Быстрый заказ книги

Основы здоровья

На странице:
Сортировать по:
КОНСТРУКТОР уроку з CD Основи здоров я 3 кл. НОВА ПРОГРАМА
НОВА ПРОГРАМА - 2014 РОКУ !!! Усі зошити та підручники входять до переліку Міністерства освіт і науки України шкільних підручників, рекомендованих до навчання та мають відповідні грифи Рекомендовано та Схвалено МОНУ.
ЕК Основи здоров я 2 кл. (Укр) НОВА ПРОГРАМА
ЕК Основи здоров я 2 кл. (Укр) НОВА ПРОГРАМА
Основи здоровя р з 2 кл до підр. БЕХ Оновл.прогр.
Зошит з курсу Основи здоров я для 2 класу містить навчальний матеріал, який відповідає оновленій у 2016 році програмі Міністерства освіти і науки України та підручнику Основи здоров я (автори І.Д.Бех, Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко, С.В. Страшко). Різнорівневі завдання для індивідуальної та групової роботи, проблемні запитання складені таким чином, щоб спонукати учнів до самостійного мислення, творчого аналізу навчального матеріалу. Він спрямований на формування в учнів уявлення про здоров я та його сладові, правильне харчування, безпечну поведінку тощо. Виконуючи запропановані у зошиті завдання, молодші школярі зможуть оволодіти практичними навичками здорового способу життя.Для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів, вчителів, методистів, батьків.
«Основи здоров’я» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Тагліна О.В.
Я У СВІТІ 3 кл. Розробки уроків до підр. Тагліной, Івановой (Укр) + ДИСК НОВА ПРОГРАМА
НОВА ПРОГРАМА - 2014 РОКУ !!! Усі зошити та підручники входять до переліку Міністерства освіт і науки України шкільних підручників, рекомендованих до навчання та мають відповідні грифи Рекомендовано та Схвалено МОНУ.
Усі уроки курсу Основи здоров’я 4 кл (у) ПШУ034
НОВА ПРОГРАМА - 2015 РОКУ !!! Усі зошити та підручники входять до переліку Міністерства освіт і науки України шкільних підручників, рекомендованих до навчання та мають відповідні грифи Рекомендовано та Схвалено МОНУ.
ОСНОВИ ЗДОРОВ Я 4 кл. Роб. зошит (Укр) до підр. Бойченко,Коваль НОВА ПРОГРАМА + ДОДАТОК
Посібник складено відповідно до навчальної програми «Основи здоров’я» для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (з урахуванням змін, затверджених наказом МОНУкраїни від 05.08.2016 р. № 948) та підручника Т. Є. Бойченко, Н. С. Коваль.Зошит містить різнорівневі завдання, покликані сприяти закріпленню здобутих учнями знань, пізнанню сутності здорового способу життя, розвитку здоров’язбережувальнихкомпетенцій, мотивуванню до вибору здорового способу життя, збагаченню життєвого досвіду.До посібника додаються тести для самооцінювання «Перевір себе», за допомогою яких учні зможуть перевірити свої знання за вивченими темами.Призначено для учнів 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів, учителів початкових класів.
Міні-підручник поч. шк. Основи здоров’я 1-4 кл
ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ 4 кл Раб. тетрадь (РУС) к учеб. Бойченко, Коваль Нов.прогр
Пособие составлено в соответствии с действующей программой и учебником для 4 класса общеобразовательных учебных заведений «Основы здоровья» (авторов Т. Е. Бойченко, Н. С. Коваль). Тетрадь содержит разноуровневые задания, цель которых — способствовать закреплению полученных учащимися знаний, пониманию сути здорового образа жизни, развитию здоровьесберегающих компетенций, мотивированию к выбору здорового образа жизни, формированию жизненного опыта. К пособию прилагаются тесты для самооценивания «Проверь себя», с помощью которыхучащиеся смогут проверить свои знания по изученным темам. Предназначено для учащихся 4 класса общеобразовательных учебных заведений, учи-телей начальных классов.
Я у світі. 4 кл (у) Зошит для контр. навч. досягн. з укр. мов. навч. до підр. Тагліна
Я у світі. 4 кл (у) Зошит для контр. навч. досягн. з укр. мов. навч. до підр. Тагліна
«Основи здоров’я» підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою Бойченко Т. Є., Коваль Н. С.
Я у світі 3 кл (у) Робочий зошит до підр. Бібік Нов. прогр.
НОВА ПРОГРАМА - 2014 РОКУ !!! Усі зошити та підручники входять до переліку Міністерства освіт і науки України шкільних підручників, рекомендованих до навчання та мають відповідні грифи Рекомендовано та Схвалено МОНУ.
ОСНОВИ ЗДОРОВ Я 2 кл (у) Робочий зошит до Гнатюка Нов. прогр.
ОСНОВИ ЗДОРОВ Я 2 кл (у) Робочий зошит до Гнатюка Нов. прогр.
Мій конспект. Я у світі. 3 кл (за підр.Бібік). ПШМ190
Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування та розробки компетентнісно орієнтованих уроків курсу «Я у світі» у 3-му класі, складені відповідно до вимог оновленої навчальної програми (у редакції 2016 р.) за підручником Н. М. Бібік (Х. : Видавнича група «Основа», 2014).Зміст конспектів уроків дібраний з метою формування в учнів ключових компетентностей, а саме: соціальної, громадянської, загальнокультурної, уміння вчитися, інформаційно-комунікативної. Задля зручності використання всі розробки розміщені на окремих аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу.Для вчителів початкової школи.
«Основи здоров’я» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Тагліна О.В.
ОСНОВИ ЗДОРОВ Я 3 кл. Розробки уроків до підр.Гнатюк О.В. (Укр) + ДИСК НОВА ПРОГРАМА
Посібник розроблено відповідно до нової (2011 р.) програми з основ здоров’я та її викладання у 3 класі шкіл із української мовою навчання та новим підручником О. В. Гнатюк «Основи здоров’я». Автор дібрав багатий дидактичний матеріал, який дозволить зробити уроки цікавими та змістовними. Гнучка структура уроків дозволяє органічно поєднати навчально­пізнавальну та оздоровчо­рухову діяльність дітей, а також різноманітні види співпраці учнів та учителя. Разом із підручником О. В. Гнатюк «Основи здоров’я» для 3 класу (К.: «Генеза», 2013), робочим зошитом «Основи здоров’я» (автори Н. В. Діптан, О. Ю. Чекіна — Х.: Ранок, 2014) посібник складає повний навчально­методичний комплект. Урізноманітнити та збагатити уроки новим цікавим матеріалом учителю допоможуть демонстраційні матеріали …
Усі уроки курсу, Я у світі 4 кл (у) ПШУ036
Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки всіх уроків курсу «Я у світі» у 4 класі, складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012) з опорою на матеріали чинних підручників.Дидактичні ігри, творчі завдання розвивального характеру, зразки наочно-дидактичного матеріалу, тексти літературних творів для обговорення, тестові завдання для контролю та корекції знань, картки для копіювання (подані у додатку) – все це вирізняє запропонований посібник з-поміж традиційних планів-конспектів та надає можливість використовувати його матеріали вчителям, які працюють за різними підручниками.Для вчителів початкової школи.
НУШ Я иссл. мир Раб.тетрадь 1 кл. 2 часть (В 2-х частях) к учеб. Гильберг Т.В. и др. (РУС) ДИДАКТА
Рабочая тетрадь соответствует новому Государственному стандарту начального образования и основным требованиям Новой Украинской школы. Пособие обеспечивает формирование у младших школьников ключевых, предметных и межпредметных компетентностей, которые обозначаются через умение учиться, критически мыслить, способность логически рассуждать, готовность решать проблемы с применением опыта учебной деятельности, умение работать в команде и т.д., предусматривают овладение приемами поисковой деятельности, развитие исследовательских умений детей.Задача пособия — использовать интерактивные формы и методы обучения: исследовательские, информационные, моделирование, ситуативные упражнения и тому подобное.
Основи здоров я 4 кл (у) Роб.зошит до підр. Бех І.Д
ЕК Основи здоровья 4 кл (р)
НОВА ПРОГРАМА - 2015 РОКУ !!! Усі зошити та підручники входять до переліку Міністерства освіт і науки України шкільних підручників, рекомендованих до навчання та мають відповідні грифи Рекомендовано та Схвалено МОНУ.