Быстрый заказ книги

Биология, природоведение, экология

На странице:
Сортировать по:
Тестовий контроль знань. Географія 6 кл Загальна (укр)
Посібники містять практичні роботи, завдання для перевірки рівня засвоєння вивченого матеріалу. Кожний варіант поточного контролю містить матеріал, який вивчався протягом двох-трьох попередніх уроків. Форма завдань відповідає формі чинних завдань ЗНО. Видання призначене для учнів загальноосвітніх шкіл і вчителів географії.
Усі уроки біології. 7 кл ПБУ004
Посібник складено згідно з чинною програмою Міністерства освіти і науки України Розробки уроків характеризуються поєднанням комунікативно-діяльнісного принципу і принципу практичной спрямованості навчання, відповідають сучасним досягненням теорії і практики навчання біології.Для вчителів біології загальноосвітніх навчальних закладів.
БІОЛОГІЯ Роб. зошит 7 кл (Укр) ОНОВЛЕНА ПРОГРАМА
Зошит (автор Задорожний К.М.) укладено відповідно до чинної програми з біології для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Він складається з двох частин — робочого зошита і зошита для практичних робіт. Робочий зошит містить різноманітні завдання для роботи на уроці і вдома. У кінці кожної теми розміщено завдання для узагальнення знань, подані у двох варіантах. Підготуватися до контролю знань можна також за допомогою онлайн-тестів на сторінці Інтернету, посилання на яку є в зошиті. Зошит для практичних робіт містить розробки всіх практичних робіт, передбачених програмою.
БІОЛОГІЯ ПК 8 кл. Розробки уроків до підр.Задорожного К.М.(Укр)+СК Нов.прогр.
Посібник укладено відповідно до чинної програми з біології для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник містить розробки всіх уроків з методичними рекомендаціями щодо форм, засобів і методів навчання. Посібник орієнтований на підручник «Біологія. 8 клас» автора К. М. Задорожного. Посібник має електронний додаток, в якому розміщено календарний план та додаткові матеріали до уроків у форматі Word. Посібник призначений для учителів біології та студентів педагогічних спеціальностей.
Тестовий контроль знань. Біологія 6 кл НОВА ПРОГРАМА
НОВА ПРОГРАМА !!! Усі зошити та підручники входять до переліку Міністерства освіт і науки України шкільних підручників, рекомендованих до навчання та мають відповідні грифи Рекомендовано та Схвалено МОНУ.
Мій конспект. Природознавство 3 кл. I семестр (за підр.Гільберг, Сак) ПШМ150
Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування та розробки компетентнісно орієнтованих уроків природознавства у 3-му класі (І семестр), складені відповідно до вимог оновленої навчальної програми (у редакції 2016 p.), Орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів 1–4-х класів (Наказ МОН від 19.08.2016 № 1009) за підручником Г. Г. Гільберг, Т. В. Сак (К. : Видавництво «Генеза», 2013).Зміст конспектів уроків дібраний з метою формування предметної, зокрема природознавчої компетентності школярів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про неживу та живу природу, основ екологічних знань, опанування способів навчально-пізнавальної та природо-охоронної діяльності, формування ціннісного ставлення до природи та людини (формування наукової картини світу, фо …
Тестовий контроль знань. Біологія 7 кл ОНОВЛЕНА ПРОГРАМА
Тестовий контроль знань. Біологія 7 кл ОНОВЛЕНА ПРОГРАМА
БІОЛОГІЯ 11 кл. Альбом-посібник (Укр)
БІОЛОГІЯ 11 кл. Альбом-посібник (Укр)
Мій конспект. Біологія. 7 клас.ПБМ006
Посібник повністю відповідає новій програмі з останніми змінами.Розробку кожного з уроків розташовано на окремому аркуші з полями для нотаток. Наданий матеріал є основою, завдяки якій учитель може адаптувати конспект до потреб конкретного класу і свого бачення викладання предмета.Для вчителів біології загальноосвітніх навчальних закладів.
БИОЛОГИЯ Рабочая тетрадь 11 кл. (РУС) Уровень стандарта и академический
Биология 11 класс. Уровень стандарта и академический уровень Пособие составлено в соответствии с действующей программой по биологии уровней стандарта и академического. Оно состоит из двух частей — рабочей тетради и тетради для лабораторных и практических работ. Рабочая тетрадь содержит материал для работы по всем темам программы и тестовые задания для тематического контроля знаний. Каждый тематический блок тетради состоит из трех разделов:
УСЕ для атестаціїї, Учителя БІОЛОГІЇ (Укр)
Усе для атестаціїї учителя біології Видання містить вимоги до проведення фахової атестації, правила оформлення шкільної документації, зразки планів-конспектів уроків.
Мій конспект. Біологія. 8 клас. ПБМ007
Видання «Мій конспект» — це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автори пропонують базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створити власний конспект уроку.Посібник розрахований на вчителів загальноосвітніх закладів, які працюють у 8 класі за навчальною програмою з математики для учнів 5–9 класів загальноосвітніх закладів .
БИОЛОГИЯ Рабочая тетрадь 7 кл. (РУС) ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА
Тетрадь (автор Задорожный К. Н.) составлена в соответствии с действующей программой по биологии для 7 класса общеобразовательных учебных заведений. Она состоит из двух частей — рабочей тетради и тетради для практических работ. Рабочая тетрадь содержит разнообразные задания для работы на уроке и дома. В конце каждой темы размещены задания для обобщения знаний, представленные в двух вариантах. Подготовиться к контролю знаний можно также с помощью онлайн-тестов на Интернет-странице, ссылки на которую даны в тетради. Тетрадь для практических работ содержит разработки всех практических работ, предусмотренных программой.
Біологія 11 кл (у) Зошит для практ лаб.робіт
Біологія: 7 клас: Зошит для оцінювання навчальних досягнень. Схвалено МОН України
БИОЛОГИЯ Рабочая тетрадь 6 кл. (РУС) НОВАЯ ПРОГРАММА
Пособие составлено в соответствии с действующей программой по биологии для 6 класса общеобразовательных учебных заведений. Он состоит из двух частей — рабочей тетради и тетради для практических работ. Рабочая тетрадь содержит разнообразные задания для работы на уроке и дома. В конце каждой темы помещены задания для обобщенных знаний, представлены в двух вариантах. Подготовиться к контролю знаний можно с помощью онлайн тестов на странице Интернета, ссылка на которую есть в тетради. Тетрадь для практических работ содержит разработки всех практических работ, предусмотренных программой. К некоторым из них есть ссылка на страницу Интернета с видео, демонстрирующее выполнения работы. Тетрадь предназначена для учащихся 6 классов и учителей биологии.
Біологія. Готуємося до ЗНО. Збірник графічних тестових завдянь
Посібник містить 460 графічних тестів із загальної біології різного рівня складності.Завдання тестів охоплюють увесь навчальний матеріал чинної програми з біології для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти та науки України. Пропонуються графічні тестові завдання на вибір однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності та послідовності.Розподілені за темами тести дадуть змогу визначити рівень досягнень учнів не загалом з навчальної дисципліни, а за окремими темами, розв’язання завдань яких потребує різних когнітивних умінь і навичок.Для учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, учителів, а також абітурієнтів, які прагнуть ґрунтовно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з біології.
Мій конспект.Біологія. 10 клас. Стандарт і академічний рівень ПБ25
Посібник містить розробки всіх уроків біології для стандартного та академічного рівнів десятого класу за новою програмою. Наведено розробки всіх практичних і лабораторних робіт. Для кожної теми запропоновано кілька варіантів завдань для контролю знань. Посібник має перфоровані відривні аркуші з полями для внесення змін і доповнень до уроку.
Екологія 11 кл. Розробки уроків. Рівень стандарту. Академ. рівень. НОВИЙ майстер-клас
Екологія 11 кл. Розробки уроків. Рівень стандарту. Академ. рівень. НОВИЙ майстер-клас
Усі уроки природознавства. 5 клас.ПГ24
Усі уроки природознавства. 5 клас.ПГ24
БИОЛОГИЯ Тетрадь для лаб.и пр. работ 11 кл. (РУС) Профильный уровень НОВАЯ 11-л.шк.
Биология. 11 класс: Тетрадь для лабораторных и практических работ (Профильный уровень) Пособие содержит лабораторные и практические работы, а также работы лабораторных и полевых практикумов, предусмотренные программой по биологии для 11 классов профильного уровня. Классическую структуру предлагаемых работ дополняют иллюстрации, правила безопасности и теоретические сведения. Предназначено для учащихся 11 классов общеобразовательных учебных заведений, учителей биологии.