Быстрый заказ книги

Естественные науки. Математика

На странице:
Сортировать по:
Русско-иврит разговорник
Русско-иврит разговорник содержит типичные модели фраз и выражений по широкому кругу тем. В разговорнике отсутствует перевод на иврит, приводится только практическая транскрипция, передающая звуки иврита средствами русской графики.Разговорник предназначен для российских граждан, с разными целями посещающих Израиль и не владеющих ивритом
Жива математика
Серед найвідоміших публікацій автора «Цікава фізика» посідає особливе місце. Секрет її популярності пояснюється як підбором тем і різноманітністю матеріалу, так і способом подачі інформації, манерою пояснення наукових понять. У це видання увійшли дві книги, об’єднані не лише спільною темою і назвою, а й, за словами автора, головною ідеєю - розбудити у читача «діяльність наукової уяви, привчити мислити в дусі фізики і розвинути звичку до різнобічного застосування своїх знань». Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та всіх шанувальників науково-популярної літератури.
Живая математика
В книге содержится свыше сотни разнообразных математических задач и головоломок, для решения которых читателю достаточно знакомства с элементарной арифметикой и начальной геометрией. Лишь незначительная часть задач требует умения составлять и решать простые уравнения. Такого рода задания, представленные преимущественно в виде увлекательных рассказов, легко читаются, отлично развивают логическое мышление и память.Для учащихся общеобразовательных учебных заведений и всех, кто любит интересно и с пользой проводить досуг.
Теоретична механіка
Підручник «Теоретична механіка» є частиною проекту видавництва «Фоліо» та Міністерства освіти і науки України з видання базових підручників для студентів вищих навчальних закладів. У реалізації проекту брали участь педагогічні та наукові колективи провідних навчальних закладів України, причому підручник є результатом спільної праці представників різних ВНЗ нашої країни і втілює передовий досвід, накопичений цими колективами.Пропонований підручник складається з трьох частин: статики, кінематики та динаміки. Головним завданням авторського колективу була систематизація теоретичного матеріалу і роз’яснення фізичної суті законів, теорем та основних понять механіки. Після кожного розділу наведено приклади розв’язування задач, в яких проілюстрбвано застосування основних теоретичних  …