Быстрый заказ книги

Биология, природоведение, экология

На странице:
Сортировать по:
БІОЛОГІЯ Комплексний довідник (Укр)
Комплексний довідник з біологіі для учнів та абітурієнтів Видання містить довідкові матеріали з усіх розділів шкільного курсу біології — біології та біохімії клітини, ембріології, відтворення та індивідуального розвитку організмів, генетики, мікробіології, ботаніки, мікології, зоології, біології людини, екології, вчення про біосферу, еволюцію. Інформація, подана в довіднику, супроводжується великою кількістю схем та ілюстрацій. Довідник призначений для абітурієнтів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів біологічного та медичного профілю, студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Мій конспект. Біологія 8 кл. Нова прогр. 2017 р. ПБМ009
Посібник повністю відповідає новій програмі з останніми змінами.Розробку кожного з уроків розташовано на окремому аркуші з полями для нотаток. Наданий матеріал є основою, завдяки якій учитель може адаптувати конспект до потреб конкретного класу і свого бачення викладання предмета.
НОВА ПРОГРАМА - 2015 РОКУ !!! Усі зошити та підручники входять до переліку Міністерства освіт і науки України шкільних підручників, рекомендованих до навчання та мають відповідні грифи Рекомендовано та Схвалено МОНУ.
БИОЛОГИЯ Рабочая тетрадь 11 кл. (РУС) Уровень стандарта и академ.
Пособие (автор Котик Т. С., Таглина О. В.) составлено в соответствии с действующей программой по биологии уровней стандарта и академического. Оно состоит из двух частей — рабочей тетради и тетради для лабораторных и практических работ. Рабочая тетрадь содержит материал для работы по всем темам программы и тестовые задания для тематического контроля знаний. Каждый тематический блок тетради состоит из трех разделов:
БІОЛОГІЯ Компетент. орієнт. завдання 6 кл. Посібник для вчителя (Укр)
Посібник містить методичні рекомендації для вчителя щодо роботи за зошитом «Біологія. 6 клас. Компетентнісно орієнтовані завдання» (видавництва «Ранок»). У посібнику розглянуто різні типи компетентнісних завдань, їхню структуру, систему оцінювання та на конкретних завданнях показано, як організувати роботу із зошитом.Посібник призначений для вчителів біології.
ЕКОЛОГІЯ роб. зошит 11 кл. (Укр) Рівні стандарту й академічний
Робочий зошит з екології 11 кл. Академічний рівень, рівень  стандарт Зошит містить теоретичний матеріал і завдання для закріплення знань за всіма темами чинної програми з екології для 11 класів (рівень стандарту і академічний рівень). У вкладиші, що відділяється від основного зошита, розміщено всі практичні роботи, виконання яких передбачене програмою, та дві контрольні роботи, подані у двох варіантах. Призначений для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Универс. комплект 6 кл. Биология (РУС) НОВАЯ ПРОГРАММА
Универсальный комплект предназначен для проверки знаний учащихся по биологии. Он составлен в соответствии с действующей программой Министерства образования и науки Украины. Комплект содержит задания входного, а также текущего и тематического контроля знаний. Подготовиться к тестовым контрольним работам можно в онлайн-режиме на сайте interactive.ranok.com.ua, где размещены тренировочные задания. Издание предназначено для учащихся 6 классов общеобразовательных школ.
БІОЛОГІЯ Роб. зошит 9 кл. (Укр) Нов. прогр.
Посібник укладено відповідно до чинної програми з біології для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням останніх змін. Він містить завдання різного рівня складності. У зошиті подано також дві роботи для узагальнення знань учнів, по одній у кінці кожного півріччя. Їх можна використовувати для контролю рівня навчальних досягнень учнів або для підготовки до нього. Додаток до зошита, що виймається з нього, містить алгоритми виконання всіх лабораторних і практичних робіт та лабораторних досліджень, передбачених програмою.До зошита додається електронний додаток, розміщений на сайті http: interactive.ranok.com.ua, що містить тестові завдання для узагальнення знань з кожної теми, що вивчається.Призначений для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
БІОЛОГІЯ Компетентісно орієнтовані завдання 6 кл. (Укр)
Посібник створено відповідно до чинної навчальної програми з біології для 6 класу закладів загальної середньої освіти. Зошит містить різні типи завдань для формування в учнів предметних, міжпредметних та ключових компетентностей на уроках біології. Завдан
Мій конспект. Природознавство. 3 клас. ІІ семестр (за підручником Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак). ПШМ196
Природознавство. Роб. зошит 5 кл. (Укр) До підруч. Коршевнюк, Баштового НОВА ПРОГРАМА НВ
Робочий зошит укладений відповідно до чинної програми з природознавства та підручника Т. В. Коршевнюк, В. І. Баштового. Він містить різноманітні цікаві завдання різних рівнів складності: кросворди, тести, компетентнісні завдання тощо. У кінці зошита розташований календар природи. Окрім того, видання має два додатки — практичні та семестрові контрольні роботи.
Школьные таблицы. Биология 7-9 кл. (РУС)
Школьные таблицы. Биология 7-9 кл. (РУС)
БІОЛОГІЯ ПК 7 кл. Сучасний майстер-клас + СК Нов. прогр.
БІОЛОГІЯ ПК 7 кл. Сучасний майстер-клас + СК Нов. прогр.
Контроль навч. досягнень. Біологія і екологія 11 кл. Рівень стандарту (Укр)
Зошит укладений відповідно до чинної програми Міністерства освіти і науки України. Зошит містить завдання для поточного та тематичного оцінювання результатів навчання.Видання призначене для учнів 11 класів закладів загальної середньої освіти та вчителів
Біологія 7-8 кл (у) Ілюстрований довідник
БІОЛОГІЯ Зошит для л/п роб. 11 кл. Профільний рівень (УКР) НОВА 11-р.шк.
Посібник містить лабораторні та практичні роботи, а також роботи лабораторних та польових практикумів, виконання яких передбачене чинною програмою з біології для 11 класів профільного рівня. Класичну структуру пропонованих робіт доповнюють ілюстрації, правила безпеки та теоретичні відомості. Призначений для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які навчаються за програмою профільного рівня, учителів біології.
КЗКЗ Биология 8 кл (р)
Биология. 8 класс. Комплексная тетрадь для контроля знаний Издание составлено в соответствии с пограммой по биологии для 8-го класса 12-летней школы, утвержденной МОН Украины. При составлении пособия учтены современные методические подходы к осуществлению контроля учебных достижений учащихся по биологии. Каждый вариант содержит задания, которые соответствуют четырем уровням учебных достижений учащихся и размещены в порядке увеличения их сложности. Издание содержит отдельную тетрадь-вкладыш, в котором описаны практические и лабораторные работы.  
НОВА ПРОГРАМА - 2015 РОКУ !!! Усі зошити та підручники входять до переліку Міністерства освіт і науки України шкільних підручників, рекомендованих до навчання та мають відповідні грифи Рекомендовано та Схвалено МОНУ.
Контроль навч. досягнень. Біологія 9 кл. (Укр) ОНОВЛЕНА ПРОГРАМА НВ
Зошит для контролю навчальних досягнень учнів призначений для перевірки знань учнів з біології. Він укладений відповідно до чинної програми Міністерства освіти і науки України. Зошит містить завдання для самостійних та контрольних робіт різних рівнів складності.Підготуватися до контролю знань можна в онлайн-режимі на сайті interactive.ranok.com.ua, де розміщені тренувальні завдання.Видання призначене для учнів 9 класів загальноосвітніх шкіл.
Мій конспект. Біологія 6 кл. (за підр. Костіков, Волгін та ін.) ПБМ1 ПБМ002
Мій конспект Біологія 6 клас За підручником Костіков І.Ю., Волгін С.О.