Быстрый заказ книги

Экология. Природоведение

На странице:
Сортировать по:
НУШ 2 кл. Експрес-перевірка Я досл.світ (Укр) до підр. Гільберг Т. та ін. ДИДАКТА
Посібник складено відповідно до Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко, і підручника «Я досліджую світ. 2 клас. У 2-х частинах» (Тетяни Гільберг, Світлани Тарнавської, Ніни Павич).Відривні картки призначені для організації самостійної роботи здобувачів освіти на уроках, мета якої — перевірити засвоєння вивченого матеріалу. Завдання дібрані таким чином, аби на їх виконання учні витрачали не більше 7–10 хвилин. Другокласники мають можливість здійснити самооцінку, домалювавши казковому персонажу — Крапельці, відповідний вираз «обличчя».Призначений для учнів 2 класу закладів загальної середньої освіти.
ЕК Природоведение 2 кл. (РУС) к учеб. Гильберг и Грущинской НОВАЯ ПРОГРАММА
ЕК Природоведение 2 кл. (РУС) к учеб. Гильберг и Грущинской НОВАЯ ПРОГРАММА
Мій конспект. Я досліджую світ 1 кл. Ч. 2 (за підр. Бібік, Г. П. Бондарчук) ПШМ218
Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування та розробки уроків інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1-му класі Нової української школи, складені відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової освіти (2018) за Типовою програмою авторського колективу під керівництвом О. Я. Савченко.Розподіл годин і тематика уроків відповідають змісту підручника Н. М. Бібік, Г. П. Бондарчук (Я досліджую світ: підруч. інтегр. курсу для 1 кл. закл. загал. серед. освіти : у 2-х ч.— Х. : Вид-во «Ранок», 2018).Конспекти уроків, різноманітних за формою проведення, побудовано з урахуванням основних положень Концепції «Нова українська школа», на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів, з використанням елементів інтеграції, інноваційних та здоров’язбережувальних те …
НУШ 2 кл. Я досл. світ Метод. посібник 1 ч. (у 2-х ч.) (Укр) до підр. Бібік, Бондарчук Г.П.
Посібник складений відповідно до Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко. Видання враховує особливості структури підручника «Я досліджую світ» для2 класу авторів Надії Бібік, Галини Бондарчук (частина 1) і є складовою навчально-методичного комплекту, який створено на базі підручника.Посібник містить календарно-тематичний план, характеристику основних методичних рішень, які можна реалізувати на уроках з інтегрованого курсу «Я досліджую світ».Особливу увагу приділено використанню вправ дослідницького характеру, творчих завдань на міжпредметній основі, логічних вправ, завдань компетентнісного характеру, елементарних тестів.Призначено для вчителів початкових класів, викладачів і студентів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів, методистів.
Атлас. Я досліджую світ 1 кл (у) (НУШ )
НУШ АТЛАС. 1 клас. Я досліджую світ
Я досліджую світ 2 кл (у) Робочий зошит. Ч.1 (НУШ)
Робочий зошит Я досліджую світ. 2 клас. Частина 1, нова українська школа, автор Гільберг Т.Г., Тарнавська С.С., Павич Н., видавництво ГенезаАнотаціяРозміщуємо вкладку Інформативна галузьУміщуємо дослідницькі та ситуативні вправи,Пропонуємо предметні та міжпредметні компетентнесні завдання
НУШ Я досліджую світ Зошит-альбом 1 кл. Ч.2 (У 2-х ч.) до підр. Тагліної, Іваново
Зошит-альбом відповідає новому Державному стандарту початкової освіти і основним вимогам Нової Української школи. Його зміст спрямований на формування ключових компетентностей для життя. Завдання зошита враховують загальноосвітні орієнтири Нової Української школи на основі компетентнісного підходу за основними групами – «Відчуваю», «Думаю» та «Дію», що віддзеркалює цілісність особистості, баланс між емоційною, мисленнєвою та діяльнісною сферами.Завдання посібника дають можливість використовувати інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, моделювання, ситуаційні вправи тощо.
Я досліджую світ 1 кл (у) Робочий зошит Ч.4
Цей зошит є невід’ємною частиною навчально-методичного комплекту з курсу «Я досліджую світ». Посібник, зміст якого розроблено відповідно до нового Державного стандарту освіти та підручника «Я досліджую світ, 1 клас» (авт. Т. Гільберг, С. Тар­­­навська, О. Гнатюк. Н. Павич), допоможе оптимально організувати навчальний процес у Новій українській школі. Різнорівневі та цікаві завдання, що містяться в зошиті, зроб­лять уроки з курсу «Я досліджую світ» різноманітними та насиченими.
НУШ Я досл. світ. Роб.зошит 2 кл. 1 ч. (у 2-х ч.) до підр. Большакової, Пристінської М.С. (Укр)
Зміст посібника відповідає вимогам Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна, та враховує особливості структури підручника «Я досліджую світ» авторів І. О. Большакової, М. С. Пристінської. Видання є складовою навчально-методичного комплекту «Я досліджую світ. 2 клас», який створено на базі підручника.Посібник складається з двох частин. Перша частина містить матеріали для першого семестру навчання: інтегровані завдання, спрямовані на розвиток системного, критичного і креативногомислення, таблиці, схеми, діаграми, зразки виконання практичних робіт, опис дослідів. Матеріал подано в цікавій і доступній формі з урахуванням психологічних особливостей другокласників.Призначено для учнів 2 класу закладів загальної середньої освіти і вчителів початкових класів.
НУШ Я исследую мир Раб.тетрадь 1 кл. 1.2 Ч. (В 2-х ч.) к учеб. Гильберг Т.В. и др. (РУС)
Рабочая тетрадь соответствует новому Государственному стандарту начального образования и основным требованиям Новой Украинской школы. Пособие обеспечивает формирование у младших школьников ключевых, предметных и межпредметных компетенций, которые обозначаются через умение учиться, критически мыслить, способность логически рассуждать, готовность решать проблемы с применением опыта учебной деятельности, умение работать в команде и т.д., предусматривают овладение приемами поисковой деятельности, развитие исследовательских умений детей. Задача пособия — использовать интерактивные формы и методы обучения: исследовательские, информационные, моделирование, ситуативные упражнения и тому подобное.
Таблиці та схеми д початкової школи ПРИРОДОЗНАВСТВО (Укр) НОВА ПРОГРАМА
Таблиці та схеми д початкової школи ПРИРОДОЗНАВСТВО (Укр) НОВА ПРОГРАМА
Атлас. Я досліджую світ 2 кл (у) (НУШ)
Портфоліо учня — це один із сучасних способів оцінювання школяра. Навчатися у школі означає здобувати знання, уміння та навички для того, щоб досягти успіху. Завдання в зошиті дібрані так, щоб формувати в дітей уміння бачити взаємозв’язки багатьох аспектів життя. Згідно з філософією Концепції Нової української школи, це, зрештою, стане звичкою, яка допомагатиме дитині в майбутньому.Цей зошит допоможе зібрати перші досягнення і здобутки, занотувати перші успіхи та зберегти про них добру пам’ять.Посібник стане в пригоді учням 1 класу, їхнім батькам і вчителям.
Я пізнаю світ 1 кл (у) Технологічна складова. Робочий зошит
Зміст уроків пропонованого посібника відповідає програмі НУШ з інтегрованого курсу Я досліджую світ для 1 класу закладів загальної освіти і підручнику Я досліджую світ для 1 класу авторів Тетяни Гільберг, Світлани Тарнавської, Ольги Гнатюк, Ніни Павич. Альбом містить практичний матеріал, що урізноманітнює процес навчання, унаочнює етапи віконання завдань. Для учнів 1 класу, учителів, батьків.
КП Я досліджую світ 1 кл. до підр. Тагліної, Іванової (НУШ)
НУШ Орієнтовний календарний план до інтегрованого курсу «Я досліджую світ» за підручником «Я досліджую світ» О. В. Тагліної, Г. Ж. Іванової. 1 клас
Я досліджую світ 1 кл (у) Зошит-практикум Воронцова Ч.4
Я досліджую світ 1 кл (у) Зошит-практикум Воронцова Ч.4
НУШ Я досліджую світ Роб. зошит 1 кл. 2 ч. (У 2-х ч.) (Укр) до підр. Бібік Н.М., Бондарчук Г.П.
Зошит складено відповідно до типової освітньої програми для початкових класів, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко, та підручника Н. М. Бібік, Г. П. Бондарчук «Я досліджую світ» для 1 класу закладів загальної середньої освіти.Посібник містить вправи дослідницького характеру, творчі завдання на міжпредметній основі, логічні вправи, завдання компетентнісного характеру, елементарні тестові завдання.Призначено для учнів 1 класу закладів загальної середньої освіти, учителів початкових класів.
Я досліджую світ 1 кл (у) Робочий зошит у 2 ч. Ч. 2 (Большакова-Пристінська)
НУШ Я досліджую світ Роб.зошит 1 кл. 2 частина (У 2-х частинах) до підр. Большакової І.О., Пристінської М.С. (Укр) (64 стр).
Я досліджую світ 2 кл (у) Робочий зошит Ч. 2 до підр. Бібік, Бондарчук
Робочий зошит «Я досліджую світ» для 2класу розроблено відповідно до підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти «Я досліджую світ» (автори Н. М. Бібік та Г. П. Бондарчук)
НУШ Я досл.світ Роб. зошит 2 кл. Інформатика (Укр) до підр. Морзе, Барної ДИДАКТА
Робочий зошит складено відповідно до Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко, та поурочно узгоджено з підручником «Я досліджую світ» («Інформатика. Дизайн та технології») для 2 класу (Наталії Морзе, Ольги Барної). Посібник сприяє формуванню загальноосвітніх умінь і навичок учнів, а також кращому засвоєнню програмного матеріалу. Зошит пропонує три рівні опрацювання навчальних тем, що відображено відповідними умовними позначками. Крім того, посібник має інтернет-підтримку: інтерактивні завдання та навчальні презентації.Для учнів другого класу закладів загальної середньої освіти, вчителів і батьків.
ЕК Природознавство 2 кл. (Укр) до підр. Гільберг та Грущинської НОВА ПРОГРАМА
ЕК Природознавство 2 кл. (Укр) до підр. Гільберг та Грущинської НОВА ПРОГРАМА

Акционное предложение