Быстрый заказ книги

Математика

На странице:
Сортировать по:
НУШ Математика Розробки уроків 2 кл. Ч.1 (у 2-х ч.) до підр. Скворцової С.О., Онопрієнко О.В. (Укр)
Зміст посібника відповідає вимогам Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко, та враховує особливості структури підручника з математики для 2 класу авторівСвітлани Скворцової, Оксани Онопрієнко. Видання є складовою навчально-методичного комплекту «Математика. 2 клас», який створено на базі підручника.Видання містить деталізовані проекти уроків 1-67 (І семестр). У розробках реалізовано особистісно зорієнтований, діяльнісний і компетентнісний підходи до навчання другокласників, розкритометодику формування нових знань і способів дії, окреслено доцільні форми організації виконання завдань.Посібник супроводжується інтернет-підтримкою, яка включає: мультимедійні презентації до уроків, картки для усної лічби, структурнологічні схеми і пам’ятки.Призначен …
Матем. розминки 3-4 кл. Додавання та віднімання в межах 1000 (Укр)
Матем. розминки 3-4 кл. Додавання та віднімання в межах 1000 (Укр)
НУШ Математика Роб. зошит 1 кл. 4 частина (У 4-х ч.) (Укр) до підр. Гісь та ін.
Робочий зошит складений відповідно до нової програми з математики, поурочно узгоджений з підручником «Математика» для першого класу (авт. О. М. Гісь, І. В. Філяк). Робочий зошит сприяє формуванню загальноосвітніх умінь і навичок учнів, а також призначений для кращого засвоєння ними програмового матеріалу.Зошит складається з чотирьох частин, містить велику кількість завдань пізнавального та пошукового характеру, що активізує творчі здібності учнів.Для учнів першого класу закладів загальної середньої освіти, гімназій, а також для вчителів, методистів і батьків.
НУШ 2 кл. Математика. Моніторинг навч. досягнень (Укр)
Зміст посібника відповідає вимогам Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О я Савченко Посібник містить роботи для тематичного й поточного контролю навчальних досягнень учнів 2 класу з математики Видання може бути використано для роботи за будь-яким чинним підручником з математики.Призначено для учнів 2 класу закладів загальної середньої освіти і вчителів початкових класів.
Практикум(НУШ) Додавання та віднімання в межах 100
Цей посібник містить приклади з додавання та віднімання у межах 100 за програмою Нової української школи для першого класу. Тренажер допоможе вашій дитині удосконалювати навички з розв язування різноманітних прикладів та завдань, а батькам книжка стане у нагоді, якщо ви захочете оцінити навчальні досягнення своєї дитини
НУШ 1-4 кл. Математика. Форма. Колір. Розмір. На магнiтах до будь-якого підрю (Укр)
У папці 29 односторонніх карток, магніти (36), методичні рекомендації щодо використання комплекту (16 ст.).
Тренувалочка. Математика 4 кл. Зошит практичних завдань
Посібник допоможе учням 4 класу розвинути й удосконалити навички письмового додавання та віднімання, множення та ділення багатоцифрових чисел у межах 1?000?000 у стовпчик, роботи з іменованими числами, розв’язування складених задач із буквеними даними. Перевірити правильність рішення допоможуть ключі, що знаходяться в кінці зошита. Матеріал відповідає освітній програмі з математики для 1–4 класів.
НУШ 1 кл. Математика. Задания для формирующего оценивания (РУС)
Зміст посібника відповідає вимогам Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко. Посібник містить різнорівневі завдання для здійснення формувального оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу. Завдання презентують проміжні очікувані результати вивчення всіх тем курсу математики відповідно до кожного етапу їх засвоєння. Видання може бути використано для роботи за будь-яким чинним підручником з математики.Призначено для учнів 1 класу закладів загальної середньої освіти і вчителів початкових класів.
Я відмінник! Математика. Тести 3 кл.
Видання допоможе учням третього класу успішно підготуватися до тестових підсумкових завдань з математики в початковій школі. У книзі містяться довідкові матеріали до кожної теми, підготовчі вправи (завдання з відкритою формою відповіді та творчі завдання), а також тематичні тести. Видання стане в пригоді молодшим школярам, їхнім батькам та вчителям.
НУШ Зб. задач з математики 1-4 кл. (Укр)
Пропонований збірник задач з математики для 1–4 класів доводить, що наука може бути не лише корисною, але й цікавою. Задачі з казковими й ігровими, пізнавальними і виробничими сюжетами, віршовані задачі і задачі-жарти, вправи економічного й побутового характеру допоможуть молодшим школярам засвоїти нові терміни й поняття, опанувати арифметичні дії та правила їх запису, знайти логічні розв’язання пропонованих завдань і водночас сприятимуть розвитку нестандартного, творчого, новаторського мислення, вихованню самостійної, упевненої, відповідальної особистості.Запропоновані в збірнику задачі відповідають вимогам Державного стандарту початкової освіти.Призначений для вчителів, батьків, дітей і всіх, хто бажає перетворити вивчення математики на веселу пізнавальну гру.
Математика 1 кл (у) Робочий зошит до підр. Бевз
Математика 1 кл (у) Робочий зошит до підр. Бевз
Фінансова грамотність 2 кл (у) Зошит-посіб. Фінансова абетка
Фінансова грамотність 2 кл (у) Зошит-посіб. Фінансова абетка
Математика 2 кл. Задачі, вправи, тести. НУШ
У збірнику запропоновано завдання для поглиблення, закріплення та автоматизації навичок обчислень в межах 20 і 100. Вправи для усного рахунку, а також задачі, вправи й творчі завдання до них відповідають типовим освітнім програмам та Державному стандарту початкової освіти. Подано цікаві задачі для розвитку пізнавальної активності та логічного мислення учнів (ІІІ розділ). Збірник містить також чотири варіанти тематичних і підсумкових тестових завдань, які дозволяють здійснювати систематичний контроль засвоєння учнями програмового матеріалу з математики в 2 класі (IV розділ). Збірник допоможе вчителеві у доборі матеріалу до уроків та додаткових занять, буде корисним для самостійної роботи учнів і контролю їх знань з боку батьків.
НУШ 1 клас Мій помічник з математики (комплект у 2-ох Ч.)
НУШ 1 клас Мій помічник з математики (комплект у 2-ох Ч.)
НУШ Математика Учебная тетрадь 1 кл. 2 Ч. (В 4-х ч.) (РУС) к учеб. Скворцова С.А., Оноприенко
Пособие составлено в соответствии с Типовой образовательной программой, разработанной под руководством А. Я. Савченко, и является составляющей учебно-методического комплекса по математике для 1 класса авторов С. А. Скворцовой, О. В. Оноприенко. Комплекс состоит из следующих пособий: учебная тетрадь в 4 частях, раздаточные материалы, дидактические материалы для практических работ, разработки уроков.Учебная тетрадь содержит материалы для второй четверти обучения: тексты правил, образцы рассуждений, задания на актуализацию опорных знаний, создание проблемной ситуации и ее решение, первичное закрепление, формирование умений и навыков, непрерывное повторение. Учебный материал представлен в интересной и доступной форме с учетом психологических особенностей первоклассников.Приложени …
Мій конспект. Математика 2 кл. Ч. 1 (за підр. Листопад) ПШМ232
Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування та розробки уроків математики у 2-му класі Нової української школи, складені відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової освіти (2018) за Типовою освітньою програмою авторського колективу під керівництвом О. Я. Савченко.Розподіл годин і тематика уроків відповідають змісту підручника Н. П. Листопад (Математика : підруч. для 2 кл. закладів загальної середньої освіти.— К. : УОВЦ «Оріон», 2019).Конспекти уроків, різноманітних за формою проведення, побудовано з урахуванням основних положень Концепції «Нова українська школа», на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів, з використанням елементів інтеграції, інноваційних та здоров’язбережувальних технологій, інтерактивних методів та прийомів навчання,  …
Математика 2 кл (у) Робочий зошит до підр. Лишенко (НУШ)
Математика 2 кл (у) Робочий зошит до підр. Лишенко (НУШ)
НУШ 1 клас Математичні прописи, робочий зошит
НУШ 1 клас Математичні прописи: робочий зошит
Мій помічник з математики 2 кл (у) (комплект у 2-ох ч.) НУШ
Посібник структуровано за темами, які є в обох типових освітніх програмах, а тому може використовуватися паралельно з будь-яким підручником. Він покликаний допомогти вчителеві організувати навчальний процес з використанням методики диференціації (індивідуальна робота, робота в групі), а учням — ефективно засвоювати програмовий матеріал, спираючись на різного типу підказки, зразки виконання тощо. Видання має відповідний гриф МОН України.
НУШ 1 кл. Експрес-перевірка Математика (Укр) до підр. Гісь О.М., Філяк І. В.
Посібник складено відповідно до Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом р. Б. Шияна, та підручника «Математика. 1 клас» (о. М. Гісь, І. В. Філяк).Відривні картки призначені для організації самостійної роботи здобувачів освіти на уроках, мета якої — перевірити засвоєння вивченого матеріалу. завдання дібрані таким чином, аби на їх виконання учні витрачали не більше 7–10 хвилин. Першокласники мають можливість здійснити самооцінку, домалювавши казковому персонажу — колобку, відповідний вираз «обличчя».Призначений для учнів 1 класу закладів загальної середньої освіти.