Быстрый заказ книги

Письмо

На странице:
Сортировать по:
Цікаві завдання з укр. мови 3 кл. (Укр)
Цікаві завдання з укр. мови 3 кл. (Укр)
Русский язык Тетрадь СОЛОВУШКА 2 кл. для укр.шк. (РУС) Обновл. прогр.
Тетрадь составлена в соответствии с обновленной и утвержденной в Украине программой обучения русскому языку для начальных классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения и является дополнительным учебным пособием к учебникам, рекомендованным Министерством образования и науки Украины.Разнообразный, интересный и занимательный материал, содержащийся в тетради, позволит сформировать у второклассников интерес к русскому языку и создать мотивацию для его изучения. Вкладыш содержит новый дополнительный материал для работы над речевыми темами.Рабочая тетрадь предназначена для учащихся 2-х классов, а также для учителей и родителей, стремящихся помочь ребенку овладеть вторым, близкородственным языком.
НУШ 1 кл. ПРОПИСИ з калькою до букв. Воскресенської, Цепової 1Ч. (Укр)
Нова українська школа.Прописи складено відповідно до «Букваря» Н. О. Воскресенської, І. В. Цепової.- Блакитна сітка, що зберігає зір дитини.- Калька, що допомагає сформувати навички письма.Схвалено для використання у закладах загальної середньої освіти (лист Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 15.06.2018 №22.1 12-Г-351).
НУШ 2 кл. Мій помічник з розвитку мовлення
Мета посібника — допомогти учням оволодіти ключовою компетентністю — умінням усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко і аргументовано пояснювати факти, усвідомити роль мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях. Помічник містить систему диференційованих вправ з розвитку мовлення і передбачає різну міру допомоги з поступовим переходом на самостійне виконання завдань. Теоретичний матеріал подано у формі алгоритму, що дозволяє легко запам ятати теорію і є своєрідною підказкою (орієнтиром) під час виконання вправ.Посібник містить деталізовані методичні рекомендації щодо роботи з ним. Також у посібнику вміщено QR-код на сайт з електронною підтримкою, де можна знайти додаткові …
Я вивчу українську мову. Я выучу украинский язык. Навчальній посібник
Посібник містить відомості та практичні завдання з фонетики, лексики, словотвору, морфології, правопису, синтаксису і стилістики української мови, а також загальні відомості з української літератури. Мовні явища української мови розглядаються в ньому в зіставленні з відповідними мовними явищами російської мови, постійно вказується на їхні подібності та розбіжності між ними, причому враховується також частота вживання їх у кожній з мов. Вивчати українську мову пропонується на коротких закінчених текстах українських авторів, на прислів’ях та приказках, на афоризмах, і тут часто до них додаються перекази їх російською мовою з тим, щоб перекласти їх зворотно на українську, використовуючи щойно засвоєні мовні засоби. До таких вправ наприкінці посібника додано відповідні переклади  …
2000 вправ та завдань. Українська мова 2 кл. нов.
Видання призначене для вчителів молодшої школи, учнів початкових класів та їхніх батьків.Для вчителів молодшої школи та учнів початкових класів
Тетрадь по развитию речи 3 кл для укр.шк. Самонова Е.И.
НОВА ПРОГРАМА - 2014 РОКУ !!! Усі зошити та підручники входять до переліку Міністерства освіт і науки України шкільних підручників, рекомендованих до навчання та мають відповідні грифи Рекомендовано та Схвалено МОНУ.
Тренажер Развитие речи 4 кл. (РУС)
Тренажер Развитие речи 4 кл. (РУС)
Тренажер Русский язык 3 кл. (РУС) НОВА
Тренажер Русский язык 3 кл. (РУС) НОВА
Тренажер школяра Укр мова 3 клас Сумнівні приголосні. Сполучення букв ьо, йо
Тренажер школяра Укр мова 3 клас Сумнівні приголосні. Сполучення букв ьо, йо
2000 упражнений и заданий. Русский язык 2 кл.
Данное пособие составлено в соответствии с новой програмой по русскому языку для 2 класса общеобразовательныхучебных заведений с русским языком обучения и может использоваться при работе со всеми учебниками.
НУШ 1 кл. УКР. МОВА Прописи до Букваря Іваниці 1Ч. (Укр)
Посібник містить вправи для формування базових правописних умінь, а також для мовленнєвого розвитку першокласників. Такі вправи дають змогу організувати навчання, залучаючи природну розумову активність дитини, що базується на гармонійній єдності рухів, мовлення та мислення.
НУШ Навчання грамоти 1 кл. Буква до букви - виникло слово. Картки. Відеоматеріали. Матеріали до урок
Поданий комплект дидактичних матеріалів допоможе першокласникам засвоїти основну частину курсу «Навчання грамоти».За структурою комплект складається з двох частин — добукварної і букварної. Тематична спрямованість його впливає на національне виховання першокласників, підвищує інтерес до краси українського слова.У добукварній частині першокласники мають можливість «побувати» у казці, на ігрових майданчиках, «перенестись» у всі пори року, ознайомитись із працею фермера, відвідати столицю України — місто Київ, подружитися з фауною і флорою лісів, гір, степів, водоймищ. Гортаючи сторінки добукварного періоду, у школярів створюється цілісне уявлення про рідну Україну — її багатство, красу, працьовитість людей.Абетку подано таким чином, що кожна літера виконує функцію «міні-енцикло …
Зошит для письма і розвитку мовлення 1 кл. Ч. 1 до підр. Вашуленко
Зошит укладено до підручника Українська мова. Буквар (авт. М.С.Вашуленко, О.В.Вашуленко). Зміст посібника спрямовано на формування в першокласників графічних навичок, початкових правописних вмінь, закріплення звуко-буквенного аналізу, розвиток зв язного
ЕК Русский язык 2 кл. (Рус.) рус.шк ИСПРАВЬ ОШИБКУ
Исправь ошибку: Экспресс-контроль по русскому языку. 2 класс В экспрес контроле представлены два варианта самостоятельных работ. Предложены интересные задания для развития орфографической зоркости учащихся, умения применять полученные знания на практике, совершенствования мыслительной деятельности другоклассников.
Я відмінник! Українська мова. Тести 4 кл
Ця книга допоможе учням четвертого класу успішно підготуватися до тестових підсумкових завдань у молодшій школі. У виданні міститься довідковий матеріал до кожної теми, підготовчі вправи (завдання з відкритою формою відповіді та творчі завдання), а також тематичні тести. Кожен розділ упорядковано відповідно до нової програми Міністерства освіти і науки України.
УКР МОВА Соловейко 3 кл. Роб. зошит для укр.шк. до підр.Захарійчук (Укр) 2частини НОВА ПРОГРАМА
Зошит відповідає чинній програмі вивчення української мови та новому підручнику М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун «Українська мова» для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Завдання зошита сприяють розвитку правописних умінь учнів, зв язного мовлення, уміння використовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності. Завдання творчого характеру спрямовані на розвиток здібностей та особистості учнів. Зошит містить кольорову вкладку з малюнками до завдань. Видання призначене для організації роботи учнів 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.
Тренажер Развитие речи 3 кл. (РУС)
Тренажер Развитие речи 3 кл. (РУС)
Тренажер Українська мова 3 кл. (Укр) НОВА
Тренажер Українська мова 3 кл. (Укр) НОВА
МОВЛЕНЯТКО 1 клас Навчальний посібник (у)
У посібнику містяться комплексні вправи, головна мета яких – узагальнити, систематизувати, поглибити й збагатити знання, здобуті учнями під час навчання за Букварем. Основним матеріалом для вправ служать фольклорні, художні, науково-популярні тексти, які дібрано відповідно до вікових особливостей учнів 1 класу. У посібнику передбачено завдання для перевірки сформованості знань, умінь і навичок першокласників, а також матеріал для розвитку зв’язного мовлення. Посібник укладено відповідно до чинних Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1–4 класів (К.: Видавничий дім «Освіта», 2011). Для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв.