Быстрый заказ книги

Словари

На странице:
Сортировать по:
Современный орфографический словарь рус яз.30000сл
В настоящий словарь включено около 30000 слов основных слов современного русского языка. Словарь является руководством для правильного написания слов и их форм.Книга рассчитана на учащихся и преподавателей общеобразовательных школ, средних и высших учебных заведений, а также на тех, кто стемится повысить свою грамотность и совершенствовать знания в области русского языка.
35,90грн.
Новейший англо-русский, русско-английский словарь (200 т. слов) офсет
Словарь содержит около 200 тысяч слов и словосочетаний. Он рассчитан на учащихся, студентов, учителей, аспирантов, преподавателей и др. В словаре дана наиболее употребительная лексика современных английского и русского языков общелитературного и разговорного характера.
149,00грн.
Тлумачний словничок 1-4кл + фразеологічні вирази
Словник містить майже дві тисячі слів, у написанні, тлумаченні та перекладі, яких виникають певні труднощі. Словники допоможуть молодшому школяреві у виконанні орфографічних завдань, формуванні навичок грамотного письма, перекладі текстів, виконанні лексичних завдань, у спілкуванні. Словничок допоможе учням початкових класів зрозуміти нові для них слова, які зустрінуться при читанні книжок на уроці і вдома. Призначений для учнів 1-4 класів і вчителів початкових класів.
24,90грн.
Німецько-укр та укр-німсловник з компакт-диском
Словник містить близько 60000 слів та зворотів. Слова з цього словника— загальновживані, звороти — такі, які зустрічаються у повсякденній розмовній мові. Тут можна знайти також і фахові вирази.Користуватися словами надзвичайно легко і просто, поряд з ними подано найважливішу граматичну інформацію.Характерною особливістю словника є старанно підібрані слова, приклади граматичних конструкцій, розмовних зворотів, а також приклади використання цих слів та зворотів.Словник є безперечною цінною допомогою для тих, хто вчить німецьку мову, хоче вдосконалити свої знання чи працює фахово.
88,90грн.
СЛОВНИК Сучасний російсько-укр, укр-російський 100 000 синій
У Словнику наведено близько 100 000 слів найуживанішої сучасної російської та української лексики, дотримано правил останньої, четвертої, редакції українського правопису та нового російського правопису. У словникових статтях подано закінчення родового, давального, місцевого та орудного відмінків, а також клична форма іменників, коли це необхідно. Словник містить близько 10 000 фразеологізмів та сталих виразів.Для зручності користування в додатки винесено географічні назви, чоловічі й жіночі імена та по батькові, фізичні одиниці СІ, найменування хімічних елементів.Призначено для школярів, абітурієнтів, студентів нефілологічних спеціальностей і широкого загалу читачів.
87,90грн.
Современный франц-русс, русс-франц словарь 40 000
Словарь содержит около 40 000 слов и словосочетаний. Он рассчитан на учащихся, студентов, учителей, аспирантов и т.д. В словаре дана наиболее употребительная лексика современных французского и русского языков общелитературного и разговорного характера.
36,90грн.
Новейший нем-русс, русс-нем словарь 100 000
Словарь содержит около 100 тысяч слов и словосочетаний и рассчитан на учащихся, студентов, учителей, аспирантов, преподавателей и др. В словаре дана наиболее употребительная лексика современных немецкого и русского языков общелитературного и разговорного характера. В конце словаря представлена краткая грамматика и таблица спряжения глаголов.
119,00грн.
Новый орфографический словарь русского языка
Настоящее издание содержит более 40000 слов и словосочетаний, в нем дан алфавитный перечень слов в их нормативном написании. Словарь предназначен для студентов, преподавателей, специалистов-филологов, а также для всех, кто интересуется русским языком. 3-е издание.
68,50грн.
Угорсько-український, укр-угорс. словник 100 т.с.
Угорсько-український та українсько-угорський словник містить понад 100 тисяч слів в обох частинах та призначений для всіх, хто вивчає угорську мову і виконує угорсько-українські та українсько-угорські переклади. Може бути використаний як фахівцями в галузі угорської мови, так і всіма, хто вивчає угорську мову з викладачем або самостійно.
74,90грн.
СЛОВНИК Український орфографічний
У Словнику наведено близько 105000 слів найуживанішої лексики сучасної української мови, дотримано правил останнього, четвертого видання «Українського правопису». Додатки містять чоловічі й жіночі імена і по батьові, кличні відмінки імен, значну кількість географічних і астрономічних назв. Словник розрахований на викладачів середньої та вищої школи, школярів, студентів, службовців, підприємців. Словник стане у пригоді всім, хто прагне грамотно писати українською мовою, а також удосконалювати усне мовлення. Переваги словника на відміну від інших існуючих видань: – дуже велика кількість слів, – включено терміни з указівкою на галузь знань, – пояснено написання слів з малої або великої літери, що дозволяє не користуватися спеціальним словником «Велика чи мала?», – велика кількіс …
87,90грн.
Сучасний А-У, У-А словник +грамматика 57000
Якщо ваша мета — вивчити англійську мову, то вам не обійтися без якісного перекладного словника. Цей словник уміщує як загальну, так і спеціальну лексику з різних галузей знання. Автори словника врахували потреби читача — від перекладу спеціальних текстів до укладання текстів різного ступеня складності англійською мовою. Двомовний словник уміщує близько 57 000 слів, найбільш уживаних у побутовому, діловому, культурному спілкуванні. Призначений для учнів шкіл усіх типів, середніх і вищих навчальних закладів.
33,90грн.
Новий укр-рос., рос-укр. словник (60000 сл)
Новий українсько-російський російсько-український словник, призначений для тих, хто прагне глибоко засвоїти надалі постійно вдосконалювати знання сучасної української мови. Наявність 60 000 слів, побудова видання з урахуванням сучасного правопису, включення термінології сьогодення, розширення найважливіших лексичних пластів, вилучення маловживаних слів, нарешті, двомовність, словника, — все це дозволяє користувачеві не лише вільно орієнтуватися у мовному процесі, успішно опановувати лексику, а й ефективно використовувати- мовний-запас словника у всіх видах практичної-діяльності. Наш Новий словник є добрим порадником і помічником для всіх — від ліцеїста до дипломата.
79,90грн.
Новітній англо-укр, укр-англ словник 100 000
Словник містить у собі близько 100 000 слів та словосполучень. Він розрахований на учнів, студентів, вчителів, аспірантів, наукових працівників тощо. Словник вміщує найуживанішу лексику сучасної української та англійської мов загальнолітературного і розмовного характеру.
119,00грн.
Універсальний словник сучасної української мови 100 000
Опановуємо українську мову ефективно і без жодних проблем!Увазі читача пропонується універсальний комплексний словник української мови. Книга включає шість розділів: «Словниксинонімів», «Словникантонімів», «Словникпаронімів», «Словникомонімів», «Словник фразеологізмів» та «Словник іншомовних слів». Видання укладене з урахуванням сучасних лінгвістичних реалій і містить велику кількість слів, уживаних в українській мові,,Адресовано школярам, абітурієнтам, студентам, а також усім, хто цікавиться українською мовою.
89,90грн.
СЛОВНИК, Анг-укр, укр-анг. 5 000 слів (у а)
Словник містить близько 5000 слів і виразів, що складають лексичну основу вивчення англійської мови. Призначено для учнів початкових класів. Словник стане у пригоді як під час виконання завдань з підручника англійської мови, так і під час читання та перекладу текстів для позакласного читання. Відповідає вимогам програми з англійської мови для початкової школи.
27,50грн.
Сучасний англ.-укр.,укр.-англ словник 100 000
Пропонований сучасний англо-український та українсько-англійський словник містить близько 100 000 загальновживаних та словосполучень. Лексика, орфографія та транскрипція подані відповідно до сучасних норм. Словник може бути використаний для читання текстів різного рівня складності за будь-якою тематикою, за винятком вузькоспеціалізованих. Для широкого кола користувачів.
115,00грн.
Новітній англо-укр, укр-англо словник 200 000 (офсет)
«Новейший англо-украинский и украинско-английский словарь» вместил в себя 200 000 самых распространенных слов и словосочетаний современной лексики. Авторы словаря учли все нюансы современного разговорного языка, но и не забыли о классическом литературном. В словаре вы сможете найти все самые необходимые слова и фразы, использующиеся в деловом и повседневном разговоре. Словарь станет прекрасным помощником как для учащихся школ, вузов и англоязычных курсов, так и для тех, кто занимается переводами на профессиональном уровне. На украинском языке.
149,00грн.
Толковый словарь русского языка. Современная версия для школьников
Каково же назначение предлагаемой ныне современной однотомной версии «Словаря живого великорусского языка»? Составители стремились в меру своих сил представить во всем своеобразии то главное, чему посвятил свою жизнь потомок старообрядцев, русский человек Владимир Иванович Даль, — приумножить сокровищницу меткого русского слова. Будем надеяться, что современная версия станет настольной книгой многих — и прежде всего книгой для семейного чтения. По этой энциклопедии русской жизни легко проследить не только историю нашего языка, но и историю всего Отечества. Мы желали только одного — вернуть народу лучший на Руси словарь. Ведь именно об этом мечтал В. И. Даль, когда писал в одной из словарных статей: «Труды мои со словарем никогда не окупятся, но с избытком окупаются надеждой н …
162,90грн.
СЛОВНИК, Нім-укр, укр-нім. 6 000сл. (у н)
Словник містить близько 6000 слів і виразів, що складають лексичну основу вивчення німецької мови. Призначено для учнів початкових класів. Словник стане у пригоді як під час виконання завдань з підручника німецької мови, так і під час читання та перекладу текстів для позакласного читання. Відповідає вимогам програми з німецької мови для початкової школи.
27,50грн.
Сучасний англ.-укр.,укр.-англ словник (100 000)+CD Зубков М.,Мюллер В.
У виданні, укладеному відомими мовознавцями, вдосконалено англійську частину — введено сучас­ну лексику, оновлено написання й транскрипцію англійських слів. Значення багатозначних слів наведено відповідно до частотності їх вживання. Українську лексику стандартизовано за останньою редакцією чинного правопису.Зручна структура диску допоможе швидко відшукати потрібне слово.
145,00грн.

 

Купить словарь сегодня не проблема, особенно при современном развитии электронной торговли. Интернет – магазин «Книголенд» предлагает вам купить словарь, который поможет в постижении основ родного или иностранных языков. 
 
Купить словарь возникает необходимость, когда вы осваиваете новый язык или совершенствуете родной. Словарь – это неоценимая помощь, ведь без него вы не сможете понять незнакомые слова, не сможете проникнуть в смысл фраз и текстов. Словарь является своего рода проводником в лабиринте незнакомых слов, их значений и смысла. 
 
Мы предлагаем вам большое количество разнообразных словарей. Это орфографические, историко – этимологические,  толковые и многие другие. В них вы найдете всю необходимую информацию, которая вам пригодится в повседневной работе.  
 
В словари включена наиболее употребительная лексика и распространенные словосочетания. Особое внимание уделено разговорным формам. Приводится большое количество устойчивых выражений и фразеологических оборотов.  Широта лексического и фразеологического материала, наличие необходимых форм наглядности будут способствовать успешному овладению иностранным языком. 
 
Интернет – магазин «Книголенд» предлагает вам купить словарь с доставкой по Украине!

Акционное предложение