Быстрый заказ книги

Иностранные языки

На странице:
Сортировать по:
АНГЛ.мова. Enjoy English. Activity Book. Level 1. (Дракон) (РУС)
Издание представляет собой сборник упражнений на усвоение и отработку букв, элементарной лексики и грамматики английского языка. Тематика пособия соответствует действующей программе по иностранным языкам, поэтому оно может использоваться как дополнительный дидактический материал к любому учебнику для учащихся начальных классов общеобразовательных школ. Задания разработаны с учетом возрастных особенностей учеников, с использованием наработок современной методики и педагогики, а также нетрадиционных методов и приемов обучения. Выполняя интересные игровые упражнения, ученики смогут изучить английский алфавит, потренироваться в написании букв, расширить лексический запас, освоить элементарные грамматические конструкции английского языка, развить свои творческие способности. Для у …
25,00грн.
Мій конспект. Англійська мова. 2 кл (до підр. А. Несвіт).ППШ363
Видання «Мій конспект» — це посібник, який ставить на меті надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку.Автор пропонує плани-конспекти 70 уроків англійської мови, розроблені на основі підручника А. Несвіт English 2 із використанням додаткових матеріалів. Є можливість створити власний конспект, використовуючи посібник, який розрахований на вчителів загальноосвітніх закладів, які працюють у 2 класі за підручником А. Несвіт.
25,00грн.
Веселый немецкий алфавит. Игры
Дaннoe пoсoбиe прeднaзнaчeнo для учaщиxся 1 -2 клaссoв, кoтoрыe тoлькo приступaют к изучeнию нeмeцкoгo языкa. Eгo цeль - oбучить дeтeй фoнeмнoму и грaфeмнoму oбрaзу нeмeцкoгo aлфaвитa, сoздaв тeм сaмым прoчную бaзу для oбучeния чтeнию. Всe зaдaния в этoй книгe дaны в игрoвoй фoрмe. Мaтeриaл пoсoбия рaзбит нa 9 блoкoв, кaждый из кoтoрыx включaeт в сeбя 5-7 упрaжнeний, прeдпoлaгaющиx ввeдeниe, oтрaбoтку и зaкрeплeниe нoвыx букв нeмeцкoгo aлфaвитa и пoвтoрeниe ужe изучeнныx. Упрaжнeния в кaждoм блoкe пoстрoeны пo вoзрaстaющeй стeпeни слoжнoсти: зaдaния нa узнaвaниe и вычлeнeниe тoй или инoй буквы из рядa букв, нa сooтнeсeниe зaглaвныx и прoписныx букв смeняются зaдaниями нa иx письмeннoe вoспрoизвeдeниe. Пoсoбиe мoжeт испoльзoвaться кaк в рaбoтe нa урoкe, тaк и при дoмaшнeм инди …
79,90грн.
Тренажер з англійської мови 2кл.
Тренажер з англійської мови підготовлений відповідно до чинної програми МОН України для початкової школи. Систематизований і поданий в оригінальному форматі матеріал курсу 2 класу дає змогу підготуватися до контрольних і самостійних робіт, поглибити знання, закріпити практичні уміння та навички за допомогою вправ різних типів. Сучасне оформлення та наочна форма подання матеріалу роблять роботу з книгою легкою і зручною.
34,90грн.
Навчально-методичний комплект. Англійська мова. 4 кл Робочий зошит (до підр англ. мов)
Робочий зошит є додатком до підручника «Англійська мова. 4 клас» Климишиної Н. А. та відповідає чинній програмі для загальноосвітніх шкіл. Він містить цікаві завдання на розвиток орфографії, граматики, критичного та творчого мислення. Учні можуть працювати самостійно за цим зошитом для закріплення навичок письма та граматики.
55,00грн.
Книга «Усі фрази і діалоги» містить слова, фрази та діалоги з основних тем, які має засвоїти дитина в початковій школі. Представлені матеріали подають лексико-граматичний мінімум для засвоєння учнями молодшого шкільного віку. Основна мета посібника — сформувати необхідні для успішної індивідуальної діяльності учнів уміння і навички спілкування в стереотипних ситуаціях, змодельованих на основі представлених діалогів. Уміщений матеріал відповідає навчальному плану, а тематика і сфери спілкування — чинним програмам з іноземних мов. Посібник призначений для учнів молодших класів загальноосвітніх навчальних закладів.
46,50грн.
Тренажер з англійської мови. Reading. 3 кл
Тренажер з читання англійською мовою підготовлений відповідно до чинної програми з іноземної мови МОН України для початкової школи. Систематизований і поданий в оригінальному форматі матеріал курсу 3 класу дає змогу підготуватися до аудіювання, словникових диктантів, контрольних і самостійних робіт, поглибити знання, закріпити навички читання за допомогою вправ різних типів. Сучасне оформлення та наочна форма подання матеріалу роблять роботу з книгою легкою і зручною. Видання розраховане на учнів 3 класу загальноосвітніх шкіл, учителів та батьків молодших школярів.
34,90грн.
ЗЗ, Англ. мова 4 кл (Укр) до підр. Несвіт Оновл. рпрогр.
Зошит для контролю рівня знань учнів пропонує тестові завдання, що відповідають тематичним розділам підручника, семестрові тести з читання, аудіювання, письма, мовлення, а також експрес-тести. Усі тести подані в двох варіантах. За допомогою зошита можна проводити поточний, підсумковий та семестровий контроль рівня знань учнів 4 класів з англійської мови. Посібник створено відповідно до чинної програми (з урахуванням змін, затверджених Наказом МОН України від 05.08.2016 № 948).Зошит для контролю рівня знань містить:• підсумкові тести,• семестрові тести,• експрес-тести.Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів англійської мови.
25,00грн.
Англійська мова 3 кл (у) Робочий зошит (Карпюк) Нов
Зошит укладений до підручника О.Д. Карп’юк «Англійська мова. 3 клас», містить різноманітні й цікаві завдання і призначений для більш детального опрацювання учнями матеріалу підручника на уроках і вдома. Для учнів загальноосвітніх шкіл і вчителів англійської мови.
39,90грн.
2000 вправ та завдань. Англійська мова 2 кл.
У цьому посібнику подано вправи з англійської мови на тренування та повторення граматики. Робота над мовним матеріалом посібника дає можливість довести практичні навички дітей із граматики та правопису до автоматизму. Посібник складений згідно з новою Програмою для 1-4 класів середньої загальноосвітньої школи та може використовуватися вчителями і як тренувальний, і як контрольний зошит. Матеріал, вміщений у ньому, можна застосовувати для індивідуальної і фронтальної роботи у класі та вдома.
19,90грн.
Мій конспект. Англійська мова 4 кл. за підр. О. Карп’юк
Посібник містить усі плани конспекти уроків до підручника О. Д. Карп юк «Англійська мова. 4 клас», який відповідає чинній програмі з англійської мови у загальноосвітніх навчальних закладах та є рекомендованим Міністерством освіти та науки України. Також у посібнику ви знайдете календарне планування, відповіді на всі завдання підручника, додаткові ігри та завдання.
35,00грн.
Веселый французский алфавит. Игры
Дaннoe пoсoбиe прeднaзнaчeнo для учaщиxся 1-2 клaссoв, кoтoрыe тoлькo приступaют к изучeнию фрaнцузскoгo языкa. Eгo цeль - oбучить дeтeй фoнeмнoму и грaфeмнoму oбрaзу фрaнцузскoгo aлфaвитa, сoздaв тeм сaмым прoчную бaзу для oбучeния чтeнию. Всe зaдaния в этoй тeтрaди, прeдлoжeниe в игрoвoй фoрмe, рaзбиты нa 9 блoкoв, кaждый из кoтoрыx включaeт в сeбя 5-7 упрaжнeний, прeдпoлaгaющиx ввeдeниe, oтрaбoтку и зaкрeплeниe трex нoвыx букв фрaнцузскoгo aлфaвитa и пoвтoрeниe ужe изучeнныx. Упрaжнeния в кaждoм блoкe пoстрoeны пo вoзрaстaющeй стeпeни слoжнoсти: зaдaния нa узнaвaниe и вычлeнeниe тoй или инoй буквы из рядa букв, нa сooтнeсeниe зaглaвныx и стрoчныx букв смeняются зaдaниями нa иx письмeннoe вoспрoизвeдeниe. Пoсoбиe мoжeт испoльзoвaться кaк в рaбoтe нa урoкe, тaк и при дoмaшнe …
79,90грн.
Тренажер з англійської мови 4 кл.
Тренажер з англійської мови підготовлений відповідно до чинної програми МОН України для початкової школи. Систематизований і поданий в оригінальному форматі матеріал курсу 4 класу дає змогу підготуватися до контрольних і самостійних робіт, поглибити знання, закріпити практичні уміння та навички за допомогою вправ різних типів. Сучасне оформлення та наочна форма подання матеріалу роблять роботу з книгою легкою і зручною.
31,50грн.
АНГЛ.мова. Start up. 4 кл. CD до підр. Start up! (Укр)
На аудіодиску подано фонетичні вправи та вправи для розвитку навичок аудіювання, причому у записі взяли участь носії мови, що підкреслює автентичний характер матеріалу. Диск є важливою складовою навчально-методичного комплекту, аудіозаписи на ньому є супровідними до багатьох вправ підручника й робочого зошита. Виконуючи їх із прослухуванням диска, учні зможуть набути навичок аудіювання та правильної вимови.
60,00грн.
Англ.мова роб. зошит 3 кл. до підр. Карп юк (Укр) НОВА ПРОГРАМА
НОВА ПРОГРАМА - 2014 РОКУ !!! Усі зошити та підручники входять до переліку Міністерства освіт і науки України шкільних підручників, рекомендованих до навчання та мають відповідні грифи Рекомендовано та Схвалено МОНУ.
30,00грн.
Каліграфія для першокласників. Прописи з німецької мови
Дані прописи допоможуть усім бажаючим навчитися правильно писати друковані та рукописні букви німецького алфавіту та з єднувати їх у слова.
19,90грн.
Читаємо iз задоволенням №1. Merry trains. Посібник для домашнього читання (2-е вид)
“Merry Trains. Посібник для домашнього читання. Перший рік навчання” – перша книжка комплекту посібників для вивчення англійської мови на початковому етапі. Використання посібника сприятиме розвитку в учнів навичок аудіювання, говоріння, читання та письма. Оригінальний методичний апарат допоможе учням розвинути вміння:представляти себе,називати та описувати предмети,лічити предмети,розуміти та виконувати вказівки,розрізняти і продукувати незнайомі звуки,читати слова, словосполучення, речення, засвоєні в усному мовленні,писати літери англійського алфавіту,за зразком відтворювати графічні образи літер та слів.
37,50грн.
Нім. мова. Флеш-картки 2 кл. до будь-якого підручника (Укр)
Флеш-картки можуть використовуватися з будь-яким підручником німецької мови для 2 класу. Вони являють собою додатковий дидактичний матеріал, розрахований на відпрацювання лексики за темами чинної програми. За допомогою флеш-карток можна організовувати різні види групової та індивідуальної роботи в класі, цікаві ігри, використовувати їх як наочний та роздавальний матеріал тощо. Комплект флеш-карток містить: • лексичні одиниці та ілюстрації до них, • числівники від 11 до 20, • кросворди, ребуси, анаграми, • багато цікавих завдань на закріплення лексики. За допомогою флеш-карток учні зможуть із задоволенням: • закріпити вивчену лексику, • пограти в цікаві ігри з навчальною метою. Для вчителів це незвичний дидактичний засіб, який допоможе: • урізноманітнити навчальний процес, • з …
55,00грн.

Акционное предложение