Быстрый заказ книги
Пн-Пт: 10.00-17.00
(095) 856 74 61
(068) 340 49 30
(093) 286 22 57
Книголенд, книжный интернет-магазин
Язык
укр / рус

Корзина

0 шт. - 0,00грн.
Личный кабинет

Экология. Природоведение

На странице:
Сортировать по:
Я в мире. 4 кл., Метод. пособие для учителя, К учеб. Н. М. Бибик
Пособие соответствует действующей учебной программе и содержанию учебника для 4 класса общеобразовательных учебных заведений «Я в мире» (автор Н. М. Бибик). Издание включает календарно-¬тематический план, характеристику основных методических решений, которые могут быть реализованы на уроках по предмету «Я в мире», ориентировочные разработки уроков, а также страницы самообразования.Особое внимание уделено системе заданий компетентностного характера, которые основаны на жизненном опыте учащихся и направлены на отработку действий по усвоению правил поведения.Предназначено для учителей начальных классов, преподавателей и студентов высших педагогических учебных заведений, методистов.
Я досліджую світ, підруч. інтегр. курсу для 1 кл. ЗЗСО, У 2 ч. Ч. 1 (Н.М. Бібік, Г.П. Бондарчук)
НУШ Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ ПІДРУЧНИК 1 кл. (у 2-х частинах) Ч. 1 (Укр) Бібік Н.М., Бондарчук Г.П. (80 стр)
Я досліджую світ. Підручник для 2 класу, У 2 ч. Частина 2 (Корнієнко та ін.)ГОСЗАКАЗ
Підручник створено відповідно до вимог Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко, і складається з двох частин.Частина 2 підручника інтегрує інформатичну і технологічну освітні галузі та забезпечує різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій, формування інформатичної, проектно-технологічної та інших ключових компетентностей, необхідних для життя та продовження навчання, набуття початкових практичних навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій.Призначено для учнів 2 класу закладів загальної середньої освіти, вчителів початкових класів.
Я дослiджую свiт. 1 клас. Робочий зошит. До підручника Тагліна О.В., Іванова Г.Ж. У 2-х частинах. Ч. 2
Зошит-альбом відповідає новому Державному стандарту початкової освіти і основним вимогам Нової Української школи. Його зміст спрямований на формування ключових компетентностей для життя. Завдання зошита враховують загальноосвітні орієнтири Нової Української школи на основі компетентнісного підходу за основними групами – «Відчуваю», «Думаю» та «Дію», що віддзеркалює цілісність особистості, баланс між емоційною, мисленнєвою та діяльнісною сферами.Завдання посібника дають можливість використовувати інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, моделювання, ситуаційні вправи тощо.
Я досліджую світ. 2 клас. Частина 2 (за підручником Т. Г. Гільберг, С. С. Тарнавської, Н. М. Павич)
Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування та розробки уроків інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 2-му класі Нової української школи, складені відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової освіти (2018) та Типовою програмою авторського колективу під керівництвом О. Я. Савченко. Розподіл годин і тематика уроків відповідають змісту підручника Т. Г. Гільберг, С. С. Тарнавської, Н. М. Павич
Природоведение. 4 кл. Рабочая тетрадь. К учебнику О. В. Таглиной, Г. Ж. Ивановой
Природоведение. 4 кл (р) Рабочая тетрадь к уч. Таглиной, Ивановой
Я досліджую світ. 1 клас. Робочий зошит, У 2 частинах. Частина 2 (Бібік)
Зошит складено відповідно до типової освітньої програми для початкових класів, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко, та підручника Н. М. Бібік, Г. П. Бондарчук «Я досліджую світ» для 1 класу закладів загальної середньої освіти.Посібник містить вправи дослідницького характеру, творчі завдання на міжпредметній основі, логічні вправи, завдання компетентнісного характеру, елементарні тестові завдання.Призначено для учнів 1 класу закладів загальної середньої освіти, учителів початкових класів.
Я досліджую світ. 2 клас. 2 частина
Робочий зошит відповідає новому Державному стандарту початкової освіти і головним вимогам Нової української школи. Містить завдання і вправи з формування предметних компетентностей першокласників і призначений для самостійної роботи із закріплення знань і навичок, набутих у класі.Завдання дозволяють використовувати інтерактивні форми і методи навчання, а також розширяють кругозір учнів початкових класів.
Я досліджую світ 1 кл Підручник Грущинська Ч.2 (НУШ)
Я досліджую світ 1 кл (у) Підручник Грущинська Ч.2 (НУШ)
Природоведение. 4 класс. Рабочая тетрадь. К уч. Грущинской И. В.
Природоведение 4 кл (р) Рабочая тетрадь к уч. Грущинской
Я досліджую світ. 2 клас. Роб. зошит. До підр. І. Грущинської, З. Хитрої. У 2-х ч. Ч. 1
Робочий зошит складено відповідно до Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко, та поурочно узгоджено з підручником «Я досліджую світ» для 2 класу (Ірини Грущинської, Зої Хитрої). Посібник складається з двох частин і містить завдання пізнавального, практичного, комунікативного та пошукового характеру, що активують творчі здібності учнів. Зошит має спеціальні позначки, що полегшують орієнтування на сторінках.За QR-кодами доступні матеріали для родинних проектів та інтерактивні завдання.Для учнів другого класу закладів загальної середньої освіти, вчителів і батьків
Я досліджую світ. 2 клас. Робочий зошит. ч.2
Посібник відповідає вимогам навчальної програми «Фізика» авторського колективу під керівництвом В. М. Локтєва і призначений для організації навчання в 11 класі на рівні стандарту. Зошит є складовою навчально-методичного комплекту «Фізика. 11 клас», створеного на базі підручника за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого.Зошит містить описи 9 експериментальних робіт, а також методів обчислення похибок вимірювання. До посібника додається зошит для підготовки до експериментальних робіт, у якому подано завдання для проведення підготовчого етапу кожної роботи. Посібник має інтернет-підтримку, матеріали якої допоможуть реалізувати особистісно орієнтований підхід до навчання.Призначено для учнів 11 класу закладів загальної середньої освіти, вчителів фізики.
Природознавство. 3 кл. Розробки уроків до підручника І. В. Грущинської
Посібник складений відповідно до нової програми курсу «Природознавство » для загальноосвітніх навчальних закладів, підручника І. В. Грущинської «При- родознавство» для 3 класу (К., Видавничий дім «Освіта», 2013) та посібника для учнів «Природознавство , Робочий зошит. 3 клас. (Діптан Н. В. — Х., Вид-во «Ранок», 2013).
Я досліджую світ. 2 клас. Частина 1 (за підручником Т. Г. Гільберг, С. С. Тарнавської, Н. М. Павич)
Конспекти уроків, різноманітних за формою проведення, побудовано з урахуванням основних положень Концепції «Нова українська школа», на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів, з використанням елементів інтеграції, інноваційних та здоров’язбережувальних технологій, інтерактивних методів та прийомів навчання, сучасного обладнання як складової нового освітнього середовища. Для вчителів початкової школи.
Я досліджую світ. 2 клас. робочий зошит. ч.1
Зміст посібника відповідає вимогам Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна, та враховує особливості структури підручника «Я досліджую світ» авторів І. О. Большакової, М. С. Пристінської. Видання є складовою навчально-методичного комплекту «Я досліджую світ. 2 клас», який створено на базі підручника.Посібник складається з двох частин. Перша частина містить матеріали для першого семестру навчання, інтегровані завдання, спрямовані на розвиток системного, критичного і креативногомислення таблиці, схеми, діаграми зразки виконання практичних робіт опис дослідів. Матеріал подано в цікавій і доступній формі з урахуванням психологічних особливостей другокласників.Призначено для учнів 2 класу закладів загальної середньої освіти і вчителів початкових класів.
Я досліджую світ. Підручник для 1 класу ЗЗСО, У 2 ч. Частина 1 (Большакова, Пристінська)
НУШ Я досліджую світ. Підручник 1 кл. (у 2-х частинах) Ч. 1 (Укр) Большакова І.О., Пристінська М.С.
Природознавство. 4 клас. Робочий зошит. До підручника О.В. Тагліної, Г.Ж. Іванової
Природознавство 4 кл (у) Робочий зошит до підр. Тагліної, Іванової
Я досліджую світ. 2 клас. 1 частина
Робочий зошит відповідає новому Державному стандарту початкової освіти і головним вимогам Нової української школи. Містить завдання і вправи з формування предметних компетентностей першокласників і призначений для самостійної роботи із закріплення знань і навичок, набутих у класі.Завдання дозволяють використовувати інтерактивні форми і методи навчання, а також розширяють кругозір учнів початкових класів.
Я досліджую світ. 1 клас. Методичний посібник. Ч. 2 (до підруч. Н.М. Бібік, Г.П. Бондарчук)
Посібник складений відповідно до Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко. Видання враховує особливості структури підручника інтегрованого курсу для1 класу «Я досліджую світ» авторів Н. М. Бібік, Г. П. Бондарчук і є складовою навчально-методичного комплекту, який створено на базі підручника.Посібник містить календарно-тематичний план, характеристику основних методичних рішень, які можна реалізувати на уроках з інтегрованого курсу «Я досліджую світ».Особливу увагу приділено використанню вправ дослідницького характеру, творчих завдань на міжпредметній основі, логічних вправ, завдань компетентнісного характеру, елементарних тестів.Призначено для вчителів початкових класів, викладачів і студентів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів, методистів.