Быстрый заказ книги

Управление и документация

На странице:
Сортировать по:
ШД ДНЗ Журнал обліку виконання норм харчування сині
Документація для дошкільних навчальних закладів.
Діагностика в ДНЗ, МОНІТОРІНГ мовлен.розвитку і дріб.моторики дітей ранній дош.віку+стиму.мат.(Укр)
Діагностика в ДНЗ: МОНІТОРІНГ мовлен.розвитку і дріб.моторики дітей ранній дош.віку+стиму.мат.(Укр)
СУЧАСНА дошк. освіта, Розгорнутий календарний план. ОСІНЬ. Молодша група (Укр)
У посібнику подано перспективний та розгорнутий календарний план організації навчально-виховного процесу з дітьми другої молодшої групи ДНЗ. План складений за блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістову цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення матеріалу протягом тематичного тижня.Цей посібник можна використовувати як робочий календарний план, в який необхідно вписати: індивідуальну роботу, трудову діяльність, загартовувальні заходи, роботу щодо попередження дитячого травматизму та роботу з батьками.
ДНЗ. Вихователю. Ігротека вихователя ДНЗ. Система розвивальних ігор для дітей 5-6-ти (7-ми) років (с
Посібник містить систему розвивальних ігор для дітей 5–6-ти (7-ми) років (старша група), дібраних відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та чинних навчальних програм. Проведення ігор розплановано на весь навчальний рік (за місяцями, тижнями, заняттями).Матеріали посібника сприятимуть розвитку мислення, мовлення молодших дошкільників, формуванню у них уміння самостійно ухвалювати рішення, аналізувати предмети та явища навколишнього світу, трансформувати набуті знання у нові способи діяльності, підвищенню їхнього пізнавального інтересу.Для вихователів ДНЗ, батьків дошкільників.
ШД ДНЗ жовті Журнал обліку виконання норм харчування
ШД ДНЗ жовті Журнал обліку виконання норм харчування
Електронний конструктор уроку.Помічник вихователя-методиста ДНЗ (у) ЕКУ008
Електронний конструктор уроку.Помічник вихователя-методиста ДНЗ (у) ЕКУ008
Впевнений старт, Ігрова діяльність майбутнього першокласника (Укр)
Різноманітні цікаві та пізнавальні ігри позитивно впливають на розвиток малят: якщо дитина вміє гратися, якщо її радує власна кмітливість і надихає перемога над труднощами, якщо вона навчилася уважно слухати і бачити, їй ніколи не буде нудно. Такий малюк завжди веселий, допитливий, він випромінює позитивні емоції і готовий пізнавати навколишній світ.
Організація освітнього процесу від вересня до травня. Ранній вік. ДНВ37
Посібник містить рекомендації щодо організації раціонального харчування дітей у ДНЗ: перелік нормативно-правових документів, контроль за організацією харчування, оформлення необхідної документації, матеріал для використання в роботі з дітьми стосовно здорового харчування, рекомендації для батьків.Посібник адресовано медичним сестрам з дієтичного харчування, посаду яких нещодавно введено до штатних розписів ДНЗ, керівникам закладу, вихователям, батькам.
Діагностика в ДНЗ, МОНІТОРИНГ осн. компетенцій дітей 4 рік (молод.дошк.) +Стим.матеріал(Я у світі)
Діагностика в ДНЗ: МОНІТОРИНГ осн. компетенцій дітей 4 рік (молод.дошк.) +Стим.матеріал(Я у світі)
ШД ДНЗ Журнал прибуття(вибуття) дітей жовті
Документація для дошкільних навчальних закладів.
СУЧАСНА дошк. освіта, ДИТИНА ВЕСНА Розгорн. перспект. план. Старший дошк. вік (Укр) + ДИСК
СУЧАСНА дошк. освіта: ДИТИНА ВЕСНА Розгорн. перспект. план. Старший дошк. вік (Укр) + ДИСК
ДНЗ. Вихователю. Перспективне планування освітнього процесу в групі шостого року життя. ДНВ069
Пропонований посібник містить перспективне планування освітнього процесу з дітьми шостого року життя. Планування укладено з урахуванням блочно-тематичного принципу. У межах кожного місяця заплановані заняття за всіма видами діяльності інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти. До кожного заняття визначено програмовий зміст, лексичний матеріал та обладнання.У межах кожного тематичного блоку наведено перелік рекомендованих літературних творів, рухливих та дидактичних ігор.Посібник рекомендований для використання в роботі вихователями-методистами, вихователями ДНЗ.
СВІТ ДИТИНСТВА. Комплексна програма для дошкільних навч. закладів
Програма “Світ дитинства” укладена відповідно до вимог державних стандартів – Базового компонента дошкільної освіти України – за освітніми лініями: “Особистість дитини”, “Дитина в соціумі”, “Дитина у природному довкіллі”, “Дитина у світі культури”, “Гра дитини”, “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”, “Мовлення дитини”. Метою програми є забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини 4–6 років, її психічного і фізичного здоров’я, виховання ціннісного ставлення до природного, предметного й соціального довкілля, до самої себе, формування механізмів соціальної адаптації, набуття освітніх компетенцій, реалізація творчого потенціалу дитини в різних видах діяльності.Набуття різних видів компетенцій дитиною відбувається в різних видах діяльності: ігровій, сенсорно-пізнавал …
ШД ДНЗ жовті Журнал інструктажу з питань безпеки життєдіяльності при прийомі на роботу (Укр)
ШД ДНЗ жовті Журнал інструктажу з питань безпеки життєдіяльності при прийомі на роботу (Укр)
Електронний конструктор уроку.Вихователю. Дидактичні ігри. 4-й рік життя ЕДН005
Електронний конструктор уроку.Вихователю. Дидактичні ігри. 4-й рік життя ЕДН005
Впевнений старт, Метод. рекомендації до зош. майбутнього першокласника (Укр)
Посібник «Методичні рекомендації до Зошита майбутнього першокласника» відповідає вимогам базової програми «Я у Світі», програми роз­витку дітей «Впевнений старт» і забезпечує реалізацію ­завдань, визначених у розділах «Пізнавальний розвиток», «Мовленнєвий розвиток». У методичних рекомендаціях визначено освітні завдання кожної теми, очікувані результати та шляхи їх досягнення, докладні інструкції щодо виконання кожного завдання. Посібник містить і допоміжний матеріал: короткі відомості з теми, вірші, загадки, скоромовки тощо, які сприяють ­образному сприйняттю теми. Методичні рекомендації до «Зошита майбутнього першокласника» адресовані батькам, педагогам дошкільних, загальноосвітніх закладів, на базі яких здійснюється підготовка дітей до шкільного ­життя. Це видання розроблен …
Діагностика в ДНЗ, МОНІТОРІНГ мовлен.розвитку і дріб.моторики дітей старш.дошк.віку +стиму.мат.(Укр)
Діагностика в ДНЗ: МОНІТОРІНГ мовлен.розвитку і дріб.моторики дітей старш.дошк.віку +стиму.мат.(Укр)
Я кращої в світі країни не знаю… Нац-патріотичне вихов. в ДНЗ. Серед вік. ДНВ047
Посібник містить методичні рекомендації, розробки занять та виховних заходів, добірку дидактичних ігор та мовленнєвих вправ з національно-патріотичного виховання дітей середнього дошкільного віку, матеріали для роботи з батьками дошкільників.