Быстрый заказ книги
Книжный каталог
 
 

Общественные науки. Экономика. Право

Вид: Список / Витрина
На странице:
Сортировать по:
Адвокатський іспит. Підгот …
Навчальний посібник укладено відповідно до останніх змін у нормативно-правових актах.Доопрацьований авторами з урахуванням Програми складення кваліфікаційного іспиту, нова редакція якого затверджена рішенням Ради адвокатів України від 26 лютого 2016 року № 68 і введена в дію з 1 червня 2016 року, а також змін, що відбулись у чинному законодавстві України з часу третього видання посіб …
475,00грн.
Бизнес-этикет НС12
Серьезный деловой человек должен иметь хорошие манеры, а также разбираться в международных стандартах делового общения и т. д. Наша книга поможет вам осваивать азы этой полезной науки и научиться вести деловые беседы, успешно справляться с ролью выступающего, грамотно вести телефонные переговоры и деловую переписку, умело использовать средства невербального общения, налаживать отноше …
10,00грн.
Адвокатура України. Кн.1 О …
У підручнику (Книга 1) розглянуто теоретичні основи науки про адвокатуру, історію становлення та розвитку адвокатури України, організацію адвокатури в Україні, правові основи її діяльності, принципи організації та діяльності адвокатури, засади адвокатського самоврядування та його організаційні форми, правовий статус адвоката, порядок його набуття, права та обов’язки адвоката. Дано за …
525,00грн.
Бухгалтерський фінансовий  …
Підручник. Затверджено МОН України+ компакт-диск із Законодавчою базою з питань оподаткуванняПідручник підготовлений професором кафедри обліку і аудиту Національного університету харчових технологій Н. М. Ткаченко у повній відповідності з програмою курсу “Бухгалтерський фінансовий облік”. У підручнику викладено “Основи побудови бухгалтерського фінансового обліку” (частина І – 4 розді …
285,00грн.
Правознавство. Цікаве та м …
Посібник містить матеріали, які допомагають розвивати і систематизовувати знання, самостійно їх набувати, використовувати на практиці. Це різні види дидактичного матеріалу, зокрема, висловлювання античних мудреців та блискучих риторів, афоризми відомих людей стародавнього і сучасного світу. Наголошено на висловах з Римського права. Заслуговують уваги навчальні ігри, вікторини, конкур …
137,90грн.
Міжнародне співробітництво …
Учебное пособие дает необходимые знания международного сотрудничества в борьбе с финансовыми правонарушениями как учебной дисциплины. Последовательно раскрыты сущность финансового правонарушения как международного явления, понятия и субъекты международного сотрудничества, формы международного сотрудничества, правовые основы международного сотрудничества в борьбе с финансовыми правона …
305,90грн.
Прокуратура України. Навчальний посібник
Мета навчального посібника - розкрити суть і значення діяльності прокуратури у сфері охорони прав фізичних та юридичних осіб на базі законодавства України, сформувати бачення ролі органу прокуратури як важливого виразника правової держави. Для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів України. Також корисним буде всім, хто цікавиться діяльністю прокуратури.
123,90грн.
Мотивация в организациях.  …
Это первая книга из серии Психология труда и организационная психология . Работа известных австрийских ученых Венского Университета с большим практическим опытом в области организационного консультирования, развития персонала и коучииг-тренинга. Мотивация в организациях — это книга, которая важна как для ученых, так и для менеджеров-практиков, поскольку здесь представлены все совреме …
74,50грн.
Ділові документи та правові папери ннн
В офіційно-діловій практиці немає дрібниць. Від правильного оформлення документа залежить доля розпочатої справи. Тому довідник охоплює як зразки різних видів документів, так і рекомендації щодо розташування реквізитів на них, правильного вживання мовних зворотів, розділових знаків, великої літери, графічних скорочень, назв професій, нагород і прикметників, утворених від географічних …
45,50грн.
Аудит. Навчальний посібник 3-тє вид.
Висвітлюються питання аудиторської діяльності, організації аудиторських фірм та проведення аудиторських послуг і внутрішнього контролю, а також аудиту в комп’ютерному середовищі. Крім того, наведено питання методики установчих документів, активів пасивів підприємств, а також фінансової звітності.Призначено для студентів вищих навчальних закладів різних форм навчання, аудиторів, еконо …
459,00грн.
Судоустрій, Україна, Англі …
У посібнику висвітлюються питання загальної та особливої частини судоустрою. Видання базується на новій редакції Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 2015 р. А також даються питання судоустрою Англії, США, ФРН, Франції. Судові органи ООН. Розрахований на студентів, аспірантів юридичних вузів та факультетів, викладачів і практичних працівників, які мають бажання вдосконалюв …
165,90грн.
Экономика за 30 секунд (Уз …
«Экономика за 30 секунд» объяснит читателю самую суть экономических теорий. «Скучная наука» неожиданно покажется вам занимательной и, возможно, станет более понятной. Вы познакомитесь с основоположниками экономической науки, такими как Адам Смит, Давид Рикардо и Альфред Маршалл. От меркантилизма до марксизма и новейших теорий рынка – краткий курс экономической теории пригодится каждому!
399,00грн.
Право інтелектуальної влас …
У навчальному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності»: зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, стислий зміст лекцій для успішної підготовки до семінарських занять, завдання до самостійної роботи, теми для самостійного опрацювання, перелік нормативно-правових актів, роз яснень, рекомендац …
329,90грн.
Організаці і методика ауди …
У навчальному посібнику розглянуто організаційні основи аудиторської діяльності у цілому, а також методичні засади аудиту активів і зобов’язань підприємств, їх облікової політики, основи аудиту фінансової звітності тощо. В додатках до посібника подано зразки робочих документів аудиторів за різними ділянками аудиту. Посібник містить практичні завдання, а також словник основних термін …
233,90грн.

Акционное предложение
5381849088