Быстрый заказ книги

Гуманитарные науки. Религия. Искусство

На странице:
Сортировать по:
ПІДРУЧНИК Історія світової та української культури (укр)
В запропанованому підручнику висвітлюються основні аспекти розвитку світової та української культури від первісного суспільства до сучасної доби. Теоретичний та фактичний матеріал, який розкриває основні тенденції поступу освіти, науки, літератури, образотворчого мистецтва доповнюється ілюстраціями із зображенням світових шедеврів та інших, найбільш виразних зі статистичної точки зору, творів мистецтва. Для студентів, курсантів, викладачів курсу Історія української та зурубіжної культури.
Русский язык. Учебник для иностр. студентов подг. факультетов
Русский язык. Учебник для иностр. студентов подг. факультетов
Сучасна українська мова. Завдання і вправи
У навчальному посібнику подано систематизовані відповідно до кожного розділу сучасної української літературної мови завдання і вправи для студентів-філологів. Кожен розділ супроводжується стислим викладом теоретичного матеріалу. Полегшенню виконання завдань і вправ сприятиме короткий словник лінгвістичних термінів.Крім студентів-філологів, навчальним посібником можуть скористатися вчителі-словесники, абітурієнти філологічних факультетів вищих навчальних закладів.
Архитектура за 30 секунд (Узнать за 30 секунд)
«АРХИТЕКТУРА ЗА 30 СЕКУНД» - это 50 важнейших принципов и стилей в архитектуре, каждый из которых объясняется за полминуты.Какой вклад внесли в нашу жизнь древнеримские архитекторы? Как выглядит клинчатый камень и свод? Что такое «архитектура вуали»? Можете ли вы объяснить, чем отличается ар-нуво от ар-деко? Кто был «отцом небоскреба»? Пятьдесят глав, посвященных инновациям, теориям, стилям и развитию архитектуры и охватывающих самые разные темы – от древних гробниц до культовых современных зданий, – снабдят вас необходимыми ответами и послужат внушительным фундаментом базовых знаний в архитектурной сфере. «Архитектура за 30 секунд» – фундамент знаний об архитектуре. В этой книге любая идея, независимо от сложности, объясняется коротко и на примере одной иллюстрации, все это  …
Мифология за 30 секунд (Узнать за 30 секунд)
Для чего Гераклу понадобилось совершать 12 подвигов? Как Нарцисс нашел любовь всей своей жизни? И почему Одиссею потребовалось 10 лет, чтобы преодолеть 500 миль? Вы можете вспомнить эти эпические события, но знаете ли вы их достаточно хорошо, чтобы скрасить ужин рассказами о богах и чудовищах?
Практическая грамматика английского языка в 2-х томах
Практическая грамматика английского языка в 2-х томах
Зв язки з громадскістю
На початку ХХІ століття відбулося переосмислення значення людського фактора, усвідомлення його важливої ролі в економічному, політичному та духовному розвитку суспільства. Тому соціальна модель відносин, заснованих на керівництві та підпорядкуванні , поступово замінюється моделлю партнерства . Взаємодія замість впливу сьогодні стає наріжним каменем комунікативного процесу. Таку взаємодію і покликані забезпечувати зв язки з громадськістю - паблік рилейшинз (ПР).
Focus of USA НОВАЯ
Посібник з лінгво-країнознавства спрямований на розвиток навичок читання та говоріння англійською мовою на матеріалах про Сполучені Штати Америки, про їхню історію та визначні місця з?використанням нових методичних підходів до вивчення іноземної мови. Призначений для учнів старших класів загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл. Може бути використаний абітурієнтами під час підготовки до вступних іспитів до вищих навчальних закладів, а також всіма, хто вивчає англійську мову.
Довідник. СВІТОВА та укр. КУЛЬТУРА с тест завд (укр) (ЛИТЕРА)
Довідник має багатоцільовий та багатофункціональний характер. Основна його мета - допомогти учневі загальноосвітньої школи засвоїти матеріал з предмета «Художня культура» і підготуватися до зовнішнього належного тестування. Структура та зміст довідника відповідають програмі та вимогам зовнішнього незалежного оцінювання.У довіднику висвітлено історію культури від найдавніших часів до сьогодення. Запропоновано компактний і комплексний виклад основних аспектів даного предмета за розділами, передбаченими відповідною програмою. Глибина та комплексний характер довідника допоможуть успішно виконати тестові завдання під час зовнішнього незалежного оцінювання, студентам вищих навчальних закладів підготуватися до семінарів, модульних контрольних робіт та підсумкової атестації з дисципл …