Быстрый заказ книги

Экология. Природоведение

На странице:
Сортировать по:
НУШ Я досл. світ. Роб.зошит 2 кл. Ч.1 КОМПЛЕКТ з 2-х ч. (Укр) до підр. Гільберг Т. та ін
Робочий зошит відповідає новому Державному стандарту початкової освіти і основним вимогам Нової Української школи. Посібник забезпечує формування в наймолодших школярів ключових, предметних і міжпредметних компетентностей, які позначаються через уміння вчитися, критично мислити, здатність логічно міркувати, готовність розв’язувати проблеми із застосовуванням досвіду навчальної діяльності, уміння працювати в команді тощо, передбачають оволодіння прийомами пошукової діяльності, розвиток дослідницьких умінь дітей.Завдання зошита дають можливість використовувати інтерактивні форми і методи навчання — дослідницькі, інформаційні, моделювання, ситуативні вправи тощо.На сторінках посібника розміщено QR-коди, за допомогою яких можна швидко перейти до додаткового матеріалу у вигляді пр …
Я досліджую світ 1 кл (у) Робочий зошит Ч.2 до підр. Коршунової
Я досліджую світ 1 кл (у) Робочий зошит Ч.2 до підр. Коршунової
Природознавство. 4 кл (у) Робочий зошит до підр. Гільберг
Природознавство. 4 кл (у) Робочий зошит до підр. Гільберг
НУШ Я досліджую світ. Підручник 1 кл. (у 2-х частинах) Ч. 1 (Укр) Бібік Н.М., Бондарчук Г.П.
НУШ Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ ПІДРУЧНИК 1 кл. (у 2-х частинах) Ч. 1 (Укр) Бібік Н.М., Бондарчук Г.П. (80 стр)
ПРИРОДОЗНАВСТВО 3 кл. Роб. зош. до підр. Гільберг Т.Г., Сак Т.В. (Укр) НОВА ПРОГРАМА
НОВА ПРОГРАМА - 2014 РОКУ !!! Усі зошити та підручники входять до переліку Міністерства освіт і науки України шкільних підручників, рекомендованих до навчання та мають відповідні грифи Рекомендовано та Схвалено МОНУ.
Природоведение 4 кл (р) Тетрадь друга природы Нов. прогр.
Благодаря разнообразным и оригинальным заданиям, представленным соответственно к каждому уроку, ученики смогут закрепить основы природоведческих знаний.
Мій конспект. Я досліджую світ 1 кл. Ч. 2 (за підр. Бібік, Г. П. Бондарчук) ПШМ218
Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування та розробки уроків інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1-му класі Нової української школи, складені відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової освіти (2018) за Типовою програмою авторського колективу під керівництвом О. Я. Савченко.Розподіл годин і тематика уроків відповідають змісту підручника Н. М. Бібік, Г. П. Бондарчук (Я досліджую світ: підруч. інтегр. курсу для 1 кл. закл. загал. серед. освіти : у 2-х ч.— Х. : Вид-во «Ранок», 2018).Конспекти уроків, різноманітних за формою проведення, побудовано з урахуванням основних положень Концепції «Нова українська школа», на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів, з використанням елементів інтеграції, інноваційних та здоров’язбережувальних те …
Я досліджую світ 2 кл (у) Робочий зошит. Ч.1 (НУШ)
Робочий зошит Я досліджую світ. 2 клас. Частина 1, нова українська школа, автор Гільберг Т.Г., Тарнавська С.С., Павич Н., видавництво ГенезаАнотаціяРозміщуємо вкладку Інформативна галузьУміщуємо дослідницькі та ситуативні вправи,Пропонуємо предметні та міжпредметні компетентнесні завдання
НУШ Я исследую мир Раб.тетрадь 1 кл. 1.2 Ч. (В 2-х ч.) к учеб. Гильберг Т.В. и др. (РУС)
Рабочая тетрадь соответствует новому Государственному стандарту начального образования и основным требованиям Новой Украинской школы. Пособие обеспечивает формирование у младших школьников ключевых, предметных и межпредметных компетенций, которые обозначаются через умение учиться, критически мыслить, способность логически рассуждать, готовность решать проблемы с применением опыта учебной деятельности, умение работать в команде и т.д., предусматривают овладение приемами поисковой деятельности, развитие исследовательских умений детей. Задача пособия — использовать интерактивные формы и методы обучения: исследовательские, информационные, моделирование, ситуативные упражнения и тому подобное.
ЕК Природоведение 4 кл. (РУС) ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА
НОВА ПРОГРАМА - 2015 РОКУ !!! Усі зошити та підручники входять до переліку Міністерства освіт і науки України шкільних підручників, рекомендованих до навчання та мають відповідні грифи Рекомендовано та Схвалено МОНУ.
Атлас. Я досліджую світ 1 кл (у) (НУШ )
НУШ АТЛАС. 1 клас. Я досліджую світ
НУШ Я досл. світ. Роб.зошит 2 кл. 1 ч. (у 2-х ч.) до підр. Большакової, Пристінської М.С. (Укр)
Зміст посібника відповідає вимогам Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна, та враховує особливості структури підручника «Я досліджую світ» авторів І. О. Большакової, М. С. Пристінської. Видання є складовою навчально-методичного комплекту «Я досліджую світ. 2 клас», який створено на базі підручника.Посібник складається з двох частин. Перша частина містить матеріали для першого семестру навчання: інтегровані завдання, спрямовані на розвиток системного, критичного і креативногомислення, таблиці, схеми, діаграми, зразки виконання практичних робіт, опис дослідів. Матеріал подано в цікавій і доступній формі з урахуванням психологічних особливостей другокласників.Призначено для учнів 2 класу закладів загальної середньої освіти і вчителів початкових класів.
ПРИРОДОЗНАВСТВО р з 2 кл+календар до підр.ГІЛЬБЕРГ Т.Г. Оновл.прогр.
Зошит укладено відповідно до оновленої в 2016 р. програми з природознавства. Він призначений для формування в учнів 2 класу практичних умінь і навичок з предмета, узагальнення та закріплення знань. Пропоновані завдання допоможуть зробити уроки природознавства пізнавальними та цікавими.Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів, методистів, батьків.
Природознавство. 4 кл (у) Робочий зошит до підр. Грущинської
Природознавство. 4 кл (у) Робочий зошит до підр. Грущинської
Я досліджую світ 1 кл (у) Робочий зошит Ч.4
Цей зошит є невід’ємною частиною навчально-методичного комплекту з курсу «Я досліджую світ». Посібник, зміст якого розроблено відповідно до нового Державного стандарту освіти та підручника «Я досліджую світ, 1 клас» (авт. Т. Гільберг, С. Тар­­­навська, О. Гнатюк. Н. Павич), допоможе оптимально організувати навчальний процес у Новій українській школі. Різнорівневі та цікаві завдання, що містяться в зошиті, зроб­лять уроки з курсу «Я досліджую світ» різноманітними та насиченими.
ПРИРОДОЗНАВСТВО 3 кл. Роб. зош. до підр. Грущинської (Укр) НОВА ПРОГРАММА
НОВА ПРОГРАМА - 2014 РОКУ !!! Усі зошити та підручники входять до переліку Міністерства освіт і науки України шкільних підручників, рекомендованих до навчання та мають відповідні грифи Рекомендовано та Схвалено МОНУ.
ПРИРОДОЗНАВСТВО р з 4 кл+календар до підр.ГІЛЬБЕРГ Т.Г. Оновл.прогр.
Зошит укладено відповідно до оновленої в 2016 р. програми з природознавства. Він призначений для формування в учнів 4 класу практичних умінь і навичок з предмета, узагальнення та закріплення знань. Пропоновані завдання допоможуть зробити уроки природознавства пізнавальними та цікавими.Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів, методистів, батьків.
Атлас. Я досліджую світ 2 кл (у) (НУШ)
Портфоліо учня — це один із сучасних способів оцінювання школяра. Навчатися у школі означає здобувати знання, уміння та навички для того, щоб досягти успіху. Завдання в зошиті дібрані так, щоб формувати в дітей уміння бачити взаємозв’язки багатьох аспектів життя. Згідно з філософією Концепції Нової української школи, це, зрештою, стане звичкою, яка допомагатиме дитині в майбутньому.Цей зошит допоможе зібрати перші досягнення і здобутки, занотувати перші успіхи та зберегти про них добру пам’ять.Посібник стане в пригоді учням 1 класу, їхнім батькам і вчителям.
Я досліджую світ 1 кл (у) Зошит-практикум Воронцова Ч.4
Я досліджую світ 1 кл (у) Зошит-практикум Воронцова Ч.4
НУШ Я досл.світ Роб. зошит 2 кл. Інформатика (Укр) до підр. Морзе, Барної ДИДАКТА
Робочий зошит складено відповідно до Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко, та поурочно узгоджено з підручником «Я досліджую світ» («Інформатика. Дизайн та технології») для 2 класу (Наталії Морзе, Ольги Барної). Посібник сприяє формуванню загальноосвітніх умінь і навичок учнів, а також кращому засвоєнню програмного матеріалу. Зошит пропонує три рівні опрацювання навчальних тем, що відображено відповідними умовними позначками. Крім того, посібник має інтернет-підтримку: інтерактивні завдання та навчальні презентації.Для учнів другого класу закладів загальної середньої освіти, вчителів і батьків.