Быстрый заказ книги

Физика. Астрономия

На странице:
Сортировать по:
УСІ уроки. Усі уроки фізики. 7 кл. ІІ семестр ПФУ002
УСІ уроки. Усі уроки фізики. 7 кл. ІІ семестр ПФУ002
КТП Фізика 11 кл. (Укр) Рівень стандарту
Запропонований календарно-тематичний план розроблено відповідно до чинної програми «Фізика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів» авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.» для учнів 10–11 класів (рівень стандарту) з урахуванням провідних ідей особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів у навчанні.У посібнику окреслені напрями формування предметних і ключових компетентностей на кожному уроці. Кожен учитель має змогу творчо підійти до реалізації програми, ураховуючи інтереси та рівень підготовки учнів, умови навчання тощо.Призначено для вчителів фізики закладів загальної середньої освіти.
ФІЗИКА.11 кл зошит для лабораторних робіт і фізичного практикуму. Академічний рівень (укр)
ФІЗИКА.11 кл зошит для лабораторних робіт і фізичного практикуму. Академічний рівень (укр)
Фізика. 8 кл. Зошит для контролю навчальних досягнень Нов.прогр.
Зошит відповідає вимогам нової програми з фізики для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів та призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з фізики.Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи.У першій частині посібника запропоновано декілька видів перевірочних робіт: самостійні роботи — відстежуються рівень засвоєння отриманих теоретичних знань, уміння розв’язувати якісні й розрахункові задачі на два логічні кроки, контроль, теоретичних знань — перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу, практичні тренінги — контролюються вміння застосовувати отримані знання під час розв’язування задач різного типу, володіння навичками читати й аналізувати матеріал, поданий графічно, виконувати пояснювальні р …
В книге вопросах красочно и популярно рассказывается об удивительном физическом понятии в современной парадоксальной картине Мироздания — о времени. Рассматриваются история рождения образа времени и его измерение различными часами и календарями. Описывается, как современная физика представляет себе появление времени в катаклизме Большого взрыва, а также загадочные связи между пространством и временем на самых больших и самых малых расстояниях. Обсуждается возможность построения машины времени и путешествий в прошлое и будущее.Книга рассчитана на школьников, их учителей и всех любознательных читателей, интересующихся историей и современными представлениями удивительной физики времени.
Фізика. Збірник задач 9 кл. (Укр) Нов. прогр.
Фізика. Збірник задач 9 кл. (Укр) Нов. прогр.
ФІЗИКА Повний курс шкільної фізики в тестах. Енциклопедія тестових завдань. (Укр)
ФІЗИКА Повний курс шкільної фізики в тестах. Енциклопедія тестових завдань. (Укр)
Фізика. 10 кл. Збірник задач. Рівень стандарту НОВА ПРОГРАМА (у)
Фізика. Збірник задач 10 кл. Рівень стандарту (Укр) НОВА ПРОГРАМА, 176 стр.
ФІЗИКА. Зошит для лабораторних робіт 8 кл Оновл. прогр.
ФІЗИКА. Зошит для лабораторних робіт 8 кл Оновл. прогр.
Астрономія Карта зоряного неба (Укр) плакат
Астрономія Карта зоряного неба (Укр) плакат
ФИЗИКА П-К 7 кл (РУС) к учеб. Барьяхтара В.Г.,Дового С.А. Современны мастер-класс+СК НОВАЯ ПРОГРАМА
Пособие составлено в соответствии с действующей программой по физике для 7 класса общеобразовательных учебных заведений и учебника «Физика» авторского коллектива в составе В. Г. Барьяхтара, С. А. Довгого, Ф. Я. Божиновой, Ю. И. Горобца, И. Ю. Ненашева, Е. А. Кирюхиной, под редакцией В. Г. Барьяхтара, С. А. Довгого. Издание содержит детальные разработки уроков, в которых приведены основные структурные элементы и дидактическая цель каждого урока, описания всех лабораторных работ, демонстраций и экспериментов, а также интересная информация о практическом применении физики. Издание является частью учебно-методического комплекта «Физика-7» и составлено с целью оказания помощи в ежедневной подготовке к урокам учителям, преподающим физику по указанному учебнику. К пособию прилагаетс …
КТП Фізика 10 кл. (Укр) Рівень стандарту
Запропонований календарно-тематичний план розроблено відповідно до чинної програми «Фізика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів» авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.» для учнів 10–11 класів (рівень стандарту) з урахуванням провідних ідей особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів у навчанні.У посібнику окреслені напрями формування предметних і ключових компетентностей на кожному уроці. Кожен учитель має змогу творчо підійти до реалізації програми, ураховуючи інтереси та рівень підготовки учнів, умови навчання тощо. Призначено для вчителів фізики закладів загальної середньої освіти.
В книзі в доступній формі розповідається про основні питання загальної астрономії, астрофізики, космогонії та космології. Описується історія відкриття розширення Всесвіту, галактик, їхніх асоціацій та надструктури «вселенських стільників». Обговорюються загадки і парадокси галактичної еволюції, а також виникнення Метагалактики за сценарієм Великого вибуху. Висвітлюються сучасні астрофізичні методи дослідження таємничих космічних об’єктів та загадкових явищ Світобудови. Розглядаються найбільш цікаві гіпотези про будову Космосу з урахуванням останніх наукових даних. Книга розрахована на учнів старших класів і вчителів, а також на широке коло читачів, які цікавляться історією астрономії та її сучасними досягненнями.
Найкращий довідник в таблицях Фізика 7-9кл
Найкращий довідник в таблицях Фізика 7-9кл
Довідник. ФІЗИКА для абітурієнтів та школярів (укр)
Довідник. ФІЗИКА для абітурієнтів та школярів (укр)
ФІЗИКА.10 кл Рівень стандарту. Зошит для експериментальних робіт ОНОВЛЕНА ПРОГРАМА
Зошит укладено відповідно до програми з фізики для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для організації навчання на академічному рівні. Посібник містить 6 лабораторних робіт і 9 робіт фізичного практикуму. Диференціація робіт за рівнем знань учнів досягається завдяки наявності завдань на обчислення похибок вимірювання і творчих завдань. Призначено для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів фізики. (64 стр)
Фізика. Збірник задач 8 кл. (Укр) Нов. прогр.
Посібник складений відповідно до чинної програми з фізики для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і містить задачі, диференційовані за трьома рівнями складності. Збірник побудований максимально зручно для вчителя та учня. Наведено приклади розв’язування задач, подано відповіді, вказівки, розв’язання до задач, уміщено тести для самоперевірки та відповіді до них. Наявність однотипних задач дозволяє оптимально добирати задачі для домашньої роботи учнів та самостійних робіт. Задачі для допитливих допоможуть учням перевірити глибину отриманих знань і підготуватися до олімпіад з фізики. Збірник містить додаток, що складається з довідкових таблиць і математичного довідника. Призначено для учнів 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів фізики.
Готуємось до районних олімпіад з фізики (У0 ОЛМ008
До задач надані відповіді, коментарі та розв язки. Збірник містить багато оригінальних завдань, які публікуються вперше. Розглянуті типові ідеї та методи розв язування олімпіадних задач із фізики. Наприкінці посібника наведено дві таблиці, у яких задачі класифіковано за методами розв язання й відповідними навчальними темами шкільного курсу фізики. Для учнів середніх навчальних закладів, учителів, викладачів фізики і всіх тих, хто цікавиться фізикою й розв язуванням задач підвищеної складності.
ФІЗИКА П-К 8 кл (Укр.) Розробки уроків до підр. Бар яхтара В.Г.+ СК Нов. прогр.
ФІЗИКА П-К 8 кл (Укр.) Розробки уроків до підр. Бар яхтара В.Г.+ СК Нов. прогр.