Быстрый заказ книги

ДПА Билеты

На странице:
Сортировать по:
ДПА 2016 9 кл. Географія. Збірник завдань (у)
Збірник завдань охоплює зміст чинної навчальної програми шкільного курсу «Географія України». Основна мета посібника - допомогти вчителю підготувати варіанти контрольних робіт для проведення державної підсумкової атестації з географії в основній школі за допомогою різнорівневих завдань. До збірника входить 10 варіантів контрольних робіт, кожен з яких складається з 23 завдань.
32,00грн.
ДПА 2017 9 кл. Українська мова. Збірник диктантів (у)
ДПА 2017 9 кл. Українська мова. Збірник диктантів (у)
30,00грн.
ДПА 2016 4 кл. Літературне читання. Зб.підсумкових контр.робіт з укр. мов навч.
Посібник складено відповідно до вимог чинної програми з літературного читання для 1–4 класів (для шкіл з українською мовою навчання), «Системи контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» й підручників з літературного читання. Він містить 32 варіанти підсумкових контрольних робіт з літературного читання. Для вчителів початкових класів, учнів
22,00грн.
ДПА 2017 9 кл. Історія України. Збірник завдань (у)
ДПА 2017 9 кл. Історія України. Збірник завдань (у)
30,00грн.
ДПА 2016 9 кл. Історія України. Збірник завдань (у)
Збірник завдань для проведення підсумкової атестації з історії України. 9 клас : навчальний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів О.І. Гук, за науковою редакцією О.І. Пометун. —К. : Видавничий дім «Освіта», 2016. — 64 с.Пропоновані у збірнику завдання охоплюють матеріал з історії України за курс основної школи та можуть бути використані вчителями у 2016 році для проведення підсумкової атестації, а також учнями для самостійної підготовки до атестаційної роботи.У збірнику запропоновано 6 контрольних робіт у двох варіантах, кожна з яких складається з 16 тестових завдань з історії України:• завдання 1–12 з вибором однієї правильної відповіді,• завдання 13 на встановлення відповідності,• завдання 14 на встановлення правильної послідовності,• завдання 15–16 з вибором  …
25,90грн.
ДПА 2017 9 кл. Математика. Збірник завдань (у)
ДПА 2017 9 кл. Математика. Збірник завдань (у)
30,00грн.
ДПА 2016 9 кл. Біологія. Збірник завдань (у)
Збірник призначено для підготовки та проведення письмової державної підсумкової атестації за курс основної школи з біології в загальноосвітніх навчальних закладах. Він містить 10 варіантів атестаційних робіт.Кожен варіант складається з 27 тестових завдань різних видів. Завдання з відкритою відповіддю перевіряють уміння встановлювати причинно-наспідкові зв язки, пояснювати взаємозв язок будови та функції порівнювати, узагальнювати, моделювати біологічні процеси. Запропонована чітка система оцінювання.
32,00грн.
ДПА 2017 9 кл. Біологія. Збірник завдань (у)
Дпа 2017 9 клас біологія збірник завдань для підсумкових контрольних робіт
30,00грн.
ДПА 2016 4 кл. Математика. Зб.підсумкових контр. робіт
О. Корчевська, О. Гнатківська, Н. ХребтоваЗбірник орієнтовних завдань для укладання контрольних робіт . з математики за курс початкової школи
22,00грн.
ДПА 2017 9 кл. Англійська мова. Відповіді до збірника завдань (у)
ДПА 2017 9 кл. Англійська мова. Відповіді до збірника завдань (у)
15,00грн.
ДПА 2016 4 кл. Відповіді до збірника
корчевська, дпа 2016, 4 клас, математика, українська мова, літературне читання, відповіді до збірника завдань для контрольних робіт, 32 варіанти
24,00грн.
ДПА 2017 4 кл. Відповіді до збірника
Відповіді до контрольних робіт для державної підсумкової атестації з математики української мови та літературного читання для 4 класу.
12,00грн.
ДПА 2016 4 кл. Літературне читання. Зб.підсумкових контр.робіт з укр. мов навч.
Схвалено МОН УкраїниРозроблено відповідно до нової програми (зі змінами)Відповідає інструктивно-методичним вказівкам МОН України щодо оцінювання навчальних досягнень учнівЗа науковою редакцією О.Я. Савченко
20,00грн.
ДПА 2017 4 кл. Сборник заданий (укр мова, лит чтен, матем., рус яз.)
Навчальний посібник містить 5 розділів: «Українська мова», «Літературне читання», «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика» та призначений для проведення державної підсумкової атестації учнів 4 класів. Він укладений відповідно до програм з української (державної) мови та читання, російської мови, літературного читання та математики для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання, з урахуванням нових критеріїв оцінювання.
29,90грн.
ДПА 2017 9 кл. Англійська мова. Збірник завдань (у)
Збірник завдань з Англійської мови для підготовки до Державної Підсумкової Атестації в 9 класі. Відповідає інструктивно-методичним вказівкам МОН України щодо оцінювання навчальних досягнень учнів.Збірник містить 44 тести: 22 тести - рівень А2+, 22 тести - рівень В1. До складу кожного тесту входять:текст для читання з одним післятекстовим завданням,текст із пропущеними словами на використання мови,завдання для написання письмового повідомлення.
30,00грн.
ДПА 2017, Комплексна підготовка Українська мова 11 кл (У
ДПА 2017: Комплексна підготовка Українська мова 11 кл
25,00грн.
Готуймося до ДПА. Українська мова (укр)
Усі посібники містять різні види тестових завдань, завдання на встановлення послідовності чи відповідності, творчі завдання. Завдання можна використовувати впродовж навчального року з тренувальною метою у процесі підготовки до ДПА та підсумкових контрольних робіт, для самостійної та домашньої роботи.
15,00грн.
ДПА 2017 4 кл. Математика. Зб.підсумкових контр. робіт
Навчальний посібник призначений для проведення підсумкових контрольних робіт з математики у 4 класі. Тексти і завдання дібрано відповідно до оновленої програми та нових критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з урахуванням змін, внесених МОН України в 2016 році. Запропоновані в даному посібнику матеріали - 10 контрольних робіт - дають змогу визначити рівень навчальних досягнень учнів, засвоєння ними математичних знань, сформованості умінь та навичок та здатність застосовувати вивчений матеріал на практиці.
20,00грн.
ДПА 2016 4 кл. Математика. Зб.підсумкових контр. робіт
Схвалено МОН УкраїниРозроблено відповідно до нової програми (зі змінами)Відповідає інструктивно-методичним вказівкам МОН України щодо оцінювання навчальних досягнень учнівОдобрено МОН УкраиныРазработан в соответствии с новой программой (с изменениями)Отвечает инструктивно-методическим указаниям МОН Украины по оценке учебных достижений учащихся
20,00грн.
ДПА 2017 4 кл. Літературне читання. Зб.підсумкових контр.робіт з укр. мов навч.
Навчальний посібник призначений для проведення підсумкових контрольних робіт з літературного читання в 4 класі. Тексти і завдання дібрано відповідно до оновленої навчальної програми з літературного читання для 1-4 класів та нових критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з урахуванням змін, внесених МОН України в 2016 р. Для учнів початкової школи, учителів.
20,00грн.