і містять методично грамотно оформлену «шапку уроку» (мета, тип уроку, обладнання тощо), стислий опис кожного етапу, завдання для актуалізації та закріплення тощо. Також передбачено місце для власних записів учителя, що зробить план-конспект по-справжньому авторським, але заощадить час для планування та оформлення.Для вчителів фізики.
60,00грн.
Физика. 10 кл.Тетрадь для лаб.и пр.работ. Академ. уровень
Физика. 10 класс (академический уровень). Тетрадь для лабораторных и практических работ Пособие является частью учебно-методического комплекта «Физика-10», предназначенного для организации обучения на академическом уровне. Тетрадь составлена согласно действующей программе по физике для 10 класса общеобразовательных учебных заведений и содержит описания 8 лабораторных работ и 10 работ физического практикума. Каждая работа состоит из четырех частей, соответствующих этапам проведения физического эксперимента. Дифференциация работ по уровню сложности достигается благодаря наличию заданий на вычисление погрешностей измерения, творческих заданий и материалов для организации нестандартных ситуаций.
16,00грн.
Усі уроки фізичної культури 7 кл (у) ФКУ003
Посібник складено згідно за новою програмою Міносвіти України для використання у загальноосвітньому процесі. Наведені календарне планування та 105 конспектів уроків з фізичної культури у 7-му класі допоможуть учителеві підготуватися до уроку (доповнюючи або дещо змінюючи запропонований матеріал власними напрацюваннями) та провести його на найвищому рівні. Для вчителів фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів і студентів відповідного фаху педагогічних навчальних закладів.
45,00грн.
Фізика. Збірник задач 8 кл. (Укр)
Посібник відповідає чинній програмі з фізики для 8 класу (11-річна школа) і містить задачі, що диференційовані за трьома рівнями складності. Видання побудоване максимально зручно для учителя й учня, наведені відповіді, коментарі, розв’язання. Завдання для допитливих допоможуть учителю підготувати учнів до олімпіад, сприятимуть формуванню учнівських навичок щодо самостійного аналізу фізичних ситуацій.Посібник призначений для учнів 8 класу загальноосвітніх закладів та вчителів фізики.
20,00грн.
Физика. Сборник задач 8 кл. (Рус) Нов. прогр.
Пособие составленное в соответствии с новой программой по физике для 8 класса общеобразовательных учебных заведений и содержит задачи, дифференцированные по трем уровням сложности. Сборник построен максимально удобно для учителя и учащихся. Приведены примеры решения задач, всем задачам предложены ответы, указания, решения к задачам, приведены тесты для самопроверки и ответы к ним. Наличие однотипных задач позволяет оптимально подбирать задачи для домашней работы учащихся и для самостоятельных работ. Задачи для любознательных помогут учащимся проверить глубину полученных знаний и подготовиться к олимпиадам по физике. Сборник содержит приложение, состоящее из справочных таблиц и математического справочника. Предназначено для учащихся 8 классов общеобразовательных учебных заведе …
25,00грн.
КЗКЗ Физика 11 кл.(Рус) Академический уровень. Профильный уровень
Физика 11 кл. Академический уровень. Профильный уровень. Комплексная тетрадь для контроля знаний Тетрадь соответствует требованиям действующих программ по физике для 11 класса (академический, профильный уровни) и предназначена для текущего и тематического контроля учебных достижений учащихся по физике. Работы и задания, отмеченные символом *, предназначены для изучающих физику на профильном уровне. К тетради бесплатно прилагается «Сборник вопросов для устного опроса», который поможет быстро провести опрос учащихся на различных этапах изучения темы. В приложении также приводятся справочные данные, необходимые для выполнения заданий, представленных в тетради.
18,00грн.
В книге вопросах красочно и популярно рассказывается об удивительном физическом понятии в современной парадоксальной картине Мироздания — о времени. Рассматриваются история рождения образа времени и его измерение различными часами и календарями. Описывается, как современная физика представляет себе появление времени в катаклизме Большого взрыва, а также загадочные связи между пространством и временем на самых больших и самых малых расстояниях. Обсуждается возможность построения машины времени и путешествий в прошлое и будущее.Книга рассчитана на школьников, их учителей и всех любознательных читателей, интересующихся историей и современными представлениями удивительной физики времени.
49,90грн.
Фізика. Найновіший універсальний довідник школяра і студента
Ця книжка є найновішим довідником для вивчення шкільного курсу фізики у повному обсязі. Завдання довід¬ника — об’єд¬нати в одному джерелі всю інформацію, необхідну для підготовки до уроків, контрольних і лабораторних робіт, іспитів. У виданні наводяться визначення фізичних понять, фізичні закони, роз’яснюється їхня суть. Як практичний додаток до теоретичного матеріалу наводяться приклади розв’язання базових задач.Видання адресоване учням 7–11 класів, абітурієнтам, студентам.
45,50грн.
Физика. 11 кл.Тетрадь для лаб.и пр.работ Уровень стандарта. НОВА 11-р.шк.
Физика. 11 кл. Тетрадь для лаб.и пр.работ Уровень стандарта. Тетрадь составлена согласно действующей программе по физике для 11 класса общеобразовательных учебных заведений и предназначена для организации обучения на уровне стандарта. Пособие содержит описания 6 лабораторных работ и 5 работ физического практикума, описание методов вычисления погрешностей измерения, а также цветной вкладыш с фотографиями реальных установок для проведения експериментов к каждой работе.
18,00грн.
СП Физика в опред, табл.и схемах 7-11 кл. (РУС)
Содержание пособия соответствует действующим программам по физике для общеобразовательных учебных заведений. Удобное расположение материала в виде таблиц и схем, а также внутритекстовые ссылки значительно облегчают работу. Пособие призвано помочь учащимся повторить, обобщить и систематизировать свои знания по физике. Предназначено для учащихся 7-11 классов, абитуриентов и учителей физики.
29,90грн.
Фізкультура ПК 11 кл НОВИЙ майстер-клас (дівчата)
Фізкультура 11 кл розробки уроків (дівчата) Навчальний посібник складено на основі програми «Основи здоров’я і фізична культура». 1—11 класи (2001 р.). Структура змісту запропонованих матеріалів передбачає передмову і два розділи, в яких розкриваються зміст державної програми, орієнтовне планування (календарні плани і плани-конспекти уроків). Посібник підготовлено для вчителів фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів різних типів.
29,90грн.
Контроль учеб. достижений. Физика 7 кл. (РУС) Нов. прогр.
Тетрадь соответствует требованиям действующей программы по физике для 7 класса общеобразовательных учебных заведений и предназначена для проведения текущего и тематического контроля учебных достижений учащихся. Пособие состоит из двух частей: текущий контроль знаний и контрольные работы. В первой части пособия предлагается несколько видов проверочных работ: самостоятельная работа — отслеживается уровень усвоения полученных знаний, умений решать качественные и расчетные задачи на два логических шага, контроль теоретических знаний — проверяется уровень усвоения теоретического материала, практический тренинг — контролируются умение применять полученные знания в ходе решения задач разного типа, овладение навыками читать и анализировать материал, представленный графически, выполня …
18,00грн.
КЗКЗ Фізика 10 кл.(Укр) Академічний рівень
Фізика. 10 клас. Академічний рівень. Комплексний зошит для контролю знань Зошит відповідає вимогам чинної програми з фізики й призначений для поточного та тематичного контролю навчальних досягнень учнів з фізики. До зошита безкоштовно додається «Добірка запитань для усного опитування», яка допоможе швидко провести опитування учнів на різних етапах вивчання теми. У додатку також наведено довідкові дані, необхідні для виконання завдань, поданих у зошиті. Пропонований посібник є складовою навчально-методичного комплекту «Фізика-10», який включає також підручник, збірник задач і зошит для лабораторних робіт. Зошит може бути використаний у комплекті з будь-яким чинним підручником фізики для 10 класу (академічний рівень). Призначено для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних за …
18,00грн.
В книзі в доступній формі розповідається про основні питання загальної астрономії, астрофізики, космогонії та космології. Описується історія відкриття розширення Всесвіту, галактик, їхніх асоціацій та надструктури «вселенських стільників». Обговорюються загадки і парадокси галактичної еволюції, а також виникнення Метагалактики за сценарієм Великого вибуху. Висвітлюються сучасні астрофізичні методи дослідження таємничих космічних об’єктів та загадкових явищ Світобудови. Розглядаються найбільш цікаві гіпотези про будову Космосу з урахуванням останніх наукових даних. Книга розрахована на учнів старших класів і вчителів, а також на широке коло читачів, які цікавляться історією астрономії та її сучасними досягненнями.
49,90грн.
1001 задача з фізики з відповідями, вказівками, розв язками
Задачі у книзі диференційовано на задачі середнього рівня складності, підвищеного рівня та олімпіадні. До багатьох задач надано вказівки або розв’язки. Для самоконтролю запропоновано тести.Книгу адресовано учням старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі фізико-математичного профілю, а також випускникам і абітурієнтам.
75,00грн.
Физика. 9 кл.Тетрадь для лаб.и пр.работ (РУС)
Физика. 9 класс: Тетрадь для лабораторных работ Тетрадь для лабораторных работ является составляющей учебно-методического комплекта «Физика-9 »(авторы Ф. Я. Божинова, Н. М. Кирюхин, Е. А. Кирюхина) и содержит 11 лабораторных работ. Тематика предложенных работ соответствует новой программе для 9 класса общеобразовательных учебных заведений. Каждая лабораторная работа предусматривает два варианта выполнения: по рисункам и домашний эксперимент. Тетрадь поможет сформировать практические умения и исследовательские навыки учащихся. Предназначено для учащихся 9 класса общеобразовательных учебных заведений и учителей физики.
15,00грн.
Фізика. 8 кл Зошит для лаб. і практ. робіт Нов. прогр.
Зошит для лабораторних робіт відповідає чинній програмі з фізики для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів та містить описи 5 лабораторних робіт і 2 навчальних проектів. До видання додається опис класичних лабораторних робіт із використанням стандартного обладнання. Призначено для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, учителів фізики.
17,00грн.
КЗКЗ Физика 9 кл.(Рус) 12-лет к учеб. Божинова
Физика. 9 класс: Комплексная тетрадь для контроля знаний (к учебнику Божиновой) Тетрадь предназначена для текущего и тематического контроля учебных достижений учащихся по физике. Тетрадь является частью учебно-методического комплекта «Физика-9». Задания составлены в соответствии с новой программой и учебником «Физика. 9 класс», рекомендованным Министерством образования и науки Украины (авторы Ф. Я. Божинова, Н. М. Кирюхин, Е. А. Кирюхина). Пособие состоит из двух частей: текущий контроль и контрольные работы. Продуманная структура учебного материала, дифференциация заданий по уровню сложности, наличие перфорации обеспечивают оперативность при использовании пособия. К тетради бесплатно прилагается «Сборник вопросов для устного опроса», который поможет быстро провести опрос уча …
18,00грн.