Быстрый заказ книги

Письмо

На странице:
Сортировать по:
НУШ 2 клас Українська мова та читання зошит Ч1 до підр. Іщенко О.Л., Логачевської С.П.
Перша частина робочого зошита з української мови відповідає змісту першої частини підручника. Містить цікаві завдання на формування орфографічних навичок, завдання для розвитку мовлення.
НУШ Зошит-шаблон з письма 1 кл. (Укр)
Зошит-шаблон призначений для формування каліграфічних навичок першокласників. Матеріали зошита відповідають «Букварю» М. С. Вашуленка, О. В. Вашуленко. Посібник доповнює прописи, але не замінює їх. Виконання різноманітних вправ зошита-шаблона сприятиме розробці руки, розвитку моторики кисті, а також формуванню стійких каліграфічних навичок.Зошит-шаблон допоможе вчителеві організувати як колективну, так і індивідуальну роботу учнів.
НУШ Укр.мова. Роб.зошит 1 кл. 3 ч. (У 3-х ч.) до букв. Іваниці Г.А. Малюю. Пишу. Читаю (У
Посібник містить вправи для формування базових правописних умінь, а також для мовленнєвого розвитку першокласників. Такі вправи дають змогу організувати навчання, залучаючи природну розумову активність дитини, що базується на гармонійній єдності рухів, мовлення та мислення.
НУШ 2 кл. Укр. мова та чит. Роб. зошит. Ч.2 (Укр) до підр. Богданець-Білоскаленко ДИДАКТ
Робочий зошит створено відповідно до вимог Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко. Він реалізовує мету та завдання мовно-літературної освітньої галузі.Призначений для використання на уроках української мови та читання в 2 класі та для виконання домашніх завдань.
НУШ Укр.мова. Навчальний зошит 1 кл Ч.3 + прописи (У 4-х ч.) до підр. Большакової
Зміст посібника відповідає вимогам Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна. У зошиті подано граматичні завдання, матеріал з розвитку мовлення, а також завдання з розвитку критичного, логічного, творчого мислення, завдання підвищеної складності. Матеріал подано в цікавій і доступній формі з урахуванням психологічних особливостей першокласників.Посібник містить додаток «Прописи», у якому запропоновано вправи на формування навички письма рукописних букв, а також чек-листи для самоперевірки правильності виконання завдань. Призначено для учнів 1 класу закладів загальної середньої освіти і вчителів початкових класів.
Каліграфічні прописи. Зошит-шаблон (Синя графічна сітка)
Прописи допоможуть усім бажаючим оволодіти навичками правильного написання букв українського алфавіту. Спеціально розробленні завдання допоможуть краще стандартизувати написання та поєднання буквенних елементів, дотримуватися однакового нахилу букв та від
Українська мова та читання 2 кл. Вчимося міркувати. Зошит з роз. зв’язного мовлення. НУШ
“Захоплююча українська” — це серія зошитів з розвитку зв’язного мовлення (з назвами посібників цієї серії можна ознайомитися на останній сторінці обкладинки). Гадаємо, дітей зацікавлять завдання і вправи, подані у нестандартній формі, які допоможуть їм розвинути своє мовлення, збагатять словниковий запас, навчать складати загадки, вірші, казки, невеличкі історії та оповідання, прищеплять любов і повагу до української мови. Відповідає Державному стандарту початкової освіти та типовим освітнім програмам. Для учнів 2-го класу.
Зошит з навчання грамоти та розвитку мовлення 1 кл. Ч.1 (НУШ)
Зошит з навчання грамоти та розвитку мовлення 1 кл. Ч.1 (НУШ)
НУШ 1 клас Зошит з навчання грамоти Частина 1 до підр. Іщенко О.Л., Логачевської С.П.
НУШ 1 кл. Зошит з навчання грамоти Ч. 1 до підр. Іщенко О.Л., Логачевської С.П
Я пишу 1 кл (у) Зошит з письма і розвитку мовлення. Ч. 2
Я пишу 1 клас Пономарьова (2 частина) - зошит для письма і розвитку мовлення, схвалений для використання МОН України у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання.
НУШ Укр.мова Метод. рекомендації 1 кл. до підр. Коваленко О.М., Тельпуховської Ю.М. (Укр)
Посібник розкриває систему роботи за підручником о. М. Коваленко, Ю. М. Тельпуховської «Українська мова» для 1 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою. він містить у собі календарний план і рекомендації щодо організації та проведення уроків.Методичні рекомендації, подані в посібнику, розкривають загальні підходи до опрацювання програмових лексичних тем, дозволяють визначити форми організації та проведення уроків, а також найбільш продуктивні методи і прийоми для кращого засвоєння учнями навчального матеріалу.Призначений для вчителів початкової школи.
НУШ Укр.мова. Роб.зошит з розв.зв язн.мовлення та чит. 2 кл. Ч.2 КОМПЛЕКТ з 2-х ч. (Укр) до підр
Посібник створено відповідно до Державного стандарту початкової освіти та Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко. Зошит є складовою навчально-методичного комплекту «Українська мова та читання. 2 клас».Посібник містить систему завдань, яка забезпечує збагачення словникового запасу здобувачів освіти, формування мовленнєвих умінь і навичок, що передбачені програмою, завдання на розширення читацького кругозору другокласників, сприймання художніх творів, формування уваги до художнього слова тощо. На сторінках посібника розміщено QR-коди, за допомогою яких можна швидко перейти до додаткового матеріалу у вигляді текстів, зображень, презентацій та аудіозаписів.Призначено для учнів 2 класу закладів загальної середньої освіти, учителів початкових класів.
НУШ 2 клас СУПЕРТРЕНАЖЕР з української мови
НУШ 2 клас СУПЕРТРЕНАЖЕР з української мови
НУШ 1 клас Зошит для письма і розвитку мовлення Частина 1 до підр. Іщенко О.Л., Логачевської
НУШ 1 клас Зошит для письма і розвитку мовлення 1 Ч. до підр. Іщенко, Логачевської
НУШ КТП Укр.мова 1 кл. 2 семестр до підр. Большакової, Пристінської (Укр)
Орієнтовний календарно-тематичний план з української мови для 1 класу (IІ семестр) для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання укладено відповідно до Державного стандарту початкової освіти, за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна, та враховує особливості структури підручника «Українська мова. Буквар» авторів І. О. Большакової, М. С. Пристінської.У посібнику окреслено можливий навчальний матеріал (поурочні теми), на основі якого формуватимуться очікувані результати навчання, які передбачено Типовою освітньою програмою.Призначено для вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти.
НУШ 2 кл. Укр.мова та чит. Роб.зошит Ч.2 до букв. Іваниці Г.А. Малюю.Пишу.Читаю (Укр)
Посібник укладено відповідно до Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Романа Шияна. Забезпечує реалізацію компетентнісного підходу в освітньому процесі школи першого ступеня, що, згідно з Державним стандартом початкової загальної освіти, спрямовує на формування ключових компетентностей, серед яких — вільне володіння державною мовою та здатність спілкуватися рідною мовою.У структурі та змісті посібника інтегровано мовний і літературний матеріал для формування комунікативної компетентності, яка є основною й реалізується в усіх видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні і письмі, дозволяє вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку другокласників.Ефективність роботи з інтегрованим мовно-літературним матеріалом посібника забезпечена методич …
Українська мова 1 кл (у) Зразки каліграфічного письма у таблицях (НУШ)
Пропис укладено відповідно до Єдиних зразків каліграфічного письма цифр, українських і російських букв та їх з’єднання, затверджених Міністерством освіти і науки України (протокол №8 2-19 від 18.07.2003р.).
Каліграфічний тренажер. Прописи-шаблон (Синя графічна сітка)
Прописи допоможуть усім бажаючим оволодіти навичками правильного написання букв українського алфавіту. Спеціально розробленні завдання допоможуть краще стандартизувати написання та поєднання буквенних елементів, дотримуватися однакового нахилу букв та від
НУШ Українська мова та читання. Роб. зошит 2 кл. КОМПЛЕКТ. (У 2-х частинах) (Укр) до підр. Вашуленк
Посібник створено відповідно до Державного стандарту початкової освіти та Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко. Зошит є складовою навчально-методичного комплекту «Українська мова та читання. 2 клас».Матеріал посібника спрямований на вдосконалення та закріплення знань і вмінь здобувачів освіти. Зошит містить різнорівневі завдання, вправи для роботи в парі, мовні ігри, загадки тощо.Завдання рубрики «Перевір себе!» після кожного розділу зошита сприяють повторенню, систематизації та контролю навчальних досягнень другокласників. QR-коди, розташовані на сторінках посібника, містять додатковий матеріал для опрацювання у вигляді схем і таблиць.Призначено для учнів 2 класу закладів загальної середньої освіти, учителів початкових класів.
Зошит з навчання грамоти та розвитку мовлення 1кл. Ч.2 (НУШ)
Зошит з навчання грамоти та розвитку мовлення 1кл. Ч.2 (НУШ)