Быстрый заказ книги

Экология. Природоведение

На странице:
Сортировать по:
Я досліджую світ 1 кл (у) Зошит-практикум Воронцова Ч.2
Я досліджую світ 1 кл (у) Робочий зошит Грущинська Ч.1
Я В МИРЕ 4 кл (р) Метод.пособие к уч. Бибик Н.М. Нов. прогр.
Пособие соответствует действующей учебной программе и содержанию учебника для 4 класса общеобразовательных учебных заведений «Я в мире» (автор Н. М. Бибик). Издание включает календарно-¬тематический план, характеристику основных методических решений, которые могут быть реализованы на уроках по предмету «Я в мире», ориентировочные разработки уроков, а также страницы самообразования.Особое внимание уделено системе заданий компетентностного характера, которые основаны на жизненном опыте учащихся и направлены на отработку действий по усвоению правил поведения.Предназначено для учителей начальных классов, преподавателей и студентов высших педагогических учебных заведений, методистов.
НУШ Я досліджую світ Роб. зошит 1 кл. 1.2 Ч. (У 2-х ч.) (Укр) до підр. Бібік Н.М., Бондар
Зошит складено відповідно до типової освітньої програми для початкових класів, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко, та підручника Н. М. Бібік, Г. П. Бондарчук «Я досліджую світ» для 1 класу закладів загальної середньої освіти.Посібник містить вправи дослідницького характеру, творчі завдання на міжпредметній основі, логічні вправи, завдання компетентністного характеру, елементарні тестові завдання.Призначено для учнів 1 класу закладів загальної середньої освіти, учителів початкових класів.
НУШ Я досліджую світ Роб. зошит 1 кл. 2 ч. (У 2-х ч.) (Укр) до підр. Бібік Н.М., Бондарчук Г.П.
Зошит складено відповідно до типової освітньої програми для початкових класів, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко, та підручника Н. М. Бібік, Г. П. Бондарчук «Я досліджую світ» для 1 класу закладів загальної середньої освіти.Посібник містить вправи дослідницького характеру, творчі завдання на міжпредметній основі, логічні вправи, завдання компетентнісного характеру, елементарні тестові завдання.Призначено для учнів 1 класу закладів загальної середньої освіти, учителів початкових класів.
Мій конспект. Природознавство. 4 кл. I семестр (за підр.Грущинської) ПШМ153
Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування та розробки компетентнісно орієнтованих уроків природознавства у 4-му класі (І семестр), складені відповідно до вимог оновленої навчальної програми (у редакції 2016 p.), Орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів 1–4-х класів (Наказ МОН від 19.08.2016 № 1009) за підручником І. В. Грущинської (К. : Видавничий дім «Освіта», 2015).Зміст конспектів уроків дібраний з метою формування предметної, зокрема природознавчої компетентності школярів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про неживу та живу природу, основ екологічних знань, опанування способів навчально-пізнавальної та природоохоронної діяльності, формування ціннісного ставлення до природи та людини (формування наукової картини світу, формуван …
Я досліджую світ 2 кл (у) Атлас+контурні карти
Єдиний в Україні навчальний картографічний посібник для нової української школи з курсу “Я досліджую світ”. Частина навчально-методичного, комплекту разом з підручником і зошитом, за темою “Я досліджую світ”.
ЕК Природознавство 2 кл. (Укр) до підр. Гільберг та Грущинської НОВА ПРОГРАМА
ЕК Природознавство 2 кл. (Укр) до підр. Гільберг та Грущинської НОВА ПРОГРАМА
Я досліджую світ 1 кл (у) Робочий зошит. Ч.2
Цей зошит є невід ємною частиною навчально-методичного комплекту з курсу Я досліджую світ. Посібник, зміст якого розроблено відповідно до Нового Державного стандарту освіти та підручника Я досліджую світ, 1 клас (авт.Т.Гільберг, С.Тарнавська, О.Гнатюк, Н.Павич), допоможе оптимально організувати навчальний процес. Різнорівневі та цікаві завдання, що містяться в зошиті, зроблять уроки з курсу Я досліджую світ різноманітними і насиченими.
Я пізнаю світ 1 кл (у) Технологічна складова. Робочий зошит
Зміст уроків пропонованого посібника відповідає програмі НУШ з інтегрованого курсу Я досліджую світ для 1 класу закладів загальної освіти і підручнику Я досліджую світ для 1 класу авторів Тетяни Гільберг, Світлани Тарнавської, Ольги Гнатюк, Ніни Павич. Альбом містить практичний матеріал, що урізноманітнює процес навчання, унаочнює етапи віконання завдань. Для учнів 1 класу, учителів, батьків.
Мій конспект .Природознавство 4 кл (за підр.Грущинської) ПШМ108
Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків природознавства у 4 класі, складені відповідно до вимог оновленої навчальної програми (у редакції 2014 р.) за підручником І. В. Грущинської (К. : Видавничий дім «Освіта», 2015).Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозволяють творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу.Для вчителів початкової школи.
НУШ Я досліджую світ Роб.зошит 1 кл. 1.2 Ч. (У 2-х ч.) до підр. Гільберг Т.В. та ін. (Укр
Робочий зошит відповідає новому Державному стандарту початкової освіти і основним вимогам Нової Української школи. Посібник забезпечує формування в наймолодших школярів ключових, предметних і міжпредметних компетентностей, які позначаються через уміння вчитися, критично мислити, здатність логічно міркувати, готовність розв’язувати проблеми із застосовуванням досвіду навчальної діяльності, уміння працювати в команді тощо, передбачають оволодіння прийомами пошукової діяльності, розвиток дослідницьких умінь дітей. Завдання посібника дають можливість використовувати інтерактивні форми і методи навчання — дослідницькі, інформаційні, моделювання, ситуативні вправи тощо.
НУШ Я досліджую світ Роб. зошит 1 кл. 2 ч. (У 2-х ч.) до підр. Гільберг та ін. (Укр)
Робочий зошит відповідає новому Державному стандарту початкової освіти і основним вимогам Нової Української школи. Посібник забезпечує формування в наймолодших школярівключових, предметних і міжпредметних компетентностей, які позначаються через уміння вчитися, критично мислити, здатність логічно міркувати, готовність розв’язувати проблемиіз застосовуванням досвіду навчальної діяльності, уміння працювати в команді тощо, передбачають оволодіння прийомами пошукової діяльності, розвиток дослідницьких умінь дітей.Завдання посібника дають можливість використовувати інтерактивні форми і методи навчання — дослідницькі, інформаційні, моделювання, ситуативні вправи тощо.
Природоведение. 4 кл (р) Рабочая тетрадь к уч. Таглиной, Ивановой
Природоведение. 4 кл (р) Рабочая тетрадь к уч. Таглиной, Ивановой
Я досліджую світ 1 кл (у) Робочий зошит Грущинська Ч.2
Я досліджую світ 1 кл (у) Робочий зошит Грущинська Ч.2
АРТ, Разв. задания по природоведению 1-2 кл. (РУС)
АРТ: Разв. задания по природоведению 1-2 кл. (РУС)
НУШ Я исследую мир 1 кл (р) Рабочая тетрадь к уч. Гилберг 4-х ч. Ч. 3
Рабочая тетрадь соответствует новому Государственному стандарту начального образования и основным требованиям Новой Украинской школы. Пособие обеспечивает формирование у младших школьников ключевых, предметных и межпредметных компетенций, которые обозначаются через умение учиться, критически мыслить, способность логически рассуждать, готовность решать проблемы с применением опыта учебной деятельности, умение работать в команде и т.д., предусматривают овладение приемами поисковой деятельности, развитие исследовательских умений детей.Задача пособия — использовать интерактивные формы и методы обучения: исследовательские, информационные, моделирование, ситуативные упражнения и тому подобное.
КОНСТРУКТОР уроку з CD Природознавство 3 кл. НОВА ПРОГРАМА
НОВА ПРОГРАМА - 2014 РОКУ !!! Усі зошити та підручники входять до переліку Міністерства освіт і науки України шкільних підручників, рекомендованих до навчання та мають відповідні грифи Рекомендовано та Схвалено МОНУ.
ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 2 кл. Рабочая тетрадь (р) к учебн. Грущинской. Обновл. прогр.
Рабочая тетрадь предназначена для учащихся 2 классов общеобразовательных учебных заведений и соответствует программе (с учетом изменений, утвержденных Приказом МОН Украины от 05.08.2016 № 948).Разноуровневые задания с использованием диаграмм, таблиц, схем способствуют развитию мышления учащихся, обогатят их представление об окружающем мире, научат наблюдать во время экскурсий за изменениями в природе, выполнять интересные практические работы, простые наблюдения, защищать проекты.Цветная вкладка ознакомит учащихся с растениями и животными, занесенными в Красную книгу Украины.
Атлас. Я досліджую світ 2 кл (у) (НУШ)
Портфоліо учня — це один із сучасних способів оцінювання школяра. Навчатися у школі означає здобувати знання, уміння та навички для того, щоб досягти успіху. Завдання в зошиті дібрані так, щоб формувати в дітей уміння бачити взаємозв’язки багатьох аспектів життя. Згідно з філософією Концепції Нової української школи, це, зрештою, стане звичкою, яка допомагатиме дитині в майбутньому.Цей зошит допоможе зібрати перші досягнення і здобутки, занотувати перші успіхи та зберегти про них добру пам’ять.Посібник стане в пригоді учням 1 класу, їхнім батькам і вчителям.
Таблицы и схемы д начальной школы ПРИРОДОВЕДЕНИЕ (РУС) НОВАЯ ПРОГРАММА
Таблицы и схемы д начальной школы ПРИРОДОВЕДЕНИЕ (РУС) НОВАЯ ПРОГРАММА