Быстрый заказ книги
Книжный каталог
 
 

Словари

Вид: Список / Витрина
На странице:
Сортировать по:
Сучасний орфографічний сло …
Видання вміщує більше 60 000 слів сучасної української літературної мови, у тому числі просторічні, діалектні слова, а також науково-технічну термінологію, застарілі та складні і складноскорочені слова. Позначені наголоси слів та їх форм. Сучасний орфографічний словник української мови адресований учням, абітурієнтам, студентам, викладачам, а також усім, хто хоче навчитися писати грамотно.
77,90грн.
Словник великий. Англо-укр …
Словники серії Великий стануть у нагоді як фахівцям, так і тим, хто хоче вдосконалити свої знання. Вони містять понад 100 000 слів і словосполучень, причому як загальновживану, так і спеціальну лексику, а також відомості про комбінаторні особливості слів і їх правопис.
219,00грн.
Collins English-Ukrainian Dictionary
Collins Mini Gem Ukrainian-English English-Ukrainian Dictionary gives up-to-date coverage of Ukrainian and English in a compact, portable format.This dictionary is designed for all levels of user working with Ukrainian and English, whether at home, at school, or at work. It is the ideal dictionary for anyone who needs translation help in a handy, portable format.Collins Mini Gem Ukra …
155,00грн.
Словники від А до Я Сучасн …
Словник відображає загальновживану фразеологію сучасної української мови. В ньому простежується граматичне використання, специфіка і сфера вживання фразеологічних одиниць. Фразеологізми розміщені в алфавітному порядку. Їх значення ілюструються цитатним матеріалом, який у більшості випадків раніш не використовувався.
66,90грн.
Англо-украiнський словничо …
Англо-український, україно-англійський і англо-російський словнички призначені для дітей молод-шого шкільного віку, які розпочинають вивчення англійської мови. Словнички містять близько 2500 слів і усталених висловів, що допоможуть школярам у спілкуванні, читанні та перекладанні текстів.
24,90грн.
Сучасний орфографічний словник. 150 000
«Сучасний орфоґрафічний словник» розрахований на широке коло читачів, в першу чергу на учнів середніх шкіл, технікумів, студентів вищих навчальних закладів, викладачів тощо.До словника вміщено понад 150 000 слів. Це загальновживана, наукова та термінологічна лексика. Написання слів, їх наголошення й відмінювання узгоджені з новим українським правописом.
75,50грн.
Словник великий. Українськ …
Великий англо - український словник - не лише довідник, а й унікальний навчальний посібник. Із його допомогою ви зможете: позбавитися проблеми української англійської завдяки поданим коментарям, спрямованим на попередження лексичних, граматичних і стилістичних помилок, дізнатися більше про деривати лексичних одиниць, їхні комбінаторні властивості, а також дібрати синоніми до будь - я …
219,00грн.
Collins Easy Learning English Spelling
Collins Easy Learning Spelling is suitable for anyone who wants to improve their spelling and write more accurately and impressively. By describing the important features of English spelling, rules to use, and pitfalls to avoid, this book makes spelling easy. Using simple explanations backed up with examples to demonstrate each point, this reference describes the patterns and rules y …
273,90грн.
Словники від А до Я Універ …
Представлений словник містить в собі найнеобхідніший матеріал з вивчення української лексики. У статтях словника користувач знайде пояснення до лексем, приклади їх вживання у художній літературі та пресі. Словник стане у нагоді школярам, студентам, викладачам та всім, хто піклується про красу і чистоту української мови.
64,50грн.
Сучасний англо-укр укр-анг …
Сучасний англо-український та українсько-англійський словник. 57000
65,90грн.
Сучасний Тлумачний словник …
Сучасний тлумачний словник української мови» містить близько 60 000 слів і понять. У ньому вдало поєднано компактну гніздову структуру і доволі повне тлумачення майже всіх загальновживаних слів української мови. Новим для словника є введення сучасної лексики і сленгових фразеологізмів, подання походження іншомовних слів, наведення закінчень кличного відмінка у назвах осіб та окремих  …
95,00грн.
СЛОВНИК ІЛЮСТРОВАНИЙ англ. …
Англо-український словник містить близько 3000 англійських слів і словосполучень. У ньому досить широко охоплюється лексика різної тематики, що відповідає чинній Програмі з іноземних мов. Багате ілюстративне наповнення словника спрямоване на задоволення потреби дітей молодшого шкільного віку у наочному сприйнятті, що сприяє більш продуктивному засвоєнню навчального матеріалу. Для учн …
75,00грн.
Key Words for Finase + mp 3 CD
Collins COBUILD Key Words for Finance is a brand-new vocabulary book aimed at anyone who wants to study or work in the finance industry. The title contains the 500 most important words and phrases you will need to succeed and includes practice material to make sure you really learn them. This title has been specially created for foreign learners of English who want to improve their c …
333,50грн.
Словничок МОВНИХ ТРУДНОЩІ …
Словник лексичних труднощів містить близько 1000 слів, розуміння яких викликає труднощі в молодших школярів. Словник базується на лексичному матеріалі шкільних підручників із мови й читання для 1–4 класів, а також творів, рекомендованих для позакласного читання. Призначений для учнів початкової школи.
24,90грн.
Німецько-украінський словничок 1-4 кл
Цей німецько-український словник розрахований на школярів молодших класів, котрі щойно почали вивчати німецьку мову. Його мета — допомогти їм розуміти і перекладати нескладні тексти. Словник містить близько 2500 слів та усталених висловів. У словнику наведені правила користування ним. Також містяться відомості про особливості вимови деяких звуків німецької мови, для того, щоб дітям б …
24,90грн.
Сучасний франц-укр, укр-фр …
Словник містить у собі близько 35000 слів та словосполучень. Він розрахований на учнів, студентів, вчителів, аспірантів тощо. Словник вміщує найуживанішу лексику сучасної української та французької мов загальнолітературного і розмовного характеру.
52,90грн.
СЛОВНИК ІНШОМОВНИХ СЛІВ (сучасний)
У словнику наведено понад 25000 слів і словосполучень іншомовного походження. Кожне слово має довідку про його етимологію, а також тлумачення. Крім того, словникові статті містять інформацію про правопис слів, зокрема написання їх з малої чи великої літери. Словник містить сучасну лексику іншомовного походження, що увійшла в українську мову протягом останніх 10 років. У кінці словник …
87,90грн.
Key Words for Accounting + mp 3 CD
Collins COBUILD Key Words for Accounting is a brand-new vocabulary book aimed at anyone who wants to study or work in the accounting profession. The title contains the 500 most important words and phrases you will need to succeed and includes practice material to make sure you really learn them. This title has been specially created for foreign learners of English who want to improve …
333,50грн.
Современный орфографически …
В настоящий словарь включено около 30000 слов основных слов современного русского языка. Словарь является руководством для правильного написания слов и их форм.Книга рассчитана на учащихся и преподавателей общеобразовательных школ, средних и высших учебных заведений, а также на тех, кто стемится повысить свою грамотность и совершенствовать знания в области русского языка.
35,90грн.
Новейший англо-русский, ру …
Словарь содержит около 200 тысяч слов и словосочетаний. Он рассчитан на учащихся, студентов, учителей, аспирантов, преподавателей и др. В словаре дана наиболее употребительная лексика современных английского и русского языков общелитературного и разговорного характера.
149,00грн.

 

Купить словарь сегодня не проблема, особенно при современном развитии электронной торговли. Интернет – магазин «Книголенд» предлагает вам купить словарь, который поможет в постижении основ родного или иностранных языков. 
 
Купить словарь возникает необходимость, когда вы осваиваете новый язык или совершенствуете родной. Словарь – это неоценимая помощь, ведь без него вы не сможете понять незнакомые слова, не сможете проникнуть в смысл фраз и текстов. Словарь является своего рода проводником в лабиринте незнакомых слов, их значений и смысла. 
 
Мы предлагаем вам большое количество разнообразных словарей. Это орфографические, историко – этимологические,  толковые и многие другие. В них вы найдете всю необходимую информацию, которая вам пригодится в повседневной работе.  
 
В словари включена наиболее употребительная лексика и распространенные словосочетания. Особое внимание уделено разговорным формам. Приводится большое количество устойчивых выражений и фразеологических оборотов.  Широта лексического и фразеологического материала, наличие необходимых форм наглядности будут способствовать успешному овладению иностранным языком. 
 
Интернет – магазин «Книголенд» предлагает вам купить словарь с доставкой по Украине!

1054216192