Быстрый заказ книги

Разговорники

На странице:
Сортировать по:
Розмовник українсько - грецький
Цей посібник допоможе подолати мовний бар’єр як тим, хто починає вивчати грецьку мову, оскільки матеріал подано просто й доступно українською транскрипцією, так і тим, кому потрібна систематизована інформація про грецьку мову і її розмовний стиль.
22,90грн.
Русско-турецкий разговорник
Данная серия книг адресована тем, кто хочет овладеть разговорной речью на иностранных языках. Способ обучения при помощи диалогов-образцов и готовых речевых формул помогает успешно общаться в иноязычной среде в стандартных ситуациях. Книги неизменно пользуются большой популярностью и постоянно переиздаются.
63,90грн.
Українсько-угорський розмовник
Українсько-угорський розмовник призначений передусім для громадян України та українців інших країн, що виїжджають до Угорщини, а також для школярів, студентів і всіх, хто вивчає угорську мову. Розмовник включає найуживаніші слова та словосполучення, а також корисну для туристів інформацію країнознавчого характеру.
26,50грн.
Spoken English. Посібник з розмовної мови
Посібник містить декілька найуживаніших тем: родина, погода, театр, освіта, подорожі тощо. Кожна тема супроводжується великою кількістю завдань і вправ, спрямованих на формування і закріплення навичок складання розповіді з використанням прямої і непрямої мови, уміння задавати питання і відповідати на них.Буде корисним як навчальний посібник учням старших класів загальноосвітніх шкіл і шкіл з поглибленим вивченням англійської мови.
56,50грн.
Розмовник українсько - турецький
Українсько-турецький розмовник побудований за тематичним принципом. Кожний розділ включає найбільш вживані слова і вислови, а також невеликий словник з теми. До турецьких слів і фраз подається практична транскрипція, яка допомагає правильно читати турецький текст. Розмовник містить додаток, що включає корисні поради й інформацію, які стануть у пригоді всім, хто відвідує Туреччину.
22,90грн.
Русско-вьетнамский разговорник
Русско-вьетнамский разговорник содержит типичные модели фраз и выражений по широкому кругу тем. В разговорнике приводится только практическая транскрипция, передающая звуки вьетнамского языка средствами русской графики. Разговорник предназначен для российских граждан, с разными целями посещающих Вьетнам и не владеющих вьетнамским языком.
49,90грн.
Русско-английский разговорник
Русско-английский разговорник предназначен прежде всего для граждан России и граждан других стран, которые выезжают за границу, в частности в англоязычные страны, а также для школьников, студентов и всех, изучающих английский язык. Разговорник включает наиболее употребительные слова и словосочетания, а также полезную для туристов информацию страноведческого характера.
29,90грн.
Словарь содержит 28 244 слова и словосочетания современной общеупотребительной лексики. Отдельными приложениями даются списки неправильных английских глаголов и географических названий. В состав издания также входит тематический разговорник. Словарь является хороший помощником при подготовке к экзаменам по английскому языку, в том числе к ЕГЭ. Издание предназначено для широкого круга пользователей: студентов и школьников, туристов и деловых людей, а также для всех, кто интересуется английским языком.
24,50грн.
Англо-український розмовник
27,90грн.
Разговорник-путеводитель по британской и американской кухне
Эта книга призвана помочь туристу почувствовать себя достаточно комфортно при посещении британского или американского кафе или ресторана. В любом случае читатель почувствует себя увереннее, если прочтет предложенные его вниманию страницы. Для широкого круга читателей.
122,90грн.

Акционное предложение