Быстрый заказ книги

Чтение

На странице:
Сортировать по:
Абетка від А до Я та числа від 0 до 10 (у) Подарунок маленькому генію (4-7 р.)
Книга являє собою посібник для дітей 4—7 років. Поданий у віршах, лічилках, загадках та скоромовках матеріал допоможе у доступній, ігровій формі ознайомити дитину з буквами від А до Я та числами від 0 до 10.
39,90грн.
Абетка: Ричалочка
Ця серія книжок допоможе вам ознайомити дитину зі звуками рідної мови. Кожна книжечка містить віршики і малюнки на певну групу звуків.
15,00грн.
Неймовірні казки. Хмаринка й Кит
Серія авторських казок «Неймовірні казки», орієнтована на дітей віком від 4 років. У казках цієї серії письменник зосередив свій погляд на одвічних дитячих проблемах, таких як дружба, доброта та взаєморозуміння. Маленьких читачів зацікавлять повчальні історії казкових героїв, а можливо, у них малеча побачить і себе!Дітлахи матимуть нагоду не лише почитати казки з батьками, а й поспостерігати за складними ситуаціями, досвід виходу з яких допоможе їм у майбутньому. Казкова круговерть у доступній формі моделює дитяче середовище з першими проблемами на шляху дорослішанн
36,90грн.
Моя перша книжка для читання
Ваша дитина вже засвоїла буквар, отже, час переходити до закріплення і поглиблення отриманих навичок читання. Вправи і тексти посібника спрямовані на вироблення відповідних умінь, збагачують словниковий запас дитини, розвивають мовлення та логічне мислення. Книгу схвалено Міністерством Освіти та Науки України.
90,00грн.
Букварь (мини)
При сoстaвлeнии Буквaря aвтoр испoльзoвaл свoй 30-лeтний oпыт рaбoты лoгoпeдa, чтo впeрвыe пoзвoлилo сoчeтaть oбучeниe грaмoтe с прeдупрeждeниeм oшибoк при письмe, вoзникaющиx в шкoльнoм вoзрaстe. Буквaрь oснoвaн нa трaдициoннoм пoдxoдe к oбучeнию чтeнию нa русскoм языкe, дoпoлняя трaдициoнный пoдxoд oригинaльным спoсoбoм oбучeния рeбeнкa oсoзнaнию буквoсoчeтaния кaк цeльнoгo грaфичeскoгo элeмeнтa - слoгa в кaчeствe eдиницы чтeния (в дaльнeйшeм письмa). Буквaрь нe имeeт рaзвлeкaтeльнoгo или зaнимaтeльнoгo xaрaктeрa, eгo зaдaчa - oбeспeчить рeбeнку нaибыстрeйшee oвлaдeниe тexникoй чтeния, чтo дoлжнo дoстaвить дeтям рaдoсть и удoвoльствиe в нaгрaду зa труд. Рeкoмeндoвaн Министeрствoм oбщeгo и прoфeссиoнaльнoгo oбрaзoвaния Рoссийскoй Фeдeрaции в кaчeствe учeбнoгo пoсoбия.
179,00грн.
Абетка: Співаночка
Ця серія книжок допоможе вам ознайомити дитину зі звуками рідної мови. Кожна книжечка містить віршики і малюнки на певну групу звуків.
15,00грн.
Соняшникова читанка. Хрестоматія для читання дітям раннього та дошк. віку
Тематичний збірник фольклорних та художніх текстів для читання дітям першого–шостого років життя укладено відповідно до програми “Соняшник” (авт. Л. Калуська) та вікових сприймальних можливостей дітей раннього та дошкільного віку.Для вихователів дошкільних навчальних закладів, батьків, студентів.
137,90грн.
Стартуємо разом, Букви, звуки та склади 5 - 7 років
Посібник призначений для роботи з дітьми 5–7 років, які збираються йти до школи. У ньому пропонуються завдання на ознайомлення зі звуками та буквами української абетки, опрацювання звукових схем, поділу схем на склади, визначення наголосу тощо. На сторінках книги діти навчаться складати речення за схемами та малюнками, поєднувати звуки в склади, а склади — в слова, робити звуковий аналіз слів, розрізняти звуки і т. ін. У посібнику також містяться вірші про букви, скоромовки, чистомовки, загадки. Крім того, дошкільнятам пропонується штрихувати, наводити, домальовувати елементи букв, «заховані» в зображеннях предметів і тварин, тим самим готуючи руку до написання літер.
25,00грн.
Азбука в карточках. Читайка
От издателя: Эта азбука — очень интересная вещь. Во-первых, это букварь. А еще — отдельные буквы, из которых можно легко составить слоги, а потом — слова. Во-вторых, прекрасные рисунки, которые подсказывают, показывают, помогают запомнить букву. Также в комплекте есть подробная инструкция для родителей, как лучше работать с этими карточками.
135,90грн.
Буквар Читайлик (у) Подарунок маленькому генію (4-7 р.)
Цель пособия - формирование у детей старшего школьного возраста начальных навыков чтения. Книга также поможет в развитии фонематического слуха, овладении звуко-буквенным анализом, расширит словарный запас, даст представление о понятиях: звук, слог, ударение, основные виды слов, предложение и т.п. Занятия с букварем будут стимулировать развитие восприятия, памяти, внимания и мышления.На украинском языке.
39,90грн.
Розумна казка Чарівний кінь
Ваш малюк починає читати й рахувати? Запропонуйте йому книжку із серії Розумна казка! Ні її сторінках ви знайдете не тільки добре знайомих казкових героїв, ай цікаві завдання, відповіді на які слід шукати серед різнокольорових наліпок. Разом з персонажами діти потренуються читати, лічити до 10 та розвинуть дрібну моторику.Навчатися з Розумною казкою - це корисне задоволення!
35,90грн.
Ступеньки к школе, Знаем буквы, хотим читать 4-6 лет (РУС)
Пособие направлено на детей, которые уже знакомы с буквами в пределах алфавита и не является аналогом букваря. Рабочая тетрадь содержит такой материал для работы с дошкольниками: ознакомление с буквами, обучение чтению слогов, составление слогов в слова, чтение коротких предложений.
15,00грн.
Учимся считать
Многие из вас - очень занятые люди, работаете с утра до вечера, поэтому заниматься с ребенком вам при всем желании порой просто некогда. Эта книга по эффективному и быстрому обучению детей счету и чтению, несомненно, поможет вам! Занимайтесь с ребенком по 10-15 минут хотя бы несколько раз в неделю, и очень скоро он перегонит своих продвинутых сверстников. К тому же в этой книге - масса веселых заданий и смешных рисунков, с которыми обучение ваших малышей будет проходить очень интересно, без понукания и принуждения.
139,00грн.
Букварь
При составлении Букваря автор использовал свой 30-летний опыт работы логопеда, что впервые позволило сочетать обучение грамоте с предупреждением ошибок на письме, возникающих в школьном возрасте. Букварь основан на традиционном подходе к обучению чтению на русском языке, дополняя традиционный подход оригинальным способом обучения ребенка осознанию буквосочетания как цельного графического элемента - слога в качестве единицы чтения (в дальнейшем письма). Букварь не имеет развлекательного или занимательногохарактера, его задача - обеспечить ребенку наибыстрейшее овладение техникой чтения, что должно доставить детям радость и удовольствие в награду за труд. Надеемся, что наши дети, овладев без особых затруднений чтением, возьмут в руки книгу как орудие культуры и источник знаний.
239,90грн.
Неймовірні казки. Найнекрасивіша сніжинка
Життя маленької чарівної Сніжинки було безтурботним і веселим. Адже чого ще можна бажати, якщо ти така гарна, а поруч — вірні друзі. Але зустріч із Бурулькою перевернула все догори дриґом... Чи справді її друзі — найкращі, а вона — найкрасивіша, розповість казка «Найнекрасивіша Сніжинка».
36,90грн.
Сходинки до школи, Знаємо букви, хочемо читати 4-6 років
Зошит орієнтований на дітей, які вже знайомі з буквами в межах українського алфавіту й не є аналогом букваря. Робочий зошит містить такий матеріал для роботи з дошкільниками: ознайомлення з буквами, навчання читати склади, складання складів у слова, читання коротких речень.
15,00грн.
Рік до школи. Учимося читати. 5+. Робочий зошит. РДШ002
Пропонований посібник містить розробки занять з навчання читання дітей старшого дошкільного віку. Мета посібника — формування в дітей початкових навичок читання. Діти старшого дошкільного віку ознайомляться з буквами, навчаться читатисклади, складати склади у слова, читати короткі речення.До кожного заняття створено презентації з ілюстративним матеріалом і цікавими завданнями та робочий зошит для дитини.Бажано використовувати всі компоненти комплекту одночасно, адже це сприятиме комплексній, цілісній роботі для навчання дитини читання.Комплект орієнтований на широке коло читачів: батьків, вихователів і всіх, хто займається вихованням та розвитком дітей старшого дошкільного віку.
35,00грн.
Букви. Слова 5-6 (у) Дошкільні зошити
Рекомендовано для роботи з дітьми дошкільног віку відповідно до програми «Я У СВІТІ» У зошиті: більше ніж 25 ігрових завдань, кольорові розвороти з вправами та лабіринтами, черно-білі малюнки, які можна розфарбувати.
14,90грн.
Розумна казка Про липку та зажерливу бабу
Ваш малюк починає читати й рахувати? Запропонуйте йому книжку із серії Розумна казка! Ні її сторінках ви знайдете не тільки добре знайомих казкових героїв, ай цікаві завдання, відповіді на які слід шукати серед різнокольорових наліпок. Разом з персонажами діти потренуються читати, лічити до 10 та розвинуть дрібну моторику.Навчатися з Розумною казкою - це корисне задоволення!
35,90грн.
Трафаретки-навчайки Вивачємо букви
Посібник з трафаретами для дошкільнят.
16,50грн.

Акционное предложение