Быстрый заказ книги

Управление и документация

На странице:
Сортировать по:
Впевнений старт, Ігрова діяльність майбутнього першокласника (Укр)
Різноманітні цікаві та пізнавальні ігри позитивно впливають на розвиток малят: якщо дитина вміє гратися, якщо її радує власна кмітливість і надихає перемога над труднощами, якщо вона навчилася уважно слухати і бачити, їй ніколи не буде нудно. Такий малюк завжди веселий, допитливий, він випромінює позитивні емоції і готовий пізнавати навколишній світ.
ДНЗ. Керівнику. Інноваційні технології в ДНЗ. ДНК009
Посібник містить науково-методичні, практичні засади формування готовності вихователів ДНЗ до вибору та впровадження інновацій.У ньому окреслені основні аспекти успішного здійснення інноваційної діяльності, розвитку інноваційного менеджменту дошкільного навчального закладу. Наведені в посібнику теоретичні, практичні матеріали (діагностичні методики, розробки методичних заходів, занять із дітьми та ін.) щодо формування інноваційного потенціалу педагогічного колективу допоможуть педагогам дошкільних навчальних закладів зосередити зусилля на генеруванні інноваційних ідей, їх визначенні, відборі та забезпеченні впровадження з метою підвищення якості навчально-виховного процесу.
Моніторинг стану здоровя дошкільників. ДН174
Посібник містить методичні рекомендації з проведення моніторингових процедур щодо формування основ здорового способу життя вихованців та педагогів ДНЗ стану здоров я дітей та їх фізичного розвитку. Наведений матеріал стане при нагоді завідувачам ДНЗ, вихователям-методистам, інструкторам з фізичної культури, методистам районних відділів освіти.
ДНЗ. Керівнику. Методична робота в ДНЗ. ДНК008
У посібнику подано теоретичну інформацію щодо основних засад методичної роботи в дошкільному навчальному закладі та зразки необхідного практичного матеріалу щодо організації методичної роботи з кадрами, навчально-виховного процесу, контрольно-аналітичної діяльності, зразки оформлення окремих документів. Методичний посібник адресовано вихователям-методистам, керівникам, педагогам дошкільних навчальних закладів.
Дошк. освіта, Перспект.план розв.-вихов. зайнят. дітей молод.дошк.віку 5 рік.ВЕСНА (Я у світі)
У посібнику подано систему перспективного планування розвивально-виховної зайнятості дітей молодшого дошкільного віку, в основу якого покладено блочно-тематичний принцип. До кожної теми визначено завдання за лініями розвитку та сферами згідно програмових вимог програми «Я у Світі», розкрито шляхи реалізації цих завдань, де передбачено змістовне наповнення плану різними видами, формами, методами організації життєдіяльності за лініями розвитку.
СУЧАСНА дошк. освіта, Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. Для всіх вікових груп (Укр)
СУЧАСНА дошк. освіта: Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. Для всіх вікових груп (Укр)
Цікава граматика.Розробки занять для дітей старшого дошкільного віку ДН102
Посібник містить розробки занять із навчання грамоти для дітей старшого дошкільного віку. Заняття супроводжуються переліком завдань, наочних матеріалів, покроковим коментарем до ходу занять, графічними зображеннями наочних дидактичних посібників, необхідних для проведення ігор, розвивальних вправ та інше.Рекомендоване вихователям ДНЗ, батькам.
Професійний довідник учителя-логопеда ДНЗ.ЛП1
Професійний довідник учителя-логопеда ДНЗ.ЛП1
Хрестом.-посібник ДНЗ, Художне слово в щод. житті дитини. Старший дошк. вік.+Диск (Укр) (Я у світі)
Хрестоматія „Щасливий день. Художнє слово у житті дитини. Старший вік укладена згідно з орієнтовним переліком художніх творів Базової програми „Я у світі та структурована за тематичними блоками –– режимними моментами: Ранок, Прогулянка, Заняття, Друга половина дня. До художніх творів подається ряд орієнтовних творчих завдань: етюди, спостереження, дослідницька робота, врави-емпатії, пантоміми, дихальні гімнастики, логопедичні зарядочки та багато іншого. Кожний тематичний блок за вимогами програми Я у світі спрямований на формування соціальної свідомості дітей, навичок безпечної поведінки, закладає основи екологічного виховання. Пропонована хрестоматія надасть практичну допомогу вихователям, вихователям-методистам, психологам, музичним керівникам дошкільних закладів в організа …
СУЧАСНА дошк. освіта, Моніторинг осн. компетенцій дітей. Ст. дошк. вік (Укр) + стимульний матеріал
СУЧАСНА дошк. освіта: Моніторинг осн. компетенцій дітей. Ст. дошк. вік (Укр) + стимульний матеріал
СУЧАСНА дошк. освіта, Розгорнутий календарний план. ОСІНЬ. Середня група (Укр)
У посібника подано перспективний та розгорнутий календарний план організації навчально-виховного процесу з дітьми дошкільного віку. Він укладений за блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістову цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення матеріалу протягом тематичного тижня.Під час його складання були враховані рекомендації інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 03.07.2009р. № 1 9-455) та наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності».Ці посібники можна використати як робочі календарні плани, в які необхідно ті …
Вихователю. Дитині про безпеку (у) ЕДВ001
Вихователю. Дитині про безпеку (у) ЕДВ001
Впевнений старт, Метод. рекомендації до зош. майбутнього першокласника (Укр)
Посібник «Методичні рекомендації до Зошита майбутнього першокласника» відповідає вимогам базової програми «Я у Світі», програми роз­витку дітей «Впевнений старт» і забезпечує реалізацію ­завдань, визначених у розділах «Пізнавальний розвиток», «Мовленнєвий розвиток». У методичних рекомендаціях визначено освітні завдання кожної теми, очікувані результати та шляхи їх досягнення, докладні інструкції щодо виконання кожного завдання. Посібник містить і допоміжний матеріал: короткі відомості з теми, вірші, загадки, скоромовки тощо, які сприяють ­образному сприйняттю теми. Методичні рекомендації до «Зошита майбутнього першокласника» адресовані батькам, педагогам дошкільних, загальноосвітніх закладів, на базі яких здійснюється підготовка дітей до шкільного ­життя. Це видання розроблен …
Впевнений старт, ВЕСНА. Розгорнуте календарне планування (Укр) + ДИСК
У посібнику подано розгорнуте календарне планування організації навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку за програмою «Впевнений старт». У ньому визначено найбільш ефективні методи, прийоми та засоби, спрямовані на реалізацію важливих розвивальних, навчальних та виховних завдань. Матеріал поділено за розділами програми з урахуванням різних видів діяльності й індивідуальних особливостей дітей. До запланованих занять дібрано практичний матеріал: рухливі, музичні, дидактичні, мовні, фонематичні, логіко-математичні ігри, фізкультхвилинки, артикуляційні вправи, художні твори тощо. Цей посібник допоможе вихователям змістовно та цікаво організувати роботу з дітьми протягом дня. На CD міститься додатковий матеріал із різних видів діяльності для індивідуальної роботи з дітьми.
СУЧАСНА дошк. освіта, Розгорнутий персп.план на літній оздоровчий період. Ранній вік (Укр) ДИТИНА
СУЧАСНА дошк. освіта: Розгорнутий персп.план на літній оздоровчий період. Ранній вік (Укр) ДИТИНА
РОЗКВІТ. Програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом
Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом “Розквіт” розроблена з урахуванням сучасних тенденцій щодо інклюзивної освіти дітей з особливими потребами, а також – новітніх підходів до навчання та розвитку дітей із розладами аутистичного спектра. Комплексна програма складається із семи розділів, які охоплюють освітні лінії Базового компонента: “Дитина в соціумі”, “Мовлення дитини”, “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”, “Дитина у світі культури”, “Гра дитини”, “Здоров’я та фізичний розвиток” (як частина освітньої лінії “Особистість дитини”), а також розділ “Розвиток соціально-побутових навичок”, який є надзвичайно актуальним в контексті системного впливу на формування дітей із розладами аутистичного спектра.Особливу увагу приділено умовам продуктивного н …
Дошк. освіта, Перспект.план розв.-вихов. зайнят. дітей молод.дошк.віку 5 рік.ЗИМА (Я у світі)
У посібнику подано систему перспективного планування розвивально-виховної зайнятості дітей молодшого дошкільного віку, в основу якого покладено блочно-тематичний принцип. До кожної теми визначено завдання за лініями розвитку та сферами згідно програмових вимог програми «Я у Світі», розкрито шляхи реалізації цих завдань, де передбачено змістовне наповнення плану різними видами, формами, методами організації життєдіяльності за лініями розвитку.
СУЧАСНА дошк. освіта, ДИТИНА ВЕСНА Розгорн. перспект. план. Середній дошк. вік (Укр) + ДИСК
СУЧАСНА дошк. освіта: ДИТИНА ВЕСНА Розгорн. перспект. план. Середній дошк. вік (Укр) + ДИСК
Діагностика в ДНЗ, МОНІТОРИНГ осн. компетенцій дітей 5 рік (молод.дошк.) +Стим.матеріал(Я у світі)
Діагностика в ДНЗ: МОНІТОРИНГ осн. компетенцій дітей 5 рік (молод.дошк.) +Стим.матеріал(Я у світі)
СУЧАСНА дошк. освіта, Організація і проведення прогулянок. Молод. дошк. вік (Укр)
СУЧАСНА дошк. освіта: Організація і проведення прогулянок. Молод. дошк. вік (Укр)