Быстрый заказ книги

Биология, природоведение, экология

На странице:
Сортировать по:
БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ ПК 10 кл. Рівень стандарту. Сучасний майстер-клас + СК НОВА ПРОГРАМА
Посібник складений відповідно до нової програми з біології і екології рівня стандарту для 10 класів закладів загальної середньої освіти.Посібник містить розробки всіх уроків із методичними рекомендаціями щодо форм, засобів і методів навчання. У посібнику наведено необхідний теоретичний матеріал, зразки самостійних, перевірних робіт, завдання для тематичного контролю знань та додаткові матеріали до уроків.В електронному додатку подано календарно-тематичний план, роздавальний матеріал, додаткові матеріали до уроків.Посібник можна використовувати з будь-яким підручником. Призначенийдля учителів біології і екології та студентів вузів педагогічних спеціальностей.
Тестовий контроль результатів навчання. Біологія і Екологія 11 кл. Рівень Стандарту (+Додаток)
Посібник розроблений відповідно до чинної навчальної програми з біології і екології для 11 класу ЗЗСО. Навчальне видання містить 6 самостійних та 2 контрольні роботи. Усі роботи складено у двох варіантах.
БІОЛОГІЯ Роб. зошит 9 кл. (Укр) Нов. прогр.
Посібник укладено відповідно до чинної програми з біології для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням останніх змін. Він містить завдання різного рівня складності. У зошиті подано також дві роботи для узагальнення знань учнів, по одній у кінці кожного півріччя. Їх можна використовувати для контролю рівня навчальних досягнень учнів або для підготовки до нього. Додаток до зошита, що виймається з нього, містить алгоритми виконання всіх лабораторних і практичних робіт та лабораторних досліджень, передбачених програмою.До зошита додається електронний додаток, розміщений на сайті http: interactive.ranok.com.ua, що містить тестові завдання для узагальнення знань з кожної теми, що вивчається.Призначений для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
БИОЛОГИЯ Рабочая тетрадь 9 кл. (РУС) + прилож.(онлайн-подготовка к контролю знаний)
Пособие составлено в соответствии с действующей программой по биологии для 9 класса общеобразовательных учебных заведений с учетом последних изменений. Оно содержит задания разного уровня сложности. В тетради приведены также две работы для обобщения знани
БИОЛОГИЯ ПК 6 кл. Современный майстер-класс + ДИСК НОВАЯ ПРОГРАММА
Пособие составлено в соответствии с новой учебной программой курса « Биология» для 6 класса. Издание содержит подробные планы-конспекты уроков. К пособию прилагается электронный диск, который содержит календарный план, шаблоны уроков и презентации к ним, раздаточные материалы для учащихся. Предназначено для учителей биологии.
УСІ уроки. Усі уроки біології 11 кл. ПБУ008
Навчальний посібник містить конспекти всіх уроків біології за новою програмою 11 класу з останніми змінами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (2017 рік, рівень стандарт). Розробки уроків характеризуються поєднанням ко му ні ка тив но-діяльнісного принципу і принципу практичної спрямованості навчання, відповідають сучасним досягненням теорії та практикинавчання біології.Для вчителів біології шкіл різних типів, керівників методичних об’єднань, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.
Біологія і екологія 11 кл. Зошит для практикуму. Профільний рівень
Цей навчальний посібник є практичним керівництвом для вчителів та учнів із методики організації і проведення дослідницьких практикумів із біології і екології в 11 класі (профільний рівень). Проведення лабораторних дослідницьких практикумів, наведених у по
Биология 7 кл (р) Рабочая тетрадь
Биология 7 кл (р) Рабочая тетрадь
Контроль навч. досягнень. Біологія 9 кл. (Укр) ОНОВЛЕНА ПРОГРАМА НВ
Зошит для контролю навчальних досягнень учнів призначений для перевірки знань учнів з біології. Він укладений відповідно до чинної програми Міністерства освіти і науки України. Зошит містить завдання для самостійних та контрольних робіт різних рівнів складності.Підготуватися до контролю знань можна в онлайн-режимі на сайті interactive.ranok.com.ua, де розміщені тренувальні завдання.Видання призначене для учнів 9 класів загальноосвітніх шкіл.
БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ Рабочая тетрадь 11 кл. (РУС) Уровень стандарта. НОВАЯ ПРОГРАММА
Пособие составлено в соответствии с действующей программой по биологии и экологии (уровень стандарта). Содержит разноуровневые задания по каждой теме программы, в том числе компетентностно ориентированные и задания в формате PISA. В приложении размещены п
Мій конспект. Біологія 8 кл. Нова прогр. 2017 р. ПБМ009
Посібник повністю відповідає новій програмі з останніми змінами.Розробку кожного з уроків розташовано на окремому аркуші з полями для нотаток. Наданий матеріал є основою, завдяки якій учитель може адаптувати конспект до потреб конкретного класу і свого бачення викладання предмета.
УСІ уроки. Усі уроки біології 9 кл (У) ПБУ006
Посібник складено згідно з чинною програмою Міністерства освіти і науки України. Розробки уроків характеризуються поєднанням комунікативно-діяльнісного принципу і принципу практичної спрямованості навчання, відповідають сучасним досягненням теорії і практики навчання біології. Для вчителів біології загальноосвітніх навчальних закладів.
Контроль навч. досягнень. Біологія 7 кл. (Укр) ОНОВЛЕНА ПРОГРАМА
Зошит (автор Кот К. В.) призначений для перевірки знань семикласників з біології. Він укладений відповідно до чинної програми Міністерства освіти і науки України. Зошит містить завдання для самостійних та контрольних робіт різних рівнів складності.Підготуватися до тестових контрольних робіт можна в онлайн-режимі на сайті interactive.ranok.com.ua, де розміщені тренувальні завдання.Видання призначене для учнів 7 класів загальноосвітніх шкіл.
Біологія 6 кл (у) Робочий зошит Котик
Робочий зошит з біології. 6 клас : навчальний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів Котик Т.С.
БІОЛОГІЯ Роб. зошит 6 кл. (Укр) НОВА ПРОГРАМА
Посібник укладено відповідно до чинної програми з біології для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Він складається з двох частин — робочого зошита і зошита для практичних робіт. Робочий зошит містить різноманітні завдання для роботи на уроці і вдома. У кінці кожної теми розміщено завдання для узагальненя знань, подані у двох варіантах. Підготуватися до контролю знань можна також за допомогою онлайн тестів на сторінці Інтернету, посилання на яку є в зошиті. Зошит для практичних робіт містить розробки всіх практичних робіт, передбачених програмою. До деяких із них є посилання на сторінку Інтернету з відео, що демонструє виконання роботи.Призначений для учнів 6 класів та учителів біології.
БІОЛОГІЯ ПК 7 кл. Сучасний майстер-клас + СК Нов. прогр.
БІОЛОГІЯ ПК 7 кл. Сучасний майстер-клас + СК Нов. прогр.
ЕКОЛОГІЯ роб. зошит 11 кл. (Укр) Рівні стандарту й академічний
Робочий зошит з екології 11 кл. Академічний рівень, рівень  стандарт Зошит містить теоретичний матеріал і завдання для закріплення знань за всіма темами чинної програми з екології для 11 класів (рівень стандарту і академічний рівень). У вкладиші, що відділяється від основного зошита, розміщено всі практичні роботи, виконання яких передбачене програмою, та дві контрольні роботи, подані у двох варіантах. Призначений для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
КНД Біологія 7 кл (Укр) Нов. прогр.
КНД Біологія 7 кл (Укр) Нов. прогр.
БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ Рабочая тетрадь 10 кл. (РУС) Уровень стандарта. НОВАЯ ПРОГРАММА
Пособие составлено в соответствии с действующей программой по биологии и экологии (уровень стандарта). Содержит разноуровневые задания по каждой теме программы, в том числе компетентностно ориентированные и задания в формате PISA. В приложении размещены п
БІОЛОГІЯ Роб. зошит 7 кл.(Укр)+ додаток (онлайн-підготовка до контр знань).
Зошит (автор Задорожний К.М.) укладено відповідно до чинної програми з біології для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Він складається з двох частин — робочого зошита і зошита для практичних робіт. Робочий зошит містить різноманітні завдання дл